بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ق رار - جستجو

ق رار از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تحقیق شیوة دف نوازی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق شیوة دف نوازی طبقه بندی سازها : به طور کلی سازهای موجود در دنیای امروز به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند. الف – سازهای زهی : در این نوع از انواع سازها تولید صوت ، توسط سیم یازه صورت می گیرد . مهمترین نهاد در ار ترهای قدیم، و اصلی ترین هسته در ار ترهای امروزی را « سازهای زهی » تشکیل می دهند. این دسته ، خود به چند دسته ی کوچکتر تقسیم می گردد: 1- دسته ای که سیم به واسطه زخمه زدن، به وسیلة انگشت یا مضراب تولید صوت می کند، مانند تار ، سه تار ، رباب، ماندلین ، بربط ، چنگ و ... که به طور کلی این دسته را در سازهای زهی به نام « سازهای زهی زخمه ای » می شناسند. 2- دسته ای که صوت به وسیله کشیدن آرشه بر سیم حاصل می شود . مانند : کمانچه ،قیچک ، ویولون و ... که نام اختصاصی این دسته « سازهای زهی آرشه ای » می باشد 3- دسته ای که با کوبیدن وسیله ی چکش مانند برروی سیم ، صوتی حاصل می شود مانند : سنتور ، ...
منبع : http://irdls.blogsky.com/1395/10/28/post-41849/آموزش بزرگسال در هندوستان

درخواست حذف اطلاعات

تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حال ...
منبع : http://savadamoze89.blogfa.com/post-46.aspxچالشتر باستانی

درخواست حذف اطلاعات

چالشتر باستانی پرسش: از چالشتر بگویید؟ پاسخ انوش راوید: یکی از عزیزان پیگیری کننده وبلاگم، طی ی ال گذشته، چند بار از من خواسته درباره چالشتر بنویسم، در این مدت هنگام مطالعه های مختلف، که برای تاریخ و وبلاگ انجام می دادم، همیشه در نظر داشتم، که اگر موضوع جالبی دیدم، در این باره بنویسم. در کل من نمی خواهم موضوعات تکراری را بنویسم، مطالب مختلفی، که براحتی بصورت انبوه در اینترنت تکراری نوشته شده اند. معمولاً من نوشته های جدید می نویسم، و برای نوشتن یک پست مطالب جدید، نیازمند کلی مطالعه وقت گیر هستم. موضوع دیگر این است، که من وارد تاریخ مناطق قومی و اتنیکی نمی شوم، زیرا می دانم امروزه در هر جای ایران عزیز، جوانان باهوش تحصیل کرده فراوان وجود دارند، و درباره مناطق و شهر و دیار خودشان می نویسند. مگر اینکه خود من شخصاً از نزدیک دیده باشم، یا با عزیزان قومی دیدار و گفتگو کرده باشم ...
منبع : http://ravid0.blogfa.com/post/169چالشتر باستانی

درخواست حذف اطلاعات

چالشتر باستانی پرسش: از چالشتر بگویید؟ پاسخ انوش راوید: یکی از عزیزان پیگیری کننده وبلاگم، طی ی ال گذشته، چند بار از من خواسته درباره چالشتر بنویسم، در این مدت هنگام مطالعه های مختلف، که برای تاریخ و وبلاگ انجام می دادم، همیشه در نظر داشتم، که اگر موضوع جالبی دیدم، در این باره بنویسم. در کل من نمی خواهم موضوعات تکراری را بنویسم، مطالب مختلفی، که براحتی بصورت انبوه در اینترنت تکراری نوشته شده اند. معمولاً من نوشته های جدید می نویسم، و برای نوشتن یک پست مطالب جدید، نیازمند کلی مطالعه وقت گیر هستم. موضوع دیگر این است، که من وارد تاریخ مناطق قومی و اتنیکی نمی شوم، زیرا می دانم امروزه در هر جای ایران عزیز، جوانان باهوش تحصیل کرده فراوان وجود دارند، و درباره مناطق و شهر و دیار خودشان می نویسند. مگر اینکه خود من شخصاً از نزدیک دیده باشم، یا با عزیزان قومی دیدار و گفتگو کرده باشم ...
منبع : http://ravid0.blogfa.com/post/169نرم افزار 7- و وین رار

