بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

نظریه بالبی و اینزورث درباره دلبستگی انسانی - جستجو

نظریه بالبی و اینزورث درباره دلبستگی انسانی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.نظریه بالبی و اینزورث درباره دلبستگی انسانی

درخواست حذف اطلاعات

v نظريه بالبي و اينزورث درباره دلبستگي انساني بالبي بالبي تصور کرد که ک ن به این علت نمی توانند عشق بورزند که در اوایل زندگی، فرصت ایجاد یک دلبستگي محکم به مادر نماد رااز دست داده اند. رفتار انسان را تنها از طریق بررسی محیط انطباقی آن، یعنی محیطی بنیادی که این رفتار در آن محیط تکامل یافته است، می توانیم درک کنیم. در آغاز ، پاسخدهی اجتماعی ک ن تصادفی است (به هر چهره ای لبخند میزنند و با رفتن هر ، گریه میکنند.) کودک آدمی،به عنوان محصول تکامل، به بودن در کنار والد یا ی که از او نقش پذیرفته است، نیازی غریزی دارد. مراحل دلبستگي : 1- پاسخدهی نامتمایز به انسان ها ( تولد تا 3 ماهگی): نوزادان در خلال 2 یا 3 ماهه ابت تولد، انواع پاسخ ها را به افراد از خود نشان میدهند؛ ولی معمولا پاسخ آنها، به صورت روش های مشابهی است.(استثناهایی همچون توانایی نوزاد برای شناسایی صدای مادر وجود دارد.) نوزادان درست پس ا ...
منبع : http://ravan-sanjesh.blog.ir/1395/12/08/نظریه-بالبی-و-اینزورث-درباره-دلبستگی-انسانینظریه دلبستگی بالبی

درخواست حذف اطلاعات

از جمله مهم ترین عواملی که تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی است رابطه او با مراقب یا مادرش است وجود یا عدم وجود این رابطه و همچنین چگونگی و کیفیت این رابطه بین نوزاد و مراقب او مورد توجه بسیاری از روانکاران و روانشناسانی نظیر فروید، ملانی کلاین، سالیوان، اری ون و بولبی قرار گرفته است؛ که در این بین بولبی به طور منظم و منسجم به مطالعه و بررسی این رابطه تحت عنوان دلبستگي پرداخته است. دلبستگي مفهومی است که ریشه در کارهای کردار شناسان دارد و دارای بار مفهومی روان تحلیل گرایانه نیز است.بولبی تاکید می کند که هیجان ها جزء اساسی دلبستگي هستند و نیز ک ن با سبک دلبستگي ایمنی دارای تجارب سرشار از ایمنی و به دور از اضطراب مختل کننده هستند و در مقابل، ک ن با سبک دلبستگي ناایمن (اجتن و دو سوگرا) دنیا را محیطی ناامن واسترس زا تصور کرده و توانایی موثر و سازنده با مشکلات و موقعیت های تنش زا را ندارند.به ط ...
منبع : http://salamatiravan.blogfa.com/post/109سبکهای دلبستگی

درخواست حذف اطلاعات

دلبستگي چیست؟ دلبستگي یک رابطه هیجانی خاص است که مست م تبادل لذت،مراقبت واسایش می باشد.ریشهپژوهش ها در زمینه دلبستگي به نظريه فروید درباره عشق باز می گردد امّا غالباً ازپژوهشگر دیگری به نام پدر نظريه دلبستگي نام برده می شود. جان باولبی پژوهش های گسترده ای درباره مفهوم دلبستگي به عمل آورد. او دلبستگي را چنینتوصیف کرده است: «ارتباط و پیوند روانی پایدار بین دو انسان» (باولبی، 1969).باولبی با این دیدگاه روانکاوانه موافق بود که تجربیات اولیه کودکی، تأثیر مهمی بررشد و رفتارهای بعدی در زندگی دارد. به عقیده او، سبک های دلبستگي اولیه ما دردوران کودکی و از طریق رابطه کودک / پرستار شکل می گیرد..... ...
منبع : http://markaz1390.blogfa.com/post-20.aspxادبیات تحقیق در مورد دلبستگی و نظریه های دلبستگی

درخواست حذف اطلاعات

ادبیات تحقیق در مورد دلبستگي و نظريه های دلبستگي ...
منبع : http://ofmabani1.ParsiBlog.com/Posts/93/ادبيات تحقيق در مورد دلبستگي و نظريه هاي دلبستگي/نظریه عرفى بودن زبان قرآن

