بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

عوامل روانشناختی در رابطه زوج ها - جستجو

عوامل روانشناختی در رابطه زوج ها از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ارتباط بین تفکر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫ آوری با بهزیستی روانشناختی در پرستاران

درخواست حذف اطلاعات

چکیده مقدمه: در سالهای اخیر منابع استرس‫زا و محیط‫های نامساعد رو به افزایش است. با توجه به شغل پر استرس پرستاری و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل حمایتی در این حرفه، هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین تفکر منطقی، خوش‫بینی و تاب‫آوری با بهزیستی روانشناختي در پرستاران بیمارستانهای شهر کرمانشاه است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن در بیمارستانهای شهر کرمانشاه بود، 210 نفر به روش تصادفی خوشه‫ای چند مرحله‫ای انتخاب شدند. نمونه‫ها به وسیله پرسشنامه‫های تفکر منطقی kember، مقیاس خوش‫بینی asq، تاب‫آوری cd-ris و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختي rspwb، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین تفکر منطقی و بهزیستی روانشناختي رابطه مثبت، بین بهزیستی روانشناختي و تاب‫آوری رابطه مثبت و بین خوش‫بینی با بهزیستی روانشنا ...
منبع : http://highcopy.blogfa.com/post/32/ارتباط-بین-تفكر-منطقی،-خوش‫بینی-و-تاب‫-آوری-با-بهزیستی-روانشناختی-در-پرستارانمقاله بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن

درخواست حذف اطلاعات

بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن ؛ یک مقاله خوب برای روانشناسی است که در 129 صفحه تهیه شده است. فهرست سرفصلهای مطالب :فص ... دریافت فایل ...
منبع : http://psychologyprojrct.samenblog.com/دانلود-مقاله-بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان.htmlپرسشنامه رابطه عوامل شغلی و شخصیتی با تعهد سازمانی با فرمت ورد

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از رزفایل پرسشنامه رابطه عوامل شغلی و شخصیتی با تعهد سازمانی با فرمت ورد با و پر سرعت . شامل 99 سوال با پرسشنامه رابطه عوامل شغلی و شخصیتی با تعهد سازمانی با فرمت ورد ...
منبع : http://rozfile.blogsky.com/1395/11/21/post-33905/دانلود-پرسشنامه-رابطه-عوامل-شغلی-و-شخصیتی-با-تعهد-سازمانی-با-فرمت-وردنمونه پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری شویی

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری شویی پایان نامه رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری شویی دانشجویان متأهل، چکیده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری شویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی- اجتماعی را با ... ...
منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/11/02/نمونه-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-عوامل-مختلف-با-سازگاری-زناشوییرابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه

درخواست حذف اطلاعات

رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختي به بازار سرمایه رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختي به بازار سرمایه 22صفحه یش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد، در حالی که بررسی ها و پژوهش های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختي را مشخص کرد. اگرچه نظریه های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی های روانشناختي و رفتاری افراد در تصمیم ... دریافت فایل ...
منبع : http://eebookmarket.blog.ir/1395/11/08/رابطه-علم-اقتصاد-و-روانشناسی-و-نگرش-روانشناختی-به-بازار-سرمایهمقاله بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن

درخواست حذف اطلاعات

بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن ؛ یک مقاله خوب برای روانشناسی است که در 129 صفحه تهیه شده است. فهرست سرفصلهای مطالب :فص ... دریافت فایل ...
منبع : http://psychologyprojrct.samenblog.com/دانلود-مقاله-بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان.htmlعلل رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بز اری ن و دختران یک شهر

درخواست حذف اطلاعات

علل رابطه عوامل فردی و خانوادگی با بز اری ن و دختران یک شهر پروپوزال رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه عوامل فردی (اعتیاد و اعتقادات مذهبی) و خانوادگی (ش ت در زندگی و تجربیات تلخ زندگی) با بز اری ن و دختران بود. روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیة ن و دختران واقع در شهرستان اصفهان .. ...
منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/11/03/دانلود-علل-رابطه-عوامل-فردی-و-خانوادگی-با-بزهکاری-زنان-و-دختران-یک-شهرموضوع برای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت

درخواست حذف اطلاعات

1-بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیران با اثربخشی آنان در............. ۲ - بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد کارکنان در.............. ۳ - بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان در.............. ۴ -بررسی رابطه جو سازمانی با اثربخشی کارکنان............ ۵ - بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و اینترنت بر عملکرد کارکنان.............. ۶ - مقایسه اثر بخشی سبکهای ی در دو سازمان ............. ۷ - بررسی عوامل اثر گذار بر معنویت کارکنان در سازمان .................. ۸ - بررسی رابطه بین معنویت کارکنان با عملکرد آنان در .................... ۹ - بررسی اثربخشی دو سبک ی عاملیت و خادمیت در.................. ۱۰ - شناسایی عوامل و معیارهای شناسایی رفتار اخلاقی کارکنان در............ ۱۱ -شناسایی و تدوین شاخصهای ارزی عملکرد در ............. ۱۲ - شناسایی و تدوین شاخصهای ارزی عملکرد مدیرا ن در ............... ۱۳ - برر ...
منبع : http://victormind.blogfa.com/post/170/موضوع-برای-پایان-نامه-های-کارشناسی-ارشد-رشتحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی وا

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن عادی و ک ن مرزی تحقیق با موضوع پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین ک ن عادی و ک ن مرزی، در قالب word و در 129 صفحه، قابل ویرایش. ...
منبع : http://fileforoosh5050.ParsiBlog.com/Posts/1607/تحقيق بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي وا/رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختي به بازار سرمایه با و پر سرعت . رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختي به بازار سرمایه22صفحهیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد، در حالی که بررسی ها و پژوهش های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختي را مشخص کرد. اگرچه نظریه های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی های روانشناختي و رفتاری افراد در تصمیم های ید به دوره های پیش تر بازمی گردد. حال اینکه با توجه به پیشرفت های بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخ ...
منبع : http://yarifile.blogsky.com/1395/11/09/post-29970/رابطه-علم-اقتصاد-و-روانشناسی-و-نگرش-روانشناختی-به-بازار-سرمایهعوامل موثر در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

یادگیری (learning discomfort )یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست. چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از: آمادگی ، انگیزه و هدف ، تجارب گذشته ، موقعیت و محیط یادگیری ، روش تدریس رابطه جز و کل ، تمرین و تکرار.توضیح بیشتر در ادامه مطلب ...
منبع : http://ravanshenasiplu.blogfa.com/post/6فایل پروپوزال کامل بررسی رابطه بین عوامل استرس شغلی و عملکرد شغلی با نقش تعدیل گ

درخواست حذف اطلاعات

پروپوزال کامل بررسی رابطه بین عوامل استرس شغلی و عملکرد شغلی با نقش تعدیل گری هوش هیجانی این پروپوزال برای مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تهیه شده است و حاوی 17 صفحه با فرمت doc می باخشی از بیان مساله: برای سال ها، محققان عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. عملکرد شغلی برای سازمان به منظور دستی به اه مورد نظر و تعیین شده، توسعه محصولات، ...
منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/10/26/فایل-پروپوزال-کامل-بررسی-رابطه-بین-عوامل-استرس-شغلی-و-عملکرد-شغلی-با-نقش-تعدیل-گری-هوش-هیجانیبررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن

درخواست حذف اطلاعات

بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 129حجم فایل: 196  کیلوبایتبخشی از متن:بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن ؛ یک مقاله خوب برای روانشناسی است که در 129 صفحه تهیه شده است.فهرست سرفصلهای مطالب :فصل اول کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاه پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرهافصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیقمبانی نظری و یافته های پژوهشیعزت نفس در قرآن مجیدعزت نفس کلیعزت نفس اجتماعیعزت نفس تحصیلیمولفه های عزت نفسماهیت عزت نفسنظریات مرتبط با عزت نفسسلامت روانتعریف سلامت روانیتعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلفاصول بهداشت روانیخصوصیات افراد دارای سلامت روانیعوامل موثر درتامین سلامت روانینقش خانواده درتامین سلامت روانینظریات مرتبط با سلامت روانیبهزیستی روانشناختيعقب ماند ...
منبع : http://psychologyprojrct.samenblog.com/بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان.htmlعوامل موثر در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

