بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

وجود - جستجو

وجود از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.قدما

درخواست حذف اطلاعات

اینجوری می گفتن اول وجود به وجود آمد وسپس عدم وجود و این دو پس از مدت زمانی مدید پی به وجود بی وجود خود بردند در این زمان بود که وجود به دنبال عدم براه افتاد عدم تمایلی نداشت ولی کم کم به وجود متمایل ونزدیک شد ونتیجه‎ ‎ آن بوجود آمدن عدم و وجود های دیگه است و این قصه همچنان ادامه داره .. اگه موضوع رو گرفتی بنویس برام. ...
منبع : http://runaway1.blogfa.com/post/99خون قلم

درخواست حذف اطلاعات

ت ده شد از رخ تو انوار وجود با نام تو سربلند شد دار وجود ای پلّه معرفت به بال ملکوت با پای تو رفتیم به دیدار وجود در دست تو تا خون قلم جاری شد بر لوح زمان نوشت اسرار وجود با هر قدمت که گل از آن می رویید شور دگر افتاد به نیزار وجود تا دست تو افروخت چنین بیرِ رزم هنگامه بپا خواست به پیکار وجود آن راز نهفته را نگفتی آ افسوس نهفته ماند گفتار وجود دیدی به یقین جمال نادیده یار از روزنه نگاه بیدار وجود ...
منبع : http://ghanbarzare.blogfa.com/post/3چقدر ؟ چند ؟

درخواست حذف اطلاعات

_یه در قدیمی کهنه،جند بار به هم میخورد؟ _فرق می کند تاشما چه قدر آن را محکم به هم بزنید ! _در یک قرص نان چند تکه نان وجود دارد؟ _تا شما چه قدر آن را کوچک ببرید ! _در یک روز چه قدر خوبی وجود دارد ؟ _همان اندازه که خوب زندگی می کنید ! _در وجود یک دوست چقور محبت وجود دارد ؟ _همان قدر که شما به او محبت میکنید ! شل سیلور استاین ...
منبع : http://shamimkhodemooni.blogfa.com/post/3وحدت وجود در کلام مرحوم حداد (بخش چهاردهم)

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم وحدت وجود در کلام عارف توحیدی مرحوم حداد ره منبع: روح مجرد تالیف علامه طهرانی، ص ۵۴۶ ذکر ما همیشه از توحید است. وحدت وجود مطلبى است عالى و راقى؛ ى قدرت ادراک آنرا ندارد. یعنى وجود مستقلّ و بالذّات در عالم یکى است و بقیّه وجودها، وجود ظِلّى و تَبَعى و مجازى و وابسته و تعلّقى است. بقیه در ادامه مطلب... ...
منبع : http://goharemaerefat.blogfa.com/post/995/وحدت-وجود-در-کلام-مرحوم-حداد-(بخش-چهاردهم)یا علی

درخواست حذف اطلاعات

تو صفا ده عشق و وفای منی تو فرشته ی بام و سرای منی تو نمک زن شور و نوای منی تو بقا،تو نشان بقای منی تو دلیل وجود خدای منی تو برون ز تصرف آب و گلی تو نشاط روان،تو فروغ دلی تو به دیده مهی،تو به دلی تو تجسم عشق و صفای منی تو دلیل وجود خدای منی تو نواگر هستی ما شده ای تو خدا نه،که نور خدا شده ای عجبا عجبا که چه ها شده ای تو نه قبله،که قبله نمای منی تو دلیل وجود خدای منی تو ترانه ی صبح امید منی تو خلاصه ی گفت و شنید منی تو تبسم عید سعید منی تو سرود منی،تو نوای منی تو دلیل وجود خدای منی تو موید ختم رسل شده ای دو جهان شده جزء و تو کل شده ای همه گل،همه نکهت گل شده ای تو چراغ امید و سرای منی تو دلیل وجود خدای منی نه ثناگر عزت ذات توام که چو آینه محو صفات توام به کرشمه ی حسن تو مات توام تو فزون ز محیط ثنای منی تو دلیل وجود خدای منی تو ز هو طلبی همه هو شد ...
منبع : http://roozehejdahom.blogfa.com/post/417/یا-علیﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ.

