بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

عاطفی - جستجو

عاطفی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ش ت عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

با بحران ش ت عاطفي چگونه کنار بیائیم؟ آیاتاکنون ش ت عاطفي را تجربه کرده اید؟ اگر گرفتار این تجربه شدیم چگونه بر خورد کنیم .؟ شما تا چه اندازه روی خودتان کار کرده اید که احساسی نباشید.؟ تقریباً اکثر ما یکبار درد برهم خوردن یک رابطه عاطفي. خانوادگی و یا عاشقانه را در یک نقطه از زندگی تجربه کرده ایم. خیلی از افراد مجبورند که طی دوره زندگی با اولین ش ت عاطفي خود کنار بیایند. پذیرش این اتفاق گاهی برای افراد خیلی سخت میباشد . احساس غم و ناامیدی شدید واکنشی متداول به این اتفاق در زندگی است. تحقیقات روانشناسی نشان میدهد که واکنش احساسی به برهم خوردن یک رابطه عاطفي بسیار شبیه به واکنش به فقدان های بسیار بزرگتر و غم انگیزتر مثل مرگ یکی از عزیزان یا تشخیص یک بیماری خطرناک می باشد.ممکن است دربهم خوردن یک رابطه عاطفي موارد زیر بوحود آید: 1- انکارواقعیت : باور و قبول اینکه رابطه تمام شده است، برای فرد ...
منبع : http://moshavereaval.blogfa.com/post-170.aspxش ت عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

با بحران ش ت عاطفي چگونه کنار بیائیم؟ آیاتاکنون ش ت عاطفي را تجربه کرده اید؟ اگر گرفتار این تجربه شدیم چگونه بر خورد کنیم .؟ شما تا چه اندازه روی خودتان کار کرده اید که احساسی نباشید.؟ تقریباً اکثر ما یکبار درد برهم خوردن یک رابطه عاطفي. خانوادگی و یا عاشقانه را در یک نقطه از زندگی تجربه کرده ایم. خیلی از افراد مجبورند که طی دوره زندگی با اولین ش ت عاطفي خود کنار بیایند. پذیرش این اتفاق گاهی برای افراد خیلی سخت میباشد . احساس غم و ناامیدی شدید واکنشی متداول به این اتفاق در زندگی است. تحقیقات روانشناسی نشان میدهد که واکنش احساسی به برهم خوردن یک رابطه عاطفي بسیار شبیه به واکنش به فقدان های بسیار بزرگتر و غم انگیزتر مثل مرگ یکی از عزیزان یا تشخیص یک بیماری خطرناک می باشد.ممکن است دربهم خوردن یک رابطه عاطفي موارد زیر بوحود آید: 1- انکارواقعیت : باور و قبول اینکه رابطه تمام شده است، برای فرد ...
منبع : http://moshavereaval.blogfa.com/post-170.aspxنمونه سوالات فنون وتدریس

درخواست حذف اطلاعات

1)انواع اه آموزشی به .................. تقسیم می شوند. الف- کلی و جزئی ب - کلی و رفتاری ج - رفتاری – عاطفي د - عاطفي و حرکتی 2)علت ی و یافتن رابطه علت و معلولی در کدام سطح زیر قرار دارد: الف- ترکیب ب - تجزیه و تحلیل ج - دانش د - درک و فهم 3)((فراگیر باید نسبت به مفهوم عد کنجکاو شود))در کدام حیطه قرار دارد: الف- شناختی ب - عاطفي ج - روانی حرکتی د - کوششی ...
منبع : http://tabarestan.blogfa.com/post/67تحلیل آب در خواب

