بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

هزینه سیستم ی تمام شرکت بهای هزینه ی بهای تمام مبنای فعالیت سیستم هزینه رویکردهای هزینه بررسی رویکردهای هزینه مقاله بررسی رویکردهای - جستجو

هزینه سیستم ی تمام شرکت بهای هزینه ی بهای تمام مبنای فعالیت سیستم هزینه رویکردهای هزینه بررسی رویکردهای هزینه مقاله بررسی رویکردهای از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.فرق بین cost و expese

درخواست حذف اطلاعات

costعبارت است از هزينه هايي که به بهاي تمام شده تخصيص مي يابند اين هزينه ها در پايان دوره مي تواند هزينه شود و درصورت سود و زيان نشان داده شود يا به موجودي باقي بماند و در ترا مه منع شود.expense عبارت است از هزينه هايي که در پايان دوره در صورت سود و زيان از درآمد همان دوره ر مي شود .مثال:بهاي تمام شده کالاي ساخته شده:1000موجودي پايان دوره کالاي ساخته شده:75موجودي پايان دوره مواد اوليه:200کالاي در جريان ساخت پايان دوره:350هزينه هاي اداري مالي:150هزينه هاي توزيع و فروش:50ساير هزينه هاي غير عملياتي:20محاسبه costبهاي تمام شده کالاي ساخته شده+موجودي کالاي درجريان ساخت+موجودي مواد اوليه1000+200+350=1550محاسبهexpenseبهاي تمام شده کالاي فروش رفته+هزينه هاي اداري مالي+هزينه هاي توزيع و فروش+ساير هزينه هاي غيرعملياتي925+150+50+20=1145 mohammad.mohammadi.m2@gmail.com ...
منبع : http://m2bojdani.blogfa.com/post/288ج هزینه های کاروان

درخواست حذف اطلاعات

شماره کاروان: 19003 گروه قيمتي مکه: 2د مدينه بعد نام مديرکاروان: حسن سحرخيز گروه قيمتي مدينه : 3ج ظرفيت: 160 رديف شرح مبلغ (ريال ايراني) مبلغ (ريال سعودي) توضيحات 1 هزينه بليط وعوارض فرودگاهي ايران وعربستان 20/086/000 مراجعه به بانک ملي جهت محاسبه سود و پرداخت فيش مابه فاوت 2 هزينه هاي تکليفي درايران 7/045/000 3 هزينه هاي آموزش ودفاترکاروانها 600/000 4 مخارج ارزي در عربستان 20/096/000 2/791 5 هزينه مسکن مکه 46/800/000 6/500 6 هزينه مسکن مدينه 9/720/000 1/350 جمع قبض مابه فاوت 104/347/000 ...
منبع : http://19003.blogfa.com/post-22.aspxوایبر . جاسوسی . خیانت

درخواست حذف اطلاعات

به نظر شما هزينه هاي وايبر که در حال حاضر به بيش از 5زبان دنيا فعاله و در سيستم عامل هاي مختلف از ويندوز فون و اندرويد گرفته تا آي او اس، چقدره؟ هزينه نگهداري سايت، به روز رساني، برنامه نويسي ها ، امنيت و..... تا حالا با خودتون فکر کرديد اين هزينه ها چطور تامين ميشه؟ چرا شرکت وايبر مديا اينقدر هزينه مي کنه و خدماتشو بدون هيچ گونه وجهي ارائه ميده؟ تا حالا فکر کرديد که چرا همه اطلاعات گوشي شما از طريق اين برنامه به شرکت وايبر ارسال ميشه؟ چرا ليست دفترچه تلفن شما و پيامک ها تون رو بررسي مي کنه؟ ...
منبع : http://truemessage.blogfa.com/post/212/وايبر-جاسوسي-خيانتکاهش هزینه پول در نظام بانکی

