بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

5562 بدانیم و برانیم - جستجو

5562 بدانیم و برانیم از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خـدآیـا :|

درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ ...
منبع : http://cocolat.blogfa.com/post/196نگاهی دقیق تر به عملیات «خیبر» - شهید حاج ابراهیم همت

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی دقیق تر به عملیات «خیبر» عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم. با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم. * امیدواری محسن رضایی قبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی بدهد و هم برای انی که می گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نمانده» جواب دندان شکنی داشته باشد. هر بار ...
منبع : http://sokhann.blog.ir/post/306آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ ۸ ساله بود که چون در اسفندماه ۱۳۶۲ انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. 0share 0share 0share 0share 0share به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم. با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم. * امیدواری مح ...
منبع : http://ouromieh.blogfa.com/post-1931.aspxنگاهی دقیق تر به عملیات «خیبر» - اسفند ماه 1362

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی دقیق تر به عملیات «خیبر» عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ها و نقشه های «تاریخ جنگ» هم بهره برده ایم. با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می کنیم. * امیدواری محسن رضایی قبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی بدهد و هم برای انی که می گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نمانده» جواب دندان شکنی داشته باشد. هر بار ...
منبع : http://sokhann.blog.ir/post/306دوستش دارم

درخواست حذف اطلاعات

چرا (̲̅د̲̅)(̲̅ر̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅غ̲̅)... همیشه :̤̈ا̤̤̈̈ع̤̤̈̈ت̤̤̈̈ر̤̤̈̈ا̤̤̈̈ف̤̈: میکنم... دะوะسะتะتะ دะاะرะمะ همه میگن [̲̲̅̅ق̲̲̅̅ی̲̲̅̅د̲̲̅̅ت̲̲̅̅و̲̲̅̅] بزنم اما نمیزنم... اره شاید هیچ وقت مال من نشی، اما میخوام که (̲̅د̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅س̲̅)(̲̅ت̲̅) (̲̅د̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅ت̲̅)(̲̅ه̲̅) (̲̅ب̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅م̲̅)... همه میگن ̑ف̑̑ر̑̑ا̑̑م̑̑و̑̑ش̑̑ش̑̑ ̑̑ک̑̑ن̑،منم میگم نمیتونم... ▂▃▄▅▆▇█▓▒░اما دروغ میگم!░▒▓█▇▆▅▄▃▂ میتونم اما نمیخوام، نمیخوام [̲̲̅̅ف̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅و̲̲̅̅ش̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅]کنم... اشکال نداره، زجر میکشم اما تو دلم نگه میدارمت... این همه مدت با نداشتنت عاشقت موندم... شماهایی که میگید لیاقتت بیشتر از اینه من حرف از لیاقت نمیزنم، حرفه من عشقه،عشق... چیزی که همتون فکر میکنید تجربه اش کردید اما فقط فکر میکنید! ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ he╤─── ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عشقم╤───... حرف آ ... ...
منبع : http://onlyformehdi.blogfa.com/post/33کتاب های علی اصغر صفری فرد در سایت سازمان انتقال خون ایران

درخواست حذف اطلاعات

دانستنی های اهدای خون انتقال خون ایمن درباره کم خونی بیشتر بدانيم درباره هموفیلی بیشتر بدانيم درباره پلی سایتمی بیشتر بدانيم درباره سرطان بیشتر بدانيم درباره سرطان خون بیشتر بدانيم درباره ایدز بیشتر بدانيم درباره هپاتیت بیشتر بدانيم ...
منبع : http://fardbook.blogfa.com/post-158.aspxآنچه باید در ساختن ساختمانها و نگه داری آنها بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

