بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

پایه - جستجو

پایه از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.معرفی کادر مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

موسس علی محمد قهرمانی1- مدیریت آموزشگاه علی محمد قهرمانی2- معاون آموزشی صمد رسولی3- معاون پرورشی محمد جواد هژبری4- معاون اجرایی معصومه مختاری5- آموزگار پايه اول اشرف فرجی6- آموزگار پايه اول خانم اشرفی نیا7- آموزگار پايه دوم خانم سلمانی8- آموزگار پايه دوم خانم مهر ان9- آموزگار پايه سوم خانم پور بهرام10 آموزگار پايه سوم خانم پاپی 11- آموزگار پايه چهارم خانم مشیری 12- آموزگار پايه چهارم خانم شاه محمدی 13- آموزگار پايه پنجم خانم انوری 14- آموزگار پايه ششم خانم حسین پور 15- معلم قرآن خانم درهم پور 16- معلم ورزش خانم نوری زادگان 17- معلم زبان خانم سلمانی ...
منبع : http://maktab266.blogfa.com/post-10.aspxابلاغ فهارس بهای سال 1393

درخواست حذف اطلاعات

ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1393 اصلاح ردیف 180903 رشته ابنیه اصلاح ردیف 040104 رشته ابنیه ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات برقی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته چاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و ز شی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393 ابلاغ فهرست ...
منبع : http://zihesabanegolestan.blogfa.com/post-738.aspxپیک هفتگی -- پیک پایه پنجم

درخواست حذف اطلاعات

پیک پايه پنجم شماره 11 پیک پايه پنجم شماره 10 پیک پايه پنجم شماره 9 پیک پايه پنجم شماره 8 پیک پايه پنجم شماره 7 پیک پايه پنجم شماره 6 پیک پايه پنجم شماره 5 پیک پايه پنجم شماره 4 پیک پايه پنجم شماره 3 پیک پايه پنجم شماره 2 پیک پايه پنجم شماره 1 ...
منبع : http://barat13.blogfa.com/post/257پروژه تستر آی سی 40 پایه

درخواست حذف اطلاعات

پروژه تستر آی سی 40 پايهپروژه تستر آی سی 40 پايه؛ اغلب در ساخت و طراحی وسایل الکترونیکی نیاز داریم که آی سیهای به کار رفته در مدارات الکترونیکی مورد نظر را تست کرده  و از صحت یا آنها اطلاع دقیقی حاصلنماییم و احیانا در مورد اب بودن آی سی ها پايه ی اب شده آنها را بی م.... ...
منبع : http://irdlxco.blogfa.com/post/1991شاخه های علوم زیستی

درخواست حذف اطلاعات

علوم زیستی شاخه های مختلفی دارد که این شاخه ها را میتوان در دو گروه جای داد: 1- علوم زیستی پايه ای 2- علوم زیستی کاربردی علوم زیستی پايه ای: پژوهش های علوم زیستی پايه ای به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت میگیرد. مثلا تحقیق درباره چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان، بدون در نظر گرفتن کاربرد های آن در زندگی تحقیقی پايه ای است. علوم زیستی کاربردی: پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی، برای زندگی بهتر صورت میگیرد. مثلا چگونگی استفاده از قوانین وراثت، برای به دست آوردن گیاهان یا جانورانی که مشخصات مطلوب را دارند، در حوزه ی علوم زیستی کاربردی جای دارد. پژوهشگران علوم زیستی هنگام کار در زمینه ی علوم زیستی کاربردی از پژوهش های پايه ای استفاده میکنند. ...
منبع : http://iran-kohan.blogfa.com/post/9کلیه فهارس بهاء سال 1393

درخواست حذف اطلاعات

کلیه فهارس بهاء سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات برقی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته چاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و ز شی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 13 ...
منبع : http://mohsen-ghomeshi.blogfa.com/post-671.aspxکلیه فهارس بهاء سال 1393