درخواست حذف اطلاعات

اين مطلب، در شماره مورخ 13 دي ۱۳۹۳ رو مه صمت چاپ شده استهزينه پول، هزينه جذب و تخصيص هر واحد پول جهت انواع خدمات در شبکه بانکي به شمار مي آيد. يکي از متغيرهاي اصلي مؤثر در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي، هزينه پول است. بنابراين بالا بودن هزينه پول يکي از عوامل تعيين کننده بالا بودن نرخ سود تسهيلات و افزايش هزينه هاي توليد محسوب مي شود. سود پرداختي بانکها بابت س ها، اعتبارات دريافتي از بانک مرکزي و ساير بانکها، وجوه اداره شده و ...؛ هزينه هاي مستقيم پول را تشکيل مي دهد. هزينه هاي غيرمستقيم پول به دو نوع آشکار و ضمني تفکيک مي شود. هزينه هاي مربوط به امور عمومي، اداري و پرسنلي(شامل استهلاک دارائي هاي فيزيکي و مالي)؛ هزينه هاي آشکار پول و عدم النفع ذخاير، سرمايه و تخصيص پول؛ هزينه هاي ضمني يا هزينه فرصت پول مي باشد. ...
منبع : http://pkhosroshahi.blogfa.com/post-63.aspxمقاله: تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب س های

درخواست حذف اطلاعات

حيد ور فرزانه,طهماسبي گت ابوطالب با توجه به اهميت و ضرورت مبحث بانکداري الکترونيکي، تحقيق حاضر پيرامون رابطه هزينه تبليغات و هزينه آموزش بانکداري الکترونيکي در افزايش جذب س ها صورت گرفته است. در اين راستا جامعه آماري متشکل از شعبه هاي بانک صادرات استان مازندران مي باشد که هزينه هاي آموزش و تبليغات بانکداري الکترونيکي و افزايش منابع بانک صادرات استان مازندران در طي سالهاي 1386-1385 مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از روشهاي کتابخانه اي و ميداني داده هاي مورد نياز گردآوري و پس از آن با استفاده از روشهاي آماري (همبستگي، رگرسيون تک متغيره و رگرسيون چندگانه) فرضيه هاي اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند که عبارتند از: - بين هزينه تبليغات بانکداري الکترونيکي و افزايش جذب س ها رابطه وجود دارد. - بين هزينه آموزش بانکداري الکترونيکي و افزايش جذب س ها رابطه وجود دارد .پس از بررسي داده ها با است ...
منبع : http://bank-to.blogfa.com/post/614/مقاله-تاثير-هزينه-آموزش-و-هزينه-تبليغات-باتحصیـــل امـــــوال

درخواست حذف اطلاعات

تحصيل اموال با توجه به تعاريف، حسابداري تحصيل اموال با فرض تدارم فعاليت و بر مبناي اصل بهاي تمام شده تاريخي و اصل وضع هزينه هاي يک دوره از درآمدهاي همان دوره ( تطابق درآمد و هزينه ) صورت مي گيرد و يا به عبارت ديگر، تحصيل اموال بايد در راستاي اه بلند مدت سازمان و ارزش متعارف تصاحب اموال در تاريخ مشخص باشد که ارزش و زمان تحصيل اموال براي استفاده کنندگان داخلي و خارجي سازمان مشخص گردد. ...
منبع : http://accounting66.blogfa.com/post/26/تحصیـــل-امـــــوالضرورت هزینه ی بر مبنای فعالیت دربیمارستانهای تی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از هايدي ضرورت هزينه ي بر مبناي فعاليت دربيمارستانهاي تي با و پر سرعت . مقالات علمي پژوهشي چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13 چکيدههزينه ي و تجزيه و تحليل هزينه ها ، ابزاري مديريتي است که مي تواند مديران را در دستي به دادههاي بايسته براي تصميم گيري هاي آگاهانه تر در رابطه با سرمايه گذاري براي اقدامات و زير ساختارهاياري دهد. بيمارستان ها نيز به عنوان يک سازمان جهت بررسي عملکرد و همچنين قيمت گذاريخدمات نياز مند يک ابزار قوي در بها ي هستند. يکي از روش هاي مناسب تعيين بها روش هزينهي بر مبناي فعاليت است.در مطالعه حاضر به بررسي پيشينه مطالعات در مورد بکار گيري هزينه ي وتعيين بهاي تمام شده خدمات در بيمارستانها پرداخته مي شود. سپس روش تسهيم هزينه ها مبتني برفعاليت ارائه مي گردد؛ و در نهايت ضرورت قانوني جهت اجراي سيستم هزينه ي بر مبناي فعاليت موردبحث قرار مي گيرد .واژگ ...
منبع : http://haidy.blogsky.com/1396/01/01/post-54759/ضرورت-هزینه-یابی-بر-مبنای-فعالیت-دربیمارستانهای-دولتیهزینه های قابل قبول مالیاتی