درخواست حذف اطلاعات

با سلام من امروز نرم افزاری را به شمامعرفی می کنم که بوسیله ی ان میتوانید فایل های زیپ را از ح فشرده خارج سازید یا فایلی رابه فایل فشرده تبدیل کنید. همچنین به شما یک نرم افزار معروف را معرفی میکنم که با ان میتوانید تمام فایل های فشرده را ا ترکت کنید یا به فایل فشرد تبدیل کنید رمز:www.t-fcbarcelona. 7زیپ وین رار ...
منبع : http://t-fcbarcelona.blogfa.com/post/33ولادت زین العابدین = عشقینه

درخواست حذف اطلاعات

ولا دت سجاد (ع) طو طی طبیم اوچور گوگده بو گون یا ر عشقینه آسما نلاری گزور یا ر و فا دار عشقینه عشق یو للار ین حسا ب ایت پله ها ی نردبا ن پله پله او ل مسیر ی طی ائد للر عا شقا ن چو خلار ی حتی چیخا یا وئر نمز امتحا ن عدده ای مر دوداولار او لماز و فا دار عشقینه جغد بیرقو ش دور مکا ن ایتما قا ویران آختا رار بلل شیداده هممیشه گلستا ن آختارار پر وو را ر وانه اما شمع سو زا ن آختارار جا نینی ایلرفد ا هر یئر ده او نار عشقینه گل سئور بلبل ولی پروانه شمع و آتشی اهل عرفا نی قو یار هریئرده اوللار ین ایشی جو ر به جور دور بلی الحق زندگینین گر دشی بلبلو ن دوز خبره وئر مز حتی دینارعشقینه اهل عر فا ن جغد یله پروا نییه ارز ش وئرر حتی بیر عده او لار دا ن راهین – در سین اورگنر آنلییان آغلار جها ندا آنلا ماز دا ئم گو لر وار یو خو ن عاشق جهاندا ایلر ایثارعشقینه جا ن شیرن دور نئیه پر وانه ...
منبع : http://myadegari.blog.ir/1396/02/13/ولادت-امام-زین-العابدین-عشقینهبررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه یه و حقوق کیفری ایران

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ...
منبع : http://shahabcollege.persianblog.ir/post/419آموزشگاه تعمیرات microtic

درخواست حذف اطلاعات

آموزشگاه تعمیرات microtic ، آموزشگاه تعمیرات microtic مهترین نکته در استفاده آموزشگاه تعمیرات microtic از دیواره آتش میکروتیک ، انتخاب درست زنجیره و ج آموزشگاه تعمیرات microtic مورد استفاده می باشد.این انتخاب با توجه به کارکرد آموزشگاه تعمیرات microtic مورد نظر و شناختی که بعد از معرفی آموزشگاه تعمیرات microtic زنجیره ، ج و مسیر عبوری بسته ها بدست آوردید آموزشگاه تعمیرات microtic حاصل می شود.توجه داشته باشید که ترتیب آموزشگاه تعمیرات microtic رار گیری ج ها در زنجیره ها مهم می باشد ، همیشه در یک زنجیره آموزشگاه تعمیرات microtic اولیت با ج ی منگل سپس نت و در آموزشگاه تعمیرات microtic آ ***** می باشد. ...
منبع : http://daan.blogfa.com/post/65پای سفره سحری

