بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

وجود دارد - جستجو

وجود دارد از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.چقدر ؟ چند ؟

درخواست حذف اطلاعات

_یه در قدیمی کهنه،جند بار به هم میخورد؟ _فرق می کند تاشما چه قدر آن را محکم به هم بزنید ! _در یک قرص نان چند تکه نان وجود دارد؟ _تا شما چه قدر آن را کوچک ببرید ! _در یک روز چه قدر خوبی وجود دارد ؟ _همان اندازه که خوب زندگی می کنید ! _در وجود یک دوست چقور محبت وجود دارد ؟ _همان قدر که شما به او محبت میکنید ! شل سیلور استاین ...
منبع : http://shamimkhodemooni.blogfa.com/post/3آیا وجود دارد ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا وجود دارد؟ آیا خدا را خلق کرد؟ با این سوال ها شاگردانش را به چالش ذهنی کشاند.آیا خدا هر چیزی که وجود دارد را خلق کرد؟شاگردی با قاطعیت پاسخ داد: "بله او خلق کرد" پرسید: "آیا خدا همه چیز را خلق کرد؟"شاگرد پاسخ داد: "بله آقا" گفت: "اگر خدا همه چیز را خلق کرد، پس او را نیز خلق کرد. چون نیز وجود دارد و مطابق قانون که کردار ما نمایانگر ماست، خدا نیز است" ...
منبع : http://en-polymer.blogfa.com/post-53.aspxدانستنی هایی از بدن انسان

درخواست حذف اطلاعات

آهن بدن انسان به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت. انسان در 24 ساعت ،23000 بار تنفس می کند. در شبکه های چشم 75 میلیون سلول وجود دارد. در صورت انسانم 55 ماهیچه وجود دارد. قلب هر روز110000 بار میزند و 1052 لیتر خون را به بدن می رساند. سطح پوست بدن 1.5 متر مربع است. در بدن آن قدر کربن وجود دارد که با آن می توان 9000 مداد سیاه ساخت. مغز انسان 1375 گرم وزن دارد. سرد ترین نقطه ی بدن کف پا است. ...
منبع : http://fatemehm478.blogfa.com/post/12فرضیات تحقیق

درخواست حذف اطلاعات

1- به نظر می رسد بین اعتماد به کارایی مسئولان و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. 2- به نظر می رسد بین روحیه مادی گرایی و احساس رفاه بازنشستگان در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. 3- به نظر می رسد بین احساس عد توزیعی و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. 4- به نظر می رسد بین احساس عد رویه ای و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. 5- به نظر می رسد بین احساس بیگانگی و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. 6- به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی و و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد. ...
منبع : http://poorreza.blogfa.com/post/32/فرضیات-تحقیقتفاوت ازدواج با زن گرفتن و شوهر

درخواست حذف اطلاعات

زن گرفتن و شوهر با ازدواج تفاوت دارد که عبارتند از:1-در زن گرفتن و شوهر شناخت وجود ندارد ولی در ازدواج وجود دارد 2-در زن گرفتن و شوهر محبت و دوست داشتن و عشق وجود ندارد ولی در ازدواج وجود دارد 3-در زن گرفتن وشوهر اجبار وجود دارد ولی در ازدواج وجود ندارد 4-در زن گرفتن وشوهر خیانت وجودارد ولی در ازدواج وجود ندارد ...
منبع : http://sarzaminma1333.blogfa.com/post/5علت وجود در روایات

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمدر دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم هر وجودی علتی دارد و طبق این قاعده وجود نیز علت هایی دارد علمای علم کلام(اعتقادات)عللی را برای وجود وولی در جامعه ذکر کرده اند کههمه محکم وقابل استناد می باشد اما بهتراین است که ما علت وجود معصوم را از خود ان علیهم السلام بشنویم ...
منبع : http://etratmohamad.blogfa.com/post/208انتخاب دو راه برای یداران عسل