درخواست حذف اطلاعات

1 - قيمت يد کالاي فروخته شده و يا قيمت يد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده .2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات تي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر ...
منبع : http://b-azizi-accountant.blogfa.com/post-70.aspxجای واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از را

درخواست حذف اطلاعات

چکيده — استفاده از منابع انرژي تجديد پذيري چون باد و خورشيدبه عنوان منابعي پاک که ميتوانند بخشي از نيازهاي محلي بار را درسيستم توزيع تامين نمايند امروزه به صورت گستردهاي پذيرفته شدهاست. اين مقاله به بررسي جاي واحدهاي خورشيدي در سيستم توزيعبه منظور کاهش هزينههاي ساليانه سيستم توزيع که شامل هزينههايمربوط به تلفات انرژي، انرژي تامين نشده مشترکين و نيز هزينه يدانرژي الکتريکي ميباشد، ميپردازد. را ار مورد استفاده در اين مقالهبر خلاف روشهاي سنتي که توان متوسط اين واحدها را در محاسباتمورد استفاده قرار ميداد، را اري احتمالاتي بر مبناي سناريوهايمختلف توليد واحد خورشيدي بر اساس احتمال مربوط به هر ح ميباشد. عدم قطعيت مربوط به واحدهاي خورشيدي توسط تابع توزيعچگالي احتمال بتا و بر مبناي اطلاعات جمع آوري شده محلي طي چندسال شبيه سازي گرديده است. سرا نجام را ار احتمالاتي فوق بر رويشبيه سازي گرديده gams سيست ...
منبع : http://behrooz-ebtekar.blogfa.com/post/255هزینه ی برمبنای فعالیت (abc)

درخواست حذف اطلاعات

تعريف هزينه ي برمبناي فعاليت ( abc ) در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه ي بر مبناي فعاليت ارائه شده است: گروهي از حسابداران معتقدند : «هزينه ي بر مبناي فعاليت يک روش هزينه ي است که بهاي تمام شده محصولات را از جمع هزينه فعاليتهايي که منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد». هيلتون مي نويسد: ...
منبع : http://accountant-art.blogfa.com/post/16/هزینه-یابی-برمبنای-فعالیت-(ABC)نمونه مقایسه دریافتی و هزینه زندگی

درخواست حذف اطلاعات

حقوق 1100000 تومان ر ماليات-بيمه وغيره خالص دريافتي 730000 5000 تومان يارانه نقدي بدهي اقساط بانک بابت مسکن ماهيانه 350000 تومان ويا مبلغ اجاره بهاء هزينه تحصيل پدر و۲ فرزند در مقطع ابت وراهنمايي ماهيانه ۲۸۰۰۰۰ تومان هزينه دائمي درمان يکي از اعضاي خانواده ماهيانه 50000 تومان هزينه روابط اجتماعي(مراسم عروسي -ختم – زائر -ديد وبازديد فاميلي)ماهيانه 250000 تومان هزينه خدمات آب وبرق وگاز وتلفن ماهيانه 65000 تومان هزينه خوراک-پوشاک –بهداشت ماهيانه 400000 تومان پس انداز =480000- جمع هزينه= 1395000 تومان جمع درامد=۹۱۵۰۰۰ تومان اينکه از کدام بخش بکاهيم تا ترازو تعادل پيدا کند تدبير ميخواهد والبته طاقت تحمل مشکلات بعدي.تورم نتيجه افزايش نقدينگي است.فلذا اگر پولي دستمان نماند تورم هم ايجاد نمي شود. ...
منبع : http://taktiktak.blogfa.com/post/865/نمونه-مقایسه-دریافتی-و-هزینه-زندگیهزینه ی برمبنای فعالیت (abc)

درخواست حذف اطلاعات

تعريف هزينه ي برمبناي فعاليت) abc ) در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه ي بر مبناي فعاليت ارائه شده است: گروهي از حسابداران معتقدند : «هزينه ي بر مبناي فعاليت يک روش هزينه ي است که بهاي تمام شده محصولات را از جمع هزينه فعاليتهايي که منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد». هيلتون مي نويسد: ...
منبع : http://accountant-art.blogfa.com/post/16/هزینه-یابی-برمبنای-فعالیت-(ABC)هزینه ی برمبنای فعالیت (abc)

