بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

می خواهمت - جستجو

می خواهمت از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.معتاد خمار

درخواست حذف اطلاعات

مي خواهمت ، مانند معتاد خماری که...مانند برای بی قراری که...مي خواهمت ، از عشق کاری برنمي آیدمانند چشمي خیس در پشت قطاری که...مي خواهمت ، در خنده های یادت افتادنمي خواهمت ، در گریه بی اختیاری که...مي خواهمت ، در ضربه های سر به دیوارمدر خواندن امّن یجیب انتظاری که..مي خواهمت ، اندازه سی سال تنهاییسی سال پاییزم به دنبال بهاری که...من دلخوش پایان هر پاییز مي مانمروزی ' مرا در جوجه هایش مي شماری ' که...علی صفری ...
منبع : http://khodavandegan.blogfa.com/post/3486سوداگر شیرین سخن

درخواست حذف اطلاعات

سوداگر شیرین سخننازان و غمزان بهر منداد سخن ها مي کندصد چهره زیبا مي کندکامن ز تو شیرین ترمقندم من و نقل ترمبالای من سرو سهیبر صورتم همچون مهیدر صید محبوبان چو شه در خیزشم همچون سپهگفتم منش کی نازنینای جان من ای جان آفرینصد زه به تو صد آفرینجانا بشین بر ترک زیناین توسنی کین اینچنینبر آن شتابانی به اینخولی و خوالیگر که منباشم و دارم انجمنهیچم مگر من مدعیکه اینچنین کوبم توییخواهی ابم چون کنیچون من نباشم چون کنیشیرین تویی تلخی منمساهی تویی خاکی منماما چه سود ار چون منیباشد نه ای پس چون توییبا من بساز ای مه که منباشم تورا چون گل چمنار من نباشم در دمنچونی تویی باشی چونَنحالی منم کوته سخنخواهم کنم ورنه که منیک خواهشی از جان کنمتا خدمت از جانان کنمدستی به خواهش در کشممنت کشم محنت کشمجانا مرانم از درتخواهم که مانم در برتخندان و شادان خواهمتهمچون مه آسان خواهمتچون غنچه خندان خواهمتمست و غزلخوان خوا ...
منبع : http://storybord.blogfa.com/post-240.aspxسوداگر شیرین سخن

درخواست حذف اطلاعات

سوداگر شیرین سخننازان و غمزان بهر منداد سخن ها مي کندصد چهره زیبا مي کندکامن ز تو شیرین ترمقندم من و نقل ترمبالای من سرو سهیبر صورتم همچون مهیدر صید محبوبان چو شه در خیزشم همچون سپهگفتم منش کی نازنینای جان من ای جان آفرینصد زه به تو صد آفرینجانا بشین بر ترک زیناین توسنی کین اینچنینبر آن شتابانی به اینخولی و خوالیگر که منباشم و دارم انجمنهیچم مگر من مدعیکه اینچنین کوبم توییخواهی ابم چون کنیچون من نباشم چون کنیشیرین تویی تلخی منمساهی تویی خاکی منماما چه سود ار چون منیباشد نه ای پس چون توییبا من بساز ای مه که منباشم تورا چون گل چمنار من نباشم در دمنچونی تویی باشی چونَنحالی منم کوته سخنخواهم کنم ورنه که منیک خواهشی از جان کنمتا خدمت از جانان کنمدستی به خواهش در کشممنت کشم محنت کشمجانا مرانم از درتخواهم که مانم در برتخندان و شادان خواهمتهمچون مه آسان خواهمتچون غنچه خندان خواهمتمست و غزلخوان خوا ...
منبع : http://storybord.blogfa.com/post-240.aspxاین آ ین دقایقیست که می خواهمت هنوز

درخواست حذف اطلاعات

این،یک جنون منطقیست که مي خواهمت هنوز حسی به غیرِعاشقیست که مي خواهمت هنوز شاید فریب آینه ست که تکرارمي شود این هم دروغ صادقیست که مي خواهمت هنوز تا مرز لمس جسم توست حضور کویریت حتما دلت شقایقیست که مي خواهمت هنوز وقت گرفتن دلیست که از من ربوده ای شوق قصاص یست،که مي خواهمت هنوز هنگام انتخاب توست،اگرخواستی بمان این آ ین دقایقیست که مي خواهمت هنوز - افشین یداللهی ...
منبع : http://afsaneheshgh.blogfa.com/post-259.aspxمی خواهمت