درخواست حذف اطلاعات

د ر ماه مبارک رمضان توی تاریکی نیمه شب، چراغ خانه های مسلمانان روشن است و رسم خورد ن سحری د ور یک سفره ب است . صرف این وعد ه نه تنها از تشنگی و گرسنگی زود هنگام روزه د ار پیشگیری می کند بلکه احساس ضعف، خواب آلود گی، از د ست رفتن تمرکز، سرد رد و سرگیجه را از فرد می زد اید . نکته مهمی که د رباره سحری باید بد انید این است که انتخاب سهل انگارانه برخی خوراکی ها و آشامید نی ها نه تنها فواید ذکر شد ه را از روزه د ار سلب می کند بلکه سبب تشنگی، گرسنگی و ضعف شد ید او می شود . ما برای شما توصیه هایی د اریم د رباره اینکه سحرها چه بخورید تا یک روز کامل د ر مهمانی خد اوند متعال سرزند ه باشید . سحری را حذف نکنید . مهم ترین وعد ه غذایی د ر ایام ماه مبارک رمضان سحری است، پس حتی اگر اشتها هم ند ارید سحری را بخورید ؛ به خصوص اینکه ماه رمضان امسال د ر تیرماه است و گرمای هوا، بد ن را د ر شرایط د شواری قرار ...
منبع : http://taghzie22.blogfa.com/post/4قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم

درخواست حذف اطلاعات

قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم ...قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم که مبادا مثل کلوخ آب شویمقرار نبوده این قدر دور شویم و ،ناخن های ، دندان های ،خنده های ، آواز های ، دغدغه های ...هر چه فکر می کنم می بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیمتا اثبات کنیم موجود بهتری هستیماین همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم،از دم ا به دست بر روی زمین خدا راه برویمبعید می دانم راه تعالی بشری از ها و مدرک های ما رد بشودباید ی هم باشد که ها را هی کند، دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند.قرار نبوده این همه در محاصره سیمان و آهن،طبقه روی طبقه برویم بالاقرار نبوده این تعداد میز و صندلی ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشدبی شک این همه کامپیوتر و پشت های غوز کرده ...
منبع : http://biologyardabil88.blogfa.com/post/10قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم

درخواست حذف اطلاعات

قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم ...قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم که مبادا مثل کلوخ آب شویمقرار نبوده این قدر دور شویم و ،ناخن های ، دندان های ،خنده های ، آواز های ، دغدغه های ...هر چه فکر می کنم می بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیمتا اثبات کنیم موجود بهتری هستیماین همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم،از دم ا به دست بر روی زمین خدا راه برویمبعید می دانم راه تعالی بشری از ها و مدرک های ما رد بشودباید ی هم باشد که ها را هی کند، دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند.قرار نبوده این همه در محاصره سیمان و آهن،طبقه روی طبقه برویم بالاقرار نبوده این تعداد میز و صندلی ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشدبی شک این همه کامپیوتر و پشت های غوز کرده ...
منبع : http://biologyardabil88.blogfa.com/post/10سنگ مثانه و غذا

درخواست حذف اطلاعات

سنگ مثانه و تغذیه باقلا از نظر طبیعت، تازهٔ آن طبق نظر حکمای طب سنتی، سرد و تر و خشک آن سرد و خشک است. گل باقلا گرم است و باقلا را اگر با سرکه و آب بپزند و با پوست بخورند ، اسهال های حاصل از زخم رود ه ها و اسهال های مزمن را قطع می کند و آرد آن با روغن باد ام و قند برای سرفه، خشونت و حلق مفید است. آب پخته باقلا برای رفع خشونت حلق، جلوگیری از تولید سنگ مثانه و بازکرد ن گرفتگی ها مفید است. ضماد آرد آن با شنبلیله و عسل برای نرم کرد ن د مل و ورم بنا گوش مفید است. باقلا، تولید نفخ و سنگینی سر و معد ه می کند ، به این د لیل برای جلوگیری از این عوارض باید آن را پوست کند ه، بجوشانند و آب آن را د ور بریزند ، سپس پخته و با روغن باد ام و اد ویه گرم مانند فلفل، د ارچین و پونه بخورند . خا تر باقلا برای رفع عوارض پوست نافع است. گل باقلا، مد ر و ضد تشنج است. از د م کرد هٔ ۴۰ گرم گل باقلا د ر ۱۰۰۰ گرم آب جو ...
منبع : http://drvariani.blogfa.com/post/1881مـن بـودم و سکــوت شب وجلــوۀ نگار