درخواست حذف اطلاعات

تعريف هزينه ي برمبناي فعاليت) abc ) در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه ي بر مبناي فعاليت ارائه شده است: ميهر و ديکين معتقدند : «هزينه ي بر مبناي فعاليت يک روش هزينه ي است که بهاي تمام شده محصولات را از جمع هزينه فعاليتهايي که منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد». هيلتون مي نويسد: ...
منبع : http://accountant-art.blogfa.com/post-16.aspxبیمه درمانی

درخواست حذف اطلاعات

درمان تکميلي با توجه به هزينه هاي روز افزون بهاي خدمات بيمارستاني و به منظور جبران اين هزينه ها ، بيمه پاسارگاد طرح بيمه هاي درماني خود را عرضه مي نمايد . بيمه درماني صرفا به صورت گروهي ارائه مي گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهاي تي و خصوصي که تعداد کارکنان آنان با اعضاي تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بيشتر باشد مي توانند تحت پوشش بيمه گروهي مازاد درمان قرار گيرند . تعهد اصلي در بيمه مازاد درمان گروهي ، جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراکز جراحي محدود بوده و هزينه هاي پاراکلينيکي ، هزينه هاي مربوط به رفع عيوب ان اري چشم ، هزينه هاي مجاز س ائي ، هزينه پيوند اعضاء طبيعي بدن ، هزينه هاي آمبولانس و ... قابل اضافه شدن به پوشش اصلي مي باشد. ...
منبع : http://pasargad3718.blogfa.com/post/10هزینه فرصت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

هزينه فرصت يا هزينه فرصت از دست رفته : به معني هزينه هاي ناشي از رد بهترين گزينه جايگزين در هنگام اخذ يک تصميم است.اقتصاددانان بر اين باورند که در جهان هستي به علت اينکه نيازهاي بشري نامحدودند و منابع محدود هستند، بايد بدنبال بهترين راه براي تخصيص منابع بود، که اين مهم با هزينه فرصت به بهترين وجه تبيين مي شود. ...
منبع : http://armani83.blogfa.com/post-37.aspxسیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

سيستم تهيه مواد اوليه در مؤسسات توليدي و حسابداري صنعتيدر فصول قبل با حسابداري بهاي تمام شده آشنا شديد. اشاره شد که به کمک حسابداري بهاي تمام شده قيمت تمام شده محصولات تعيين مي شود در ارتباط با روشهاي هزينه ي سفارش کار و هزينه ي مرحله اي نيز بحث شد گفته شد با استفاده از حسابداري قيمت تمام شده مديريت بر روي هزينه ها کنترل و نظارت خواهد داشت و با توجه به اين نظارت، برنامه ريزي خواهد نمود.از طرفي گفتيم اجزاي اصلي حسابداري بهاي تمام شده مواد اوليه، دستمزد و سربار ساخت مي باشد که در فصلهاي آينده بيشتر به اجزاء اصلي حسابداري بهاي تمام شده خواهيم پرداخت و بصورت اساسي تر که با هريک از آنها آشنا خواهيم شد. ...
منبع : http://alimamipour.blogfa.com/post/217اندازه گیری موجودیها

درخواست حذف اطلاعات

در بحث اندازه گيري موجوديها دو هدف عمده وجود دارد: 1-اندازه گيري بهاي تمام شده کالاي فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده مي شود) 2-اندازه گيري مبلغ موجوديي که در پايان دوره در انبار باقي مانده است روشهاي اصلي اندازه گيري موجودي: 1-ميانگين موزون (متحرک) 2-fifoاولين صادره از اولين وارده 3-lifoآ ين صادره از اولين وارده روش ميانگين موزون(متحرک): الف-سيستم ادواري: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا براي دوره استفاده مي شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهاي تمام شده کالاهاي آماده براي فروش به تعداد کالاهاي آماده براي فروش به دست ميايد.با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهاي فروش رفته و موجودي پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و موجودي پايان دوره را بدست آورد. ب-سيستم دائمي: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده مي شود به اين صورت که بعد از هربار يد براي ...
منبع : http://abedi5.blogfa.com/post/135حسابداری بهای تمام شده-اصطلاحات ومفاهیم