آنچه باید در ساختن ساختمانها و نگه داری آنها بدانيم آنچه باید در ساختن ساختمانها و نگه داری آنها بدانيم دسته بندی فنی و ی بازدید ها 4 فرمت فایل doc حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 فروشنده فایل کد کاربری 1079 تمام فایل ها آنچه باید در ساختن ...
منبع : http://shuttlefile.ParsiBlog.com/Posts/9435/آنچه بايد در ساختن ساختمانها و نگه داري آنها بدانيم/آنچه که از برق باید بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

آنچه که از برق باید بدانيم آنچه که از برق باید بدانيم در 45 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی برق و الکترونیک فرمت فایل doc حجم فایل 28 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 45 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7466 تمام فایل ها آنچه که از برق باید بدانيم در 45 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آشنایی مختصری با خازن و انواع کاربرد آن در لوازم خانگی ساختمان خازن از دو صفحه هادی تشکیل شده که به آنها جوش گفته می شود جوش ها به وسیله دی الکتریک از یکدیگر جدا شده اند. خازن های مورد استفاده در صنعت برق عموماً به یکی از دو نوع زیر تقسیم می شوند: الف – خازن الکترولیتی – خازن روغنی انواع کاربرد آن در لوازم خانگی در لوازم خانگی به اشکال مختلف و در ابعادی بسیار گسترده استفاده شده ولی می توان کاربرد خازن در این لوازم را به یکی از سه ن ...
منبع : http://golddoc.blogsky.com/1396/03/03/post-13440/با تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایرا

درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران مقاله با موضوع تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران، در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل تاریخچه فهرست مقادیر و بها، فهارس بها، دفتر قیمت های پایه، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، تفکیک فهارس بها، ضریب انطباق، تعدیل... ...
منبع : http://universityfile.ParsiBlog.com/Posts/7382/دانلود با لينک مستقيم تاريخچه قيمت گذاري طرح هاي عمراني در ايرا/آهنگ از ملت و از کشور افغانیم سید مسافر

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ از ملت و از کشور افغانیم سید مسافررا به صورت مستقیم و کیفیت بالا از سایت ن لود به صورت رایگان و مستقیم و عالی 320 دریافت کنید . سید مسافر مداح و م ع حرمی اهل افغانستان میباشد .اخیران موزیک ویدیو به نام وارثین از سید مسافر منتشر شده است که با استقبال خوب از سوی کاربران مواجه شده است . این موزیک ویدیو به قهرمانان افغانستانی لشکر فاطمیون تقدیم شده است !  موزیک ویدیو با کیفیت hd و حجم 85 مگابایت موزیک ویدیو با کیفیت پایینتر و حجم 32 مگاباتمدت زمان این موزیک ویدیو تقریبا شش دقیقه است ، همچنین شما میتوانید فایل صوتی آنرا که مدت زمانش 4 دقیقه است را نیز از وبسایت ن لود دریافت کنید . فایل صوتی با حجم 4 مگاباتمتن شعر وارثین از سید مسافربر دشمن طغیانگر ، ما شمشیر برّانیماز ملت و ، از کشور افغانیمما ناصر ایمان و ، ما حامی قرآنیمما وارث خون رنگِ ، میراث شهیدانیمبر دشمن طغیانگر ...
منبع : http://book114.blogsky.com/1396/02/30/post-10291/مرحوم حمید سبزواری

درخواست حذف اطلاعات

نظر ی درباره مرحوم حمید سبزواری: در مورد آقای حمید، دو بخش در مورد شخصیت ایشان هست که هر کدام باید جداگانه مورد توجه قرار بگیرد، یکی رتبه شعری ایشان است. ایشان شاعر بسیار خوبی هستند، یعنی هم قریحه شعری خوبی دارند و هم مضمون ساز هستند.هم تسلط بر لفظ و گستره میدان واژگانی دارد و هم از واژگان فراوانی استفاده می کند. ایشان در شعر هم متنوع هستند. غزل، قصیده، تصنیف و ترانه های گوناگون می گوید. این تنوع در باب شعر و شاعری خصوصیتی است که در همه شاعران یافت نمی شود. این که یک شاعر بتواند در انواع شعر طبع آزمایی کند یک امتیاز است و آقای حمید سبزواری از این امتیازات برخوردار هستند و همین مطلب ایشان را در رتبه بالای شعر معاصر ما قرار می دهد. نکته دوم که اهمیتش از نکته اول کمتر نیست این است که ایشان این هنر را در خدمت مردم و انقلاب و در خدمت بصیرت افزایی قرار داده است و این خیلی مهم است. آقای حمید ...
منبع : http://alaghheha.blog.ir/1395/03/26/مرحوم-حمید-سبزواریآهنگ(نماهنگ)وارثین-سیدمسافر