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به شگردهای افراد سودجوو تقلب در عرضه عسل تنها دو راه برای اطمینان یداران عسل وجود دارد ید عسل با آزمایش -----در شهرستان مرند این امکان وجود دارد ----- یا اطمینان به عرضه کننده عسل راه سومی وجود ندارد لازم به یاداوری است عسل دست ساز خطرآفرین نیز است یک سمی تولید می کند بنام hmf که به انسان و سلامتی وی کاملا مضر است ...
منبع : http://vardenshahd.blogfa.com/post/84تو نه مثل آفت

درخواست حذف اطلاعات

تو نه مثل آفت که چنان فرود دارد نه هلال ماه مانی که سر سجود دارداَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود داردز تلالو وجودت همگان برند سهمی به دو عالم است نورت همه جا نمود داردتویی ای کمال مطلق که وجود هر از توست به جهان چو هر که آید سند ورود داردبرو ای جمال خاکی اگرت ز غافلانی تو بدان وج ماهی چه ضرر به رود داردبه خسارت است انسان که قسم به عصر باشد به اطاعتش نباشی دگرش چه سود داردتو ز روح و جان بگفتی سخنی تمام صالح که چه نکته های ن بدل این سرود دارد {شعرارسالی از فرهنگ باریکانی} ...
منبع : http://shajarian.blogfa.com/post/57تو نه مثل آفت

درخواست حذف اطلاعات

تو نه مثل آفت که چنان فرود دارد نه هلال ماه مانی که سر سجود دارداَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود داردز تلالو وجودت همگان برند سهمی به دو عالم است نورت همه جا نمود داردتویی ای کمال مطلق که وجود هر از توست به جهان چو هر که آید سند ورود داردبرو ای جمال خاکی اگرت ز غافلانی تو بدان وج ماهی چه ضرر به رود داردبه خسارت است انسان که قسم به عصر باشد به اطاعتش نباشی دگرش چه سود داردتو ز روح و جان بگفتی سخنی تمام صالح که چه نکته های ن بدل این سرود دارد {شعرارسالی از فرهنگ باریکانی} ...
منبع : http://shajarian.blogfa.com/post/57تو نه مثل آفت

درخواست حذف اطلاعات

تو نه مثل آفت که چنان فرود دارد نه هلال ماه مانی که سر سجود دارداَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود داردز تلالو وجودت همگان برند سهمی به دو عالم است نورت همه جا نمود داردتویی ای کمال مطلق که وجود هر از توست به جهان چو هر که آید سند ورود داردبرو ای جمال خاکی اگرت ز غافلانی تو بدان وج ماهی چه ضرر به رود داردبه خسارت است انسان که قسم به عصر باشد به اطاعتش نباشی دگرش چه سود داردتو ز روح و جان بگفتی سخنی تمام صالح که چه نکته های ن بدل این سرود دارد {شعرارسالی از فرهنگ باریکانی} ...
منبع : http://shajarian.blogfa.com/post/57تو نه مثل آفت

درخواست حذف اطلاعات

تو نه مثل آفت که چنان فرود دارد نه هلال ماه مانی که سر سجود دارداَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود داردز تلالو وجودت همگان برند سهمی به دو عالم است نورت همه جا نمود داردتویی ای کمال مطلق که وجود هر از توست به جهان چو هر که آید سند ورود داردبرو ای جمال خاکی اگرت ز غافلانی تو بدان وج ماهی چه ضرر به رود داردبه خسارت است انسان که قسم به عصر باشد به اطاعتش نباشی دگرش چه سود داردتو ز روح و جان بگفتی سخنی تمام صالح که چه نکته های ن بدل این سرود دارد {شعرارسالی از فرهنگ باریکانی} ...
منبع : http://shajarian.blogfa.com/post/57خدا وجود دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