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه نظريه عرفى بودن زبان قرآن اگرچه کهن‏ترین و مشهورترین نظريه‏اى است که درباره زبان قرآن ارائه گردیده و همواره مبناى تفسیرى اغلب مفسران بوده است، لکن به نظر مى‏رسد تاکنون صورت منقح و منسجمى به خود نگرفته است. تنقیح و انسجام این نظريه، اهتمام ویژه قرآن‏پژوهان را مى‏طلبد. به نظر مى‏رسد که تنها نظريه صحیح درباره زبان قرآن، همین نظريه عرفى بودن است و در پرتو این نظريه، مى‏توان تمام مشکلات تفسیرى قرآن را برطرف ساخت. ...
منبع : http://jameatolquran.blogfa.com/post/7نظریه هایی درباره خشونت

درخواست حذف اطلاعات

نظريه هایی درباره خشونت اریک فروم معتقد است که انسان دارای نوعی از پرخاشگری بالقوه و ذاتی است که اساساً در پاسخ به تهدید علایق حیاتی او به طور اعم بروز می کند. این خشونت برای حفظ زیست، دفاعی ضروری است ولی نوع دیگر آن غریزی نیست بلکه تحت تاثیر یادگیری و محیط فرهنگی و اجتماعی انسان است. فلاسفه و دانشمندان هر یک به فراخور دیدگاه خود انسان را تعریف کرده اند . براساس این تعاریف؛ یکی از ویژگیهای او را در نظر گرفته اند مانند ... ...
منبع : http://pm95.blogfa.com/post/7مقاله ای از سایت جهاد ی به آدرس sid

درخواست حذف اطلاعات

اصول بهداشت روانی زمستان 1389; 12(4 (پیاپی 48)):692-701. بررسی رابطه بین ادراک دلبستگي کودکی و دلبستگي نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله محرری فاطمه,سلطانی فر عاطفه,رضایی اردانی ,مدرس غروی مرتضی,آتشین پنجه صلاح الدین*,سلطانی فر آزاده * ایران، تربت جام، خیابان علی فاضل، شماره 24 مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک دلبستگي کودکی و سبک های دلبستگي در نوجوانی با پایگاه های هویت بود. روش کار: در سال تحصیلی 88-1387 در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی، نمونه پژوهش شامل 104 پسر و 106 دختر دانش آموز دبیرستانی شهرستان تربت جام با دامنه سنی 17-15 سال به صورت تصادفی و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. سبک دلبستگي به والدین توسط آزمون سنجش مقیاس دلبستگي نسبت به هر والد و سبک دلبستگي در نوجوانان توسط پرسشنامه سبک دلبستگي کولینز و رید و پایگاه هویت توسط پرس ...
منبع : http://mohamadzia1372.blogfa.com/post/2پیشینه تحقیق و مبانی نظری معنا درمانی و کیفیت زندگی با فرمت ورد

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو پیشینه تحقیق و مبانی نظری معنا درمانی و کیفیت زندگی با فرمت ورد با و پر سرعت .  فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 138مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن پایان نامه ارشد و یهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کاملما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.  اصول معنا درمانی.. ........................................................................................................14نظريه معنا درمانی فرانکل..................................................................................................14پیشنهاد های برای جستجوی معنا .................................................................... ...
منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/11/05/post-47198/دانلود-پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-معنا-درمانی-و-کیفیت-زندگی-با-فرمت-وردنظریات پیشگامان مطالعات ارتباطی (درس نظریه های ارتباطات)

درخواست حذف اطلاعات

جلسه دوم درس نظريه های ارتباطات (20 مهرماه 1393) 1. نظریات ارتباطی با منشاء روان شناسی (گوستاو لوبون، گابریل تارد) 2. نظریات ارتباطی با منشاء جامعه شناسی (فردیناند تونیس، ما وبر) 3. نظريه های کارکردگرایی در ارتباطات (هارولد لاسول، چار رایت) 4. نظريه های تحول تاریخی وسایل و شیوه های ارتباطی (ژان ک ه، رایزمن، مک لوهان) ...
منبع : http://soreh91.blogfa.com/post/61مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگی و نظریه های آن

درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک دلبستگي و نظريه های آن در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت docx قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه تاریخچه دلبستگي بالبي (1988) نظريه ی دلبستگي را تدوین کرد و استدلال کرد که رفتار دلبستگي که به طور وراثتی برنامه ریزی شده برای بقای همه ی موجودات زنده اساسی است، در ک ن بین 6 ماهه تا 3 ساله وقتی که با خطری روبرو می شوند آشکار می شود. در چنین مواردی ک ن تلاش می کنند که به س رست خود نزدیک تر شوند وقتی که با خطر مواجه می ...
منبع : http://irdls.blogsky.com/1395/10/28/post-42154/جلسه سوم نظریه های ارتباطات

درخواست حذف اطلاعات

واع نظريه های ارتباطی از دیدگاه «دنیس مک کوئل» نظريه های علمی – اجتماعی social scientific theories: اظهارات کلی در باره ماهیت، عملکرد و تاثیرات رسانه که از شواهد و مشاهدات عینی نشات می گیرد. متکی بر مفاهیم انتزاعی است. نظريه های هنجاری normative theories: به ما می گویند که بر اساس ارزش ها و موقعیت ایدئولوژیک، ارتباط چگونه باید شکل بگیرد و کارکرد داشته باشد. نظريه های کاربردی working theories: به کارورز می آموزند که برنامه ریزی ارتباطات را چگونه انجام دهد تا به یک هدف ارتباطی ویژه دست یابد. نظريه های متعارف common sens theories : اشاره به عقیده و معرفتی دارد که هرمخاطب بر اساس تجربیات شخصی اش از رسانه دارد و او را قادر می سازد که با رسانه کنش هماهنگ و رضایتمندانه ای داشته باشد. نظريه های علمی اجتماعی رسانه ها: این نظريه ها، در پاسخ به مسائل مبرم جامعه وضع شده اند و راهنمایی هستند ب ...
منبع : http://soreh91.blogfa.com/post/70مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگی (نظریات دلبستگی، مراحل و الگوها)

درخواست حذف اطلاعات

مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگي (نظریات دلبستگي، مراحل و الگوها) مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگي (نظریات دلبستگي، مراحل و الگوها) دسته بندی مبانی و پیشینه نظری بازدید ها 4 فرمت فایل docx حجم فایل 32 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 فروشنده فایل کد کاربری 25311 تمام فایل ها مبانی و پیشینه نظری سبک دلبستگي (نظریات دلبستگي، مراحل و الگوها) در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت docx قسم ...
منبع : http://ahmadrezas.blogsky.com/1395/11/30/post-2092/مبانی-و-پیشینه-نظری-سبک-دلبستگی-نظریات-دلبستگی،-مراحل-و-الگوها-جلسه سوم نظریه های ارتباطات

درخواست حذف اطلاعات

واع نظريه های ارتباطی از دیدگاه «دنیس مک کوئل»نظريه های علمی – اجتماعی social scientific theories: اظهارات کلی در باره ماهیت، عملکرد و تاثیرات رسانه که از شواهد و مشاهدات عینی نشات می گیرد. متکی بر مفاهیم انتزاعی است. نظريه های هنجاری normative theories: به ما می گویند که بر اساس ارزش ها و موقعیت ایدئولوژیک، ارتباط چگونه باید شکل بگیرد و کارکرد داشته باشد. نظريه های کاربردی working theories: به کارورز می آموزند که برنامه ریزی ارتباطات را چگونه انجام دهد تا به یک هدف ارتباطی ویژه دست یابد. نظريه های متعارف common sens theories : اشاره به عقیده و معرفتی دارد که هرمخاطب بر اساس تجربیات شخصی اش از رسانه دارد و او را قادر می سازد که با رسانه کنش هماهنگ و رضایتمندانه ای داشته باشد. نظريه های علمی اجتماعی رسانه ها: این نظريه ها، در پاسخ به مسائل مبرم جامعه وضع شده اند و راهنمایی هستند برای پیش بر ...
منبع : http://soreh91.blogfa.com/post/70دلبستگی ها...

