بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

قدر زر زرگر شناسد - جستجو

قدر زر زرگر شناسد از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، گوهری

درخواست حذف اطلاعات

قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، گوهری ! مرد جوانی به نزد " ذوالنون مصری " آمد و شروع کرد به بدگویی از صوفیان . ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت : این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است ؟ مرد انگشتر را به بازار دست فروشان برد ولی هیچ حاضر نشد بیشتر از یک سکه نقره برای آن بپردازد . مرد دوباره نزد ذوالنون آمد و جریان را برای او تعریف کرد . ذوالنون در جواب به مرد گفت : حالا انگشتر را به بازار جواهر فروشان ببر و ببین آنجا قیمت آن چقدر است . در بازار جواهر فروشان انگشتر را به قیمت هزار سکه طلا می یدند ! مرد شگفت زده نزد ذوالنون بازگشت و او را از قیمت پیشنهادی بازار جواهر فروشان مطلع ساخت . پس ذوالنون به او گفت : دانش و اطلاعات تو از صوفیان به اندازه اطلاعات فروشندگان بازار دست فروشان از این انگشتر جواهر است . قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، ...
منبع : http://par-baz.blogfa.com/post/15قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، گوهری

درخواست حذف اطلاعات

قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، گوهری ! مرد جوانی به نزد " ذوالنون مصری " آمد و شروع کرد به بدگویی از صوفیان . ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت : این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است ؟ مرد انگشتر را به بازار دست فروشان برد ولی هیچ حاضر نشد بیشتر از یک سکه نقره برای آن بپردازد . مرد دوباره نزد ذوالنون آمد و جریان را برای او تعریف کرد . ذوالنون در جواب به مرد گفت : حالا انگشتر را به بازار جواهر فروشان ببر و ببین آنجا قیمت آن چقدر است . در بازار جواهر فروشان انگشتر را به قیمت هزار سکه طلا می یدند ! مرد شگفت زده نزد ذوالنون بازگشت و او را از قیمت پیشنهادی بازار جواهر فروشان مطلع ساخت . پس ذوالنون به او گفت : دانش و اطلاعات تو از صوفیان به اندازه اطلاعات فروشندگان بازار دست فروشان از این انگشتر جواهر است . قدر زر زرگر شناسد ؛ قدر گوهر ، ...
منبع : http://par-baz.blogfa.com/post/15جنگ زرگری

درخواست حذف اطلاعات

این جنگ که در ایام قدیم یکی از حیله های زرگران برای فریفتن مشتری و فروختن زیورآلات به او بوده است، رفته رفته از بازار طلافروشان فراتر رفته و در ادبیات فارسی به صورت اصطلاح درآمده است. جنگ زرگری بدین صورت بوده است که هرگاه مشتری ِ به ظاهر پولداری وارد دکان زرگری می شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فورا بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می کرد و به شکلی ( مانند علامت و چشمک یا فرستادن شاگردش ) زرگر مغازه ی همسایه را خبر می کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم که به بهانه ای خود را نزدیک می کرد به مشتری می گفت که همان جواهر را در مغازه اش دارد و با بهای کم تری آن را می فروشد ( این بها کم تر از بهای زرگر اولی اما هنوز بسیار بالاتر از بهای اصلی جواهر بود). در این حال زرگر اولی آغاز به جنگ و جدل با زرگر دومی می کرد و به او دشنام می داد که داری مشتری مرا از چ ...
منبع : http://baleshekaste.blogfa.com/post/1065پرونده قاتلان زرگر یزدی بسته شد

درخواست حذف اطلاعات

شهیدی فر از صدور حکم عاملان قتل زرگر یزدی خبر داد. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/463273/پرونده-قاتلان-زرگر-یزدی-بسته-شدزبان زرگری زبان کاملی است که دارای دستور زبان است

درخواست حذف اطلاعات

در بیتی از یکی از اشعار ترجمه شده نصرت الله زرگر آمده است: با دشمن دیرین، آشنا [دوست] مشو. به دروغ به سر دوستت سوگند مخور که به زبان رومانو (چیلالو مانوشا آمال ناآستار، هرگاجوسکی نا آن تودا کریستار) می شود. به مسافران نوروزی توصیه می شود که در عبور از مسیر شهرستان آبیک سری هم به روستای زرگر بزنند. روستای زرگر در جاده قدیم آبیک به قزوین پس از مجتمع خدماتی و رفاهی باران دارای تابلوی بزرگی است که روی آن نوشته شده به روستای زرگر (رومانو) خوش آمدید. ...
منبع : http://zargarbilesavar.blogfa.com/post/8دوستی