درخواست حذف اطلاعات

مي خواهمت چنانکه تن خسته خواب رامي جویمـت چـنـانـکـه لب تـشنـه آب رامحو توام چنانکه ستاره به چشم صبحیـا شـبـنــم سـپــیـده دمـان آفــتــاب رابی تـابـم آن چنـانکـه درخـتـان به بـادیا کودکـان خـفـتـه به گهـواره تـاب را بایـستـه ای چنانکـه تـپـیدن برای دلیا آن چنـانـکـه بال پـریـدن عـقـاب راحتـی اگـر نبـاشـی مـی آفـریـنـمـتچـونـانـکـه الـتـهـاب بـیـابان سراب را ای خواهشی که خواستنی ترزپاسخیبا چون تو پرسـشی چه نیازی جواب را ...
منبع : http://bariin.blogfa.com/post-157.aspxآب می شوم...

درخواست حذف اطلاعات

دلم مي لرزد به هر بهانه ای این روزها...و با هر لرزشش شمع چشمانم ز فراقت آب مي شود... مي چکاند قطره ای بر دفتر دل ...مي دانی ؟!! ذهن پریشانم نیاز به آرامشی دارد از جنس ابدی...و دلم یخبندانی است از فراموشی ها...گویا گرمای وجوت را محتاج است...این وجود دم آ دم فریاد نیاز سر ميدهند و من اینجا هستم و مي خواهمت...فقط مي خواهمت...و مشکل همين جاست... ...
منبع : http://reyhane-rf.blogfa.com/post/4در هر صورت . . . خواهمت!

درخواست حذف اطلاعات

لحظه به لحظه، دم به دم، ساعت به ساعت خواهمت گرخوشم یا ناخوشم در هر دو ح خواهمت گر زبانم را به جرم خواستنت بیرون کشند باز ای نازنین؛ من با اشاره خواهمت من نه در خلوت زبیم غیر، ميخواهم تو را بلکه در عین شهامت در جماعت خواهمت خواهمت تنها، نه در عجز و تهیدستی و فقر در رفاه و کامي و فراغت خواهمت نیست در این خواستنها ذره ای کذب و ریا با خلوص و پاکی و صدق و صداقت خواهمت... اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ...
منبع : http://computerhmd.blogfa.com/post/544اکورد اهنگ ماندگار شادمهر

درخواست حذف اطلاعات

اینم یه اکورد دیگه از اهنگ های قشنگ شادمهر ماندگار شادمهر عقیلی ریتم۴/۴ ماندگار c d em خانه اب تو شدم به سوی من روانه شو c d em سجده به عشقت مي زنم منجی جاودانه شو g d c ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم c d em ای لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم g d c روشن ترین ستاره ام مي خواهمت مي خواهمت c d em تو ماندگاری در دلم مي دانمت مي دانمت c d em ای همه ی وجود من نبود تو نبود من ...
منبع : http://guitarbeseda.blogfa.com/post/42اکورد اهنگ ماندگار شادمهر

درخواست حذف اطلاعات

اینم یه اکورد دیگه از اهنگ های قشنگ شادمهر ماندگار شادمهر عقیلی ریتم۴/۴ ماندگار c d em خانه اب تو شدم به سوی من روانه شو c d em سجده به عشقت مي زنم منجی جاودانه شو g d c ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم c d em ای لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم g d c روشن ترین ستاره ام مي خواهمت مي خواهمت c d em تو ماندگاری در دلم مي دانمت مي دانمت c d em ای همه ی وجود من نبود تو نبود من ...
منبع : http://guitarbeseda.blogfa.com/post/42اکورد اهنگ ماندگار شادمهر

درخواست حذف اطلاعات

اینم یه اکورد دیگه از اهنگ های قشنگ شادمهر ماندگار شادمهر عقیلی ریتم۴/۴ ماندگار c d em خانه اب تو شدم به سوی من روانه شو c d em سجده به عشقت مي زنم منجی جاودانه شو g d c ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم c d em ای لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم g d c روشن ترین ستاره ام مي خواهمت مي خواهمت c d em تو ماندگاری در دلم مي دانمت مي دانمت c d em ای همه ی وجود من نبود تو نبود من ...
منبع : http://guitarbeseda.blogfa.com/post/42دیوانـه ها