درخواست حذف اطلاعات

اتوبان دلم ترافیکی ست از دلبستگي ها دلبستگي ها در تنهایی و اندوه همراهت می شوند تحمل درد و رنج زمانه را سهولت می بخشند دلبستگي ها , لحظه هایت را حلاوت می بخشند..... دلبستگي ها اما , اغلب زمین گیرت می کنند.... بدون دل بستگی ها ثانیه ها به اکراه گذر می کنند نفس ها به زحمت آمد و رفت می کنند چشم ها دیگر منتظر ی نمی مانند فصلهای زندگی همه زمستانند و احساس در زیر آواری از سرما و یخبندان مدفون می شود بدون دلبستگي ها زندگی همان مرگ تدریجی ست... دلبستگي ها اما پر پروازت را می شکنند.... ...
منبع : http://migamnaro.blogfa.com/post/176اگر نظریه راحل درباره "ج دین از سیاست" نبود، نداشتیم/ عامل پیروزی انقلاب ما شه و

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور گفت: اگر نظريه راحل درباره ج دین از سیاست نبود، چیزی به عنوان انقلاب ی و نداشتیم. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5969335/اگر-نظریه-امام-راحل-درباره-جدایی-دین-از-سیاست-نبود-جمهوری-اسلامی-نداشتیم-عامل-پیروزی-انقلاب-ما-اندیشه-و-بیان-بودجلسه دوم درس نظریه های ارتباطات

درخواست حذف اطلاعات

ریات پیشگامان مطالعات ارتباطی جلسه دوم درس نظريه های ارتباطات (20 مهرماه 1393) 1. نظریات ارتباطی با منشاء روان شناسی (گوستاو لوبون، گابریل تارد) 2. نظریات ارتباطی با منشاء جامعه شناسی (فردیناند تونیس، ما وبر) 3. نظريه های کارکردگرایی در ارتباطات (هارولد لاسول، چار رایت) 4. نظريه های تحول تاریخی وسایل و شیوه های ارتباطی (ژان ک ه، رایزمن، مک لوهان) ...
منبع : http://soreh91.blogfa.com/post/56جایگاه عمر بن خطاب، خلیفه دوم مسلمین

درخواست حذف اطلاعات

جایگاه و مقام عمر خلیفه دوم مسلمین را از حیث خدمت به ، علمیت و اخلاق، که در کتاب های اهل سنت منع شده است بیان بفرمائید و آیا شیعه نظر خاصی درباره شخصیت او دارد؟ شیعه نظر خاصی در باره عمر ندارد چون عمر یک فرد از افرادی که در صدر زندگی می کرده است. و درباره اشخاص و صفات و روشهای عملی او نظريه پردازی جایگاهی ندارد چه اینکه نظريه پردازی در امور و مسائل علمی و فقهی و امثال اینها قابل طرح می باشد. بنابراین شخصیت عمر را باید از گزارشات تاریخی و روایی که بیشتر در کتب اهل سنت آمده، به دست آورد و نسبت به آن قضاوت نمود. مطالبی که در زیر از کتاب های اهل سنت نقل شده است شخصیت عمر را در ابعاد مختلف بازگو نموده است: ...
منبع : http://hdayat90.blogfa.com/post-156.aspxپایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحص

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگي و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگي و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. به همین منظور از دانش آموزان دختر پیش ی شهر قزوین در سال تحصیلی 88- 87 ، نمونه ای به حجم 324 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. متغیر های پژوهش به وسیله پرسشنامه های، سبک هویت برزونسکی، مقیاس دلبستگي بزرگسالان کولینز و رید و سلامت عمومی گلدبرگ سنجیده شد، و از معدل ترم اول آزمودنی ها به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی استفاده شد.از روش آماری رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج نشان دادند که : بین نمره سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و تعهد هویت با سلامت روانو پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (05/0p ...
منبع : http://irdls.blogsky.com/1395/10/28/post-41147/تفاوت­های بین دلبستگی و وابستگی

درخواست حذف اطلاعات

معمولا دیده می­شود دربین انسان­ مرزهای بین دلبستگي و وابستگی مشخص نیست. * دلبستگي منجر به سازندگی و رشد رابطه می­شود، اما وابستگی آفتی است که یک رابطه را تهدید کرده و به ش ت می کشاند. * دلبستگي سازگاری طبیعی برای بقاست، اما وابستگی مکانیسمی مرضی است. * دلبستگي از احساس امنیت و صمیمیت شکل می­گیرد، وابستگی از احساس ناامنی نشات می­گیرد. * دلبستگي احساس تعلق وجود است، وابستگی تملک وجود است. * دلبستگي به شخص استقلال می­دهد، وابستگی شخص را می­گیرد. * دلبستگي فرد را آنطور که هست می خواهیم، وابستگی فرد را آن چنان که می­خواهیم، شکل می­دهیم. * دلبستگي شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به طرف مقابل در حد تعادل قرار دارد، وابستگی احساسات شدید و غیر قابل کنترل نسبت به طرف مقابل مشاهده می­شود. * دلبستگي نوع عشق دگر خواهانه و وابستگی عشق خود، خودخواهانه است. * دلبستگي توان عشق ورزیدن به خود و دیگری است، وابست ...
منبع : http://karajld.blogfa.com/post/164هشدار سازمان ملل درباره فاجعه ای انسانی در