درخواست حذف اطلاعات

میزان دیدن آب در رویا به تعداد قابل توجهی در خانمها بیشتر و رایجتر است. در واقع دیدن آب در شرایط متفاوت به تصویر کشیدن حال و هوای عاطفي و احساس ما می باشد و از آنجا که خانمها بار عاطفي بیشتری بر روی روابط و عواطف خود می گذارند، بیشتر از آقایان رویاهای آب، حوض، دریا و رود می بینند. چگونگی دیدن آب در رویا بیان کننده میزان تعادل عاطفي ما در زمانهای جاری و نزدیک و حتی دور به زمان رویا دیدن است. آب تیره و آب گل آلود می تواند نمادی از افسردگی ناشی از یک وضعیت عاطفي دشوار باشد، در حقیقت ناخودآگاه از این طریق بیان می کند که توانایی واضح دیدن موارد مرتبط با آن رابطه عاطفي را ندارد. موج و جزر و مد نشان می دهد که شما احساس ضعف شدیدی در رابطه عاطفي خود دارید و در حال دور شدن از آرامش طبیعی و مورد علاقه تان در رابطه هستید پس ناخودآگاه به وسیله این امواج طوفانی، تلاطم رابطه را به تصویر می کشد. در نقطه م ...
منبع : http://hamedhakemi.blogfa.com/post/3717طلاق عاطفی؛ پیش منی، در یمنی

درخواست حذف اطلاعات

جنگ و زن : طلاق عاطفي، پدیده ای است که چند سالی است مورد توجه جامعه شناسان و مشاوران خانواده قرار گرفته است؛ پدیده ای که به گفته محققان در این زمینه، شیوع فراوانی پیدا کرده و آمارهای بسیار نگران کننده ای در این زمینه منتشر شده است. ...
منبع : http://jangvazan.blogfa.com/post/3173طلاق عاطفی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

عباس احمدی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و مشاور خانواده، می‎ گوید: طلاق عاطفي به سردی روابط میان زن و شوهر گفته می شود که در این رابطه ضعف ارتباط احساسی و عاطفي منجر به سردی تمام روابط یک زوج می شود. وجود این مشکل در یک رابطه موجب بی مهری و کم شدن انرژی های مثبت می شود و زوج ها در بیگانگی دنیای یکدیگر برای همیشه گم می شوند و برای هم فقط یک هم خانه ای که به هم عادت دارند، باقی می مانند. با این فاصله گرفتن روحی از هم، هر کدام در خلوت خود دیگری را به بی مهری و عدم درک متقابل متهم می کنند. ...
منبع : http://ravantoday.blogfa.com/post/178عاطفه نامزدتان را محک بزنید

درخواست حذف اطلاعات

بلوغ عاطفي یعنی فرد به مرحله ای از رشد عاطفي رسیده است که می تواند به طور مناسب احساسات مثبت و منفی خودش را در زمان مناسب و به شکلی مناسب بیان کند. برای مثال فردی که به بلوغ عاطفي رسیده می داند که در حال حاضر باید به همسرش ابراز احساسات کند و باید همسرش را از علاقه خود مطلع نماید. او می داند که در حال حاضر باید به همسرش بگوید که چه نقش مناسب و با ارزشی را در زندگی دارد. ...
منبع : http://trainingbam.blogfa.com/post/122مــهــمــتــریــن عــوامـــل ایـــجـــاد پـیــونــدمــیــان مـــســـجـــد وجـــو

درخواست حذف اطلاعات

1. ایجاد ارتباط عاطفي بین خانه و مسجد:خانواده به عنوان نخستین کانون تعلیم وتربیت نقش عمده ای در برقراری ارتباط جوان با مساجددارند.بسیاری از کارهای ناپسند تا به صورت عادت درنیاید دراجتماع انجام نمیگیرد. 2. ایجادارتباط عاطفي بین مدرسه و مسجد:مدرسه به عنوان خانه دوم می تواند پل ارتباطی بین جوانان و مسجدباشد.ازسوی دیگر باید متصدیان امور مساجدرابطه خودرا با مدرسه تقویت نمایند. 3.ایجادارتباط عاطفي بین مسجدو جوانان:جوان موجودی است عاطفي زودرنج و شکننده اگربا جوانان با صداقت و احترام برخورد شود به سهولت می توان در این دوره در عمق دل و صفای قلب او نفوذ کرد.لازم نیست شعائر دینی و تکالیف شرعی را بر جوانان تحمیل کرد که این کار ع العمل منفی دارد،بلکه کافیست کانون مذهبی را به صورت جذاب،عرضه نمود و فضای صمیمی و خویشاوندی را فراهم کردودر کنار هدایت بر همدلی تاکید کرد. برگرفته از کتاب : مسجد جوانان چالش ...
منبع : http://zolfeghar.blogfa.com/post/10گروه درمانی درمان ش ت عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