درخواست حذف اطلاعات

1393/2/15حیاط منزل مـن بـودم و سکــوت شب وجلــوۀ نگار پـری وشان به آهنگ چشمه سار رَزدرسجود و یاس رکوع رفته، نارون قائـم ، کشیده سـربه فلک چشــم انتـظار آوای حق حق است رسد گـوش مستمع با نغمه های خوش زشباویـز بی قـرار مشاطـه گشتــه باد صبا بهــر یـاسمــن آلالـه ســر نهـاده حنـا و عــروس وار مه نقــره پاش بـزم شده عشــوه میکند در طاق نصب گشته زرو سیم بیشمار ای باقــــری زدیــدۀ دل بنگـــرآیتیست زلف سیـاه و حســن رخ لیـل بـا نهــار ...
منبع : http://salamsokahriz.blogfa.com/post/256راه حل های بازار ی

درخواست حذف اطلاعات

درباره سمینار : بازار نقطه آغاز وپایان همه فعالیتهاست وشرکتها و بنگاههائی موفق هستند که کالاها و خدمات خود را بر اساس واقعیت ها وشرایط روز بازار و انتظارات و خواسته های مشتریان تولید وعرضه می کنند. بسیاری از تلاشها و هزینه هائی که صرف امور بازاری وفروش می شوند اگر در مسیر درست وبه درستی به کار گرفته نشوند،نتیجه ای نخواهند داشت. موفقیت در ب وکار ودر امور بازاری وفروش به معنای دستی به اه گوناگون مادی ومعنوی ،کوتاه مدت وبلند مدت است که خود نتیجه تصمیم ها و انتخاب های درست و عملکرد ورفتارحرفه ای درست است. آگاهی از عوامل موفقیت و ش ت خود ودیگران در امور گوناگون بازاری وفروش ویافتن راه کارها وراه حل های مناسب با توجه به واقعیات ومقتضیات هر بنگاه وشرکت ، نیاز روز همه فعالان بازاری وفروش در دوره رونق وآرامش ویا رکود وبحران می باشد. موفقیت در بازاری وفروش نتیجه مجموعه ای از عوامل درون سازمانی وبرون ...
منبع : http://meslami.blogfa.com/post/1کتابشناسی شهرستان مهاباد

درخواست حذف اطلاعات

کتابشناسی شهرستان مهاباد: کتاب ها: ت اری خ چ ه م ه اب اد/ گ ردآورن ده م ح م د ص م دی م ه اب اد: ره رو، ۱۳۸۱. ض م ی م ه ک ت اب ن گ اه ی ب ه ت اری خ م ه اب اد/ ت ال ی ف م ح م د ص م دی . م ه اب اد: ره رو، ۱۳۸۱. ن گ اه ی ب ه ت اری خ م ه اب اد/ م ح م د ص م دی م ه اب اد: ن ش ر ره رو، ۱۳۷۷. ب ان ک اطلاع ات ی ش ه رس ت ان م ه اب اد (گ ورس ت ان ی ک ه ب ه ش ه ر ت ب دی ل ش د)/ ت ال ی ف و ت ح ق ی ق ام ی د ن وران ی ک ل ی ج ی م ه اب اد: ه ی وا، ۱۳۸۳. اس رار م ح اک م ه ق اض ی م ح م د و ی اران ش ... (ژن رال م ح م دح س ی ن س ی ف ق اض ی و اب وال ق اس م ص درق اض ی )تالیف رحیم سیف قاضیگردآوری و ترجمه محمدرضا سیف قاضی ،ت ه ران : آت ا‏‫‏‏، ۱۳۸۰. پژوهشی پیرامون روابط جمهوری مهاباد (کردستان) و جمهوری دمکرات آذربایجان، همکاری تیره و تاثیر آن بر جمهوری مهاباد (کردستان) ۱۹۴۶/نویسنده ریچارد. آ. موبلی ؛ ترجمه از ان ...
منبع : http://wazariranology.blogfa.com/post-246.aspxمایکوتو ین ها