درخواست حذف اطلاعات

حسابداري صنعتي )) بهاي تمام شده منظور از حسابداري صنعتي ( بهاي تمام شده ) چيست؟ حسابداري صنعتي شاخه اي از علم و فن حسابداري است که وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزيه و تحليل گزارشها و بررسي راههاي توليد روشهاي تقليل بهاي تمام شده توليدات را بيان مي کند. اهميت حسابداري بهاي تمام شده براي چيست؟ گردآورنده :بابک عزيزي دانشجوي ي حسابداري ...
منبع : http://b-azizi-accountant.blogfa.com/post/74هزینه 378 هزار تومانی خدمات تی برای ساخت هر متر مسکن

درخواست حذف اطلاعات

در شرايط رکودي بازار مسکن، هزينه هاي تي ساخت مسکن، يکي از عوامل اصلي در افزايش قيمت تمام شده و کاهش جاذبه ساخت مسکن است، به گونه اي که اين هزينه ها، حدود يک سوم هزينه ساخت مسکن را شامل مي شود.دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور با بيان اينکه توليد مسکن در نقاط مختلف کشور و بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها ۴۰ درصد کاهش پيدا کرده است، گفت: هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور ۸۰۰ هزار تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است که اين آمارها از افزايش قيمت تمام شده مسکن حکايت دارد.فرشيد پورحاجت گفت: بالا رفتن هزينه ساخت وساز باعث شده تا طبق آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها توليد مسکن 30 تا 40 درصد کاهش يابد.با توجه به آمارهاي به دست آمده به ازاي هر مترمربع 378 هزار تومان به دستگاه هاي خدمات رسان تي پرداخت مي شود که مطمئناً بر روي قيمت مسکن تأثير مي گذارد.اين هزينه ها شامل هزينه ا ...
منبع : http://9de.blogfa.com/post/171هزینه 378 هزار تومانی خدمات تی برای ساخت هر متر مسکن

درخواست حذف اطلاعات

در شرايط رکودي بازار مسکن، هزينه هاي تي ساخت مسکن، يکي از عوامل اصلي در افزايش قيمت تمام شده و کاهش جاذبه ساخت مسکن است، به گونه اي که اين هزينه ها، حدود يک سوم هزينه ساخت مسکن را شامل مي شود.دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور با بيان اينکه توليد مسکن در نقاط مختلف کشور و بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها ۴۰ درصد کاهش پيدا کرده است، گفت: هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور ۸۰۰ هزار تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است که اين آمارها از افزايش قيمت تمام شده مسکن حکايت دارد.فرشيد پورحاجت گفت: بالا رفتن هزينه ساخت وساز باعث شده تا طبق آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها توليد مسکن 30 تا 40 درصد کاهش يابد.با توجه به آمارهاي به دست آمده به ازاي هر مترمربع 378 هزار تومان به دستگاه هاي خدمات رسان تي پرداخت مي شود که مطمئناً بر روي قيمت مسکن تأثير مي گذارد.اين هزينه ها شامل هزينه ا ...
منبع : http://6a5.blogfa.com/post/92مفاهیم هزینه حسابداری

درخواست حذف اطلاعات

مفاهيم هزينه حسابداري هزينه : هزينه به مبالغيگفته مي شود که براي بدرآمدبه جگرفته مي شود . به عبارت ديگراگر موسسه اي فعاليتش در جهت ارائه خدمات به موسسات ويا اشخاص ديگر است ، جهاييکه در راه ارائه خدمات متحمل مي شود را هزينه مي گوينديا اگر موسسه اي به کار يدو فروش کالا اشتغال داشته باشد به منظور تحقق اين هدفپرداختهايي انجام مي دهد که همانا هزينه مي باشد. ...
منبع : http://hesabdari-e.blogfa.com/post/164شماره حساب واریز هزینه های جانبی

درخواست حذف اطلاعات

به استحضار مي رساند ؛ کليه هزينه هاي مربوط به امور مشروحه ذيل ، بايد به شماره حساب 5225557690 و شناسه واريز 1130 بانک ملت شعبه تهران (صاحب حساب معاونت آموزشي تهران) واريز گردد . ضمناً در صورت اشتباه در واريز هزينه به حساب ديگر (به هر علت) عودت هزينه امکان پذير نبوده و دانشجو متقاضي موظف است صرفاً هزينه مذکور را به شماره حساب تعيين شده فوق واريز نمايد . 1- هزينه تمبر و پست و گواهي موقت 2- هزينه تمبر و صدور و پست دانشنامه 3- هزينه رسيدگي به درخواست دانشجويان متقاضي انتقال از هاي ديگر به تهران سال تحصيلي 95-1394 ...
منبع : http://pardiseparvaz.blogfa.com/post/546/شماره-حساب-واریز-هزینه‌های-جانبیتأثیر تسهیلات بانکی بر تولید