گروه درمانی درمان ش ت عاطفي سلسله جلسات گروه درمانی در مرکز مشاوره نیک شان برگزار می گردد عنوان گروه : درمان ش ت عاطفي روانشناس و گرداننده گروه : مهرداد آقاجانی زمان : یکشنبه ها از ساعت ۱۷٫۳۰ الی ۲۰٫۳۰ به مدت سه ساعت مکان : مرکز مشاوره نیک شان هزینه : ۳۰ هزار تومان سقف نفرات گروه : ۸ نفر نکته : اولویت شرکت در گروه با افرادی است که زودتر ثبت نام خود را تکمیل کنند جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۹۰۴۵۰۷ تماس حاصل فرمایید ‫#‏مهردادآقاجانی‬ ‪#‎groupthe y‬ ‫#‏روانشناسی‬ ...
منبع : http://noshkhar.blogfa.com/post-775.aspxزبان و ادبیات فارسی سال چهارم کلیه ی رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

- «حماسه» در لغت به معنای ... : دلاوری و شجاعت 2- «ابداع» ؛ یعنی ... : آفرینش 3- «مدون» در «داستان های شفاهی مدون» ؛ یعنی ... : جمع آوری شده املا 4- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ (حوضه ی عاطفي،شاهنامه های منثور،اصطلاح حماسه) : حوزه ی عاطفي تاریخ ادبیات 5- حماسه ی«گیل گمش» از کدام نوع حماسه است؟ طبیعی و ملی 6- «ایلیاد و ادیسه» اثر کدام شاعر باستانی است؟ هومر یونانی 7- زمینه های اصلی حماسه رانام ببرید؟داستانی،قهرمانی،ملی، ق عادت درک مطلب و دانستنی های ادبی 8- فایده ی اصلی تقسیم بندی آثار ادبی براساس محتوا و حوزه ی عاطفي این است که ... : به خوبی می توان علل ضعف یا نیرویافتن یکی از انواع را در دوره ای خاص بررسی کرد. 9- تقسیم بندی منتقدان اروپایی از آثار ادبی براساس ...... بوده است. : محتوا و حوزه ی عاطفي 10- در ادبیات ملل ی تقسیم بندی آثار ادبی براساس ...... بوده است. : شکل و قالب 11- آثار ا ...
منبع : http://hamsafareayeneha.blogfa.com/post/1157روابط عاطفی که نباید باشند

درخواست حذف اطلاعات

مدتهاست که تنشی زندگیمونو احاطه کرده و دقیقا نمیدونم کی میخوام بطور کامل حل بشه و بزاره ما آرامشو حس کنیم... ولی اینو خوب میدونم این روابط عاطفي که خارج از شرع و عرف هستند و متاسفانه در جامعه امروز ظهور پیدا م ب و ویرانگرند کاش میشد یه فکر درست و درمون برای این خیانت ها کرد قبل اینکه زندگی رو به بن بست بکشونه... ...
منبع : http://dararezooyeraftan.blogfa.com/post/340چهار باور اشتباه انی که دچار ش ت عاطفی شدند