درخواست حذف اطلاعات

دوستی زیروبم ها پیچ و خم ها کو چه های تنگ و تاریک کوچه های آشنایی را می شناسد او نقاب چهره ها را می شناسد چهار فصل دوستی را بادها را برف ها را واژه های بارانی را می شناسد سبزه های پاک عاطفه را می شناسد او پیام چشمها را می شناسد او زبان قلبها را می شناسد او نیاز گوشها را به واژه ها می شناسد فکرها را احساس ها را می شناسد با سکوت خویش در دل پاکش او نهفت دور و ناپیدا را می شناسد رمز و راز گفته ها را عمق و سطح عهد ها را هر که را در جای خود هر چه را در جای خود او با تمام هستی اش با تمام بودنش می شناسد او چنین گفت : اینگونه گفت : بی توقع ... بی نیاز ... دوست باید بود دشمنان را ... دوستان را .... یاران را .... دوست باید داشت در ره دوستی ها در مشکلات کوهها را باید کاه یافت اسب خوش بینی را باید تاخت کاهها را در مهربانی کوه باید ساخت رشته ی وفا را باید محکم بافت یا که باید با غرور و خویشتن ها تنها ...
منبع : http://shamimegazal.blogfa.com/post/31جنگ زرگری

درخواست حذف اطلاعات

جنگ زرگری جنگی ساختگی و دروغین میان دو تن برای فریفتن شخص سوم است.این جنگ که در ایام قدیم یکی از حیله های زرگران برای فریفتن مشتری و فروختن زیورآلات به او بوده است، رفته رفته از بازار طلافروشان فراتر رفته و در ادبیات فارسی به صورت اصطلاح درآمده است. جنگ زرگری بدین صورت بوده است که هرگاه مشتری به ظاهر پولداری وارد دکان زرگری می شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فورا بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می کرد و به شکلی ( مانند علامت و چشمک یا فرستادن شاگردش ) زرگر همسایه را خبر می کرد تا وارد معرکه شود.زرگر دوم به بهانه ای خود را نزدیک می کرد و به مشتری می گفت که همان جواهر را در مغازه اش دارد و با بهای کم تری آن را می فروشد ( این بها کم تر از بهای زرگر اولی اما هنوز بسیار بالاتر از بهای اصلی جواهر بود)در این حال زرگر اولی آغاز به جنگ و جدل با زرگر دوم ...
منبع : http://baleshekaste.blogfa.com/post/1092جنگ زرگری

درخواست حذف اطلاعات

جنگ زرگری جنگی ساختگی و دروغین میان دو تن برای فریفتن شخص سوم است. این جنگ که در ایام قدیم یکی از حیله های زرگران برای فریفتن مشتری و فروختن زیورآلات به او بوده است، رفته رفته از بازار طلافروشان فراتر رفته و در ادبیات فارسی به صورت اصطلاح درآمده است. جنگ زرگری بدین صورت بوده است که هرگاه مشتری به ظاهر پولداری وارد دکان زرگری می شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فورا بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می کرد و به شکلی ( مانند علامت و چشمک یا فرستادن شاگردش ) زرگر همسایه را خبر می کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم به بهانه ای خود را نزدیک می کرد و به مشتری می گفت که همان جواهر را در مغازه اش دارد و با بهای کم تری آن را می فروشد ( این بها کم تر از بهای زرگر اولی اما هنوز بسیار بالاتر از بهای اصلی جواهر بود) در این حال زرگر اولی آغاز به جنگ و جدل با زرگر ...
منبع : http://baleshekaste.blogfa.com/post/1092ممیزی : قدر زر زرگر شناسد - قدر در را گوهری

درخواست حذف اطلاعات

ممیزی : قدر زر زرگر شناسد - قدر در را گوهری ممیزی تحقیقات شرکت های توزیع به پایان راه رسیده است . آیا شرکت های توزیع برای رشد تحقیقات بیکدیگر کمک شایسته ای داشته اند؟ آیا از روش های نوین برای خیلی چیزا ... استفاده شده است؟ واقعا جای تشکر دارد از تلاش همکاران تحقیقات توانیر ، که در تلاش برای پویایی تحقیقات در شرکتهای توزیع هستند. متشکریم. راستی طاعات ، روزه ها مورد قبول حق ...
منبع : http://pvtnkedc.blogfa.com/post-321.aspxحکم قاتلان زرگر یزدی تایید شد