درخواست حذف اطلاعات

کلیه فهارس بهاء سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته تأسیسات برقی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته چاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و ز شی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 13 ...
منبع : http://mohsen-ghomeshi.blogfa.com/post-671.aspxرفع مشکل سرخوردن پایه دوربین روی ریل تفنگ بادی دیانا

درخواست حذف اطلاعات

این هم جدیدترین ابتکار اینجانب!داستان از این قراره که ریل دوربین تفنگهای دیانا بصورت برجسته هست و یکی از مشکلات عذاب آور اینه که پايه دوربین روی ریل سر میخوره حتی با وجود اون پیچ استپ باز هم پايه جابجا میشه بهمین دلیل یه قطعه آلومینیوم آلیاژی به ضخامت 5 میلیمتر به قسمت جلوی پايه با پیچ آلن 5 محکم و در تصویر اول میبینیم که کمی لبه ایجاد شده که این لبه به انتهای ریل دوربین گیر میکنه و مانع از عقب نشینی پايه روی ریل میشه بخاطر اینکه پیچ آلن بیشتر گیر داشته باشه پیچ اول پايه دوربین رو باز و حدود یک سانت عقب تر دوباره سوراخ و قلاویزش .هنوز تست نشده اما بنظر میرسه بی عیب باشه ...
منبع : http://saintarian.blogfa.com/post-242.aspxدوره ضمن خدمت 72 ساعته برای معلمان پایه چهارم

درخواست حذف اطلاعات

دوره ضمن خدمت 72 ساعته برای معلمان پايه چهارم به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، مهندس دیمه ور معاون آموزش ابت با اعلام جزئیات تغییر کتاب های پايه چهارم از اختصاص 40 ساعت آموزش ضمن خدمت برای درس ریاضی و 32 ساعت برای درس مطالعات اجتماعی پايه چهارم ابت خبر داد و افزود : بخشنامه آن بزودی به استانهای سراسر کشور ارسال خواهد شد.محمد دیمه ور گفت : با توجه به تغییرات اساسی در سه کتاب هدیه های آسمانی ، ریاضی و مطالعات اجتماعی پايه چهارم ، برای آموزش 41 هزار معلم این پايه تحصیلی در حال برنامه ریزی می باشیم.وی افزود : در سال تحصیلی 94-93 حدود 1 میلیون و 13 هزار دانش آموز در پايه چهارم ابت در کشور تحصیل خواهند نمود .معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد : کلاس های ضمن خدمت پس از آموزش مدرسان در مناطق مختلف از اوایل مرداد تا اوا شهریور برگزار خواهد شد .دیمه ور با اشاره به اینکه درس هدیه ...
منبع : http://ali-nasiri-k.blogfa.com/post/810/دوره-ضمن-خدمت-72-ساعته-برای-معلمان-پايه-چهارممیز

درخواست حذف اطلاعات

روری روزگاری یک میز بود که چهار پايه داشت یک روز یک پايه ی میز کنده شد و به گوشه ای افتاد پايه خیلی ناراحت شد و گریه کرد که از خانواده خود جدا شده است یک روز پايه به طور اتفاقی به بیرون پرت شد. چند روز بعد صاحب کارخانه ی صندلی سازی او را پیدا کرد و با خود گفت که این چوب حیف است که کنار خیابان باشد او را با خود به کارخانه می برم تا از او یک پايه ی صندلی بسازم و با او یک صندلی را مرمت کنم. بعد او را به کارخانه برد و تغییراتی روی او انجام داد و از او یک پايه ی صندلی ساخت و یک صندلی را مرمت کرد و پايه خیلی خوشحال بود که به خانواده جدیدش پیوسته بود. ...
منبع : http://nimvaragh.blogfa.com/post/16میز

