بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

پرخاشگری - جستجو

پرخاشگری از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در

درخواست حذف اطلاعات

بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگري در بین پسران دانش آموز بی تردید، شیوع پرخاشگري در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور است.گسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار می دهد. بحث پرخاشگري ، از موضوعات مهم ج ...
منبع : http://databank.blogfa.com/post/116علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در ک ن و راه های کنترل آن

درخواست حذف اطلاعات

روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگري اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگري را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد. ...
منبع : http://sdya73.blogfa.com/post/32علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در ک ن و راه های کنترل آن

درخواست حذف اطلاعات

روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگري اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگري را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد. ...
منبع : http://sdya73.blogfa.com/post/32علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در ک ن و راه های کنترل آن

درخواست حذف اطلاعات

روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگري اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگري را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد. ...
منبع : http://sdya73.blogfa.com/post/32پرخاشگری در مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

چرا کودکم در مدرسه پرخاشگر است؟ امروزه بسیاری از خانواده ها از خشونت و پرخاشگري فرزندان خود شکایت دارند. آن ها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری و اصلاح رفتار را به کار گیرند. امروزه بسیاری از خانواده ها از خشونت و پرخاشگري فرزندان خود شکایت دارند. آن ها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری و اصلاح رفتار را در این زمینه به کار گیرند. در این مطلب ابتدا انواع آن بیان می گردد و سپس راه های مناسب مقابله با پرخاشگري مورد بررسی قرار می گیرد. ...
منبع : http://avaishahoo.blogfa.com/post/33پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

پرخاشگري یک هیجان و احساس منفی سرکوب شده است که فرد در موقعیتهایی که فرصت دست می دهد آنرا به سمت فرد خاص یا شیء خاص یا حتی نامشخص بروز می دهد . این احساسات و هیجانات سرکوب شده بصورت رفتاری و یا کلامی بروز داده می شود و غالباْ فرد قادر به کنترل آن نیست و ممکن است پس از ارتکاب عمل فرد ازعملکرد خود پشیمان شود ...
منبع : http://se9.blogfa.com/post/26پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

پرخاشگري یک هیجان و احساس منفی سرکوب شده است که فرد در موقعیتهایی که فرصت دست می دهد آنرا به سمت فرد خاص یا شیء خاص یا حتی نامشخص بروز می دهد . این احساسات و هیجانات سرکوب شده بصورت رفتاری و یا کلامی بروز داده می شود و غالباْ فرد قادر به کنترل آن نیست و ممکن است پس از ارتکاب عمل فرد ازعملکرد خود پشیمان شود ...
منبع : http://se9.blogfa.com/post/26چرا کودکم در مدرسه پرخاشگر است؟

درخواست حذف اطلاعات

امروزه بسیاری از خانواده ها از خشونت و پرخاشگري فرزندان خود شکایت دارند. آن ها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری و اصلاح رفتار را در این زمینه به کار گیرند. در این مطلب ابتدا انواع آن بیان می گردد و سپس راه های مناسب مقابله با پرخاشگري مورد بررسی قرار می گیرد. ...
منبع : http://tahermohammadi.blogfa.com/post/118/چرا-کودکم-در-مدرسه-پرخاشگر-است-درمان پر خاشگری در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

برای درمان پرخاشگري در ک ن اولین گام اینست که نوع پرخاشگري آنها را به صورت موردی برطرف نماییم.۱- در مورد کودک پرخاشگري که الگو پذیری عامل این گونه رفتار او بوده، باید روی الگوی کودک کار کرد و راه های دیگری جز پرخاشگري را به آن الگو آموخت.۲- اگر پرخاشگري در اثر ناکامی به وجود آمده باشد، بایستی کودک ناکام را در رسیدن به اه مطلوب و دوست داشتنی کمک کنیم.۳- در مواردی که علت پرخاشگري اضطراب است، باید از نگرانی درونی و اضطراب کودک مطلع شویم.۴- ورزش برای این ک ن بسیار مؤثر است و باعث تخلیه هیجانی می شود.۵- در کشمکشهای درونی بایستی کودک را از ح دوگانگی خارج ساخت. کمک به ک ن در تصمیم گیری، باعث میشود که بیاموزند به ح های دوگانه درونی خود پایان بخشند.۶- در ای از موارد، کودک افسرده پرخاشگري شدیدی از خود نشان می دهد. در این میان لازم است به این نکته پی ببریم که او چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگ ...
منبع : http://bozhanawaizhian.blogfa.com/post/34پرخاشگری جوانان ، دلایل و راه هایی برای اصلاح آن