مردی به آرایشگاه رفت تا موهایش را کوتاه کند . مثل همیشه با آرایشگر گپ می زد تا این که چشم شان به خبری در رو مه ، درباره ی ک ن سرراهی افتاد . آرایشگر گفت : - می بینید ؟ این فاجعه نشان می دهد که خدا وجود ندارد . - چه طور ؟ - رو مه نمی خوانید ؟ مردم رنج می کشند ، بچه ها را سر راه می گذارند ، همه جور جنایتی انجام می دهند . اگر خدا وجود داشت ، رنج وجود نداشت . مشتری به فکر افتاد ، اما کار آرایشگر تمام شده بود و تصمیم گرفت این گفتگو را ادامه ندهد . درباره ی مسایل ساده صحبت د و بعد حق ا حمه ی آرایشگر را داد و رفت . اما اولین چیزی که دید ، گ بود با موهای بلند و ژولیده . بی درنگ به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر گفت : - می دانید که آرایشگر ها وجود ندارند ؟ - چه طور ممکن است ؟ من خودم آرایشگرم ! مرد اصرار کرد : - وجود ندارد . اگر وجود داشتند هیچ نباید موی بلند و ژولیده می داشت . آن مرد را در آن گوشه بب ...
منبع : http://man0madam.blogfa.com/post/18خدا وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات

مردی برای اصلاح به آرایشگاه رفت. در بین کار، گغتگوی جالبی بین آن مرد و آرایشگر، در مورد«خدا» صورت گرفت. آرایشگر گفت: من باور نمی کنم که خدا وجود داشته باشد. مشتری گفت: چرا؟ آرایشگر گفت: کافیست به خیابان بروی و ببینی. مگر میشود با وجود خدای مهربان این همه مریضی، درد و رنج وجود داشته باشد؟! مشتری چیزی نگفت و بعد از اینکه اصلاح سرش تمام شد، از مغازه بیرون رفت. به محض اینکه از آرایشگاه بیرون آمد، مردی را با موهای ژولیده و کثیف، در خیابان دید. با سرعت به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر گفت: می دانی، به نظر من آرایشگر وجود ندارند. آرایشگر با تعجب پرسید: چرا این حرف را می زنی؟! من اینجا هستم و همین الان موهای تو را مرتب . مشتری با اعتراض گفت: پس چرا انی مثل آن مرد بیرون از آرایشگاه وجود دارند؟ آرایشگر پاسخ داد: آرایشگر ها وجود دارند، فقط مردم به ما مراجعه نمی کنند. و مشتری گفت: دقیقا همین است. خدا ...
منبع : http://nkhani2014.blogfa.com/post/14راههای رسیدن به خدا - کتاب مکتوب

درخواست حذف اطلاعات

راههای رسیدن به خدا یک روز صبح «بودا» در بین شاگردانش نشسته بود که مردی به جمع آنان نزدیک شد و پرسید: آیا خدا وجود دارد؟ «بودا» پاسخ داد: بله، خدا وجود دارد. بعد از ناهار سروکله ی مرد دیگری پیدا شد که پرسید: آیا خدا وجود دارد؟ «بودا» پاسخ داد: نه، خدا وجود ندارد. اوا روز مرد سومی همین سؤال را از «بودا» پرسید. پاسخ بودا به او چنین بود: خودت باید این را برای خودت روشن کنی. یکی از شاگردان گفت: این منطقی نیست. شما چطور می توانید به یک سؤال سه جواب بدهید؟ بودا که به روشن بینی رسیده بود، پاسخ داد: چون آنان سه شخص مختلف بودند و هر از راه خودش به خدا می رسد: عده ای با اطمینان، عده ای با انکار و عده ای با تردید. ...
منبع : http://royaye-abi110.blogfa.com/post/1599/راههای-رسیدن-به-خدا-کتاب-مکتوب-قدما

درخواست حذف اطلاعات

اینجوری می گفتن اول وجود به وجود آمد وسپس عدم وجود و این دو پس از مدت زمانی مدید پی به وجود بی وجود خود بردند در این زمان بود که وجود به دنبال عدم براه افتاد عدم تمایلی نداشت ولی کم کم به وجود متمایل ونزدیک شد ونتیجه‎ ‎ آن بوجود آمدن عدم و وجود های دیگه است و این قصه همچنان ادامه داره .. اگه موضوع رو گرفتی بنویس برام. ...
منبع : http://runaway1.blogfa.com/post/99دیگر نوشته

