بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

طاقچه ی من - جستجو

طاقچه ی من از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خـدآیـا :|

درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ي̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ي̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ي̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹گ̹̹ي̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ ̹̹آ̹̹ي̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ي̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ي̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ي̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ي̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹گ̹̹و̹̹ي̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ي̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ي̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ي̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ي̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ي̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ي̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ي̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ي̹̹ ̹̹ ...
منبع : http://cocolat.blogfa.com/post/196استدراج

درخواست حذف اطلاعات

استدراج استدراج در لغت به معناي نزديک تدريجي و گرفتن آرام آرام است [۱] و در قرآن به قرينه مقام در آيه ۱۸۲ سورۀ اعراف، نزديک تدريجي و مهلت دادن براي نابود ساختن است؛ [۲] چه با عذاب دنيوي باشد يا ا وي. برخي در تفسير آيۀ ياد شده گفته اند: مقصود از استدراج اين است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار شده و در حال غفلت به هلاکت و عذاب الهي گرفتار شود. [۳] در اين مدخل از مشتقّات «استدراج»، «املاء»، «امهال»، «مدّ»، «نذر» و برخي جملات مشتمل بر واژه هايي مانند: «تمتّع» و «متاع» استفاده شده است. اهمّ عناوين: عوامل استدراج، فلسفۀ استدراج، مشمولان استدراج. --------------- [۱]: ۱) مفردات راغب؛ لسان العرب. [۲]: ۲) الکشّاف، ج ۲، ص ۱۸۲؛ مفردات راغب. [۳]: ۳) لسان العرب. عوامل استدراج ۱. استهزا ۱) گرفتار شدن منافقان به استدراج و افزايش تحير و طغيان، به سبب استهزاي مؤمنان: وإذا لقوا الَّذين ءامنوا قا ...
منبع : http://ghoraniyat.blog.ir/1395/12/08/a0شهادت غم انگیز حضرت فاطمه صغری و یا رقیه علیها سلام، دختر حسین(ع) چنین است:

درخواست حذف اطلاعات

عصر روز در ابه در کنار حضرت زينب(س) نشسته بود. جمعي از ک ن شامي را ديد که در رفت و آمد هستند.پرسيد: جان! اينان کجا مي روند؟ حضرت زينب(س)فرمود: عزيزم اين ها به خانه هايشان مي روند. پرسيد: ! مگر ما خانه نداريم؟ فرمودند: چرا عزيزم، خانه ما در مدينه است. تا نام مدينه را شنيد، خاطرات زيباي همراهي با پدر در ذهن او آمد.بلافاصله پرسيد: ! پدرم کجاست؟ فرمود: به سفر رفته. طفل ديگر سخن نگفت، به گوشه ابه رفته زانوي غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. پاسي از شب گذشت. ظاهراً در عالم رؤيا پدر را ديد. سراسيمه از خواب بيدار شد، مجدداً سراغ پدر را از گرفت و بهانه جويي نمود، به گونه اي که با صداي ناله و گريه او تمام اهل ابه به شيون و ناله پرداختند.خبر را به يزيد رساندند، دستور داد سر بريده پدرش را برايش ببرند. رأس مطهر سيد ال را در ميان طَبَق جاي داده، وارد ابه د و مقابل اين دختر قرار دادند. س وش طبق را ...
منبع : http://r-a-h-e-b-e-h-e-sh-t.blogfa.com/post/87/شهادت-غم-انگیز-حضرت-فاطمه-صغری-و-یا-رقیه-علیها-سلام،-دختر-امام-حسین(ع)-چنین-است-نکاتی اساسی در دکوراسیون شومینه