درخواست حذف اطلاعات

میزان نوشت: عالی قوه قضاییه در استان یزد از تأیید حکم قاتلان زرگر یزدی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/639799، قطع انگشت، حبس ابد و 246 سال زندان برای قاتلان زرگر یزدی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یزد از صدور حکم عاملان قتل زرگر یزدی خبر داد و گفت: دو بار قصاص نفس بابت دو فقره قتل عمدی، دو بار حبس ابد بابت معاونت در قتل و مجموعاً 246سال حبس و 594 ضربه شلاق برای قاتلین… ...
منبع : http://vista.ir/cdn/32617793دوستی

درخواست حذف اطلاعات

دوستی زیروبم ها پیچ و خم ها بیقراری ، دلسپاری کو چه های تنگ و تاریک کوچه های آشنایی را می شناسد او نقاب چهره ها را می شناسد چهار فصل دوستی را...بادها را.... برف ها را....واژه های بارانی را هرچه زیبایی و نکوئیست را می شناسد سبزه های پاک عطوفت را می شناسد او پیام چشمها را می شناسد او زبان قلبها را می خواند او نیاز شعر را به واژه ها می شناسد فکرها را احساس ها را می شناسد با سکوت خویش در دل پاکش،او نهفت دور و ناپیدا را می شناسد رمز و راز گفته ها را....عمق و سطح عهد ها را هر که را در جای خود....هر چه را در جای خود او با تمام هستی اش....با تمام بودنش می شناسد او چنین گفت : اینگونه گفت : بی توقع ... بی نیاز ... یار هم باید بود دشمنان را ... دوستان را .... یاران را .... دوست باید داشت در ره دوستی ها در مشکلات...کوهها را باید کاه یافت اسب خوش بینی را باید تاخت ... کاهها را در مهرب ...
منبع : http://shamimegazal.blogfa.com/post/14قدر زر زرگر شناسد

درخواست حذف اطلاعات

وقایع، ها، کتاب ها خیلی آرام در من رسوب می کنند؛ یعنی همان لحظه هیچ واکنشی ندارم اما بعد از یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال بعضی چیزها می شوند مرجع ذهنی من. مثلا حالا دارم به آ ین کت که خواندم فکر می کنم. اینکه تنها جایی که زن تش تعریف می شود برای پسرکی که عاشق شده است و پا انداز، زن ها با هم فرق دارند اما به دید بقیه مردها... زنها همه یکی هستند. ...
منبع : http://almostme.blog.ir/1395/12/11/قدر-زر-زرگر-شناسدقصه ضرب المثل جنگ زرگری .

درخواست حذف اطلاعات

در روزگاران قدیم هر گاه مشتری به ظاهر پولداری وارد بعضی از دکان های زرگری می شد و از کم و کیف و عیار و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فوراً بهای جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام می کرد و به شکلی (مانند علامت یا چشمک و فرستادن شاگردش)، زرگر مغازه همسایه را خبر می کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم که به بهانه ای خود را نزدیک می کرد به مشتری می گفت که همان جواهر را در مغازه اش دارد و با بهای کمتری آن را می فروشد. بهای پیشنهادی زرگر همسایه کمتر از بهای زرگر اولی اما هنوز بسیار بالاتر از بهای اصلی جواهر بود. در این حال زرگر اولی جنگ و جدلی با زرگر دومی آغاز می کرد و به او دشنام می داد که: داری مشتری مرا از چنگم در می آوری و از این گونه ادعاها. زرگر دوم هم به او تهمت می زد که: «می خواهی چیزی را که این قدر می ارزد به چند برابر بفروشی و سر مشتری محترم کلاه بگذاری.» خلاصه چنان قشقرقی ب ...
منبع : http://hassanyar.blogfa.com/post/994قدر زر، زرگر شناسد...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر فرق است بین نقدهای آنکه خودش تجربه کرده آن متن را و سختی ها و پیچیدگی های میدان عملش را از نزدیک حس کرده و با علم به آن محدودیت ها و شرایط، از معایب یا محاسن متنی سخن به میان آورده با نقدهای ی که از دور نظاره گر جریانات و اتفاقات آن متن بوده و در مورد درستی و نادرستی هایش به مدد فهمی که از دنیای نظر، تفکر و تأمل، حاصل کرده، به قضاوت پرداخته است. از وقتی به میدان عمل وارد شده ام و با معلمان ( مصاحبه شونده ها) همکلام شده ام برای شناخت دنیایشان، سختی و پیچیدگی یک پژوهش کیفی هم را بیشتر احساس می کنم و راستش بر این اساس از عملکرد جاهلانه ام در نقد آثار کیفی ( اگر چه آن اقدام، به حکم تمرین و تکلیفی کلاسی صورت گرفته بود) پشیمان و نادمم. نقد یا به عبارت بهتر قدرشناسی امری یا چیزی یا پدیده ای به تجربه در کنار تخصص نیاز دارد. باید اول زرگر بود تا قدر زر را به درستی شناخت. ...
منبع : http://azarghani.blogfa.com/post-206.aspxشعر پیر و جوان نمی شناسد/ حضرت زهرا (س) یک تابو و طلسم را ش ت