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ صوتی زیبا و دلنشین از نماهنگ وارثین متن شعر:بر دشمن طغیانگر ، ما شمشیر برّانیماز ملت و ، از کشور افغانیمما ناصر ایمان و ، ما حامی قرآنیمما وارث خون رنگِ ، میراث شهیدانیمبر دشمن طغیانگر ، ما شمشیر برّانیماز ملت و ، از کشور افغانیمما پاک کنیم ، از رجس و پلیدی هااز بیداد ظالم ها ، از ظلم وه هابر دشمن طغیانگر ، ما شمشیر برّانیماز ملت و ، از کشور افغانیماز بیم و هراس ما ، در لرزه بُوَد دشمنما تاب و توان بردیم ، از پیکر اهریمناز شیر ن خوردیم ، ما شیره غیرت رادر مکتب حریّت ، در مکتب بر دشمن طغیانگر ، ما شمشیر برّانیماز ملت و ، از کشور افغانیمپر کنیم جهان امروز ، ز آوازه رزم خوداز صبر و ثبات خود ، از همت و عزم خودشنیدن آهنگ بطور آنلاین با کیفیت 320 - 11.59 مگابایت با کیفیت 128 - 4.63 مگابایت موزیک ویدئو درخواست یافتن آهنگ های شما و قرار دادن آنها جهت منبع:www.aminemami.blog.irآ ین ...
منبع : http://aminemami.blog.ir/post/دانلود-آهنگ-نماهنگ-وارثین-سیدمسافردلتنگتم

درخواست حذف اطلاعات

مادرم... مرا ببخش درد بدنم بهانه بود... ی رهایم کرده که صدای بلندگریه ام... اشک هایت را در آورد... وقتی دلتنگ میشوم تو را میان اشک هایم میبینم ،ولی اشکهایم را پاک میکنم تا ی تو را نبیند....ولی وقتی یادم میوفته ک همه میبیننت جز من فقط میتونم بجاهایی که بام بودی نگاه کنم خیره بشم ساعتها فقط به جات نگاه کنم نمیدونی چی میکشم با خاطراتی ک گذاشتی و براحتی ازشون گذشتی ینی تو هم یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد من میوفتی چشات پراشک میشه مثل الان من که چرا بم نرسیدی یا میگی خداروشکر از شرش خلاص شدم یا وقتیایی هست ک دلتنگ صدام باشی ک ناز می برات جیغ میزدم میگفتی دیونه عاشقتم یا میگی اخشو دیگه بم زنگ نمیزنه راحت شدم تورو نمیدونم ولی الان اشکامو پاک مکنم و میگم ک ی نبینه اخه همه فک میکنن فراموشت و دارم زندگی میکنم اما نمیدونن که توکه عشقم ب ...
منبع : http://colour-god.blogfa.com/post/172دلتنگتم