درخواست حذف اطلاعات

یا سموم قارچی (mycotoxins) ، ترکیباتی هستند که توسط بعضی از گونه های قارچ ها تولید شده و موجبات بیماری و مرگ و میر در انسان، حیوانات و گیاهان را فراهم می آورند. عوارض ناشی از مصرف یا اثر مایکوتو ین ها را mycotoxicosis و ناراحتی و اختلال از اثر مستقیم خود قارچ را mycosis می گویند. ?مایکوتو ین ها فرآورده سه گروه از قارچ ها می باشند. · قارچ های ماکروسکپی : مانند قارچ آمانیت ·قارچ های پارازیت : این قارچ ها به گیاهان و حیوانات حمله کرده و در آنها ایجاد بیماری می کنند. · قارچ های باصطلاح انباری این قارچ ها تحت شرایط خاص قادرند روی مواد خوراکی و محصولات و فرآورده های گیاهی از زمان برداشت، عمل آوری ، حمل و نقل و انبارها سریعا" رشد نمایند. وجود این قارچ ها به یک کلیمای ویژه و ناحیه جغرافیایی یا کشور خاص مربوط نیست بلکه هر جا که شرایط لازم برای رشد گونه قارچ و خاصیت تو ین زایی آن فراهم باشد تو ین مر ...
منبع : http://stabraghi2012.blogfa.com/post/2پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک در 98 صفحه ورد قابل ویرایش

درخواست حذف اطلاعات

پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک در 98 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات شناخت طرح مقدمه ای بر کارآفرینی 1 نیازسنجی از وضع بازار 3 بازاری شرکت بهپاک 4 کلیات تاریخچه شرکت 9 سرمایه شرکت و تعمیرات آن 10 اعضاء هیئت مدیره 11 اساسنامه شرکت بهپاک 12 نام ، موضوع ، مدت و ... 12 تغییرات در سرمایه شرکت 16 مجامع عمومی 19 هیئت مدیره 26 بازرس 36 حسابهای شرکت 38 انحلال و تصفیه 40 عنوان صفحه فصل دوم : بررسی فنی طرح محل اجرای طرح 42 هزینه های سرمایه گذاری 43 سرمایه در گردش 49 برنامه تولید و برآورد هزینه های تولید 50 فصل سوم : بازار و بازاری مدیریت و بازاری 56 سیستم بازار 60 عناصر محیط بازاری 61 روش های رقابتی 62 ...
منبع : http://irdls.blogsky.com/1395/10/26/post-38705/ویژگى هاى عرفان حقیقى

درخواست حذف اطلاعات

1. خدامحورى (توحید): عرفان اصیل ى عرفانى خدامحور است. عرفان هاى بدون خدا و سلوک منهاى حق، گرفتارى نفسانى و ابلیسى مى آورد و انسان، تاریکى رار روشنایى مى پندارد. 2. ولایت مدارى: سالک الى اللّه در عرفان اصیل ى، «اهل ولایت» است؛ یعنى معرفت و محبت به انسان کامل و تعبد و زام عملى به سنت و سیره اولیاى دین را نصب العین خویش قرار مى دهد؛ زیرا سلوک «صراط مستقیم» مى طلبد که نه تخلف پذیر باشد و نه اختلاف بردار، و انسان کامل همان صراط مستقیم است؛ چنان که قرآن کریم تصریح مى کند: «إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.» (یس: 3و4) 3. شریعت گروى: توجه به احکام و دستورات دین شریعت گروى است. سلوک عرفانى بدون زام عملى به شریعت (واجب و حرام) نتیجه بخش نیست و شریعت گروى بر همه اصحاب سیر و سلوک در همه شرایط روحى و معنوى لازم است و با توجه به ساحت ها و لایه هاى گوناگونى که دارد، اجرایى و کارآمد ...
منبع : http://kalametayyeb.blogfa.com/post/103بازی جام جهانی 2014 برزیل برای ps2