درخواست حذف اطلاعات

ممکن است حس کنید که اگر طرفتان برنگردد، دیگر هیچ فردی نمی تواند آن خلاء را در زندگی شما پر کند. علی علیه السلام: در برابر دنیایى که گرفتارى آن، مانند خواب هاى پریشان شب مى گذرد شکیبا باش. به گزارش سرویس خانواده جام نیوز، ولی اله نعمتی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده گفت: چهار باوری که در ادامه مطرح می شود، در بیشتر افرادی که دچار ش ت عاطفي می شوند شکل می گیرد. این باورهای اشتباه باعث می شود که تحمل شرایط بعد از یک ش ت عاطفي برایتان سخت تر شود. توجه داشته باشید که این باورها طبیعی است ولی نباید به آن ها توجه کنید چراکه منطقی نیستند. توجه داشته باشید که این باورهای اشتباه باعث می شود شما تصمیم های اشتباه بگیرید. 1 -ممکن است حس کنید که اگر طرفتان برنگردد، دیگر هیچ فردی نمی تواند آن خلاء را در زندگی شما پر کند و دیگر نمی توانید عاشق فردی شوید. این حرف کاملا پوچ است اما غم و اندوه باعث ...
منبع : http://r-fuladi.blogfa.com/post-1503.aspxیه حرف عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

- بازیگر باید هر کاری ه. بکشه. کشته شه. آواز بخونه. - من بازیگر نیستم. - پس چی هستی؟ - اومدم تست بشم. - تست داریم می کنیم که بازیگر هستی یا نیستی. آواز بخون. - نمی تونم. - تیراندازی کن. نمی تونی. تیر بخور. کیش. نمی تونی؟ - اکشن دوست ندارم. - خب چی دوست داری؟ چی؟ چی دوست داری؟ - عاطفي بیشتر. - خب یه کار عاطفي . گریه بلدی؟ آره؟ - نه. - خنده؟ - خنده که آره. - یه حرف عاطفي بزن! - دوسِت دارم! سلام سینما (محسن مخملباف - 1373). ...
منبع : http://cinephilic.blogfa.com/post/255نقش مدرسه در رشد بدنی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و شخصیت کودک

درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات: 29 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) رشد بدنی رشد حرکتی و عضلانی: حرکت های کودک رشد حسی وظایف معلم در پرورش حواس رشد عاطفي رشد عقلانی: رشد هوش رشد عقلی و آموزش و پرورش: رشد اجتماعی رشد شخصیت تحول نظریات رشد از جنبه علمی منابع ...
منبع : http://yousefsm.blogfa.com/post/50/نقش-مدرسه-در-رشد-بدنی،-عاطفی،-عقلانی،-اجتماعی-و-شخصيت-كودكنکوداشت حسن عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

حسن عاطفي یکی از نویسندگان خطه کاشان است که آثار زیادی از خود برجای گذاشته و همراه با فرزندش افشین خدمات زیادی به فرهنگ این مرز و بوم داشته اند. خبر نکوداشت ایشان را در زیر بخوایند:http://kashannews.net/1392/12/23/%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c/ ...
منبع : http://sadeqi48.blogfa.com/post-42.aspxنکوداشت حسن عاطفی

درخواست حذف اطلاعات

حسن عاطفي یکی از نویسندگان خطه کاشان است که آثار زیادی از خود برجای گذاشته و همراه با فرزندش افشین خدمات زیادی به فرهنگ این مرز و بوم داشته اند. خبر نکوداشت ایشان را در زیر بخوایند:http://kashannews.net/1392/12/23/%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c/ ...
منبع : http://sadeqi48.blogfa.com/post-42.aspxبررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل

درخواست حذف اطلاعات

چکیده:پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفي در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی سیستان وبلوچستان است.جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفي تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفي از بهار ا می باشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شاملفهرست مطالب: چکیدهفصل اول: طرح تحقیق 1-1 مقدمه1-2 بیان مسئله 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش1-4 اه پژوهش1-5 سؤالهای پژوهش1-6 تعاریف نظری1-7 تعاریف عملیاتیفصل دوم: پیشینة تحقیق2-1- پیشینة تحقیق2-2 پیشینة نظریت ...
منبع : http://irdlxco.blogfa.com/post/2834هشداربه هیچ ؟افزایش ۳ برابری طلاق عاطفی تحصیلکرده ها