درخواست حذف اطلاعات

سازمان ملل درباره بروز فاجعه انساني در صورت ت یب عمدی سدی در از سوی یا در حملات هوایی ائتلاف تحت ی هشدار داده است. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5981595/هشدار-سازمان-ملل-درباره-فاجعه‌ای-انسانی-در-سوریهمبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظريه های شادکامی برچسب ها : مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظريه های شادکامی , مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظريه های شادکامی توضیحات ...
منبع : http://filecero.blog.ir/1395/12/06/دانلود-مبانی-نظری-پایان-نامه-روانشناسی-درباره-شادکامی-و-نظریه-های-شادکامیمدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات: 56 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) مقدمه: هدف از بحث انگیزش مدیر موفق و موثر نظريه های انگیزش نظريه های نخستین درباره انگیزش: سلسله مراتب نیازها کاربرد الگوی سلسله مراتب نیازهای مزلو در سازمانها داگلاس مک گریگور تئوری x و تئوری y نظريه انگیزش ـ بهداشت ( حفظ الصعه) عوامل حفظ الصحه نیاز به پیشرفت تئوری نیازهی مک کللند زیر نفوذ به قدرت نیاز به پیوند جویی نیاز به قدرت نظریة تعیین هدف کاربرد نظريه تعیین هدف تأمین عوامل حمایتی مدل تکامل یافته تئوری تقویت انگیزش: تقویت منفی: تقویت مثبت: تئوری برابری ج نظريه برابری: الگوی ساده انتظار نظريه ا نتظار نظريه ای آرجی شیوه ها و تکنیک های مدیریت در جهت ایجاد انگیزش -مؤلفه های مدیریت انگیزش قدرت انگیزه وضعیت برانگیزاننده: دگرگونی در قدرت انگیزه ایجاد انگیزه درکارکنان -نیاز های انگیزشی و نیازهای تامینی: -سلسله مراتب انگیزش ابزارهای موقتی: ...
منبع : http://yousefsm.blogfa.com/post/48/مديريت-انگيزش-در-سازمانها-و-اهميت-آن-در-جهت-ارتقای-بهره-وریمبانی نظری سبک دلبستگی و نظریات مختلف دلبستگی

درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری سبک دلبستگي و نظریات مختلف دلبستگي ...
منبع : http://tina24.ParsiBlog.com/Posts/18/مباني نظري سبک دلبستگي و نظريات مختلف دلبستگي/نظریه برجسته سازی

درخواست حذف اطلاعات

سلام و صبح بخیر! در این پست با نظريه برجسته سازی آشنا می شویم. نظريه برجسته سازی: بررسی های آقای شاو و مک کوبنر در سال 1972 تقریبا" اولین پژوهش درباره برجسته سازی است. آنها شعارهایی را که توسط ک داهای ریاست جمهوری در دوره خودشان در امریکا مطرح شده بود را تحلیل محتوا د و بر اساس نتایج دریافتند که رسانه ها با بزرگ و اولویت دادن به برخی موضوعات توانسته بودند بر اولویتهای مردم تاثیر بگذارند. بر اساس این نظريه رسانه ها در انتقال پیامها نوعی اولویت یا برجسته سازی بوجود می آورند. رسانه ها می توانند برای مردم اولویت تعریف کنند. خلاصه آنکه این نظريه معتقد است رسانه ها اگر نتوانند به مخاطبان بگویند که چگونه فکر کنند حداقل این است که به آنان می گویند به چه فکر کنند. ...
منبع : http://keshmiri128.blogfa.com/post/21ع درباره روز درختکاری