درخواست حذف اطلاعات

ﺗﻔﮑﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره وﺟﻮد. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد رھﻨﻤﻮن ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد. ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ. وﺟﻮدی ﮐﻪ ھﻤﻪ ارزﺷﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم، ﺷﺒﺎن وﺟﻮد اﺳﺖ و زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎن گر ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره وﺟﻮد اﺳﺖ، در واﻗﻊ، ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺳﺖ. مارتین هایدگر - نامه ای در باب اومانیسم ...
منبع : http://hamedhakemi.blogfa.com/post/5068خدا وجود دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

مردی به آرایشگاه رفت تا موهایش را کوتاه کند . مثل همیشه با آرایشگر گپ می زد تا این که چشم شان به خبری در رو مه ، درباره ی ک ن سرراهی افتاد . آرایشگر گفت : - می بینید ؟ این فاجعه نشان می دهد که خدا وجود ندارد . - چه طور ؟ - رو مه نمی خوانید ؟ مردم رنج می کشند ، بچه ها را سر راه می گذارند ، همه جور جنایتی انجام می دهند . اگر خدا وجود داشت ، رنج وجود نداشت . مشتری به فکر افتاد ، اما کار آرایشگر تمام شده بود و تصمیم گرفت این گفتگو را ادامه ندهد . درباره ی مسایل ساده صحبت د و بعد حق ا حمه ی آرایشگر را داد و رفت . اما اولین چیزی که دید ، گ بود با موهای بلند و ژولیده . بی درنگ به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر گفت : - می دانید که آرایشگر ها وجود ندارند ؟ - چه طور ممکن است ؟ من خودم آرایشگرم ! مرد اصرار کرد : - وجود ندارد . اگر وجود داشتند هیچ نباید موی بلند و ژولیده می داشت . آن مرد را در آن گوشه بب ...
منبع : http://man0madam.blogfa.com/post/18این...

درخواست حذف اطلاعات

این روزها نمی شود عاشق شد!این روزها با وجود دخترهای رنگارنگ ،پسرهای زرنگ، نمی شود عاشق شد.با وجود مانی!با ماشین های خیلی قشنگ!با وجود مردی که زن دارد اما.....!این روزها نمی شود عاشق شد!با وجود آدمهای خیلی لعنتی آدمهای پست آدمهای....باور کن خودت را احمق فرض کرده ای اگر این روزها را باور کنی! ...
منبع : http://donyayemobham.blogfa.com/post/214علت وجود در روایات

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمدر دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم هر وجودی علتی دارد و طبق این قاعده وجود نیز علت هایی دارد علمای علم کلام(اعتقادات)عللی را برای وجود وولی در جامعه ذکر کرده اند کههمه محکم وقابل استناد می باشد اما بهتراین است که ما علت وجود معصوم را از خود ان علیهم السلام بشنویم ...
منبع : http://etratmohamad.blogfa.com/post/208نقد برهان فلسفى اثبات واجب الوجود

درخواست حذف اطلاعات

اهل فلسفه مى ‏گویند: وجود، حقیقتى داراى مراتب است و هر مرتبه‏اى از آن را که در نظر بگیریم، مرتبه‏اى از آن بالاتر و مرتبه‏ اى از آن پائین‏تر وجود دارد. وجودِ هر مرتبه ‏اى معلولِ مرتبه بالاتر از خود، و علّت مرتبه پایین‏تر از خود است. وجودِ هر مرتبه پایینى، خارج از حیطه وجودى مرتبه بالاتر از خود نیست و وجود جدا و مستقل از آن ندارد. بالاترین مرتبه وجود ـ که بى‏نهایت، بلکه بى ‏نهایت فراتر از بى‏نهایت است ـ همان وجود خداوند است که واجب‏ الوجود و علّت کل، یعنى محیط بر کل است و هیچ چیزى خارج از وجود آن نیست.[۱] نقد و اشکال:..... ...
منبع : http://aliya22.blogfa.com/post/214نقد برهان فلسفى اثبات واجب الوجود

درخواست حذف اطلاعات

اهل فلسفه مى ‏گویند: وجود، حقیقتى داراى مراتب است و هر مرتبه‏اى از آن را که در نظر بگیریم، مرتبه‏اى از آن بالاتر و مرتبه‏ اى از آن پائین‏تر وجود دارد. وجودِ هر مرتبه ‏اى معلولِ مرتبه بالاتر از خود، و علّت مرتبه پایین‏تر از خود است. وجودِ هر مرتبه پایینى، خارج از حیطه وجودى مرتبه بالاتر از خود نیست و وجود جدا و مستقل از آن ندارد. بالاترین مرتبه وجود ـ که بى‏نهایت، بلکه بى ‏نهایت فراتر از بى‏نهایت است ـ همان وجود خداوند است که واجب‏ الوجود و علّت کل، یعنى محیط بر کل است و هیچ چیزى خارج از وجود آن نیست.[۱] نقد و اشکال:..... ...
منبع : http://aliya22.blogfa.com/post/214نقد برهان فلسفى اثبات واجب الوجود