درخواست حذف اطلاعات

پرخاشگري در لغت به تندی ، به زبان مجادله ، درشتی ، خصومت زبانی ،چالش ، جنگجوی ، ستیزه جوئی، خشم، قهر، بر آشفته شدن ، فتنه طلبی و... معنی شده است . در علم روانشناسی هم برای پرخاشگري معانی متعددی ارائه شده است که ساده ترین و کاربردی ترین آن عبارت است از : پاسخی که در مقابل نا کامی انسان سر می زند. علل پرخاشگري نیزاز نظر روانشناسی عبارت است از : 1- علل فیزیولوژیک ( صدمات و آسیب های مغزی ) 2 – علل روانی ( نا کامی ، کمبود از نظر توجه ، محبت و عاطفه ) بیش از این وارد مباحث تخصصی روانشناسی نمی شوم و آن را در حوزه صلاحیت روانشناسان میدانم ، اما با استفاده از این معانی و علل روانشناسی در مقدمه ، قصد دارم تحلیلی در مورد پرخاشگري جوانان در جامعه ما داشته باشم. واقعیت آن است که پرخاشگري در بین جوانان امروز جامعه ما رواج بیشتری دارد و با نگاهی به شیوه های رفتاری و بر خورد جوانان در خانواده و اجتماع به ...
منبع : http://amirparsawweeqq.blogfa.com/post/38پرخاشگری جوانان ، دلایل و راه هایی برای اصلاح آن

درخواست حذف اطلاعات

پرخاشگري در لغت به تندی ، به زبان مجادله ، درشتی ، خصومت زبانی ،چالش ، جنگجوی ، ستیزه جوئی، خشم، قهر، بر آشفته شدن ، فتنه طلبی و... معنی شده است . در علم روانشناسی هم برای پرخاشگري معانی متعددی ارائه شده است که ساده ترین و کاربردی ترین آن عبارت است از : پاسخی که در مقابل نا کامی انسان سر می زند. علل پرخاشگري نیزاز نظر روانشناسی عبارت است از : 1- علل فیزیولوژیک ( صدمات و آسیب های مغزی ) 2 – علل روانی ( نا کامی ، کمبود از نظر توجه ، محبت و عاطفه ) بیش از این وارد مباحث تخصصی روانشناسی نمی شوم و آن را در حوزه صلاحیت روانشناسان میدانم ، اما با استفاده از این معانی و علل روانشناسی در مقدمه ، قصد دارم تحلیلی در مورد پرخاشگري جوانان در جامعه ما داشته باشم. واقعیت آن است که پرخاشگري در بین جوانان امروز جامعه ما رواج بیشتری دارد و با نگاهی به شیوه های رفتاری و بر خورد جوانان در خانواده و اجتماع به ...
منبع : http://amirparsawweeqq.blogfa.com/post/38درمان پرخاشگری در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

* اولین گام این است که نوع پرخاشگري آنها وعلت آن راشناسایی کنیم؛ وپرخاشگري را به صورت موردی بر طرف نماییم. *درمورد ک ن پرخاشگري که الگوپذیری عامل این گونه رفتاراو بوده، باید روی الگوی کودک کارکرد وراههای دیگری جزپرخاشگري رابه آن الگو آموخت. * اگ رخاشگری دراثرناکامی به وجود آمده باشد، بایستی کودک ناکام رادرراه رسیدن به اه مطلوب ودوست داشتنی کمک کنیم. ...
منبع : http://karajld.blogfa.com/post/131چگونگی کنترل پرخاشگری در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