درخواست حذف اطلاعات

سهم بهره از هزينه توليد، شاخص درستي براي ارزي سهم تسهيلات بانکي در توليد نيست چندي پيش بانک مرکزي طي گزارشي(۱) اعلام کرد "مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت هاي مالي تعداد قابل توجهي از شرکت هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار، هزينه هاي تامين مالي(سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد". ...
منبع : http://pkhosroshahi.blogfa.com/post-57.aspxحسابداری بهای تمام شده

درخواست حذف اطلاعات

حسابداري بهاي تمام شده يکي از شاخه هاي حسابداري مديريت مي باشد که عهده دار وظايف متعددي از جمله : 1ـ روش هاي کنترل هزينه 2ـ ارزي موجودي ها و غيره به منظور دستي به اه خاصي از قبيل رسيدن به بهاي تمام شده مناسب و راهنمايي مديران در جهت تصميم گيريهاي آتي مي باشد . تعريف حسابداري بهاي تمام شده : حسابداري بهاي تمام شده به شاخه اي از حسابداري اطلاق مي شود که وظيفه اش جمع آوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه ، محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات همچنين ارائه روشهاي تقليل بهاي تمام شده و توليدات ، از طريق تجزيه و تحليل گزارشها و بررسي شيوه هاي توليد مي باشد . وظايف حسابداري بهاي تمام شده : 1- ياري مديران در ايجاد و اجراي برنامه ها . 2- برقراري روشها و شيوه هاي اعمال کنترل ، به منظور کاهش معقول هزينه ها . 3- راهنمايي مديريت در تصميم گيري هاي نهايي به منظور انتخاب بهترين راه حل از راه حل هاي موجود 4- ...
منبع : http://p-hesab.blogfa.com/post/58پاسخ و رفع ابهام یکی از بازدیدکنندگان محترم وبلاگ

درخواست حذف اطلاعات

توسط:گمنام ولي در زمين 3 تير1393 ساعت: 21:11 پول و هزينه هاي اين جشن ها از کجا مياد.به نظر شما آقا راضيه که اين همه هزينه ميکنيد ولي تو شهرتون همون شب انسانهايي بودن که گشنه خو دن پاسخ: ب و خسته نباشيد و تشکر فراوان از تمامي بازديدکنندگان محترم نسبت به سپردن ديدگانتان پر مهرتان به وبلاگ هيئت خيمه گاه عشاق المجتبي شهستان فومن در پاسخ و تنوير افکار يکي از بازديدکننگان عزيز بايد بگوييم که تمامي هزينه هاي جشن ميلاد منجي عالم بشريت حضرت صاحب ا مان (عج) از هزينه شخصي اعضاي محترم هيئت امنا و کمک خيرين بوده و هيچ گونه هزينه اي از بيت المال نشده است. روابط عمومي هيئت خيمه گاه عشاق المجتبي (ع) شهرستان فومن ...
منبع : http://kheymegah-fouman.blogfa.com/post/18تعریف حسابداری تی,قیمت تمام شده,مالی,مدیریت,هزینه

درخواست حذف اطلاعات

1. حسابداري تي (public accounting)تعريف : حسابداري تي، مجموعه عملياتي است که با توجه به قوانين و مقررات مالي ت و با رعايت اصول و فنون حسابداري، اسناد مالي را تنظيم و دفاتر رو مه و کل و معين را ثبت نموده و گزارش ها و اطلاعات مالي را اس....2. حسابداري قيمت تمام شدهتعريف : حسابداري قيمت تمام شده، با فرايند محاسبه قيمت تمام شده محصولات، خدمات يا فعاليت هاي معين سروکار دارد و اطلاعات آن در تهيه گزارش هاي داخلي و خارجي سازمان، مورد استفاده قرار مي گيرد. در کتب و نشريات مرب....3. حسابداري مالي (financial accounting)تعريف : گونه اي از حسابداري که اطلاعات مالي را در قالب ترا مه ها و صورت هاي سود و زيان براي استفاده داخلي سازمان و هم چنين براي گزارش دهي به سهامداران و ناظران تي جمع اوري، تحليل و ارائه مي کنند.4. حسابداري مديريت (mana ent accounting)تعريف : وظيفه حسابداري که با هدف اصلي تغذيه اطلاعات ...
منبع : http://h91.blogfa.com/post/2آشنایی با بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