یادگیری (learning discomfort )یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست. چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از: آمادگی ، انگیزه و هدف ، تجارب گذشته ، موقعیت و محیط یادگیری ، روش تدریس رابطه جز و کل ، تمرین و تکرار. ...
منبع : http://adel-ramezanipour.blogfa.com/post/184پایان نامه تحلیل عوامل شغلی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلیدر متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند. ...
منبع : http://projebaran.samenblog.com/پایان-نامه-تحليل-عوامل-شغلي-بر-اساس-مدل-ویژگی-های-شغلی.htmlمقاله علمی - پژوهشی : بررسی رابطه صلاحیت حرفه ای معلمان با سرمایه های روانشناختی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یارا فایل مقاله علمی - پژوهشی : بررسی رابطه صلاحیت حرفه ای معلمان با سرمایه های روانشناختي با و پر سرعت . این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای و سرمایه روانشناختي معلمان انجام گردید . بدین منظور کلیه معلمان در مقطع ابت شهر پارس آباد به تعداد 284 نفر به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 164 نفر مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صلاحیت حرفه ای لورنس و همکاران (2004) در قالب 39 سوال و پرسشنامه سرمایه روانشناختي (pcq) لوتانز (1999) در قالب 24 سوال بود . با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار آن ها مورد بررسی قرار گرفت که میزان اعتبار آن ها به ترتیب 0/96 و 0/95 به دست آمد و بدین ترتیب اعتبار ابزار مورد استفاده تایید شد . نتیجه کلی این پژوهش نشان داد که ......   این فایل حاوی چندین ...
منبع : http://yarafile.blogsky.com/1395/11/08/post-74933/مقاله-علمی-پژوهشی-بررسی-رابطه-صلاحیت-حرفه-ای-معلمان-با-سرمایه-های-روانشناختی!

درخواست حذف اطلاعات

یه رابطه بد با یه آدم نامناسب مثل اعتیاد ب ه!آدم درگیر رابطه ، مدام مثبت فکر میکنه و به امید برد بعدی رابطه رو ادامه میده...در هر دوطرف قضیه هیچی نیسیا به بدترین شکل ممکن میبازی!یا ب بدترین شکل طرفتو نابود میکنی!در هر دوصورت این رابطه،رابطه بشو نیس! ...
منبع : http://lovelygirl22.blogfa.com/post/253/قمار-پایا ن نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن ع

درخواست حذف اطلاعات

پایا ن نامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن عادی و ک ن مرزی نام پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن عادی و ک ن مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی گروه روان شناسی ...
منبع : http://shopdaneshju.blogfa.com/post-524.aspxپایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی چکیده در پژوهش حاضر رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بررسی شد. از میان عوامل آموزشگاهی جو کلاس و از میان عوامل اجتماعی، طبقه اجتماعی، ارزشها (چهار بعد علمی، خانوادگی، مالی و حرفه ای) و دیگری مهم دانش آموزان انتخاب و رابطه آن با انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنی دار وجود داشته است (0.000 = سطح معنی داری، r=0.316). بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ( 0.041= سطح معنی دار، r= 0.131 ). بین ابعاد مختلف ارزش های دانش آموزان (علمی، خانوادگی، مالی، حرفه ای ) ...
منبع : http://irdls.blogsky.com/1395/10/28/post-41588/بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ک ن

درخواست حذف اطلاعات

بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 129حجم فایل: 196  کیلوبایتبخشی از متن:بررسی رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختي والدین ک ن ؛ یک مقاله خوب برای روانشناسی است که در 129 صفحه تهیه شده است.فهرست سرفصلهای مطالب :فصل اول کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاه پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرهافصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیقمبانی نظری و یافته های پژوهشیعزت نفس در قرآن مجیدعزت نفس کلیعزت نفس اجتماعیعزت نفس تحصیلیمولفه های عزت نفسماهیت عزت نفسنظریات مرتبط با عزت نفسسلامت روانتعریف سلامت روانیتعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلفاصول بهداشت روانیخصوصیات افراد دارای سلامت روانیعوامل موثر درتامین سلامت روانینقش خانواده درتامین سلامت روانینظریات مرتبط با سلامت روانیبهزیستی روانشناختيعقب ماند ...
منبع : http://psychologyprojrct.samenblog.com/بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان.htmlعوامل مؤثر بر بروز خشونت:

درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر بر بروز خشونت: 1- زمینه خانوادگی: که خشمهای کنترل نشده ناشی از عوامل ارثی, ناراحتی های عاطفی, نداشتن الگوهای مناسب و یا ترکیبی از همه اینهاست. 2-عوامل روانپزشکی و روانشناختي: یورگمن روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده ها بر نقش عوامل فردی تأکید می کند؛ او نشان می دهد در خانواده هایی که اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند, احتمال بروز خشونت و یا تن دادن به آن به مراتب بیشتر است. همچنین در میان شخصیتهای پرخاشگر و خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است. ...
منبع : http://rahmateslami95.blogfa.com/post/19عوامل مؤثر در انتخاب رشته

درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر در انتخاب رشته عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می توان تفکیک کرد. با توجه به این تقسیم بندی، در این جا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ارائه می گردد : الف- عوامل فردی و درونی 1- انگیزه ۲- علاقه ۳- شناخت ۴- توان علمی ۵- استعداد تحصیلی ب- عوامل بیرونی و اجتماعی 1- محیط بیرونی 2- اشتغال 3- عنوان اجتماعی 4- محیط ویژه ی ...
منبع : http://moshavereh-songhor.blogfa.com/post/30دلایل لذت نبردن مردان از رابطه

درخواست حذف اطلاعات

پرشین طب – دانستنیهای  | به گزارش پرشین طب؛ دلایل لذت نبردن مردان از رابطه چیست؟ چه عواملی می تواند در این موضوع دخیل باشد؟ چه عواملی مانع رسیدن مرد به و می شود؟ در این نوشته قصد داریم تا در مورد دلایل لذت نبردن مردان از رابطه صحبت کنیم ، در صورت تمایل پیشنهاد می کنیم سایت پزشکی پرشین طب را با موضوع دلایل لذت نبردن مردان از رابطه تا انتها همراهی کنید. دلایل لذت نبردن مردان از رابطه همان قدر که همسرتان حق دارد از رابطه لذت ببرد، شما هم حق دارید. پس از او بخواهید که شما را طوری تحریک کند که به اوج لذت برسید. عوامل زیادی در این مسئله دخیل هستند که شناسایی صحیح آن ها می تواند به درمان بهتر کمک زیادی د. مهمترین عوامل شامل موارد زیر هستند: بخوانید ...
منبع : http://prsianteb.persianblog.ir/post/1370عوامل مؤثر در انتخاب رشته

درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می توان تفکیک کرد. با توجه به این تقسیم بندی، در این جا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ارائه می گردد : الف- عوامل فردی و درونی 1- انگیزه ۲- علاقه ۳- شناخت ۴- توان علمی ۵- استعداد تحصیلی ب- عوامل بیرونی و اجتماعی 1- محیط بیرونی 2- اشتغال 3- عنوان اجتماعی 4- محیط ویژه ی ...
منبع : http://moshavereh-songhor.blogfa.com/post/44تحقیق رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی تحقیق رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختي به بازار سرمایه با و پر سرعت . علم اقتصاد به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیم ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها مربوط به رفتار انسان ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانی د رفتاری و شکل دهی منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اه ...
منبع : http://haidy.blogsky.com/1395/11/27/post-46975/تحقیق-رابطه-علم-اقتصاد-و-روانشناسی-و-نگرش-روانشناختی-به-بازار-سرمایهشما دو تا رابطه گرمی دارید؟

درخواست حذف اطلاعات

همشهری دو - علی سیف اللهی: اگر از یکی که ما، من و همسرم را، کم هم نمی شناسد، بپرسید رابطه این دو تا چه شکلی است، احتمالا چیزهایی خواهد گفت شبیه اینکه: «اصلا معلوم نیست کجا هستند. از همه فرار می کنند. بعید است رابطه خیلی گرمی هم با هم داشته باشند، تهش یک رابطه معمولی». ...
منبع : http://hamshahrionline.ir/details/361161رابطه و ایمنی بدن؟!