درخواست حذف اطلاعات

اهل فلسفه مى ‏گویند: وجود، حقیقتى داراى مراتب است و هر مرتبه‏اى از آن را که در نظر بگیریم، مرتبه‏اى از آن بالاتر و مرتبه‏ اى از آن پائین‏تر وجود دارد. وجودِ هر مرتبه ‏اى معلولِ مرتبه بالاتر از خود، و علّت مرتبه پایین‏تر از خود است. وجودِ هر مرتبه پایینى، خارج از حیطه وجودى مرتبه بالاتر از خود نیست و وجود جدا و مستقل از آن ندارد. بالاترین مرتبه وجود ـ که بى‏نهایت، بلکه بى ‏نهایت فراتر از بى‏نهایت است ـ همان وجود خداوند است که واجب‏ الوجود و علّت کل، یعنى محیط بر کل است و هیچ چیزى خارج از وجود آن نیست.[۱] نقد و اشکال:..... ...
منبع : http://aliya22.blogfa.com/post/214استغاثه به حضرت معصومه علیها السلام

درخواست حذف اطلاعات

معصومه مدفون بقم عالمه ال رسول دخلی نما در مشگلات جامانده ام از کاروان قم راجنان کردی تو با انوار قدسی وجود دائم شویم زائر بتو زخمان مرحم وجود افلاکیان خادم بتو بر عرشیان خاتم وجود ای رایت الحق حل نما مشگل گشای هر صعوب این است نیاز بنده ناباک اخلاق وجود رحمی نما بر صالحی اسوده گردد از قیود تا کی تمنایت کنم انداخته ای بر هیدجم معصومه جان من الدخیل الان نیازم بر دهی از تو تمنا میکنم ردم کنی شایسته ام منزل کنم بر قرب تو منجی شوم با لطف تو ...
منبع : http://2745.blogfa.com/post/63واقعیتی تلخ

درخواست حذف اطلاعات

وجود آدمی دو نیمه ستنیمه ای قوی تر از واقعیت وجود اوو نیمه ای بس ضعیف ترکه گهگاه نیمه ی قوی تر وجود او غالب می شهو گاه نیمه ی ضعیف ترروزهایی هست که علیرغم هر تلاشینیمه ی ضعیف تر وجودمه که همواره تمام وجودم رو تسخیر می کنه و غالبه...91/04/04 ...
منبع : http://mayamahd.blogfa.com/post/366خدا وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات

مردی برای اصلاح به آرایشگاه رفت. در بین کار، گغتگوی جالبی بین آن مرد و آرایشگر، در مورد«خدا» صورت گرفت. آرایشگر گفت: من باور نمی کنم که خدا وجود داشته باشد. مشتری گفت: چرا؟ آرایشگر گفت: کافیست به خیابان بروی و ببینی. مگر میشود با وجود خدای مهربان این همه مریضی، درد و رنج وجود داشته باشد؟! مشتری چیزی نگفت و بعد از اینکه اصلاح سرش تمام شد، از مغازه بیرون رفت. به محض اینکه از آرایشگاه بیرون آمد، مردی را با موهای ژولیده و کثیف، در خیابان دید. با سرعت به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر گفت: می دانی، به نظر من آرایشگر وجود ندارند. آرایشگر با تعجب پرسید: چرا این حرف را می زنی؟! من اینجا هستم و همین الان موهای تو را مرتب . مشتری با اعتراض گفت: پس چرا انی مثل آن مرد بیرون از آرایشگاه وجود دارند؟ آرایشگر پاسخ داد: آرایشگر ها وجود دارند، فقط مردم به ما مراجعه نمی کنند. و مشتری گفت: دقیقا همین است. خدا ...
منبع : http://nkhani2014.blogfa.com/post/14آیا وجود دارد ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا وجود دارد؟ آیا خدا را خلق کرد؟ با این سوال ها شاگردانش را به چالش ذهنی کشاند.آیا خدا هر چیزی که وجود دارد را خلق کرد؟شاگردی با قاطعیت پاسخ داد: "بله او خلق کرد" پرسید: "آیا خدا همه چیز را خلق کرد؟"شاگرد پاسخ داد: "بله آقا" گفت: "اگر خدا همه چیز را خلق کرد، پس او را نیز خلق کرد. چون نیز وجود دارد و مطابق قانون که کردار ما نمایانگر ماست، خدا نیز است" ...
منبع : http://en-polymer.blogfa.com/post-53.aspxتفاوت ازدواج با زن گرفتن و شوهر