عصبانیت یک واکنش طبیعی و کاربردی است اما اگر این واکنش خارج از کنترل شود باید به شیوه صحیح، آن را بررسی کرده و در کنترل درآورد. به گزارش ایسنا، روانشناسان اطفال به والدین توصیه می کنند که در صورت مشاهده پرخاشگري در ک ن نباید از شناسایی دلایل عصبانیت و رویارویی با آن در فرزندشان هراس داشته باشند و باید هرچه زودتر برای بهبود و کنترل آن اقدام کنند. کمک به ک ن برای مقابله با عصبانیت در آنها، مزایای بسیاری دارد که در کوتاه مدت از استرس کودک و خانواده جلوگیری می کند و در بلندمدت نیز به آنها در حل مشکلاتشان کمک کرده و راه مقابله با این واکنش را به آنها می آموزد. از این رو توصیه می شود که در مواجهه با عصبانیت ک ن نکات زیر را در نظر بگیرید: ...
منبع : http://behrazesalamat.blogfa.com/post/29همیشه اختلال شخصیت دلیل پرخاشگری نیست

درخواست حذف اطلاعات

ناکامی یکی از دلایل پرخاشگري است. از سوی دیگر پرخاشگري را افراد به عنوان یکی از راههای حل مشکلات خود می آموزند چرا که به تجربه دریافتند که اگر پرخاش کنند سریعتر به هدف خود می رسند بنابراین ابتلا به اختلالات شخصیتی همیشه دلیل پرخاشگري نیست. مریم بختیاری روان شناس بالینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که ک ن پرخاشگري را از بزرگسالان می آموزند مگرآن که به بیماریهای زمینه ای مبتلا باشند. افزود: ک ن پرخاشگر احتیاج به مداخلات روانشناسی دارند و لازم است شیوه برقراری ارتباط موثر و رفتار جرات مندانه به آنان آموزش داده شود تا به جای رفتار پرخاشگرانه از این روش ها استفاده کنند ...
منبع : http://kimiaclinic.blogfa.com/post/202115-آیا خشم خود را به گونه ای سازنده بروز می دهید؟

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداآیا خشم خود را به گونه ای سازنده بروز می دهید؟در بسیاری از فرهنگ ها خشم و پرخاشگري نیروهای مثبتی در امور انسانی تلقی نمی شوند. اما بدون توجه به فرهنگ اشخاص، همه باید بتوانند خشم خود را به شکلی سازنده در مسیر درست بیندازند. متأسفانه تنها معدودی از ما آموخته ایم که این کار را انجام دهیم.مواقعی هست که شخص باید احساسات خود را منتقل سازد. متأسفانه بسیاری از ما خشم (یک ح احساسی) را با پرخاشگري و تهاجم (اقدامات خشونت آمیز) اشتباه می گیریم و در نتیجه نمی توانیم عقاید خود را با قاطعیت بروز دهیم.آزمون آیا ابراز خشم را با پرخاشگري و تهاجم اشتباه می گیرید؟ آیا می دانید که چگونه خشم خود را به شکلی درست ابراز نمایید؟ با تکمیل پرسشنامه زیر جواب این سوالات به دست می آید. ...
منبع : http://1zoha.blogfa.com/post/255چگونگی کنترل پرخاشگری در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

عصبانیت یک واکنش طبیعی و کاربردی است اما اگر این واکنش خارج از کنترل شود باید به شیوه صحیح، آن را بررسی کرده و در کنترل درآورد. به گزارش ایسنا، روانشناسان اطفال به والدین توصیه می کنند که در صورت مشاهده پرخاشگري در ک ن نباید از شناسایی دلایل عصبانیت و رویارویی با آن در فرزندشان هراس داشته باشند و باید هرچه زودتر برای بهبود و کنترل آن اقدام کنند. کمک به ک ن برای مقابله با عصبانیت در آنها، مزایای بسیاری دارد که در کوتاه مدت از استرس کودک و خانواده جلوگیری می کند و در بلندمدت نیز به آنها در حل مشکلاتشان کمک کرده و راه مقابله با این واکنش را به آنها می آموزد. از این رو توصیه می شود که در مواجهه با عصبانیت ک ن نکات زیر را در نظر بگیرید: ...
منبع : http://behrazesalamat.blogfa.com/post/29پرخاشگری یکی از عمده ترین عوارض استفاده از تلفن همراه است