درخواست حذف اطلاعات

مادرم... مرا ببخش درد بدنم بهانه بود... ی رهایم کرده که صدای بلندگریه ام... اشک هایت را در آورد... وقتی دلتنگ میشوم تو را میان اشک هایم میبینم ،ولی اشکهایم را پاک میکنم تا ی تو را نبیند....ولی وقتی یادم میوفته ک همه میبیننت جز من فقط میتونم بجاهایی که بام بودی نگاه کنم خیره بشم ساعتها فقط به جات نگاه کنم نمیدونی چی میکشم با خاطراتی ک گذاشتی و براحتی ازشون گذشتی ینی تو هم یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد من میوفتی چشات پراشک میشه مثل الان من که چرا بم نرسیدی یا میگی خداروشکر از شرش خلاص شدم یا وقتیایی هست ک دلتنگ صدام باشی ک ناز می برات جیغ میزدم میگفتی دیونه عاشقتم یا میگی اخشو دیگه بم زنگ نمیزنه راحت شدم تورو نمیدونم ولی الان اشکامو پاک مکنم و میگم ک ی نبینه اخه همه فک میکنن فراموشت و دارم زندگی میکنم اما نمیدونن که توکه عشقم ب ...
منبع : http://colour-god.blogfa.com/post/172پیشـــــــگویی المومنین علی(ع) راجع به

درخواست حذف اطلاعات

̚͡س̚̚͡͡ل̚̚͡͡ا̚̚͡͡م̚̚͡͡ ̚̚̚̚͡͡͡͡پ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ش̚̚͡͡ا̚̚͡͡پ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ش̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡د̚̚͡͡ ̚̚͡͡س̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡د̚̚͡͡ف̚̚͡͡ط̚̚͡͡ر̚̚͡͡،̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡دِ̚̚̚̚͡͡͡͡ ̚̚͡͡ف̚̚͡͡ر̚̚͡͡خ̚̚͡͡ن̚̚͡͡د̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ر̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ب̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ه̚̚͡͡م̚̚͡͡گ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ش̚̚͡͡م̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ا̚̚͡͡ش̚̚͡͡ق̚̚͡͡ا̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ل̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡د̚̚͡͡گ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡ص̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡م̚̚̚̚͡͡͡͡ت̚̚͡͡ب̚̚͡͡ر̚̚͡͡ی̚̚͡͡ک̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ ̚̚͡͡ت̚̚͡͡ه̚̚͡͡ن̚̚͡͡ی̚̚͡͡ت̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ر̚̚͡͡ض̚̚͡͡ ̚̚͡͡م̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ن̚̚͡͡م̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡م̚̚̚̚͡͡͡͡آ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ش̚̚͡͡ا̚̚͡͡ر̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ز̚̚͡͡ ̚̚͡͡ظ̚̚͡͡ه̚̚͡͡و̚̚͡͡ر̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡ع̚̚͡͡ش̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ر̚̚͡͡ ̚̚͡͡ر̚̚͡͡و̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡ت̚̚͡͡ ̚̚͡͡م̚̚͡͡ع̚̚͡͡ص̚̚͡͡و̚̚͡͡م̚̚͡͡ی̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ج̚̚͡͡و̚̚͡͡د̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡ر̚̚͡͡د̚̚͡͡؟̚̚͡͡͡ ...
منبع : http://399990.blogfa.com/post/68مچکریم