درخواست حذف اطلاعات

شعر پیر و جوان نمی شناسد، شعر خوب و بد می شناسد ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5978472/شعر-پیر-و-جوان-نمی-شناسد-حضرت-زهرا-س-یک-تابو-و-طلسم-را-شکستچشمه ی روشن مز

درخواست حذف اطلاعات

چشمه ی روشن مز هر که تجلی تو را دید، نارنج ز دست کی شناسد؟ جز نفحه ات ای بهار انگور، یک باده پرست کی شناسد؟ دنبال تو می دوند ات، ای معنی در محاق، ای ماه! غیر از غم عشق تو سرودن، یک شاعر مست کی شناسد؟ در راه تو قد خمیده خورشید، چون پیر سپید مو نشسته ست هر آتشین و سوزان،در عشق ش ت کی شناسد؟ حیران تو گشته واژه هایم، ای چشمه ی روشن مز ! دنیای غزل به غیر عشقت، تا بوده و هست کی شناسد؟ این قلب که می تپد به مهرت، از یاد تو کی جدا نشیند؟ یک غنچه ی آفتابگردان، از نور گسست کی شناسد؟ ای عطر عبات رشک هر گل، نعلین تو آرزوی هر طور جز خوردن سیب عشقت آدم، از عهد الست کی شناسد؟ **** پیچیده به دور نورت ای ماه، مانند ستاره ساقه ی من جز در غم تو نفس کشیدن، یک ذره ی پست کی شناسد؟ ...
منبع : http://1sher1shaer.blogfa.com/post-45.aspxچشمه ی روشن مز

درخواست حذف اطلاعات

چشمه ی روشن مز هر که تجلی تو را دید، نارنج ز دست کی شناسد؟ جز نفحه ات ای بهار انگور، یک باده پرست کی شناسد؟ دنبال تو می دوند ات، ای معنی در محاق، ای ماه! غیر از غم عشق تو سرودن، یک شاعر مست کی شناسد؟ در راه تو قد خمیده خورشید، چون پیر سپید مو نشسته ست هر آتشین و سوزان،در عشق ش ت کی شناسد؟ حیران تو گشته واژه هایم، ای چشمه ی روشن مز ! دنیای غزل به غیر عشقت، تا بوده و هست کی شناسد؟ این قلب که می تپد به مهرت، از یاد تو کی جدا نشیند؟ یک غنچه ی آفتابگردان، از نور گسست کی شناسد؟ ای عطر عبات رشک هر گل، نعلین تو آرزوی هر طور جز خوردن سیب عشقت آدم، از عهد الست کی شناسد؟ **** پیچیده به دور نورت ای ماه، مانند ستاره ساقه ی من جز در غم تو نفس کشیدن، یک ذره ی پست کی شناسد؟ ...
منبع : http://1sher1shaer.blogfa.com/post-45.aspxقدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری . .

درخواست حذف اطلاعات

سلام. خداوند از شدت تجلی است که دیده نمی شود. آنقدر تابان است که ما نمی بینیم. مانند نعمتی که تا وقتی هست قدرش را نمی فهمیم، و وقتی نباشد می فهمیم که چه نعمتی را از دست داده ایم، و چون خداوند همیشه هست. و نبودنش غیر ممکن است جز اندک افرادی درکش نخواهند کرد. آن اندک افراد انسان های قدر شناسند(اولیاءالله) پ.ن: چشم غیر مسلح را یارای نظاره بر خورشید نیست، مگر به قیمت از دست دادن بینایی. سلاح و تسلیحی لازم است. تجهیز و استعانتی لازم است.. یا زهراء ...
منبع : http://saaberoon.blogfa.com/post/80معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دوستی گم نمی شود،دشمنی هم نوشته سید مهدی شجاعی   از مجموعه داستان های کلیله و دمنه که قهرمان آن یک مرد و ببر و میمون و مار هستند. مناسب برای رده سنی ب و ج نمونه ای از حکایت و خلاصه آن رفعت ی روزی روزگاری ببر، مار، میمون و زرگر بد در گودالی که شکارچیان در جنگل کنده بودند گرفتار می شوند. جهانگردی آن ها را پیدا می کند و می رهاند. پس از مدت ها، جهانگرد و زرگر دوباره با هم برخورد می کنند. زرگر به طمع به دست آوردن پول جهانگرد او را به زندان می اندازد. اما مار برای قدرشناسی از جهانگرد حقیقت را بر ملا می کند و او را نجات می دهد و زرگر خائن را نیش می زند. این اثر یک بازنویسی خلاق از حکایت جهانگرد و زرگر کلیله و دمنه است که در ساختاری نو و امروزی ارائه شده است. موضوع داستان ستایش قدرشناسی و نکوهش خیانت است. نویسنده زبانی ساده و روان و عاطفی در توصیف طبیعت و شخصیت ها به کار برده است. داستان به ...
منبع : http://fmahmoudi74.persianblog.ir/post/38خدا زرگر عالم است ...

درخواست حذف اطلاعات

خدا زرگر عالم است ... زرگرها وقتی بخواهند بدانند که سکه ای طلا هست یا نه، آن را به زمین زده و آنگاه از جنس صدای آن متوجه می شوند. خدا هم زرگر عالم است وقتی بخواهد بفهماند ی طلا هست یا نه و یا جنس خوبی دارد یا نه، او را چند صباحی ـ و بـظاهر ـ به زمین می زند و مشقات و مشکلاتی را برایش فراهم می سازد و آنگاه از جنس حرف ها و برخوردها و رفتارهایش مشخص می کند که او چگونه آدمی است. ...
منبع : http://tasveirmashregh.blogfa.com/post-2572.aspxخدا زرگر عالم است ...

درخواست حذف اطلاعات

خدا زرگر عالم است ... زرگرها وقتی بخواهند بدانند که سکه ای طلا هست یا نه، آن را به زمین زده و آنگاه از جنس صدای آن متوجه می شوند. خدا هم زرگر عالم است وقتی بخواهد بفهماند ی طلا هست یا نه و یا جنس خوبی دارد یا نه، او را چند صباحی ـ و بـظاهر ـ به زمین می زند و مشقات و مشکلاتی را برایش فراهم می سازد و آنگاه از جنس حرف ها و برخوردها و رفتارهایش مشخص می کند که او چگونه آدمی است. ...
منبع : http://tasveirmashregh.blogfa.com/post-2572.aspxحرف های جنجالی داور بازی راه آهن و استقلال بین دو نیمه چه بود؟

درخواست حذف اطلاعات

مربیان راه آهن در نیمه اول بازی استقلال نسبت به تصمیمات داوری شدیدا معترض بودند. حسین زرگر در حالی که راه آهن جلو بود، دو پن ی بحث برانگیز برای آبی ها گرفت. راه آهنی ها به شدت به این موضوع معترض بودند و در بین دو نیمه وقتی داوران قصد داشتند به رختکن شان بروند، مهدی تارتار به سمت آنها رفت و رو به زرگر گفت: «انتظار نداشتم اینطوری قضاوت کنید. ...
منبع : http://sartcom.blogfa.com/post/16355طرح هادی و فضای ویژه روستای زرگر بیله سوار به بهره برداری رسید

درخواست حذف اطلاعات

تاسیس بنیاد مسکن انقلاب ا سلامی طرح هادی روستای زرگر از توابع شهرستان بیله سوار با حضور رسول زیبا نژاد فرماندار شهرستان بیله سوار و حاجعلیزاده مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل و جمعی از مسئولین این شهرستان و اهالی این روستا به بهره برداری رسید. در این مراسم رسول زیبا نژاد فرماندار شهرستان بیله سوار ضمن تقدیر تقدیر و تشکر از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی و زیبا سازی روستاها از اهالی روستای زرگر خواست تا در حفظ و نگهداری طرح هادی اجرا شده تلاش و همکاری لازم را داشته باشند. ...
منبع : http://zargarbilesavar.blogfa.com/post/9داور خوش یمن برای پرسپولیسی ها!