درخواست حذف اطلاعات

حقیقات انجام شده توسط کارشناسان ایتالیایی نشان می دهد که پرخاشگري یکی از عمده ترین عوارض استفاده از تلفن همراه است. بر اساس گزارش سایت ایتالیایی ‪ ،kataweb‬تحقیقات این کارشناسان نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه به خصوص اس ام اس خطر ابتلا به پرخاشگري و عصبانیت را افزایش می دهد. استفاده از تلفن همراه حتی در هنگام قرار گرفتن درمعرض امواج آنتن های تقویت کننده می تواند اثرات بدی را بر روی سلامت افراد داشته باشد. مطالعات انجام شده توسط محققان ایتالیایی نشان می دهد که تومورهای مغزی نیز یکی از شایع ترین بیماری هایی است که بر اثر استفاده بیش از حد از تلفن همراه در افراد بوجود می آید. استفاده کنندگان از تلفن همراه ‪ ۳۰‬دقیقه پیش از آنکه به خواب روند اگر تحت تاثیر امواج این تلفن ها قرار گیرند فعالیت مغز آنها دچار تغییرات زیادی می شود. تغییرات در فعالیت های مغزی سبب دیدن خواب های آشفته در افر ...
منبع : http://taha30020.blogfa.com/post/13پرخاشگری یکی از عمده ترین عوارض استفاده از تلفن همراه است

درخواست حذف اطلاعات

تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان ایتالیایی نشان می دهد که پرخاشگري یکی از عمده ترین عوارض استفاده از تلفن همراه است. بر اساس گزارش سایت ایتالیایی ‪ ،kataweb‬تحقیقات این کارشناسان نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه به خصوص اس ام اس خطر ابتلا به پرخاشگري و عصبانیت را افزایش می دهد. استفاده از تلفن همراه حتی در هنگام قرار گرفتن درمعرض امواج آنتن های تقویت کننده می تواند اثرات بدی را بر روی سلامت افراد داشته باشد. مطالعات انجام شده توسط محققان ایتالیایی نشان می دهد که تومورهای مغزی نیز یکی از شایع ترین بیماری هایی است که بر اثر استفاده بیش از حد از تلفن همراه در افراد بوجود می آید. استفاده کنندگان از تلفن همراه ‪ ۳۰‬دقیقه پیش از آنکه به خواب روند اگر تحت تاثیر امواج این تلفن ها قرار گیرند فعالیت مغز آنها دچار تغییرات زیادی می شود. تغییرات در فعالیت های مغزی سبب دیدن خواب های آشفته در اف ...
منبع : http://chaharomihastam.blogfa.com/post/48باید های رفتاری که افراد عصبانی و همسرانشان باید بدانند