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمباذن الله (جل جلاله) و اذن رسوله (صلی الله علیه و آله) و اذن مولانا المؤمنین (علیه السلام)اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله من نفسیبدون شک خدمتی که آقای به نظام مقدس کرده اند قابل تامل است.باید بدانيم که اثبات بی فایده بودن اعتماد به فقط به دستان آقای میسر شد.باید بدانيم که مجری اثبات بدبینی ی به فقط آقای هستند.باید بدانيم که اثبات حقانیت منطق 38 ساله نظام همین بی فرجام است.باید بدانيم که ممکن است خود آقای شاید نپسندند ولی خدمت بزرگی به اثبات این منطق کرده اند.باید بدانيم که ی در همان اوایل مذاکرات هم فرمودند که خوش بین نیستند.باید بدانيم که بحمد الله ی نظام مقدس فوق هوشمند هستند. (الحمد لله).بر گرفته از یادداشت جناب آقای عبد اله گنجی در خبرگزاری فارس___________________پی نوشت1 : باید بدانید که بنده هم به رأی دادم. (البته ...
منبع : http://121maede.ParsiBlog.com/Posts/112/روحاني مچکريم/تحقیق آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق آنچه باید در ساختن خانه ها بدانيم تحقیق آنچه باید در ساختن خانه ها بدانيم دسته بندی عمران فرمت فایل docx حجم فایل 35 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 55 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها تحقیق آنچه باید در ساختن خانه ها بدانيم مقاومت هر سازه در برابر ز له به دو عامل اساسی بستگی دارد: یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین ی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت ز له در سالهای اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بار خبری در مورد روش های ابداعی ان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یا ساخت سازه های مقاوم در برابر ز له شنیده می شود؛ شیوه هایی مثل قرار دادن ساختمان روی بلوک های لغزشی، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراف فونداسیون ها (پی ها)، معلق ساختمان از زنجیر(!)، آویزان پان های بزرگ از سقف و.... نکته قابل ت ...
منبع : http://nowindoc.blogsky.com/1396/05/01/post-6743/سیری درنهج البلاغه

درخواست حذف اطلاعات

توحید و معرفت یک بخش از بخشهاى اساسى نهج البلاغه مسائل مربوط به الهیات و ماوراء الطبیعه است.در مجموع خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات قصار،در حدود چهل نوبت درباره این مطالب بحث‏شده است.البته بعضى از این موارد جمله‏هاى کوتاهى است،ولى غالبا چند سطر و احیانا چند صفحه است. بحثهاى توحیدى نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب‏انگیزترین بحثهاى آن دانست.بدون مبالغه،این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدید آمدن آنها در حد اعجاز است. بحثهاى نهج البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است.قسمتى از آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهى است.در این قسمت گاهى نظام کلى آسمان و زمین را مطرح مى‏کند،گاه موجود معینى را مثلا«خفاش‏»یا«طاووس‏»یا«مورچه‏»را مورد مطالعه قرار مى‏دهد و آثار آفرینش یعنى دخ تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات ارائه مى‏دهد.ما براى اینکه نمونه‏اى از این قسمت‏به دست داده باشیم،بیان آن حض ...
منبع : http://mahmoodbakhshi.blogfa.com/post/112مجموعه صحبتها و نکات پیرامون انتخابات بعد از مناظره اول

درخواست حذف اطلاعات

سلام. یک مجموعه نکات و صحبت ها پیرامون انتخابات آماده کرده ام که حاصل صحبت من با دوستان مختلف و بیان آنها در گروه های دوستانه و ... است. امیدوارم به کار شما بیاید. این متن شامل نکات بسیار زیادی است که شاید بتوان در مورد هر یک از آنها مطلبی نوشت، اما همه را جمع کرده و خلاصه کرده ام در یک نوشته. لطفا با دقت بخوانید:- در ابتدا همگان را دعوت به آرامش کنیم: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادو ایمانا مع ایمانهم. (سوره فتح)- ی: آحاد مردم با هم کدورت بیجا درست نکنند؛ این را من به همه بگویم ممکن است شما به یکی از نامزدها علاقمند بشوید رفیقتان به یک نامزد دیگر؛ این موجب نشود که شما در مقابل هم قرار بگیرید. 1392/3/6. پس  به هیچ عنوان طرفداری از یک نامزد نباید باعث شود دوستی به هم بخورد.*تنها ی که دلش به حال کشور و این مردم واقعا می سوزد ی است. اتحاد مردم را مورد تاکید قرار می دهد و از ...
منبع : http://mosalman88.ParsiBlog.com/Posts/229/مجموعه صحبتها و نکات پيرامون انتخابات بعد از مناظره اول/قدرداشته هایمان را بدانیم و حسرت ناداشته هارانخوریم+نسیم معرفت