درخواست حذف اطلاعات

روری روزگاری یک میز بود که چهار پايه داشت یک روز یک پايه ی میز کنده شد و به گوشه ای افتاد پايه خیلی ناراحت شد و گریه کرد که از خانواده خود جدا شده است یک روز پايه به طور اتفاقی به بیرون پرت شد. چند روز بعد صاحب کارخانه ی صندلی سازی او را پیدا کرد و با خود گفت که این چوب حیف است که کنار خیابان باشد او را با خود به کارخانه می برم تا از او یک پايه ی صندلی بسازم و با او یک صندلی را مرمت کنم. بعد او را به کارخانه برد و تغییراتی روی او انجام داد و از او یک پايه ی صندلی ساخت و یک صندلی را مرمت کرد و پايه خیلی خوشحال بود که به خانواده جدیدش پیوسته بود. ...
منبع : http://nimvaragh.blogfa.com/post/163000 لغات پایه و اصلی در انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

3000 لغات پايه و اصلی در انگلیسی این سه هزار تا لغت اصلی اینقدر پايه کلیدی و مهم هستند که: 1- کل لغت نامه های a nced learner یک زبانه - انگلیسی به انگلیسی، تمام لغات و عبارات را با این ها توضیح دادند 2- 70 درصد واژه های بکار برده شده در هر متن انگلیسی از این لغات تشکیل شده است. 3- اگر ی از هر کدام دو یا سه معنی متفاوت این لغات را بداند در گفتن هیچ جمله و عبارتی در نمی ماند ! 4- یادگیری آنها هم ثواب دنیوی و هم ا وی داشته ... سر پل صراط هم به درد میخورد ! از اینجا برید تو کارش ! ...
منبع : http://rezafo.blogfa.com/post/63آموزش معلمان پایه هشتم از شهریور

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه همکاران گرامی مدیرکل آموزش متوسطه اول با اعلام جزئیات آموزش معلمان پايه هشتم گفت: آموزش معلمان این پايه جدید اسیس پس از ماه رمضان به صورت ستادی در استان تهران آغاز می شود و در شهریور ماه معلمان آموزش دیده اطلاعات لازم را به تمام معلمان پايه هشتم در استان های مختلف منتقل می کنند. ...
منبع : http://adabiyat90.blogfa.com/post-277.aspxدین و بنیان

درخواست حذف اطلاعات

هر دینی بنیانی دارد؛ بنیان هایی که عمود بر اصولی هستند. پايه هایی که وزن دین بر دوش آن هاست. وزن دین امنیت است. امنیت در کردار، رفتار و حتی گفتار. وزن همان خیمه است. خیمه همان واحـه است. واحـه همان آرامش است. آرامش همان امنیت است و امنیت همان سنگینی ست.سنگینی بر دوش پايه های دین است. دین وقتی استوار است که پايه هایش عمود باشند. پايه که عمود شد، وزن ها به درستی در دین تقـسیم می شوند. وزن که تقسیم شد، به هر جرعه ای آرامش می رسد. یعنی انی که زیر این بنیان و زیر این خیمه زندگی می کنند وَزین می شوند. به هر به اندازه ی ظرفیتش وزنی می رسد. وزن همان خیمه است. خیمه همان واحـه است. واحـه همان آرامش است. آرامش همان امان است و امنیت همان سنگینی ست. دین من ( ) بر دو بنیان استوار است. را بر دو پايه بنا کرده اند. عدل و توحید. دو پايه اساسی، با یک مکانیزم و برای یک دین، اما در دو حوزه متفاوت. توحید، بنیان ...
منبع : http://mohammad-amin.blogfa.com/post/165غشاپایه