درخواست حذف اطلاعات

آشنايي با بيمه عمر و تامين آتيه پاسارگاد در اين بيمه نامه با پرداخت مبلغي متناسب با درآمد خود علاوه بر امکان بهره مندي از سود مشارکت و تضميني سرمايه گذاري خود، از پوشش بيمه زندگي در مقابل خطرات مالي و هزينه هاي درماني بيماري ها، هزينه درماني ناشي از حوادث و آتش سوزي منزل نيز بهره مند خواهيد شد. بيمه عمر و تامين آتيه پاسارگاد بعنوان پشتوانه مالي در دوران بازنشستگي و تأمين هزينه هاي آينده خانواده (از قبيل: هزينه هاي تحصيل فرزندان، هزينه هاي ازدواج، تهيه مسکن، درمان، نقدينگي مورد نياز و ...) نقش اساسي و مهمي را در سلامت اقتصادي و روحي خانواده ها ايفا خواهد کرد. ...
منبع : http://bime1.blogfa.com/post/17قیمت تمام شده پراید بدون پرداخت عوارض،مالیات،بیمه 11 میلیون تومان

درخواست حذف اطلاعات

رشد قيمت تمام شده يک پرايد 11 ميليون تومان است که مربوط به هزينه تمام شده آن مي شود. همچنين چندي پيش يکي از کارشناسان قيمت تمام شده پرايد را تنها 3 ميليون و 700 هزار تومان برآورد کرده بود. گفته هاي او با واکنش جدي سايپا مواجه شد و حتي اين خودروسازي اعلام کرد از نويسنده مطلب شکايت رسمي مي کند. در حال حاضر تنها « آناليزي که از قيمت خودرو وجود دارد به آمارهايي مربوط است که از سوي خودروسازان ارائه مي شود. براين اساس قيمت خودروها حداقل در سال 92 به صورت مشخصي تابعي از واردات بوده است. به همين جهت خودروسازان ادعا مي کنند با توجه به افزايش هزينه هاي واردات چاره اي به غير از افزايش قيمت ها ندارند.آناليز قيمتي نشان مي دهد براي توليد خودروي تيبا با فرمان هيدروليک و بدون کيسه هوا به طور متوسط 240 هزار تومان صرف مواد پليمري، 124 هزار تومان هزينه مواد فولادي، 200 هزار تومان هزينه لاستيک، 130 هزار تومان ...
منبع : http://9de.blogfa.com/post/152قیمت تمام شده پراید بدون پرداخت عوارض،مالیات،بیمه 11 میلیون تومان

درخواست حذف اطلاعات

رشد قيمت تمام شده يک پرايد 11 ميليون تومان است که مربوط به هزينه تمام شده آن مي شود. همچنين چندي پيش يکي از کارشناسان قيمت تمام شده پرايد را تنها 3 ميليون و 700 هزار تومان برآورد کرده بود. گفته هاي او با واکنش جدي سايپا مواجه شد و حتي اين خودروسازي اعلام کرد از نويسنده مطلب شکايت رسمي مي کند. در حال حاضر تنها « آناليزي که از قيمت خودرو وجود دارد به آمارهايي مربوط است که از سوي خودروسازان ارائه مي شود. براين اساس قيمت خودروها حداقل در سال 92 به صورت مشخصي تابعي از واردات بوده است. به همين جهت خودروسازان ادعا مي کنند با توجه به افزايش هزينه هاي واردات چاره اي به غير از افزايش قيمت ها ندارند.آناليز قيمتي نشان مي دهد براي توليد خودروي تيبا با فرمان هيدروليک و بدون کيسه هوا به طور متوسط 240 هزار تومان صرف مواد پليمري، 124 هزار تومان هزينه مواد فولادي، 200 هزار تومان هزينه لاستيک، 130 هزار تومان ...
منبع : http://9de.blogfa.com/post/152هزینه های قابل قبول مالیاتی

درخواست حذف اطلاعات

هزينه هاي قابل قبول مالياتي 1 - قيمت يد کالاي فروخته شده و يا قيمت يد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد.4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات تي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعال ...
منبع : http://hesabdari-e.blogfa.com/post/257