درخواست حذف اطلاعات

 ***نسیم معرفت***** قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت ناداشته ها را نخوریم قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت ناداشته ها را نخوریم. چه نعمت های فراوانی  که درعصر و زمان ما ازآن برخورداریم که پیشینیان و حتی شاهان  در خواب هم آن ها را نمی دیدند .... نعمت های زیاد و فراوانی در اطراف و در اختیار ماست که  اهمیت و بهایی برای آن ها قائل نیستیم  و شکرشان را بجا نمی آوریم  ... خوشبختی و سعادت آن نیست که دنبال ناداشته ها باشی  بلکه خوشبختی آن است که قدر داشته هایت را بدانی و به نیکی از آن ها استفاده کنی. شکر و سپاس از داشته ها سبب ازدیاد نعمت است و ناسپاسی موجب ازدست رفتن نِعمت و سبب نِقمَت است . خداوند در سوره ابراهیم آیه 7 چنین فرمود :   وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذ ‏ لَشَدیدٌ ...
منبع : http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4493/قدرداشته هايمان را بدانيم و حسرت ناداشته هارانخوريم نسيم معرفت/قدرداشته هایمان را بدانیم و حسرت ناداشته هارانخوریم+آیت الله سعا

درخواست حذف اطلاعات

 ***نسیم معرفت***** قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت ناداشته ها را نخوریم قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت ناداشته ها را نخوریم. چه نعمت های فراوانی  که درعصر و زمان ما ازآن برخورداریم که پیشینیان و حتی شاهان  در خواب هم آن ها را نمی دیدند .... نعمت های زیاد و فراوانی در اطراف و در اختیار ماست که  اهمیت و بهایی برای آن ها قائل نیستیم  و شکرشان را بجا نمی آوریم  ... خوشبختی و سعادت آن نیست که دنبال ناداشته ها باشی  بلکه خوشبختی آن است که قدر داشته هایت را بدانی و به نیکی از آن ها استفاده کنی. شکر و سپاس از داشته ها سبب ازدیاد نعمت است و ناسپاسی موجب ازدست رفتن نِعمت و سبب نِقمَت است . خداوند در سوره ابراهیم آیه 7 چنین فرمود :   وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذ ‏ لَشَدیدٌ ...
منبع : http://saadatmirghadim.ParsiBlog.com/Posts/75/قدرداشته هايمان را بدانيم و حسرت ناداشته هارانخوريم آيت الله سعا/رانندگی در برف

درخواست حذف اطلاعات

رانندگی در برف و یخ نحوه انتخاب لاستیک در زمستان در زمستان باید از لاستیک های آج درشت استفاده کرد. با اینکه لاستیک های برفی به صورت های مختلفی عرضه شده اما همین که به زمینهای یخبندان برسند مانند لاستیک های معمولی عمل می کنند لذا باید از لاستیک های میخ دار یا زنجیر چرخ استفاده کرد. لاستیک ها انواع بسیار دارند اما لاستیک های رادیال بهترین نوع لاستیک در تمام چهار فصل می باشند و می توان آنها را در برف کم نیز مورد استفاده قرار داد. هرگز لاستیک های معمولی و لاستیک های رادیال را با هم مورد استفاده قرار ندهید، چون واکنش هر کدام با دیگری متغیر بوده و سبب می شود، در لحظات بحرانی کنترل فرمان به راحتی از دست راننده خارج شده و حادثه آفرین شوند. در زمستان بهتر است لاستیک های با آج درشت را در چرخ های متحرک خودرو نصب کنید. اتومبیل های دیفرانسیل و موتور جلو به علت تقسیم وزن بر روی ا ل جلو در زمستان از خصوص ...
منبع : http://car-tools-1.blogfa.com/post/14بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