درخواست حذف اطلاعات

غشاء پايه( basement membrane) چیست؟ غشاء پايه یک ecm(extra cellular matrix) تخصص یافته است که در محل اتصال بین سلول های پوششی و استرومای بافت پیوندی زیر آن قرار دارد. غشاء پايه را نمی توان در میکروسکوپ نوری دید ولی رنگ آمیزی هیستوشیمیایی، ساختمان آن را مشخص می کند. غشاء پايه حاوی تعدادی از انواع ماکرومولکول ها از جمله کلاژن تیپ iv، لامینین، پروتئو گلیکان، هپاران سولفات و فیبرونکتین است. ترکیب و سازمان ی ماکرومولکولی غشاء پايه در ارتباط با محل و عمل غشاء پايه ممکن است تفاوت کند. غشاء پايه علاوه بر این که محلی برای چسبیدن سلول محسوب می شود، به عنوان یک تکیه گاه جهت حرکت سلول نیز به کار می رود( به عنوان مثال در طی بهبود زخم) ...
منبع : http://baranbio.blogfa.com/post/401/غشاپایهزمانبندی پایه های دوم تا ششم

درخواست حذف اطلاعات

ج زمانبندی پايه دوم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی پايه سوم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی دروس پايه چهارم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی پايه پنجم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی ششم ابت ...
منبع : http://ali-merdasi.blogfa.com/post/1706زمانبندی پایه های دوم تا ششم

درخواست حذف اطلاعات

ج زمانبندی پايه دوم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی پايه سوم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی دروس پايه چهارم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی پايه پنجم ابت در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ج زمانبندی ششم ابت ...
منبع : http://ali-merdasi.blogfa.com/post/1706ثبت نام دبیرستان ( دوره اول) شاهد علی (ع)

درخواست حذف اطلاعات

ثبت نام پايه هفتم از اول داد شروع شده و تا 25 داد ماه ادامه دارد و عزیزانی که در سامانه شاهدshahed.isfedu.ir ثبت نام نموده اند.اصل مدارک امتیاز آور و کپی آن را هرچه سریعتر تحویل آموزشگاه نمایند و افرادی که می خواهند در پايه هشتم ثبت نام نمایند با در دست داشتن کارنامه هفتم به مدرسه مراجعه کنند . ...
منبع : http://shahedemamali.blogfa.com/post/185ابلاغ فهرست بهای واحد پایه سال 1393 در 15 رشته

درخواست حذف اطلاعات

ابلاغ فهرست بهای واحد پايه سال 1393 در 15 رشته ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1393 ...
منبع : http://zihesabiehamedan.blogfa.com/post/962چگونگی تکرار پایه دوم

درخواست حذف اطلاعات

چگونگی تکرار پايه دوم برای دانش آموزانی که تقاضای تغییر رشته به رشته های زیر مجموعه شاخه های فنی و حرفه ای و یا کاردانش را دارند: ۱- بر مبنای تبصره بند ۳-۱۲ از ماده ۱۱۲ آئین نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه سالی - واحدی، چنانچه دانش آموز قبولی پايه دوم متوسطه شاخه نظری یا فنی و حرفه ای، بخواهد پايه دوم را در شاخه کاردانش تکرار کند می تواند در واحدهای آموزشی روزانه در پايه دوم ثبت نام نموده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهد. در این صورت کلیه دروس گذرانده پايه دوم شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سقف سنوات تحصیل دانش آموز افزوده گردد. ۲- براساس تبصره ۲ بند ۷-۱۲ از ماده ۱۱۲ آیین نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه سالی- واحدی دانش آموز پايه دوم شاخه نظری چنانچه بخواهد پايه دوم شاخه فنی و حرفه ای را تکرار کند مشروط بر آنکه ضوابط ورود به شاخه فنی و حرفه ای را در پايه اول ب کرده باشد و یا با ش ...
منبع : http://kman2k.blogfa.com/post/67میز