درخواست حذف اطلاعات

world cup brasil 2014 pes14 ps2 : بازی زیبای فوتبال حرفه ای نسخه جام جهانی 2014 برزیل با گرافیکی عالی برای دارندگان کنسول پلی استیشن 2 ps2 طریقه استفاده: پس از است اج فایل رار فایل iso را با سرعت پایین روی یک dvd یا cd رایت کنید و در کنسول بزارید و بازی کنید p word: www.deltafoxy.com ...
منبع : http://rasoulgame1378.blogfa.com/post/31شیوه نامه کلینیک تخصصی معلم یار

درخواست حذف اطلاعات

دستورالعمل کلینیک تخصصی (معلم یار)، در فرمت وین رار، لطفا لینک زیر را کلیک فرمایید: http://www.hamgam.medu.ir/portal/fileloader.php?code=87874acf9288644f0ef3841445766675 برای ورود به صفحه کلینیک تخصصی (معلم یار) لطفا لینک زیر را کلیک فرمایید: http://english.medu.ir/iraneduthms/theme2/cntntpge.php?pgid=7 ...
منبع : http://eegk.blogfa.com/post-310.aspxآشنایی با رشته تحصیلی mba

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه:توسعه بر مبنای هر کدام از الگو های موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده امری محال و غیر ممکن است. بهینه سازی استانداردهای زندگی در جامعه و کار در سازمان مست م بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. و برای رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازی و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نماییم و موقعیت های اقتصادی بیشتر و بهتری را برای کشور یا سازمان خود فراهم سازیم. الگوی توسعه بر مبنای دانایی محوری در سال های اخیر به عنوان الگوی برتر دنیا شناخته شده است و بیشتر کشورها سعی می کنند با شناسایی این الگو آن را پیاده سازی کنند. آنچه که در مدیریت کلان یک کشور و یا سازمان نسبت به مقوله دانایی محوری بیش از هر چی ...
منبع : http://sanatian.blogfa.com/post/34اعلام آمادگی هیئت تکواندو لارستان جهت اجرای استعدادی تکواندو در سال تحصیلی 95-94

درخواست حذف اطلاعات

این مطلب رار رئیس هیئت تکواندو لارستان در بازدید از باشگاههای لاستان فرمودند باید امسال نیز بال راهاندازی مجدد طرح استعدادی بصورت حرفه گامی محکم در جهت نخبه پروری بردازیم چرا که مدتی است فعالیت قهرمانی در سطح شهرستان کمرنگ شده است و با این کار بتوانیم خوئ را برای مسابقات و همچنین میزبانی در آینده محیا و قوی کنیم. ...
منبع : http://lar-tkd.blogfa.com/post/93اختصاصی برای یازده مقدس