درخواست حذف اطلاعات

ع درباره روز درختکاری در تلگرام ع درباره روز درختکاری بهترین ع درباره روز درختکاری جدید ترین ع درباره روز درختکاری ع درباره روز درختکاری برای تلگرام ع های درباره روز درختکاری ادامه مطلب ...
منبع : http://love-web.blog.ir/1395/12/07/عکس-درباره-روز-درختکاریعلم پروردگار به آفریدگان، پیش از آفرینش

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله به بیان چهار نظريه معروف درباره «چگونگی علم خداوند به آفریدگان پیش از آفرینش» و طرح نقاط ضعف و قوت هر کدام از آنها پرداخته است. این نظريه ها عبارتند از: 1) نظريه ان که علم پیشین حق به موجودات را، حصولی و تفصیلی و خارج از ذات حق می دانستند؛ 2) نظريه شیخ اشراق که علم پیشین حق را اجمالی می داند؛ 3) نظريه ابت ملاصدرا که علم حضوری حق تعالی به ذات خود را، مست م علم حضوری به موجودات پیش از آفرینش آنها می داند؛ 4) نظريه نهایی ملاصدرا که علم پیشین حق تعالی به موجودات را، حصولی، تفصیلی و در عین حال عین ذات پروردگار می داند. ما با بیان ضعف های سه نظريه اول، نظريه چهارم یعنی نظريه نهایی ملاصدرا را بری از تمام آن اشکال ها می دانیم و به عنوان نظريه خود برمی گزینیم..... ...
منبع : http://majidshariatifar.blogfa.com/post-29.aspxحدیث حسن عسکری(ع)درباره دلبستگی

درخواست حذف اطلاعات

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5983935/حدیث-امام-حسن-عسکریعدرباره-دلبستگیجملات شریعتی درباره علی

درخواست حذف اطلاعات

"... سخن گفتن درباره علی (ع) بی نهایت دشوار است، زیرا به عقیده من، علی (ع) یک قهرمان یا یک شخصیت تاریخی تنها نیست. هر درباره علی (ع) از ابعاد و جهات مختلف بررسی کند، خود را نه تنها در برابر یک فرد، یک فرد برجسته انساني در تاریخ می بیند، بلکه خود را در برابر معجزه ای و حتا در برابر یک مساله علمی، یک معمای علمی « این خلقت» احساس می کند. بنابراین درباره علی (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه که در وهله اول به ذهن می آید، درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره معجزه ای است که به نام انسان و به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است. ...
منبع : http://worldaram.blogfa.com/post/31تحقیق درباره نظریات داروین

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نظریات داروین با و پر سرعت . فرمت فایل :        word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 6 صفحه         به نظر می رسد که بهترین روش برای درک و تفهیم مبانی و ارکان نظريه داروین این است که ریشه های فکری این تئوری تشریح شود. به این معنا که نحوه استفاده داروین از نظرات و افکاری که منبع الهام و مورد استفاده داروین قرار گرفته اند، بیان گردد. در واقع داروین بخشهایی از نظريه خود را به ترتیبی که خود نیز دقیقا تصریح کرده از پیشینیان ب نموده و ضمن تلفیق و ترکیب آنها خود وی نیز نکات تازه ای بر آنها افزوده است.نظريه م وسم وس جامعه شناس و اقتصاددان انگلیسی 1838 نظريه خویش را در کتاب خود درباره نحوه رشد جمعیت انساني و علل بروز فقر ...
منبع : http://yarafile.blogsky.com/1395/11/25/post-77216/تحقیق-درباره-نظریات-داروینمفهوم نظریه جمهوریخواه

درخواست حذف اطلاعات

نظريه ، مجموعه ای از گذاره های بسیار سازمان یافته و مشتمل بر فرض های بنیادی و قضایای دارای ارتباط منطقی متقابل ، درباره ی یک پدیده یا پدیده های تحت مطالعه است که برای توصیف ، پیش بینی ، تبیین و کنترل موضوع اصلی تلاش می نماید . از نظريه جمهوریخواه با عنوان " republican theory " یاد می شود ؛ در اصطلاح جرم شناسی ، نظريه جمهوریخواه یعنی مقابله با مجرمین و برخورد با بزه دیدگان با شیوه های مثبت . بر این اساس ، نشان دادن واکنش های تنبیهی و کیفری در مقابل جرایم ، منجر به واکنش های اجتماعی منفی خواهد شد . ...
منبع : http://h-law.blogfa.com/post-2.aspx