بیا تا قدر یکدیگر بدانيمکه تا ناگه زیکدیگر نمانیم بیا تا مهربانی پیشه سازیمبه مشقی زرق و برق خود نبازیم چه آمد بر سر اقوام و خویشانکه گردید جمعشان اینطور پریشان چرا فامیلها از هم جدایندچرا دوستان رفیقان بی وفایند چرا خواهر زخواهر می گریزدبرادر با برادر می ستیزد چرا دختر زمادر ننگ داردپدر با بچه هایش جنگ دارد چرا مهر و محبت کیما شدهمه دوستی رفاقتها ریا شد نبینیم خنده ای بر روی لبهانه روز آرامشی داریم نه شبها نه را لحظه ای آسوده بینیبه صد کار جمله را آلوده بینی نه پولدار را زپولش لذتی هستنه نادار را به جایی عزتی هست نه آرامش نه آسایش نه راحتهمه مشتاق یک آن استراحت نبینی یک نفر را که ل نیستپر است دلها و جای درد دل نیست همه درگیر نوعی اضطرابندچو نفرین گشته دائم در عذابند به خود آیید عزیزان راه کج شدازین رو زندگانی ها فلج شد چو مردم را عوض شد زندگانیشده این زندگانی زنده مانی همه چیز هست و روز خ ...
منبع : http://navaeip.blogfa.com/post-60.aspxماشین کتابخوانی را آرام و عمیق برانیم

درخواست حذف اطلاعات

هوشنگ مرادی کرمانی با اشاره به این که ارائه ایدئولوژی های مختلف و شعار دادن در زمینه کتاب و کتابخوانی مانند باران تندی است که تاثیر آنی و بسیار محدودی دارد، گفت: اگر می خواهیم در این حوزه تاثیرگذار باشیم، بهتر است ماشین کتابخوانی را آرام و عمیق برانيم. ...
منبع : http://ghaemalmohamadpl.blogfa.com/post/889باید ایران را از بیرون برانیم

درخواست حذف اطلاعات

در سازمان ملل متحد بامداد پنجشنبه بعد از نشست شورای امنیت پشت درهای بسته، به تکرار ادعاهای تأییدنشده علیه ایران پرداخت.به گزارش مشرق، «نیکی هیلی»، در سازمان ملل متحد بامداد پنجشنبه بعد از نشست شورای امنیت پشت درهای بسته، به تکرار ادعاهای تأییدنشده علیه ایران پرداخت.«هیلی» با بیان اینکه دیگر «نمی تواند محل امنی برای تروریست ها باشد» گفت لازم است که «ما ایران و نائبانش را از آنجا بیرون برانيم.»وی این اظهارات را در حالی بیان کرد که در طول جنگ ۶ ساله شواهد متعددی در تأیید حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی در این کشور خاورمیانه آشکار شده اند.نیکلی هیلی از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فکر می کند بشار اسد، رئیس جمهور بایستی از سمتش کناره گیری کند، پاسخ نداد. با وجود این، مارک تونر، سخنگوی موقت وزارت خارجه در نشست خبری روز چهارشنبه گفت که موضع واشنگتن درباره رئیس جمهور تغییر نکرده است. یی گفت: ...
منبع : http://khouzestan.blogsky.com/1395/12/19/post-35735/همایش شیر خوارگان حسینی سال1395

درخواست حذف اطلاعات

چون خون گلوی اصغرت را دیدی با دست خودت رو به خدا پاشیدی یعنی به خدای خالق خوبی ها ارزنده ترین هدیه را بخشیدی همایش شیر خوارگان حسینی در 5 محرم مصادف با 16مهر1395 با مداحی اقای عبدالله جراحیان برگزار شد در ادامه تصاویری از این مراسم را مشاهده میکنید ...
منبع : http://hosenieh.blog.ir/1395/07/22/همایش-شیر-خوارگان-حسینی-سال13955562 - بدانیم و برانیم

درخواست حذف اطلاعات

م.م.م. - نویسنده :  رحمت الله فرخیده  - ویرایش : محمد مهدی عق   - نشر ابصار   - چاپ یازدهم  - سال چاپ 1380 ش  -   128ص - ی - شومیز -  ...
منبع : http://ketabsalar.blogsky.com/1396/05/01/post-7686/5562-بدانیم-و-برانیماهمیت طبیعت در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