درخواست حذف اطلاعات

ஜ۩۞۩ஜاختصاصی/رفیق تو برگرد.....ஜ۩۞۩ஜ بی عد ی در روز روشن!!!!!!!! پیام تو برگرد و نگاهی به عقب بینداز میبینی ما مثل کوه پشت توییم رفیق...11 باغیرت پرسپولیس اگر این هیئت مدیره عرضه ندارند و حق و تو پرسپولیس را در روز روشن زیر پاهایشان لگد مال می کنند اما تو خی راحت باشد ما هواداران هنوز نفس میکشیم و تا ما زنده هستیم نمی گذاریم از تو و عشقمان پرسپولیس حقی زائل شود.هوادار پرسپولیس نشده ایم که با روزهای خوشش خوش باشیم و در روزهای ناخوشی تنهایش بگذاریم. پیام اگر اشتباه کرد نمی دانم چرا همه چشمهایشان باز بود و دیدند و از قضا گویی عینک درشت بینی بر چشم داشتند ولی وقتی دیگران خطا میکنند چرا همه بینایی از دیدگانشان می رود گویی کور مادرزاد بوده اند؟؟!!به راستی چرا؟؟!!! __________________ جام جهانی 2014 ودر گیری مدام بازیکنان با داور __________________ دژاگه وقتی با سرش داور رار نوازش می کند! __ ...
منبع : http://antiesteghlal6taei.blogfa.com/post/278تعمیر اینترنتی وعیب ی کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید برای تعمیر کامپیوتر خودتان یا اگر به مشکلی برخوردید ونتوانستید حل کنید لطفا نرم افزار برنامه را (teamviewer) از این لینک کنید وبعد از ان بروی کامپیوتر خود نصب کرده و idوp word ان را به ایمیل ما (psubtitle@yahoo.com)ویا(sajjadgasemzadeh@yahoo.com) ارسال کنید وتا ما بروی سیستمتان بشینیم و ان را از راه دور کنترل کرده و عیب ی کنیم درظم قیمت عیب ی بعدا با مشتری مساحبه خواهد شد. لینک برنامه (teamviewer): از رمز فایل رار:www.p30world.com حجم:7 مگابایت ...
منبع : http://psubtitle.blogfa.com/post/37/تعمیر-اینترنتی-وعیب-یابی-کامپیوترموسسه خیریه جوادالائمه

درخواست حذف اطلاعات

خبر امروز صبح جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره وبازرس موسسه خیریه جوادالائمه نیگنانی های سراسرکشور درمحل سالن کنفرانس اداره بهزیستی بشرویه برگزارشد در این جلسه اقایان حاج حسن نیازی /حاج منصور توحیدی رار/حاج علیرضابرگستان/مهدی اکبری ومحمد بعنوان اعضای اصلی و علی عبادی و نوراله بیرونی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره واقای برهان ابولحسنی به عنوان بازرس و عزیز نصیرایی بازرس علی البدل انتخاب شدن جزییات خبردر نیگنان اوای اشنا ...
منبع : http://neignan.blogfa.com/post/163ف ... مثل فلسطین

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد تا می گوید ف، می گویم فلسطین. می روم تا خود کرانه باختری رود اردن تا خود غزه. تا هر جایی که به خاطر طی ن یک پیچ در یک برهه از زمان و به خاطر یک عدم استقامت و شل گرفتن تعامل با سرکرده مستکبرین تقدیر خود را در اسارت و شکفته نشدن و دور شدن محصور کرد. تا هر جایی که به خاطر یک اطاعت ن از خدا و خم شدن در مقابل طاغوتیان جواهر درون را به کوهی از مصائب بیرون عرضه کرده است. تا خودِ خودِ فلسطین. مساله فلسطین، مساله امت است. مساله تک تک ماست. مساله من است. تا می گوید فلسطین می گویم، تعلل، می گویم غفلت. فلسطین برایم مبارک است، مرا با خود همراه می کند با همراهی حضرت صالح علیه السلام و ناقه ای که به خواست عده ای قلیل و سکوت عده ای کثیر سر بریده شد. زندگی ام مملو است از حرف ف: فرار از طاغوت. فدا پدر، مادر، فرزند و جان برای سعادت و دستی به حیاتی طاهر و ...
منبع : http://zoreyehosein.blogfa.com/post/131مراسم عروسی سانی یا sunye از گروه wonder s