درخواست حذف اطلاعات

رابطه و ایمنی بدن؟! ۱۵ نکته ی ضروری برای قویتر رابطه ی دوستانه ی شما مجموعه: دانستنیهای رابطه و ایمنی بدن؟!ایمونوگلوبین a بدن را در برابر عوامل عفونی مختلف از جمله سرماخوردگی محافظت می کند.مطالعات نشان می دهند ارتباط سالم و مداوم، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.بر اساس این تحقیقات که در پنسیلوانیا انجام شد، 1 یا 2 بار رابطه در طول هفته موجب افزایش نوعی آنتی بادی به نام ایمونوگلوبین a یا iga در بدن می شود. این آنتی بادی بدن را در برابر عوامل عفونی مختلف از جمله سرماخوردگی محافظت می کند.برای انجام این پژوهش، نمونه بزاق 112 نفر که به صورت مداوم و منظم رابطه داشتند، از نظر میزان ایمونوگلوبین a مورد ارزی قرار گرفت.نتایج نشان داد انی که به صورت منظم و 1 یا 2 بار در هفته ارتباط دارند، در مقایسه با افرادی که کمتر از 1 بار در هفته رابطه دارند و انی که اصلا رابطه ندارند، از میزان iga بالا ...
منبع : http://saharnaz.blog.ir/1395/11/05/رابطه-جنسی-و-ایمنی-بدنرابطه ی دین و شادی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مسائل مورد نیاز هر فرد در زندگی ، داشتن نشاط و شادی است زیرا شادی در ادامه حیات انسان و رشد و بالندگی جسمی و روحی او تاثیر دارد . در این مقاله سعی بر شناخت عوامل شادی افزا شده است . در خصوص اقسام شادی و انواع جاذبه ها در ایجاد شادی تحقیق شده است . شناخت عوامل شادی افزای واقعی و برآورد این نیاز از راه صحیح و دوری از عوامل کاذب شادی افزا، بسیار ضروری است . انسان پس از خستگی از کار و فعالیت های روزانه احتیاج به استراحت دارد که تفریحات سالم از عوامل برطرف خستگی می باشند بعضی بر اثر ناآگاهی و یا تحت تاثیر دوستان خود را مشغول تفریحات ناسالم و زیانبخش می نمایند و در عالم خیال تصور می کنند در شادی به سر می برند . در حالی که این شادی کاذب و زیانبار است . بعنوان مثال ایا اعتیاد به مواد افیونی می تواند یک تفریح سالم باشد یا اثرات ت یبی آن بر جسم و جان و مال معتاد باقی می ماند. ...
منبع : http://farhang-esteghlal.blogfa.com/post/12مسئله این است!

درخواست حذف اطلاعات

از نوشته های یهویی میان کتاب خواندن:قسمتی از کتاب تصرف عدوانی، نوشته ی لنا آندرشون هست که زن ِ قصه به این فکر میکند که:"همه چیز نشان از این داشت که آن رابطه بیشتر؛امکانی برای آسودن است،تا رابطه ای عاشقانه""... ساعت ها روی این قسمت توقف .به این فکر میکنم که واقعا چند درصد از رابطه های ما این مدلی ست؟چند نفرمان بابت تنش و ش ت رابطه قبلی به رابطه ای جدید پناه آورده ایم؟به رابطه های نصفه نیمه ای فکر میکنم که همه ی حس هایشان روی هواست.به آدم های چند روزه ی شارژی که نه دوست داشتن شان مشخص است نه دوست نداشتن شان.با دست پس میزنند و با پا پیش می کشند...یاد تمام رها شدن هایی می افتم که یک نفر در آن قربانی ست. ی که دل بسته، غافل از اینکه در آن رابطه همه چیز رد و بدل شده،جز عشق... ...
منبع : http://atiyee.blog.ir/post/345