درخواست حذف اطلاعات

«انواع زیادی چشم وجود دارد، حتی ابوالهول هم چشم دارد و از این رو انواع بسیاری حقیقت وجود دارد و از این رو حقیقتی وجود ندارد، حقیقت همان تاویل ماست.» " نیچه " ...
منبع : http://epizood.blogfa.com/post-144.aspx12 منطقه گردشگری در استان بوشهر وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات

12 منطقه گردشگری در استان بوشهر وجود دارد معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: در حال حاضر 12 منطقه گردشگری در سطح استان وجود دارد که همه اینها در حد یک اسم مانده اند. ...
منبع : http://khormujmiramshah.blogfa.com/post-749.aspxداستان جاده ی اسرارآمیز

درخواست حذف اطلاعات

داستان جاده اسرارآمیز مرگ چیست؟ چرا اتفاقات مرموز بی شمار در آن جاده روی داده؟ در پنانگ ما ی،جاده ای معروف و در عین حال انگشت نما و بد نام موسوم به جاده ی «تمپه» وجود دارد. سالها سال قبل آن جاده ساخته شد تا دسترسی به دریاچه پشت سد میسر گردد. در کیلومتر ۷/۱ جاده،تپه ای وجود دارد که به دو حومه متصل می شود.راه ورودی دریاچه پشت سد، در جایی در میان جاده ای کم عرض و باریک و پیچ در پیچ قرار دارد. ...
منبع : http://horrorufo.blogfa.com/post/4خدا ؟

درخواست حذف اطلاعات

: من به شما ثابت می کنم، اگر خدا وجود داشته باشد، پس او است. آیا خدا هر چیزی را بوجود آورده است؟ اگر خدا همه چیز را خلق کرده است، سپس او را نیز خلق کرده است این بدین معناست که خدا نیز است...... شاگرد: ببخشید . سرما وجود دارد؟ این چه سوالی است؟ البته که وجود دارد. شما تا کنون حسش نکرده ای؟ در واقع آقا، سرما وجود ندارد، با توجه به قوانین فیزیک آنچه ما به آن سرما میگوییم در حقیقت نبودن گرماست تاریکی وجود دارد؟ البته که وجود دارد. شما اشتباه میکنید. آقا.... تاریکی از خود وجودی ندارد. تاریکی در واقع نبودن نور است و آزمایش کرد اما تاریکی را نمیتوان، نور چیزی است که می توان مطالعه آقا، از خود وجودی ندارد. درست مثل تاریکی و سرما است خدا نیست(خدا را نساخته است) وجود نتیجه آن چیزی است که وقتی آدم عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نداشته باشد. شاگرد آلبرت انیشتین 1955 79بود ...
منبع : http://bestloveriran.blogfa.com/post/690نقش استرس در ابتلا به بیماری پیسی

درخواست حذف اطلاعات

استرس چگونه بیمارمان می کند؟نظریه ای در روا ن شناسی وجود دارد به نام «نظریه عضوی یا ارگانی». طبق این نظریه هنگامی که فرد تحت استرس های بیش از اندازه قرار می گیرد، عضو ضعیف بدنش با آن مشکل درگیر می شود. مثلا اگر عضو ضعیف بدن قلب باشد احتمال اینکه فرد دچار مشکلات قلبی شود زیاد است و اگر عضو ضعیف بدن، پوست باشد احتمال اینکه به مشکلات پوستی مبتلا شود افزایش می یابد بنابراین این طور نیست که استرس باعث به وجود آمدن مشکل پوستی شود بلکه فرد زمینه ابتلا را دارد و استرس، بیماری را آغاز می کند و شدت می بخشد. درحالی که اگر استرسی وجود نداشته باشد، قطعا این مشکل عضوی هم به وجود نخواهد آمد؛ مثل فردی که یک ظرف بنزین در دست دارد تا زمانی که جرقه ای وجود نداشته باشد خطر آتش سوزی او را تهدید نخواهد کرد. ...
منبع : http://vitiligo-pc.blogfa.com/post/3فهم اسکیزوفرنی understanding schizophrenia