درخواست حذف اطلاعات

باید های رفتاری که افراد عصبانی و همسرانشان باید بدانند خشم، پیچیده ترین هیجان انسانی و واکنش طبیعی به ناکامی و بدرفتاری محسوب می شود. همه ما ممکن است با موقعیت هایی روبه رو شویم که ما را خشمگین کند. مشکل خشم این است که در عین حال که جزئی از زندگی است، می تواند در روابط ما اختلال ایجاد کند. به همین دلیل است که خشم در افراد باعث تضاد می شود یعنی اولا یک واکنش طبیعی است ثانیا اگر تکرار شونده، شدید و بدون کنترل باشد موجب آسیب زدن به خود و دیگران می شود.اما آن چه در پاسخ به سوال شما باید گفت به ۲بخش تقسیم می شود: الف) شما چه کاری می توانید انجام دهید تا مشکل حل شود؟ ب) همسرتان چه کاری باید انجام دهد تا خشم خود را کنترل شده ابراز کند. کارهایی که شما باید انجام دهید 1- قبل از هر چیز باید بدانید که پرخاشگري غالبا به مرور زمان و بالا رفتن سن کاهش پیدا می کند یعنی رفتارهای پرخاشگرانه فرد کم می ...
منبع : http://kivan47.blogfa.com/post/47با ک ن پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا تاکنون با ک نی مواجه شده اید که برای به دست آوردن کوچک ترین چیز آن قدر داد و فریاد به راه می اندازند که والدینشان کلافه می شوند و عاقبت درخواست آنها را می پذیرند؟ والدین زیادی هستند که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع از مهارت فرزندپروری، نداشتن احساس مسوولیت در مورد آینده فرزندان، نداشتن صبر و حوصله، برخوردهای هیجانی و احساسی و... به راحتی به درخواست های غیرمنطقی آنها عمل می کنند. در مقابل درخواست های غیرمنطقی این بچه ها باید چه رفتاری انجام داد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، با پیمان هاشمیان، روان پزشک، فوق تخصص کودک و نوجوان و یار علوم پزشکی مشهد به گفت وگو نشسته ایم. • در مقابل کودکی که می خواهد هر چیزی را به زور و با جیغ و فریاد به دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟ - نباید به جیغ های آنها اعتنا کرد. وقتی یک کودک با جیغ زدن یا پرخاشگري به خواسته های خود می رسد چون از این رفتار خود امتی ...
منبع : http://abdoreza1355.blogfa.com/post/156باید های رفتاری که افراد عصبانی و همسرانشان باید بدانند

درخواست حذف اطلاعات

باید های رفتاری که افراد عصبانی و همسرانشان باید بدانند خشم، پیچیده ترین هیجان انسانی و واکنش طبیعی به ناکامی و بدرفتاری محسوب می شود. همه ما ممکن است با موقعیت هایی روبه رو شویم که ما را خشمگین کند. مشکل خشم این است که در عین حال که جزئی از زندگی است، می تواند در روابط ما اختلال ایجاد کند. به همین دلیل است که خشم در افراد باعث تضاد می شود یعنی اولا یک واکنش طبیعی است ثانیا اگر تکرار شونده، شدید و بدون کنترل باشد موجب آسیب زدن به خود و دیگران می شود.اما آن چه در پاسخ به سوال شما باید گفت به ۲بخش تقسیم می شود: الف) شما چه کاری می توانید انجام دهید تا مشکل حل شود؟ ب) همسرتان چه کاری باید انجام دهد تا خشم خود را کنترل شده ابراز کند. کارهایی که شما باید انجام دهید 1- قبل از هر چیز باید بدانید که پرخاشگري غالبا به مرور زمان و بالا رفتن سن کاهش پیدا می کند یعنی رفتارهای پرخاشگرانه فرد کم می ش ...
منبع : http://kivan47.blogfa.com/post/47برو که هیچ صلا ...

درخواست حذف اطلاعات

شاید با بررسی نقش روان شناختی چند عامل زیر بتوان نگاهی روان شناسانه به این پدیده ی اجتماعی داشت: احساس فضای باز پس از فضای بسته ی سالیان واپسین. نقش رسانه های گوناگون- m media and social media بررسی فرایندهای ثانویه ی دلبستگی – secondary attachment بررسی پدیده ی پرخاشگري منفعلانه – p ive aggression ...
منبع : http://vararo.blogfa.com/post-123.aspxمهارت شیدن

درخواست حذف اطلاعات

ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقیده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید برای آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعی بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعی واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهبود و بازسازی گرایش های پرخاشگري، بداخلا قی و دیگر تمایلا ت منفی آدمیان وجود دارد. در تحقیقات ادوارد دوبنو ثابت شده است که وقتی دانشآموزان به طور موثر فکر می کنند، پرخاشگري و بداخلا قی آنها به طور معناداری کاهش می یابد. همچنین روانشناسان بالینی نیز ثابت کرده اند که اشخاصی که ناراحتی روانی و عصبی دارند، در مقایسه با افراد معمولی و سالم قدرت تفکر ضعیف تری ...
منبع : http://thinkrooms.blogfa.com/post/21مهارت شیدن