درخواست حذف اطلاعات

همون طور که می رونید سانی قبلا از این که این وبلاگ ساخته بشه ازدواج کرده بود اما چون موضوع جالبی بود من اون رو در وبلاگ گذاشتم اولین دختر فعال در kpop از دواج کرد. خبری که در اوا 2012 باعث شگفتی و ناراحتی و خوشحالی دوستداران kpop شدشگفتی ازآن جهت که این اتفاق در موسیقی کره سابقه نداشه است.اگر خواننده ای در طول فعالیت خود قرار بود ازدواج کند باید با حرفه خود خداحافظی میکرد . بنابراین کمپانی ها در طول قرار داد خواننده ها به شدت اونها را تحت کنترل داشتند و حتی اجازه ق-رار گذاشتن هم به اونها نمی دادند و یکباره یکی از اعضای یکی از مشهورترین گروه های کره , گروه wonder s از یک کمپانی بزرگ , کمپانی jyp اعلام کرد که قصد دارد تا در اوایل سال 2013 با نامزد خود ازدواج کند.نکته جالب حمایت همواره و ثابت رییس کمپانی jyp از وی بود این حمایت تنها محدود به jyp نبود بلکه ت ...
منبع : http://miss-a2010.blogfa.com/post/114برنامه نویسی پایتون

درخواست حذف اطلاعات

آموزش برنامه نویسی پایتون در کلاس آموزش رایانه ارائه گردیده است و اکنون دانش آموزان در حال کار بر روی چگونگی اجرا در محیط پایتون می باشند. برای دریافت آموزش و نرم افزار روی این لینک کلیک فرمایید. منبع فایل آموزشی .ir رمز فایل رار: www.msd2. ...
منبع : http://msd2.blogfa.com/post/331حەوتەوانە/4

درخواست حذف اطلاعات

1. (شامی) چینی دا نه پێمان! له هاوڕێیه کم پرسی: ئه رێ برا جاران ئه هاتی بۆ لامان، سه رێکمان له چیا و ده روده شت ئه دا.پێکه وه ئه چووینه بێستان، شووتیمان ئه خوارد... به کورتی و کوردی وتی: " شامی چینی دا نه پێمان".وه ڵامێکی کورت بوو، به ڵام چینی نه بوو. ماوه یه که سێبه ری دره خته کان نامحه سێننه وه، بڵێی (سێبه ری چینی)شیان هێنابێ؟ 2.(گیگ)ه کانم ناده نه وه ! که سێک یارییه کی دانلۆد کرد. پاشان که زانیی ئه و یارییه ی پێشتر دانلۆد کردووه ، سڕییه وه و به هیوا بوو ئه و 6 گیگه ی پێبده نه وه که بۆ دانلۆد ی یارییه که که ڵکی لێ وه رگرتبوو! منیش له ئیداره یه کدا، کارێکیان به نیوه چلێ بۆ کردووم. کاره که م له لایه کی تره وه جێبه جێکرا، بڵێی کۆپی و کاغه زه کانم نه ده نه وه؟ 3. وتووێژی من و شانۆکارێک: - کاکه گیان وانابێ. جه نابت ده ق ئه نووسی، له شانۆکانتدا ده وری که سایه تیی یه که م هی خۆته ، له مۆسیقا ...
منبع : http://razekan.blogfa.com/post/80/حەوتەوانە-4بازی جام جهانی 2014 برزیل برای ps2

درخواست حذف اطلاعات

world cup brasil 2014 pes14 ps2 : بازی زیبای فوتبال حرفه ای نسخه جام جهانی 2014 برزیل با گرافیکی عالی برای دارندگان کنسول پلی استیشن 2 ps2 طریقه استفاده: پس از است اج فایل رار فایل iso را با سرعت پایین روی یک dvd یا cd رایت کنید و در کنسول بزارید و بازی کنید p word: www.deltafoxy.com ...
منبع : http://rasoulgame1378.blogfa.com/post/31