طبیعت در قرآن قرآن کریم همواره از طبیعت و شناخت آن سخن می گوید: از آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، از ابرهای باران زا و ابرهای غیر باران زا، ریزش فراوان آب از آسمان، رویش گیاهان، زیبایی های نور، جلوه های گوناگون رنگ و وزش باد. راستی چه وقتیَ دیدن طبیعت مفهوم دیگری پیدا می کند و زیبایی وجذ دیگر را فراهم می سازد؟ در صورتی که بدانيم در سرا طبیعت، دستی تدبیر می کند و برای این نعمت ها درجهت آسایش و رفاه انسان در کار است. قرآن کریم در آیات بسیاری از تسخیر طبیعت برای انسان توسط خدا خبر می دهد مانند سوره ابراهیم /32 و 33، نحل /12 و 14، حج /65 و لقمان / 29، همچنین از رام تمام آسمانها و زمین برای انسان خبر می دهد: سوره لقمان /20 و جاثیه/12. اما مهم این است که بدانيم طبیعت چه اهمیتی دارد و چه زیبایی هایی می آفریند و چگونه می توان از آن به گونه ای نیکو استفاده کرد و مهم تر اینکه بدانيم همه این نعمت ...
منبع : http://akbar91.blogfa.com/post/4نگاهی دقیق تر به عملیات «خیبر»

درخواست حذف اطلاعات

عملیات خیبر یکی از مهمترین عملیات‌های جنگ 8 ساله بود که چون در اسفندماه 1362 انجام شد و غالبا در این روزها، خانواده‌های ایرانی در حال آماده شدن برای تحویل سال نو هستند، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب، سعی کرده‌ایم به نحوی موجز، فضای کشور و جنگ را در اسفند 62 برایتان ترسیم کنیم و در این کار از مطالب، ع ‌ها و نقشه‌های «تاریخ جنگ» هم بهره برده‌ایم. با درود به روح پر فتوح شهیدان و ان که در این عملیات به لقاء الهی شتافتند، این مطلب را به «شهید حاج محمد ابراهیم همت» تقدیم می‌کنیم.* امیدواری محسن رضاییقبل از عملیات خیبر، فرمانده امیدوار بود تا با یک عملیات قدرتمند، هم به رزمندگان در غرب کشور که فکر می‌ د عملیات در جنوب ناممکن شده، پیامی ‌بدهد و هم برای انی که می‌گفتند «جنگ را نباید ادامه داد و راهی برای ...
منبع : http://shalamche.ParsiBlog.com/Posts/209/نگاهي دقيق تر به عمليات «خيبر»/قدرداشته هایمان را بدانیم و حسرت ناداشته هارانخوریم+نسیم معرفت

درخواست حذف اطلاعات

***نسیم معرفت***** قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت نادشته ها را نخوریم قدر داشته هایمان را بدانيم و حسرت ناداشته ها را نخوریم. چه نعمت های فراوانی  که درعصر و زمان ما ازآن برخورداریم که پیشینیان و حتی شاهان  در خواب هم آن ها را نمی دیدند ....  خوشبختی و سعادت آن نیست که دنبال ناداشته ها باشی  بلکه خوشبختی آن است که قدر داشته ها را بدانی و به نیکی از آن ها استفاده کنی. شکر و سپاس از داشته ها سبب ازدیاد نعمت است و ناسپاسی موجب ازدست رفتن نِعمت و سبب نِقمَت است . خداوند در سوره ابراهیم آیه 7 چنین فرمود :   وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذ ‏ لَشَدیدٌ . و ( همچنین به خاطر بیاورید ) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شکرگزاری کنید ، ( نعمت خود را ) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپا ...
منبع : http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4493/قدرداشته هايمان را بدانيم و حسرت ناداشته هارانخوريم نسيم معرفت/