درخواست حذف اطلاعات

دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارند دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارندآیینه بانـــو! تجربه این را نشان داده :وقتی دعــــــاها واقعی باشند اثر دارندتنها تو که باشی کنار من دلم قرص استاصلاً تمــام قرص ها جز تــــو ضـــــرر دارندآرامش آغوش تو از چشم من انداختامنیتی کــــه بیمه های معتبـــر دارند«مردی» به این که عشق ده زن بوده باشی نیستمردان ِ قدرتمند ، تنهــــا «یک نفـــــر» دارند!ترجیــــح دادم لحـــن پُرسوزم بفهمـــاندکبریت های بی خطر .. خیلی خطر دارند!بهتــر! فرشته نیستم ، انسانِ بـــی بالــــــمچــون ساده ترکت مي کنند آنان کـه پَر دارندمي خواهمت دیوانه جان! مي خواهمت، ای کاشبد شانسی های من از سر ِ تـــو دست بردارند... ...
منبع : http://samadelnino.blogfa.com/post/57کبریت های بی خطر خیلی خطر دارند!

درخواست حذف اطلاعات

دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارند دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند آیینه بانـــو! تجربه این را نشان داده: وقتی دعاها واقعی باشند اثر دارند تنها تو که باشی کنار من دلم قرص است اصلاً تمــام قرص ها جز تــــو ضـــــرر دارند آرامش آغوش تو از چشم من انداخت امنیتی کــــه بیمه های معتبـــر دارند ترجیــــح دادم لحـــن پُرسوزم بفهمـــاند کبریت های بی خطر خیلی خطر دارند! بهتــر! فرشته نیستم ، انسانِ بـــی بالــــــم چــون ساده ترکت مي کنند آنان کـه پَر دارند مي خواهمت دیوانه جان! مي خواهمت، ای کاش نادوستانم از سر ِ تـــو دست بردارند... ...
منبع : http://galandareshabgard.blogfa.com/post-176.aspxای کاش...

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش مي شد تمام لحظه های عاشقی را در جمله ای زیبا و کوتاه خلاصه و بیان کرد ای کاش مي شد همچون شمعی فروزان آتش گرفت تا شعله های دیوانگی تمام وجود را بسوزاند ای کاش ستاره ی مي توانست در تمام لحظه ها در کنارت باشد مي خواهمت ای عزییزترین همسفر عشقم مي خواهمت حتی اگر هیچ وقت نتوانم در کنارت زندگی کنم تو مپندار که از عشق تو دل بر گیرم ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری کفنم کنم عشق تو از سر گیرم ...
منبع : http://roya2415.blogfa.com/post/30زیبای لحظه های من دلت ازم شاکی نشه

درخواست حذف اطلاعات

چشمای تو مال تو نیستمن سهم دارم از نگاتیک بار عاشقم شدیصدبار ميميرم برات ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ آرام آرام ميبوسمت.. انقدر که طرح لب هایم روی تمام اندامت جابماند بگذار بدانند آغوش تو.. تنها قلمرو من است.... ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ یه وقت هایی انقدر بی حوصله ميشی که دل هیچ کاری رو نداری... اون لحظه تنـها چیزی که بهت آرامـــش ميده آغوش عشــــقته آغوشی که ميدونی فقط و فقط مالِ خودته .. آرامشی که تو آغوش عشـــقت داری... با هیچ چیز و هیچ قابل مقایسه نیست.. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ به ســـــــلامتی دختری که وقتی عاشق شد . . چشمشـو رو همه عالم و آدم بست و گفت : فقط عشقم ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ مي خواهمت ....تو را که نابترین حس عالمي!!!!!!عاشقانه...صادقانه...خالصانه مي خواهمتتو را.....تویی که به من حس بودن...حس زندگی ميده ...
منبع : http://heroineman.blogfa.com/post/16می خواهمت....

درخواست حذف اطلاعات

چه غریبانه مي خواهمتآن لحظه که اشک در چشمانت مي د و چشمان من مست چشمان تو استآن لحظه که قفل مي کنی مرا در دستانت وزندانی مي کنی مرا عاشقانه و تنگ و تنگ تر مي کنی این زندان راآن قدر تنگ تا مرز یکی شدنچه بی تابانه مي خواهمتآن لحظه که دستم را مي گذاری روی قلبت و مي گویی : ببین برای تو مي زندو من غرق مي شوم در این همه خوبیگاهی با خود مي گویم:شاید رویا باشد این همه خوشبختیاما وقتی گم مي شوم در آغوشتفراموش ميکنم همه ی این ها راو ميگویم : حتی اگر رویا باشد رویای قشنگی استبگذار باشد بگذار این لحظه را فقط این لحظه را خوشبخت باشم ...
منبع : http://tanha-eshgheman.blogfa.com/post/231دیوانگی ها