درخواست حذف اطلاعات

روزی روزگاری یک میز قشنگ در یک خانه زیبا زندگی می­کرد که چهار پايه ای خوش تراش داشت یک روز یک پايه ی میز کنده شد و به گوشه ای افتاد پايه خیلی ناراحت شد و گریه کرد که از خانواده خود جدا شده است یک روز پايه به طور اتفاقی به بیرون پرت شد. چند روز بعد صاحب کارخانه ی صندلی سازی او را پیدا کرد و با خود گفت که این چوب حیف است که کنار خیابان باشد او را با خود به کارخانه می برم تا از او یک پايه ی صندلی بسازم و با او یک صندلی را مرمت کنم. بعد او را به کارخانه برد و تغییراتی روی او انجام داد و از او یک پايه ی صندلی ساخت یعنی بوسیله او یک صندلی را مرمت کرد. پايه خیلی خوشحال بود که به خانواده جدیدش پیوسته بود ولی همیشه در این فکر بود که آیا آن میز می تواند با سه پايه زندگی کند یا جز وسایل اسقاطی خواهد شد؟ ...
منبع : http://nimvaragh.blogfa.com/post/16تعریف کلاس های چند پایه

درخواست حذف اطلاعات

در آمدی برچگونگی کلاس های چند پايه آمار نشان می دهد که نظام آموزش و پروش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس پايه به تحصیل می پردازند . دانش آموزان کلاس های درس چند پايه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه ای کوچک و دور افتاده تشکیل می دهند . آموزگاران کلاس های درس چند پايه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند . که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از آموزش های پايه ی معلمی بی بهره اند. ...
منبع : http://riaziroosta.blogfa.com/post/254طرح توجیهی روغن پایه،روغن موتور تصفیه مجدد(به روش غیر اسیدی)

درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب سایت سه هزار طرح www.3000tarh.com فایل یک نمونه طرح توجیهی کامل و آمادۀ و جدید بازیافت و تصفیه روغن کارکرده و تولید روغن موتور تصفیه مجدد و روغن پايه تصفیه مجدد به روش غیر اسیدی، نوشته شده در فروردین 94 و برای ارائه به سازمانها و بانکها به منظور دریافت تسهیلات، مصوبه جواز تاسیس و موافقت اصولی، وام اشتغا ایی کار آفرینی و... آماده دریافت می باشد. (تلفن تماس 09354300400) همچنین در این پروژه ب و کار کارآفرینی و طرح تجاری طراحی ایجاد، تمامی تجهیزات، نصب و راه اندازی تأسیسات و دستگاه های مورد نیاز بهمراه هزینه ها و درآمدها، تکنولوژی و فرآیند تولید و انجام کار، با کاملترین و جدیدترین مقادیر و جداول مالی و مشخصه های اقتصادی طبق سرفصلهای استاندارد و مصوب کلیۀ سازمان ها و بانک ها و آ ین استعلام پروفرما و پیش فاکتور ماشین آلات آورده شده است. ادامه خواندن ...
منبع : http://3000tarh.blogfa.com/post/1356/طرح-توجیهی-روغن-پايه،روغن-موتور-تصفيه-مجدد(به-روش-غير-اسیدی)آزمون علوم تجربی نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز : دانش آموزان گرامی چنانچه تمایل دارید که با نمونه سوالات آزمون پايه هفتم و یا سوم راهنمایی آشنا شوید ، به پیوند ندای علوم در قسمت پیوند ها رفته و سپس از قسمت موضوعات آن سایت ؛ آزمون مربوط به پايه هفتم یا سوم راهنمایی را انتخاب نمایید. با تشکر مقیمی ...
منبع : http://olomlab.blogfa.com/post/24فراخوان طراحی سوال نوبت دوم پایه هفتم وهشتم(میان ترم وپایان ترم)

درخواست حذف اطلاعات

سرگروه های محترم مناطق و نواحی خواهشمند است پس از اعلام فراخوان ،نمونه سوال میان ترم وپایان ترم نوبت دوم، پايه هفتم و هشتم برتر منطقه ی خود را نهایتا تا تاریخ 6 اردیبهشت 94 به استان ارسال نمایید. لازم به ذکراست سوالات باید حتما همراه با listening باشد و فایل صوتی نیز به همراه سوالات ارسال گردد. هر چهار سوال توسط یک نفر طراحی شده باشد و شده از اینترنت نباشد. آزمون میان ترم پايه هفتم تاپایان درس 7 وپايه هشتم تاپایان درس 6 می باشد. به سه اثر برگزیده ی استان تقدیر نامه ی استانی اهدا می شود وبه پایگاه کشوری ارسال خواهد شد. ...
منبع : http://qenglishgroup.blogfa.com/post/119تشیع ، مکتب محبت و عشق