درخواست حذف اطلاعات

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری، از افزایش سه برابری طلاق عاطفي در مقایسه با یک دهه قبل خبر داد و گفت: طلاق عاطفي در میان خانواده های تحصیل کرده سه برابر زوجین دیگر است. مجید ابهری در گفتگو با مهر، افزود: از نگاه آسیب شناسی اجتماعی طلاق دارای مراحل مختلفی است طلاق روانی، یعنی هنگام بروز اختلاف بین زوجین انها با یکدیگر قهر کرده و به علت دلگیری از هم فاصله می گیرند در صورتیکه مشکلات موجود در این مرحله حل و فصل نشد طلاق ...
منبع : http://dezjar.blogfa.com/post/366نحوه جلوگیری از طلاق عاطفی در زندگی مشترک

درخواست حذف اطلاعات

برای آشنایی با برخی راه حل ها و آسیب شناسی مشکلات ارتباطی میان زن و شوهر ها که در اکثر موارد به طلاق عاطفي منتهی می شود، گفت وگویی با محمدرضا دژاکام، روانشناس و مشاور خانواده انجام داده ایم که در ادامه مطلب می خوانید. ...
منبع : http://nigouel.blogfa.com/post/32ارتباط عاطفی با مهربان ترین ولی خدا

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط عاطفي با مهربان ترین ولی خدا اکرم(ص) مهربان ترین ولی خدا در جهان است، به همین دلیل خداوند ایشان را رحمة للعالمین نامیده است. اگر تأمل کنیم و بتوانیم با آن شخصیت بی نظیر و پرمهر ارتباط عاطفي برقرار کنیم، رحمت و مهربانی او را احساس خواهیم کرد. اینکه او ناظر اعمال ماست، همه از سر محبت است و اساساً پیام رسانی او از سر محبت بوده است منبع :بیان معنوی ...
منبع : http://amarkashmar.blogfa.com/post/55ارتباط عاطفی با مهربان ترین ولی خدا

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط عاطفي با مهربان ترین ولی خدا اکرم(ص) مهربان ترین ولی خدا در جهان است، به همین دلیل خداوند ایشان را رحمة للعالمین نامیده است. اگر تأمل کنیم و بتوانیم با آن شخصیت بی نظیر و پرمهر ارتباط عاطفي برقرار کنیم، رحمت و مهربانی او را احساس خواهیم کرد. اینکه او ناظر اعمال ماست، همه از سر محبت است و اساساً پیام رسانی او از سر محبت بوده است منبع :بیان معنوی ...
منبع : http://amarkashmar.blogfa.com/post/55گزارش کار عاطفی کارورزی

درخواست حذف اطلاعات

روابط انسانی عاطفي مدیریت : مدیر آموزشگاه شخصی مدبر ، بسیار خونسرد و صبور و با تجربه و آشنا به امور اداری و آموزشی می باشد نحوه ی برخورد وی با کادر اداری بسیار مودبانه ودر چهار چوب قوانین اداری است از نقطه نظرات همکاران اداری و آموزشی در جهت پیشبرد اه آموزشی و تربیتی به نحو مطلوب بهره می گیرد برخورد وی با اولیاء بسیار محترمانه است رابطه صمیمی و عاطفي با دانش آموزان دارد وبا صندوق پیشنهادات که در سالن نصب شده است و همچنین از طریق تشکیل شوراهای دانش آموزی از نقطه نظرات و مشکلات دانش آموزان اطلاع حاصل نموده و سعی در رفع مشکلات درسی و تربیتی آنان دارد . ...
منبع : http://tarbiatm.blogfa.com/post/17گزارش عاطفی کارورزی