درخواست حذف اطلاعات

دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارنددیوانه ها از حال هم امّا خبر دارندآیینه بانو! تجربه این را نشان داده:وقتی دعاها واقعی باشند اثر دارندتنها تو که باشی کنار من دلم قرص استاصلاً تمام قرص ها جز تو ضرر دارندآرامش آغوش تو از چشم من انداختامنیتی که بیمه های معتبر دارند«مردی» به این که عشق ده زن بوده باشی نیستمردان ِ قدرتمند ، تنها «یک نفر» دارند !ترجیح دادم لحن پُرسوزم بفهماندکبریت های بی خطر خیلی خطر دارند !بهتر! فرشته نیستم ، انسانِ بی بالمچون ساده ترکت مي کنند آنان که پَر دارندمي خواهمت دیوانه جان! مي خواهمت، ای کاشنادوستانم از سر ِ تو دست بردارند... :( ...
منبع : http://newweshgh.blogfa.com/post-309.aspxa leaf letter in the wind

درخواست حذف اطلاعات

نامه به دوستی در همين حوالی.../ ه. ح. ... آری! پاییز، هجوم و غارت برگ ها نیست...نامه رسان است، پیام آور... م. اميد فرموده: "پادشاه فصل هاست پاییز!" سروده ی مورد نظرت را چند سال پیش، رو مه ی اصلاح طلب "نوروز" چاپ کرد... شامگاه برگ ریزان، از بلندای تهران...پیاده و شناک شیب اندوه را پایین مي آمدم... رگباری از برگ بر سر و رویم مي ریخت... و آن تکه کاغذ...نامه ی عاشقی به دلدارش.. را چنگ زدم و گرفتم.... و آن گونه بود که سرودی شد، در آن رو مه...و اکنون برایت در ميان سطرهای سپید اشک دوباره مي خوانمش **ميعاد** دوستت دارم ...مي بوسمت...پنهان مي دارمت در رویا مي خواهمت اما مي ترسم از شب که مي رسد سیاه از راه از من مپرس چرا فرا خواند مرا دستی از آن سو راه... دوستت دارم مي خواهمت...پنهان مي دارمت در رویا مي روم اما دیگر فرصت بوسه و بدرود نمانده ما را… ( از مجموعه شعر " اودیسه به ساعت سنگ"/ هاشم حسینی ...
منبع : http://parsnya.blogfa.com/post-2013.aspxباز هم می خواهمت

درخواست حذف اطلاعات

بیهوده ميگردم به دنب ،وقتی نیستی ، بیهوده نشسته ام چشم به راهتشاید وقت این است که حسرت گذشته های شیرین با تو بودن را بخورمتنها بمانم و کوله باری از غم را بر دوش بکشمدیروز گذشت و پیش خود گفتم فردا در راه است ، فردا آمد و دیدم هنوز دلم چشم به راه است ، مدتی گذشت و هنوز هم در حسرت دیروزم ، چه فایده دارد وقتی روز به روز از غم عشقت ميسوزم؟پیش خود ميگویم شاید فردا بیایی ،شاید هنوز هم مرا بخواهی !تقصیر دلم بود نه چشمانم ، این قصه که تمام شد، باز هم اگر بخواهی ميمانمنشستم به انتظار غروب تا یک دل سیر گریه کنم ، شاید کمي آرام شوم ، غروب آمد و بغض سد راه اشکهایم ، شب شد و هنوز نش ته شیشه غمهایم،این حال و روز من است ، نیستی که ببینی این روزهای بی تو بودن استتمام هستی ام تویی ،از لحظه ای که نیستی ، انگار که من نیز نیستم ، انگار مدتی را با عشق زندگی و بعد از تو ،مال این دنیا نیستم !از آغاز نیز اهل دیار ...
منبع : http://drizzleforyou.blogfa.com/post/34اشک