درخواست حذف اطلاعات

از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پايه و زیربنای‏ اصلی آن محبت است . از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پايه گذاری شده‏ است محبت و دوستی بوده است . آنجا که در سخن رسول اکرم جمله‏ « علی و شیعته هم الفائزون » را می‏شنویم ، گروهی را در گرد علی‏ می‏بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می‏باشند . از اینرو تشیع مذهب‏ عشق و شیفتگی است . تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است . عنصر محبت‏ در تشیع دخ تام دارد. ...
منبع : http://abolfazlsabouri.blogfa.com/post/52اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس ، در همه ی پایه ها

درخواست حذف اطلاعات

اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابت اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه اول اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه دوم اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه سوم اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه چهارم اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه پنجم اه ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد دروس پايه ششم برگرفته از : سایت دفتر تالیف کتاب های درسی ...
منبع : http://abbasi1357.blogfa.com/post/118قلب قلاب بافی

درخواست حذف اطلاعات

بافی میل قلاب بافی شماره1 (2.25mm)از بالای قلب شروع می کنیم2تا زنجیره ببافید دور1: 6تا پايه کوتاه در حلقه دوم از زنجیره دور2: 2تا پايه کوتاه در هر زنجیره (12پايه کوتاه) دور3: { 1پايه کوتاه – 2پايه کوتاه در یک زنجیره } 6بار تکرار. (18پايه کوتاه) یک بخیه در زنجیره بعدی بزنید و نخ را از 25سانتی متری بچینید ( برای دوختن درزها لازمش داریم )برای بافتن نصف قلب دوم مانند بالا تکرار کنید و اینبار نخ را نچینید که برای ادامه بافت نیاز داریم دور4 را با نیمه قلب دوم ادامه میدیم: اول حلقه ای را که قلاب داخلش هست را با سنجاق علامت گذاری کنید، بعد 9تا پايه کوتاه ببافید. حالا قلاب را در اولین زنجیره بعد از اون بخیه که در نیمه قلب اول زدیم فرو کنید و 18تا پايه کوتاه ببافید اکنون 9تا پايه کوتاه در نیمه قلب دوم ببافید: قلاب را در زنجیره ای از نیمه قلب دوم فرو کنید، بطوریکه وقتی 9تا پايه کوتاه را بافتید به ...
منبع : http://aliyehkhosravi.blogfa.com/post/121بررسی انتخاب پایه برای درخت پسته

درخواست حذف اطلاعات

بررسی انتخاب پايه برای درخت پسته به قلم: مالک کمالی انتخاب پايه یکی از مهمترین اقدامات در احداث باغ پسته می باشد. پايه های مختلف تأثیر قابل توجهی بر میزان محصول و سلامت درخت پسته دارد اما متأسفانه در کشورمان به این مسئله توجه چندانی از طرف کشاورزان نمی شود. ...
منبع : http://ilpista.blogfa.com/post/51/بررسي-انتخاب-پايه-براي-درخت-پستهبررسی انتخاب پایه برای درخت پسته

درخواست حذف اطلاعات

بررسی انتخاب پايه برای درخت پسته به قلم: مالک کمالی انتخاب پايه یکی از مهمترین اقدامات در احداث باغ پسته می باشد. پايه های مختلف تأثیر قابل توجهی بر میزان محصول و سلامت درخت پسته دارد اما متأسفانه در کشورمان به این مسئله توجه چندانی از طرف کشاورزان نمی شود. ...
منبع : http://ilpista.blogfa.com/post/51/بررسي-انتخاب-پايه-براي-درخت-پسته