درخواست حذف اطلاعات

روابط انسانی عاطفي مدیریت : مدیر آموزشگاه شخصی مدبر ، بسیار خونسرد و صبور و با تجربه و آشنا به امور اداری و آموزشی می باشد نحوه ی برخورد وی با کادر اداری بسیار مودبانه ودر چهار چوب قوانین اداری است از نقطه نظرات همکاران اداری و آموزشی در جهت پیشبرد اه آموزشی و تربیتی به نحو مطلوب بهره می گیرد برخورد وی با اولیاء بسیار محترمانه است رابطه صمیمی و عاطفي با دانش آموزان دارد وبا صندوق پیشنهادات که در سالن نصب شده است و همچنین از طریق تشکیل شوراهای دانش آموزی از نقطه نظرات و مشکلات دانش آموزان اطلاع حاصل نموده و سعی در رفع مشکلات درسی و تربیتی آنان دارد . ...
منبع : http://tarbiatm.blogfa.com/post/17فضیلت گریه بر حسین(ع)

درخواست حذف اطلاعات

هر که در مرثیه حسین (علیه السّلام) شعری بگوید و بگرید و بگریاند، حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او واجب می‎گرداند. همیشه زبان، مترجم عقل بوده ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا که اشکی از روی احساس و درد و سوز می ریزد، عشق حضور دارد ولی آنجا که زبان با گردش منظم خود جمله های منطقی می سازد عقل حاضر است. بنابراین همانطور که استدلالات منطقی و کوبنده می تواند همبستگی گوینده را با اه ان مکتب آشکار سازد قطره اشک نیز می تواند اعلان جنگ عاطفي بر ضد دشمنان مکتب محسوب گردد. از این رو گریه حضرت زینب علیهاالسلام بر اهل بیت علیهم السّلام گریه عاطفي و گریه پیام آور و یک نوع نهی از منکر و شعار شورانگیز و سوزاننده و رسواگر طاغوتیان و ستمگران بود. بر همین اساس است که اکرم و ان علیهم السّلام ی را که آمادگی گریه ندارد به تباکی (خود را به شکل گریه درآوردن) دعوت کرده اند تا یاد حسین در همه قرون و اعصار در خا ...
منبع : http://heyatfatematozahra.blogfa.com/post/39فضیلت گریه بر حسین(ع)

درخواست حذف اطلاعات

هر که در مرثیه حسین (علیه السّلام) شعری بگوید و بگرید و بگریاند، حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او واجب می‎گرداند. همیشه زبان، مترجم عقل بوده ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا که اشکی از روی احساس و درد و سوز می ریزد، عشق حضور دارد ولی آنجا که زبان با گردش منظم خود جمله های منطقی می سازد عقل حاضر است. بنابراین همانطور که استدلالات منطقی و کوبنده می تواند همبستگی گوینده را با اه ان مکتب آشکار سازد قطره اشک نیز می تواند اعلان جنگ عاطفي بر ضد دشمنان مکتب محسوب گردد. از این رو گریه حضرت زینب علیهاالسلام بر اهل بیت علیهم السّلام گریه عاطفي و گریه پیام آور و یک نوع نهی از منکر و شعار شورانگیز و سوزاننده و رسواگر طاغوتیان و ستمگران بود. بر همین اساس است که اکرم و ان علیهم السّلام ی را که آمادگی گریه ندارد به تباکی (خود را به شکل گریه درآوردن) دعوت کرده اند تا یاد حسین در همه قرون و اعصار در خا ...
منبع : http://heyatfatematozahra.blogfa.com/post/39کارگاه ارتقاء مهارت های عاطفی زوجین