درخواست حذف اطلاعات

هر قطره اشکم چشم هایم را مي بندم همه احساسم را جمله مي شوم بدون نقطه ! بعد مي آیم سر سطر بی فعل … رویاهایم گنگ بهم بافته مي شوند بی ربط کنار هم مي گذارمشان برایم دنیایی پر از معنی ست هر چند تو سر از آن در نیاوری اما بخوان ، طپش کُند واژه هایم را تو بخوان و مپرس که چرا اینهمه سر درگمي لا ب لای حرف هایت نشسته ؟! نگو فاعلش کجاست ؟ مفعولش کیست ؟ چرا فعل ندارد ! در پی اصلاح جمله ها نباش ، که من نگرانِ همان یک نقطه ی آ م ، همان حس بی پایان دوستت دارم”پریشان شانه ميخواهی چه کار ؟ دام بگذاری اسیرم دانه ميخواهی چه کار ؟ تا ابد دور تو ميگردم بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی پروانه ميخواهی چه کار ؟ . . . شمــردن بلــد نیستــم ، امــا تا دلت بخــواهد دوست داشتــن بلــدم ، یک وقتهــایی هــم مي شــود که یکــی را ، دو بــار دوست داشتــه باشــم … . . . من بلد نیستم دوستت نداشته باشم بلد نیستم حرف دلم را نگ ...
منبع : http://nima2ali.blogfa.com/post/11برای بهترین رفیق زندگیم

درخواست حذف اطلاعات

گاهی ميان بی رحمي هایت محبت کنی بد نیست.... . نگذار روزی که جدا شدیم خج زده ی خاطره هایم باشی... . هر وقت دلم گرفت لبخند مي زنم به یاد ی که برای لبخندش بارها دلم گرفت. دارم تقویم زندگیمو ورق مي زنم روزای با تو بودن یه طرف روزای دیگه ام برن به جهنم! آدم عشقشو یادش نميره!فقط یاد مي گیره راجبش کمتر حرف بزنه،بهش کمتر فکر کنه،تا دلش کمتر تنگ بشه لحظه لحظه،دم به دم،ساعت به ساعت خواهمت گر خوشم یا ناخوشم،در هر دو ح خواهمت گر زبانم را به جرم خواستنت بیرون کشند در آن زمان ای یار من با اشاره خواهمت. آدم باید یه"تو"داشته باشه که هر وقت از همه چی خسته و نا اميد بود بهش بگه مهم اینه که تو هستی بی خیال دنیا انقدر اتاقم کوچیکه که وقتی خودم تو اتاق باشم دیگه جایی برای تو نیست!فقط مي تونی بیای تو آغوشم ...
منبع : http://royayesogand.blogfa.com/post/62این پستو به درخواست عشقم , که همه زندیگیمه گذاشتم.... همه ی متنا هم مال خودشه...

درخواست حذف اطلاعات

1- من بلد نیستم دوستت نداشته باشمبلد نیستم حرف دلم را نگویمحتی بلد نیستم نگویم مي خواهمت وقتی مي خواهمتبلد نیستم نخندم وقتی باتوامحتی اخم کنم وقتی ناراحتم من هیچ کار مهمي را بلد نیستم جز دوست داشتن "تو" ... ---------------------------------------------------------------------------------- 2 - هجوم عاشقانه هایت را دوست دارم...و لمس نازک.... اما مردانه ی سر انگشتانت را...این بار که مرا دیدی آرام تر در آغوشت بفشارم....مي ترسم از گرمای تنت ذوب شومعشق من!! --------------------------------------------------------------------- 3 - اینجاست که عطر حضورت...همان هوای نفس های من است...و با این نفس هاست که زنده مانده ام...تو مال منی و من از همه بی نیازم !!! ------------------------------------------------------------------------ 4 - پنهانم کن در چشمهایت!ميان شاخه های سبز دلتنگیبگذار پرنده ای با ...
منبع : http://alina69.blogfa.com/post/53امشب اگر یاری کنی...

درخواست حذف اطلاعات

امشب اگر یاری کنی، ای دیده توفان مي کنم آتش به دل مي افکنم، دریا به دامان مي کنم مي جویمت، مي جویمت، با آن که پیدا نیستی مي خواهمت، مي خواهمت، هر چند پنهان مي کنم زندان صبرآموز را، در مي گشایم ناگهان؛ پرهیز طاقت سوز را، ی ر به زندان مي کنم یا عقل تقوا پیشه را، از عشق مي دوزم کفن یا شاهد شه را، از عقل مي کنم بازآ که فرمان مي برم، عشق تو با جان مي م آن را که مي خواهی ز من، آن مي کنم، آن مي کنم *دوستان ، ،بانوی غزل در کما به سر مي بره...براشون دعا کنید... ...
منبع : http://atousanezami78.blogfa.com/post/109/امشب-اگر-یاری-کنی-امشب اگر یاری کنی...