درخواست حذف اطلاعات

ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقیده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید برای آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعی بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعی واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهبود و بازسازی گرایش های پرخاشگري، بداخلا قی و دیگر تمایلا ت منفی آدمیان وجود دارد. در تحقیقات ادوارد دوبنو ثابت شده است که وقتی دانش آموزان به طور موثر فکر می کنند، پرخاشگري و بداخلا قی آنها به طور معناداری کاهش می یابد. همچنین روانشناسان بالینی نیز ثابت کرده اند که اشخاصی که ناراحتی روانی و عصبی دارند، در مقایسه با افراد معمولی و سالم قدرت تفکر ضعیف تری ...
منبع : http://thinkrooms.blogfa.com/post/21مهارت شیدن

درخواست حذف اطلاعات

ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقیده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید برای آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعی بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعی واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهبود و بازسازی گرایش های پرخاشگري، بداخلا قی و دیگر تمایلا ت منفی آدمیان وجود دارد. در تحقیقات ادوارد دوبنو ثابت شده است که وقتی دانش آموزان به طور موثر فکر می کنند، پرخاشگري و بداخلا قی آنها به طور معناداری کاهش می یابد. همچنین روانشناسان بالینی نیز ثابت کرده اند که اشخاصی که ناراحتی روانی و عصبی دارند، در مقایسه با افراد معمولی و سالم قدرت تفکر ضعیف تری ...
منبع : http://thoughtroom.blogfa.com/post/21مهارت شیدن

درخواست حذف اطلاعات

ادوارد دوبنو می گوید: « شیدن می تواند مانند هر مهارت دیگری توسعه یابد.» زیرا شیدن به عقیده او یک «مهارت» است. او چند تکنیک مفید برای آموزش مهارت های شیدن ایجاد کرده است.چرا ما باید مهارتهای شیدنمان را توسعه دهیم؟فواید توسعه توانایی شیدن زیاد هستند. با توسعه مهارتهای شیدن یک نفر می تواند به موفقیت دست یابد، می تواند در زندگی اجتماعی بدرخشد، می تواند به تکامل اجتماعی واقتصادی و امثال آنها دست یابد. با توسعه توانمندی های فکر ، امکان تغییر و بهبود و بازسازی گرایش های پرخاشگري، بداخلا قی و دیگر تمایلا ت منفی آدمیان وجود دارد. در تحقیقات ادوارد دوبنو ثابت شده است که وقتی دانش آموزان به طور موثر فکر می کنند، پرخاشگري و بداخلا قی آنها به طور معناداری کاهش می یابد. همچنین روانشناسان بالینی نیز ثابت کرده اند که اشخاصی که ناراحتی روانی و عصبی دارند، در مقایسه با افراد معمولی و سالم قدرت تفکر ضعیف تری ...
منبع : http://thinkroom.blogfa.com/post/21ک ن پرخاشگر

درخواست حذف اطلاعات

باک ن پرخاشگر چگونه برخورد کنیم ؟آیا تاکنون با ک نی مواجه شده اید که برای به دست آوردن کوچک ترین چیز آن قدر داد و فریاد به راه می اندازند که والدینشان کلافه می شوند و عاقبت درخواست آنها را می پذیرند؟ والدین زیادی هستند که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع از مهارت فرزندپروری، نداشتن احساس مسوولیت در مورد آینده فرزندان، نداشتن صبر و حوصله، برخوردهای هیجانی و احساسی و... به راحتی به درخواست های غیرمنطقی آنها عمل می کنند. در مقابل درخواست های غیرمنطقی این بچه ها باید چه رفتاری انجام داد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، با پیمان هاشمیان، روان پزشک، فوق تخصص کودک و نوجوان و یار علوم پزشکی مشهد به گفت وگو نشسته ایم. • در مقابل کودکی که می خواهد هر چیزی را به زور و با جیغ و فریاد به دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟ - نباید به جیغ های آنها اعتنا کرد. وقتی یک کودک با جیغ زدن یا پرخاشگري به خواسته های خود ...
منبع : http://deliberation.blogfa.com/post/51مهارت " نه گفتن" در تا ی (منتشر شده در رو مه همشهری دوشنبه پنج داد نود و سه)