درخواست حذف اطلاعات

در ابتدا ی جلسه کلیپی از سیستان پخش و سپس قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری محترم در ادامه کارگاه مهارتهای ارتقاء مهارتهای عاطفي با مشارکت کانون کفا سیستان و بلوچستان در علوم پزشکی واحد مشاهیر برگزار گردید. مربوطه جناب اقای اقبالی نسب (مشاورخانواده و صنعتی شریف)در مورد مهارتهای ارتقاء روابط عاطفي در خانواده صحبت د.جلسه از ساعت 15 الی 16:30 برگزار گردید. تعداد حضار 50 نفر بودند .این کارگاه ویژه دانشجویان متأهل برگزار شد. ...
منبع : http://kafazaums.blogfa.com/post/1با این کار ها با زمان (عج) ارتباط معرفتی و عاطفی داشته باشیم

درخواست حذف اطلاعات

جنگ و زن : از راه های مختلف می توان ارتباط معرفتی و عاطفي با زمان داشت، از جمله:1ـ خواندن دعای ندبه در هر و اعیاد.2ـ دعای عهد: در مفاتیح بعد از دعای ندبه دو دعای عهد ذکر شده، یکی مختصر و مستحب است بعد از هر صبح خوانده شود. ...
منبع : http://jangvazan.blogfa.com/post/3241با این کار ها با زمان (عج) ارتباط معرفتی و عاطفی داشته باشیم

درخواست حذف اطلاعات

جنگ و زن : از راه های مختلف می توان ارتباط معرفتی و عاطفي با زمان داشت، از جمله:1ـ خواندن دعای ندبه در هر و اعیاد.2ـ دعای عهد: در مفاتیح بعد از دعای ندبه دو دعای عهد ذکر شده، یکی مختصر و مستحب است بعد از هر صبح خوانده شود. ...
منبع : http://jangvazan.blogfa.com/post/3241احادیث و روایات پیرامون دوست و ه ن

درخواست حذف اطلاعات

آیات قرآنی، احادیث و روایات پیرامون دوست و ه نیکی از نیازهای روحی و عاطفي انسان، داشتن دوستان صمیمی است. دوستی رابطه ای است بر اساس محبت که دو انسان را به هم دیگر پیوند می دهد و نیاز عاطفي آن ها را برآورده می سازد. علاوه بر آن، دوستان صمیمی یار و یاور یکدیگر در حل مشکلات زندگی هستند. بدون داشتن دوستان واقعی، انسان هم تنها و بی یاور است و هم از نظر روحی و عاطفي با مشکلات جدّی روبرو است. از این رو در روایات ی نیاز انسان به داشتن دوستان خوب به نیاز انسان به غذا تشبیه شده است. ...
منبع : http://sepide5.blogfa.com/post/14تصورات اشتباه درباره «بغلی شدن» ک ن

درخواست حذف اطلاعات

درگروه سنی صفر تا دو سال برطرف نیازهای عاطفي کودک بسیار مهم بوده اما عمدتا والدین به نیازهایی مانند خوراک ، پوشاک، خواب وغیره توجه بسیار زیادی داشته و دانش لازم وکافی جهت برطرف نیازهای عاطفي کودک را ندارند. مهدی بیاتی درگفت وگو با ایسنا، در ارتباط با رفع نیازهای عاطفي ک ن و واژه «بغلی » آنها عنوان کرد: عمدتا عوام و انی که دانش لازم در ارتباط با مسائل ک ن را ندارند و نیاز کودک به بغل را درک نمی کنند مدعی می شوند اگر مادر زمان زیادی در طول روز کودک خود را درآغوش بگیرد وی در اصطلاح «بغلی» می شود. وی عنوان واژه بغلی شدن را بسیار غلط دانست که هیچ پایه علمی ندارد. بیاتی همچنین اظهار کرد: تمامی روانشناسان معتقدند "بغل " و در آغوش گرفتن ک ن به خصوص در گروه سنی صفر تا دو سال از مهم ترین نیازهای عاطفي آنهاست. ک ن نیازهای عاطفي خود را با گریه و رفتارهایی از این قبیل به والدین خود نشان می دهند. ...
منبع : http://mbaiati.blogfa.com/post/53