درخواست حذف اطلاعات

امشب اگر یاری کنی، ای دیده توفان مي کنم آتش به دل مي افکنم، دریا به دامان مي کنم مي جویمت، مي جویمت، با آن که پیدا نیستی مي خواهمت، مي خواهمت، هر چند پنهان مي کنم زندان صبرآموز را، در مي گشایم ناگهان؛ پرهیز طاقت سوز را، ی ر به زندان مي کنم یا عقل تقوا پیشه را، از عشق مي دوزم کفن یا شاهد شه را، از عقل مي کنم بازآ که فرمان مي برم، عشق تو با جان مي م آن را که مي خواهی ز من، آن مي کنم، آن مي کنم *دوستان ، ،بانوی غزل در کما به سر مي بره...براشون دعا کنید... **نیمای غزل درگذشت...روحش شاد... ...
منبع : http://atousanezami78.blogfa.com/post/109/امشب-اگر-یاری-کنی-وقتی دلم درگیر توست....!

درخواست حذف اطلاعات

وقتی دلم درگیر تو ست آن قدر زیبا مي شوم که گل ها از خج خیس ِ شبنم مي شوند وقتی دلم درگیر تو ست آن قَدَر مي خواهمت… مي خواهمت که نمي گذارم دنیا به آ برسد وقتی دلم درگیر تو ست من از خدا پُر مي شوم مثل اینکه برای دوست داشتن ات هیچ وقت قرار نبوده است بميرم وقتی دلم درگیر تو ست چهار فصل، گل سرخ مي شوم پُر مي شوم از کاج ها یک سبز ِ ممتد مي شوم وقتی دلم در گیر تو ست پر مي شوم از دختران گل فروش که با کفش های پر از باران و دست های خیس ِ عطر تو بهار را در شهر دست فروشی مي کنند وقتی دلم درگیر توست… و من خدایا چه قدر دوستت دارم آه یک جور دیگر مي شوم ! ...
منبع : http://shokaran74.blogfa.com/post/111چه بی تابانه می خواهمت

درخواست حذف اطلاعات

چه بی تابانه مي خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری چه بی تابانه تو را طلب مي کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست. و فاصله تجربه یی بیهوده است. بوی پیرهنت این جا و اکنون. کوه ها در فاصله سردند. دست در کوپه و بستر حضور مأنوس دست تو را مي جوید و به راه شیدن یاس را رج مي زند. بی نجوای انگشتانت فقط. و جهان از هر سلامي خالی است شانه ات مجابم مي کند در بستری که عشق تشنگیست زلال شانه هایت همچنانم اتش مي دهد در بستری که عشق مجابش کرده است " چه بی تابانه مي خواهمت : شاملو" ...
منبع : http://1kiboud1kinaboud.blogfa.com/post/158چه بی تابانه می خواهمت

درخواست حذف اطلاعات

چه بی تابانه مي خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری چه بی تابانه تو را طلب مي کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست. و فاصله تجربه یی بیهوده است. بوی پیرهنت این جا و اکنون. کوه ها در فاصله سردند. دست در کوپه و بستر حضور مأنوس دست تو را مي جوید و به راه شیدن یاس را رج مي زند. بی نجوای انگشتانت فقط. و جهان از هر سلامي خالی است شانه ات مجابم مي کند در بستری که عشق تشنگیست زلال شانه هایت همچنانم اتش مي دهد در بستری که عشق مجابش کرده است " چه بی تابانه مي خواهمت : شاملو" ...
منبع : http://1kiboud1kinaboud.blogfa.com/post/158کجایی.....

درخواست حذف اطلاعات

این بار زنده مي خواهمتنه در رویا نه در مجازاین که خسته بیاییبنشینی در برابرم در این کافه پیرنه لبخند بزنی آن گونه که در رویاستونه نگاه عاشقانه بدوزی در نگاهمصندلی ات را عوض کنیدر کنارم بنشینیسر خسته ات را روی شانه ام بگذاریوبه جای دوستت دارم بگوییگم کرده ام تو را ، کجایی ؟ ...
منبع : http://hamkelasi20.blogfa.com/post/12918دکلمه شاملو

درخواست حذف اطلاعات

چه بی تابانه مي خواهمت ای دوریت ازمون سخت زنده به گوری!چه بی تابانه تو را طلب ميکنم!ب شت سمندی گویی نو زین که قرارش نیستوفاصله تجربه بیهودستبوی پیراهنت اینجا واکنون...کوها در فاصله سردنددست، در کوچه و بسترحضور مانوس دست تو را مي جویدو به راه شیدن یاس را رج مي زندبی نجوای انگشتانتفقط…و جهان از هر سلامي خالی است ...
منبع : http://lifeyou.blogfa.com/post/21