درخواست حذف اطلاعات

زن گرفتن و شوهر با ازدواج تفاوت دارد که عبارتند از:1-در زن گرفتن و شوهر شناخت وجود ندارد ولی در ازدواج وجود دارد 2-در زن گرفتن و شوهر محبت و دوست داشتن و عشق وجود ندارد ولی در ازدواج وجود دارد 3-در زن گرفتن وشوهر اجبار وجود دارد ولی در ازدواج وجود ندارد 4-در زن گرفتن وشوهر خیانت وجودارد ولی در ازدواج وجود ندارد ...
منبع : http://sarzaminma1333.blogfa.com/post/5آیا امکان وجود تمدن های هوشمندی که بتوانند به زمین سفر ند وجود دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مطالبی که هواداران نظریه فضانوردان باستانی در پاسخ به امکان سفرهای فضایی مطرح می کنند این است که سایر تمدن های جهان پیشرفته تر از ما هستند در نتیجه وسایل و ابزارهایی دارند که به وسیله آن می توانسته اند به زمین سفر کنند و در کار آفرینش انسان دخ داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا امکان به وجود آمدن موجوداتی پیشرفته تر از ما قبل از ما در جهان وجود داشته است یا خیر؟ ...
منبع : http://iauqomphysics.blogfa.com/post/85روزگار غرغه

درخواست حذف اطلاعات

با وجود این روزگار غرغه در نا بهنجاریو افیون،و اعتیاد،با وجود دوره ای که از تندیس و تابلو نفرت داردو از عطرهاو رنگ هابا وجود این دوران گریزاناز پرستش یزدانبه پرستش ،با وجود آنان که سال های عمر ما را به سرقت بردندو وطن را از جیب ما ربودندبا وجود هزار خبرچین حرفه ایکه بنای خانه ی آنان ، آنان را در دیوارها طراحی کرده استبا وجود هزاران گزارشیکه موش ها برای موش ها می نویسندمن می گویم: تنها خلق پیروز است هزارمین هزار بار می گویمتنها خلق پیروز استو اوست که سرنوشت ها را رقم می زندو اوست دانای یگانه ی مقهور کننده... نزار قبانی ...
منبع : http://a7mad.blogfa.com/post/27/روزگار-غرغهفقط دو چیز وجود داره

درخواست حذف اطلاعات

فقط دو چیز وجود داره که نگرانش باشی:اینکه سالمی یا مریضی.اگر سالم هستی، دیگه چیزی نمونده که نگرانش باشی؛ اما اگه مریضی، فقط دو چیز وجود داره که نگرانش باشی: اینکه دست آ خوب می شی یا می میری.اگه خوب شدی که دیگه چیزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بمیری، دو چیز وجود داره که نگرانش باشی: اینکه به بهشت بری یا به جهنم.اگه به بهشت بری، چیزی برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه به جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان قدیمی می شی که وقتی برای نگرانی نداری!پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره!!امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشی ...
منبع : http://heydarfisa.blogfa.com/post/1210کار و انرژی

درخواست حذف اطلاعات

اگر انرژی را به صورت «کار ذخیره شده» یا «توانایی انجام کار» تعریف کنیم، توانسته ایم تا حدود زیادی تعریفی از انرژی ارائه نماییم. هر چند که این تعریف چندان جامع و کامل نیست. در حقیقت وجود ما و دنیای اطراف ما بدون وجود انرژی و حتی تبدیل آن به صورت های گوناگون امری محال است؛ لذا انرژی نه از بین می رود و نه به وجود می آید. ...
منبع : http://hea1379.blogfa.com/post/16وجود خداوند

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا جدا ازاینکه اگه ادمیزاد بنشینه و روی کلمه وجود فکر کنه و مراقبه و تمرکز کنه روی این کلمه به مراحلی از یقین میرسه.حاصل عمر بنده حقیر اینه که من وجود خدا را ازاینجا درک میکنم که هر تقوا پیشه کنه در هر حدی خداوند حتما یه جایزه هایی بهش میده حالا حتی اگه اون تقوا در حد مداومت بر مسواک زدن باشه چه برسه به کنترل چشم و زبان و از این حرفا ...
منبع : http://begin.blogfa.com/post/164/وجود-خداوندخاستگاه اص ماهیت و اص وجود