درخواست حذف اطلاعات

اختلافات زیادی بر سر تشخیص روانپزشکی اسکیزوفرنیا وجود دارد. این جزوه تئوری ها و ایده های متفاوتی که درباره نحوه تشخیص، علل و درمان این بیماری وجود دارد را توضیح می دهد. این جزوه همچنین به ی که مبتلا به چنین بیماری است و همینطور به خانواده و دوستان او راهنمایی های عملی می کند ...
منبع : http://sdya73.blogfa.com/post/42نمایشگر

درخواست حذف اطلاعات

برای نمایش داده ها و نتایج می توان از موارد زیر استفاده نمود:1- led: برای این کار کافی است جریان مناسبی از led عبور کند. با یک مقاومت که با led سری شده می توان جریان آن را تعیین نمود. 2- نمایشگر segment - 7 :به دو صورت کاتد مشترک و یا آند مشترک وجود دارد. مجموعه ای از چند led است که کاتد ها و یا آند های آنها به هم متصل است.3- نمایشگر lcd: به دو صورت alphanumeric و یا g hic وجود دارد. این نمایشگر سه پایه کنترلی، پایه های داده و پایه های تغذیه و زمین دارد. در برخی از مدل ها یک led برای نور زمینه نیز وجود دارد. ...
منبع : http://aig1376.blogfa.com/post/11آیا سیستم شما کند کار میکند؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا سیستم شما کند کار میکند؟ چه روشهایی برای افزایش سرعت رایانه وجود دارد؟ علت کند شدن سیستم چیست؟ آیا راهی برای مقابله با آن وجود دارد؟ و سوالهایی از این قبیل که جوابهای بسیاری برای آن وجود دارد. در ادامه به برسی روشهایی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت. (به ادامه مطلب بروید...) ...
منبع : http://esh1.blogfa.com/post/135اکتشاف علمی

درخواست حذف اطلاعات

کشف مولکول های قند در فضااخترشناسان موفق به انجام یک کشف شیرین شدند: آنها موفق شدند مولکول های تشکیل دهنده قندهای ساده را در حالی که در گازهای اطراف یک ستاره با فاصله حدود 400 سال نوری از زمین شناورند، شناسایی کنند و این احتمال را بدهند که در سیارات دیگر نیز حیات وجود دارد. اگرچه این کشف که در شهریورماه انجام شد ثابت نمی کند که حیات در جایی دیگر در کیهان وجود دارد، اما بیانگر این است که دلیلی بر عدم وجود آن نیز وجود ندارد. به گزارش ایران ناز این کشف باارزش نشان می دهد مولکول های غنی از کربن که واحدهای ساختاری حیات را تشکیل می دهند، می توانند حتی پیش از شکل گرفتن سیارات به وجود آمده باشند. محققان واژه قند را به مولکول های آلی اطلاق می کنند که اغلب ما به نام کربوهیدرات ها می شناسیم و از کربن، هیدروژن و ا یژن تشکیل شده اند. ...
منبع : http://etrt.blogfa.com/post/59این...

درخواست حذف اطلاعات

این روزها نمی شود عاشق شد!این روزها با وجود دخترهای رنگارنگ ،پسرهای زرنگ، نمی شود عاشق شد.با وجود مانی!با ماشین های خیلی قشنگ!با وجود مردی که زن دارد اما.....!این روزها نمی شود عاشق شد!با وجود آدمهای خیلی لعنتی آدمهای پست آدمهای....باور کن خودت را احمق فرض کرده ای اگر این روزها را باور کنی! ...
منبع : http://donyayemobham.blogfa.com/post/214اثبات خدا...

درخواست حذف اطلاعات

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت دوقتی به موضوع خدا رسید آرایشگر گفت:من باور نمی کنم که خدا وجود دارد. مشتری پرسید:چرا باور نمی کنی؟ آرایشگر جواب داد:کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض می شدند؟ بچه های بی س رست پیدا میشد؟ اگر خدا وجود داشت درد و رنجی وجود داشت؟ نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه دهد این همه درد و رنج و جود داشته باشد. مشتری لحظه ای فکر کرد اما جو نداد چون نمی خواست جر و بحث کند. آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت به محض اینکه از مغازه بیرون آمد مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم ت ده و ریش اصلاح نکرده ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود. مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت:میدونی چیه! ...
منبع : http://mihmangham.blogfa.com/post/46" و میدان های مغناطیسی "