درخواست حذف اطلاعات

در دیدار ملوان و پرسپولیس داوری سوت می زند که گویا برای پرسپولیسی ها خیلی خوش یمن است.قضاوت دیدار پرسپولیس و ملوان بر عهده حسین زرگر است و رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی کمک های او در این مسابقه هستند. اگر به افات اعتقاد دارید یا برای تان جالب است، بهتر است بدانید که سال گذشته حسین زرگر دو بازی پرسپولیس را قضاوت کرد که پرسپولیس هر دو بازی را برد. ...
منبع : http://sartcom.blogfa.com/post/13815حکم قاتلان زرگر یزدی به تایید دیوان عالی کشور

درخواست حذف اطلاعات

حکم قاتلان زرگر یزدی به تایید دیوان عالی کشور رسید. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5990642/حکم-اعدام-قاتلان-زرگر-یزدی-به-تایید-دیوان-عالی-کشورمنبع یک ضرب المثل معروف

درخواست حذف اطلاعات

چندی پیش برخی از همکاران و دوستان در مورد منبع مثل قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری سؤال فرمودند. حاصل جست و جو بررسی چنین است: این مثل مصراعی از یکی از قصاید فیاض لاهیجی شاعر، نویسنده و متفکر قرن یازدهم است. وی شاگرد ملاصدرای است. قصیده چهاردهم در دیوان فیاض لاهیجی در نعت حضرت ختمی مرتبت است با مطلع زیر: چشم دارد بر متاع ما سپهر چمبری یوسف ما بهتر از گرگی ندارد مشتری و بیت مورد نظر در این قصیده: رونهم بر داغ عشق و دل نهم بر تیغ ناز قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر، جوهری عبدالرزاق بن علی بن حسین لاهیجی وفات 1050 ه.ق مشهور به فیاض لاهیجی است. دیوان فیاض شامل غزلیات، قصاید، قطعات، مثنوی ها و رباعیات تصحیح ابوالحسن پروین پریشان زاد. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1369 تصحیح دیگری نیز توسط بانوی کریمی انتشارات دانشگا تهران 1380 در این تصحیح مصرع اول بیت مذکور چنین آمده است: رو نهم بر خاک عشق و دل نهم ...
منبع : http://varvaei.blogfa.com/post/49مجری قدیمی شبکه یک سیما درگذشت

درخواست حذف اطلاعات

مجری شبکه یک سیما الهام حاجی ابراهیم زرگر درگذشت «الهام حاجی ابراهیم زرگر» که جزو اولین مجریان مجله خبری شبکه یک سیما بوده پس از تحمل چند ماه رنج بیماری دار فانی را وداع گفت. پیکر آن مرحومه صبح امروز از مقابل بیمارستان تهران کلینیک تشییع و در قطعه ۲۲۵ بهشت زهرا (س) به خاک س شد. مرحومه زرگر در طول مدت فعالیت خود علاوه بر خبرنگاری، اجرای مجله خبری، سردبیری سرویس علمی باشگاه خبرنگاران را نیز برعهده داشت. مراسم ختم مرحومه زرگر روز پنجشنبه ششم فروردین از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ واقع در مسجد حجت ابن الحسن خیابان سهروردی برگزار می شود. ...
منبع : http://radiosatarkhan.blogfa.com/post/481مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

درخواست حذف اطلاعات

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 0 فرمت فایل pptx حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) شیوه نمره گذاری و تفسیر مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1387). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد. روایی و پایایی در پژوهش زرگر و همکاران (1387) جهت محاسبه ...
منبع : http://file4you.blogsky.com/1395/11/09/post-27397/رویس، ستاره ای که راه گ نی به ماینس را خوب می شناسد

درخواست حذف اطلاعات

مارکو رویس، ملی پوش صاحب نام بورسیادورتموند بازیکنی است که راه گ نی به ماینس را خوب می شناسد. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/471987/رویس-ستاره‌ای-که-راه-گلزنی-به-ماینس-را-خوب-می‌شناسد