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: سعید بی نیاز/ کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و متخصص اتاق آبی چگونه در مورد نرخ های جدید کرایه تا ی قاطعانه اما محترمانه عمل کنیم؟ همیشه یکی از مثال های روان شناسانی که مهارت نه گفتن را آموزش می دهند، "گرفتن حق خود در مورد کرایه تا ی" است. مثالی که این روزها با تغییر نرخ کرایه های تا ی دیگر از یک مثال فرضی به یک مثال کاملا کاربردی تبدیل شده است. قبل از این که برویم سراغ این مهارت باید بدانید که چه کارهایی غلط است و نباید آن ها را وقتی راننده تا ی بیشتر از نرخ مصوب از ما می گیرد انجام دهیم. آدم ها با چهار شیوه با دیگران ارتباط برقرار می کنند. سه تا از این شیوه ها نا سالم است و یکی سالم. سبک منفعلانه آدم های منفعل کلا به هر درخواستی می گویند بله. آن ها جرات نه گفتن ندارند و برای همین همیشه خودخوری می کنند. آن هایی که سبک ارتباطی منفعلانه دارند همیشه در مقابل درخواست حتی نامعقول دی ...
منبع : http://otagheabiyazd.blogfa.com/post/9ک ن پرخاشگر

درخواست حذف اطلاعات

باک ن پرخاشگر چگونه برخورد کنیم ؟آیا تاکنون با ک نی مواجه شده اید که برای به دست آوردن کوچک ترین چیز آن قدر داد و فریاد به راه می اندازند که والدینشان کلافه می شوند و عاقبت درخواست آنها را می پذیرند؟ والدین زیادی هستند که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع از مهارت فرزندپروری، نداشتن احساس مسوولیت در مورد آینده فرزندان، نداشتن صبر و حوصله، برخوردهای هیجانی و احساسی و... به راحتی به درخواست های غیرمنطقی آنها عمل می کنند. در مقابل درخواست های غیرمنطقی این بچه ها باید چه رفتاری انجام داد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، با پیمان هاشمیان، روان پزشک، فوق تخصص کودک و نوجوان و یار علوم پزشکی مشهد به گفت وگو نشسته ایم. • در مقابل کودکی که می خواهد هر چیزی را به زور و با جیغ و فریاد به دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟ - نباید به جیغ های آنها اعتنا کرد. وقتی یک کودک با جیغ زدن یا پرخاشگري به خواسته های خود ...
منبع : http://deliberation.blogfa.com/post/51تیموریان را چه می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به شناخت از آندرانیک تیموریان بازیکن موثر و موفق تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال فکر می کنید مقصد بعدی وی کجا باشد؟ به گزارش افکارنیوز، آندرانیک تیموریان یک بازیکن موثر، مفید و جنگنده و از عناصر مهم در ترکیب تیم ملی فوتبال به شمار می آید.آندو، این روز ها حال و هوای دیگری دارد، آمادگی بدنی بالا و توان فنی خوب اما روحیات تهاجمی و پر خاشگری که بعضا این نوع رفتار به گروه نیز منتقل می شود ویژگی های چند هفته اخیر آندو تیموریان است.درگیری های فیزیکی اگر چه در فوتبال اجتناب ناپذیر است اما آندو درگیری هایش فراتر از فوتبال رفته است از قبل از بازی دربی تهران تا خود مسابقه دربی و پس از آن پرخاش های پیاپی به بازیکنان حریف و اعتراض های مکرر به نحوه قضاوت با لحن آمرانه و ...آندو تیموریان به مرز پختگی رسیده است اما راهی که در پیش گرفته معلوم نیست به کجا ختم شود و شاید عاقبت خوبی در انتظارش نباشد.ذ ...
منبع : http://123goll.blogfa.com/post/41