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) به نقل از سایت i.s.i، «هارولد بور» از ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد. او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آهن ربا در داخل سیم پیچ دوران می دهد و جریان تولید می کند، او سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند. الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد، گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نداد. این بدان معنا بود که در اطراف موجود زنده میدانی وجود دارد که خاصیت مغناطیسی هم دارد. بور این وسیله را بر روی دانشجویان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده کرد که این میدان در بدن انسان هم وجود دارد و کاملا تابع رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن است. او این می ...
منبع : http://chinghili.blogfa.com/post/14کشف مولکول های قند در فضا

درخواست حذف اطلاعات

اخترشناسان موفق به انجام یک کشف شیرین شدند: آنها موفق شدند مولکول های تشکیل دهنده قندهای ساده را در حالی که در گازهای اطراف یک ستاره با فاصله حدود 400 سال نوری از زمین شناورند، شناسایی کنند و این احتمال را بدهند که در سیارات دیگر نیز حیات وجود دارد. اگرچه این کشف که در شهریورماه انجام شد ثابت نمی کند که حیات در جایی دیگر در کیهان وجود دارد، اما بیانگر این است که دلیلی بر عدم وجود آن نیز وجود ندارد. این کشف باارزش نشان می دهد مولکول های غنی از کربن که واحدهای ساختاری حیات را تشکیل می دهند، می توانند حتی پیش از شکل گرفتن سیارات به وجود آمده باشند. محققان واژه قند را به مولکول های آلی اطلاق می کنند که اغلب ما به نام کربوهیدرات ها می شناسیم و از کربن، هیدروژن و ا یژن تشکیل شده اند. ...
منبع : http://oloom-baniaghil.blogfa.com/post/82نسل سوخته

درخواست حذف اطلاعات

به نام یزدان دانا در شهر ما نسل سوخته متولدین دهه شصت را گویند که در یک برزخ به دنیا آمدند که نتیجه سرگردانی و از اینجا رانده و از آنجا مانده و در یک جهنم بزرگ شدند که پر از وحوش درنده با چهره های کریه و کشنده که هر و هر چیز را به انزوا می برد و جامعه ای بکر از نظر آگاهی و دوری از جهان پیرامون و اینکه در دور دست فرشتگان زندگی می کنند ، ما بودیم یک زندان به نام آبدانان و فرض بر این بود که دنیا هم اینجاست ، و اکنون در قیامتی قرار داریم که هیچ وقت پایانش را نمی دانیم ، گیج و سرگردان و به دور از تمام امکاناتی که در دور و بر ما قرار دارد ، به دلیل اینکه ما باز هم باید از خودمان بگذریم برای نسلی که ما به وجود آورده ایم . ولی یک روزنه کوچک امید اینکه آنچه که در دنیای اطراف ما وجود دارد از همان نسل سوخته که ققنوس وار سوخت و از خا ترش زندگی جدیدی به وجود آمد همه چیز از خا تر این نسل سوخته نشو و نما ...
منبع : http://anyajan.blogfa.com/post/448/نسل-سوختهوجود ۵۷ هزار معاون و مربی پرورشی در مدارس کشور/ ۳ هزار مربی قرآنی استخدام رسمی ش

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فرهنگیان : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به تعداد مربیان پرورشی در مدارس کشور گفت: هم اکنون ۱۸ هزار و ۲۰۰ مشاور و ۵۷ هزار معاون و مربی پرورشی رسمی در کشور وجود دارد. حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که «تعداد معاونان و مربیان پرورشی آموزش و پرورش در کشور چه تعدادی است؟»، اظهار داشت: تعداد 752 شهرستان و منطقه در کشور وجود دارد که در تمام آنها معاونان پرورشی و در درجات پایین تر مسئول امور تربیتی وجود دارد، اما عموماً معاون پرورشی در مناطق وجود دارد. ...
منبع : http://taecher123.blogfa.com/post/3143