درخواست حذف اطلاعات

خاستگاه قول به اص ماهیت، در واقع همان قائل شدن به وجود حقیقی برای کلی طبیعی است. بنابراین رد وجود حقیقی برای کلی طبیعی یعنی کلی لابشرط به معنای اثبات اص وجود است. بنابراین می توان گفت پاسخ فار به مساله تشخص ماهیات و کیفیت شناخت آن ها بود که راه را برای اثبات اص وجود فراهم آورد؛ زیرا فار گفت: تشخص لازمهٔ ذاتی وجود عینی است، چنان که قابلیت صدق و حمل بر افراد بی شمار، لازمهٔ ذاتی مفهوم عقلی است. بنابراین ماهیت تنها در سایهٔ اتحاد با وجود عینی تشخص می یابد. با انکار وجود کلی طبیعی زمینه برای اثبات اص وجود فراهم آمد؛ زیرا این وجود است که دارای احکام خاص و ویژه و اص دارد و کلی طبیعی و لابشرط تنها امری ذهنی است و وجود خارجی ندارد. این در حالی بود که تا آن زمان بحث های فلسفی - هرچند به طور ناخودآگاه - مبتنی بر این بود که موجودات خارجی را تنها به وسیله ماهیات باید شناخت و در حقیقت، ماهیت محور اصلی ...
منبع : http://somamus.blogfa.com/post-360.aspxانتخاب دو راه برای یداران عسل

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به شگردهای افراد سودجوو تقلب در عرضه عسل تنها دو راه برای اطمینان یداران عسل وجود دارد ید عسل با آزمایش -----در شهرستان مرند این امکان وجود دارد ----- یا اطمینان به عرضه کننده عسل راه سومی وجود ندارد لازم به یاداوری است عسل دست ساز خطرآفرین نیز است یک سمی تولید می کند بنام hmf که به انسان و سلامتی وی کاملا مضر است ...
منبع : http://vardenshahd.blogfa.com/post/84دردشخصی

درخواست حذف اطلاعات

و وقتی غرق در خودت باشی مدام این اهنگ برایت بخواند:باتمام وجود غمگینم. باتمام وجود غمگینم..شادی ام مال سالها قبله... چشم باز ایستاده میخوابم......مثل اسبی که توی اصطبله. با تمام وجود غمگینم ، مرگ جزیی از آرزوم شد بهتره شعرمو شروع کنم ، باز سیگار من تموم شد ...
منبع : http://setare3tare.blogfa.com/post/439کار و انرژی

درخواست حذف اطلاعات

کار و انرژی اگر انرژی را به صورت «کار ذخیره شده» یا «توانایی انجام کار» تعریف کنیم، توانسته ایم تا حدود زیادی تعریفی از انرژی ارائه نماییم. هر چند که این تعریف چندان جامع و کامل نیست. در حقیقت وجود ما و دنیای اطراف ما بدون وجود انرژی و حتی تبدیل آن به صورت های گوناگون امری محال است؛ لذا انرژی نه از بین می رود و نه به وجود می آید. ...
منبع : http://abredanesh3000.blogfa.com/post/45پل چوبی

درخواست حذف اطلاعات

صبوحی(مهران مدیری): میدونی لمس بدن شیر چه حسی داشت؟ (بهرام رادان): نه !!!صبوحی: فهمیدم که قدرت شیر توی عضلاتش نیست...توی وجودشه...وقتی میخواد چیزی رو بدست بیاره, با تمام وجود بلند میشه, با تمام وجود دنبالش میکنه , و با تمام وجود بدستش میاره... ...
منبع : http://jilva.blogfa.com/post-635.aspxاثبات وجود خداوند (تقریر دیگر از برهان صدیقین)

درخواست حذف اطلاعات

موجوداتى را که مشاهده مى ‏کنیم یا واجب ‏الوجودند یا ممکن الوجود. و مسلما ممتنع الوجود نیستند، زیرا که اگر ممتنع الوجود بودند وجود نمى‏ گرفتند، پس امر از دو حال بیرون نیست که یا واجب‏ الوجودند یا ممکن الوجود، اگر واجب باشند که مدعاى ما ثابت است و واجب وجود دارد، امّا اگر ممکن باشند چون ممکن در حد ذات نسبتش به عدم و وجود مساوى است، هیچ یک از وجود و عدم بر دیگرى ترجیح پیدا نمى‏ کند، و الّا ترجیح بلا مرجح لازم مى‏ آید، که به اتفاق همه عقلا محال است، پس وجود موجودات محتاج است به مرجحى و آن مرجح اگر واجب الوجود باشد، همان مطلوب است. و اگر ممکن الوجود باشد، او نیز محتاج خواهد بود به مرجحى تا بالا ه منتهى شود به واجب و اگر منتهى نشود، یا دور لازم مى ‏آید، یا تسلسل، که هر دو محال و باطل است. (الهیات؛ فاضل تونى / 203) ...
منبع : http://mtalkhabi.blogfa.com/post/143