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان يکي از وسايل گرمازايي در هر خانه اي شومينه است. شومينه در هر اتاقي که قرار گيرد به عنوان يک وسيله ي مهم و قابل توجه در آن اتاق با نماي زيبا و زشت آن اتاق رابطه اي مستقيم دارد و بايد به مصالحي که در ساخت آن استفاده مي شود و هم چنين به چگونگي تزئينات طاقچه ي بالايي آن دقت فراوان شود تا به چيدمان اتاق جذ ت بيشتري ببخشد.ساخت و طراحي شومينه هايي زيبا در هر اتاق :در هر اتاق شومينه مي تواند به عنوان وسيله مرکزي آن اتاق به حساب آيد که معمولا اگر اتاقي داراي شومينه باشد هنگام وارد شدن به آن اتاق هر فردي ابتدا به شومينه و مدل و طراحي آن چشم مي دوزد.بنابراين بايد به 3 نکته دقت شود:طرح و مدل شومينه - استفاده از مصالح – طاقچه ي بالايي شومينه.با توجه به اين 3 مورد مي توان شومينه ها را به شکل ها و مدل هاي مختلفي درآورد تا بتوان فضايي زيبا را در هر اتاق طراحي نمود.3 نکته ي گف ...
منبع : http://modelmobile.blog.ir/1395/12/18/نکاتی-اساسی-در-دکوراسیون-شومینهتحقیق در مورد طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی ی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از اينو ديدي تحقيق در مورد طراحي گنبد کامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني ي با و پر سرعت . فرمت فايل:word(قاببل ويرايش)تعداد93 صحفه     مقدمه :در طول تاريخ – تمدنهاي سنتي به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومي از عالم کائنات مي نگريستند ايدة «خانه کيهاني» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه يافت. از آنجا که شکل کرومي معنايي ژرف براي انسان سنتي داشت. طبيعي بود که اين معنارا ازشکل مشابه ديگري منتقل کند. اصطلاحات «چادر کيهاني» «چتر الهي» «بيضعه کيهاني» و «جام آسماني» نشانگر عقايد سنتي و معاني باطني دربارة گنبد هستند. در فرهنگ ي گنبد داراي تجلي زنده اي از جهان شناسي ي است. به وسيلة معاني سمبرليکي مفاهيم مرکز، دايره و کره نهفته در گنبد به تماميت به واقعيت مي پيوندند. يک ارتباط اساسي در اين مورد که تأکيد زيادي روي آن است. ايدة روح مي باشد که ه ...
منبع : http://inodidi.blogsky.com/1395/12/22/post-39163/تحقیق-در-مورد-طراحی-گنبد-کامپرزیتی-برای-مساجد-با-توجه-به-معماری-ایرانی-اسلامینکاتی اساسی در دکوراسیون شومینه

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان يکي از وسايل گرمازايي در هر خانه اي شومينه است. شومينه در هر اتاقي که قرار گيرد به عنوان يک وسيله ي مهم و قابل توجه در آن اتاق با نماي زيبا و زشت آن اتاق رابطه اي مستقيم دارد و بايد به مصالحي که در ساخت آن استفاده مي شود و هم چنين به چگونگي تزئينات طاقچه ي بالايي آن دقت فراوان شود تا به چيدمان اتاق جذ ت بيشتري ببخشد.ساخت و طراحي شومينه هايي زيبا در هر اتاق :در هر اتاق شومينه مي تواند به عنوان وسيله مرکزي آن اتاق به حساب آيد که معمولا اگر اتاقي داراي شومينه باشد هنگام وارد شدن به آن اتاق هر فردي ابتدا به شومينه و مدل و طراحي آن چشم مي دوزد.بنابراين بايد به 3 نکته دقت شود:طرح و مدل شومينه - استفاده از مصالح – طاقچه ي بالايي شومينه.با توجه به اين 3 مورد مي توان شومينه ها را به شکل ها و مدل هاي مختلفي درآورد تا بتوان فضايي زيبا را در هر اتاق طراحي  نمود.3 نک ...
منبع : http://modelmobilephone.blogsky.com/1396/02/04/post-577/از هر چه به غیر از تو، به شوق تو برائت

درخواست حذف اطلاعات

«اي نامده» .... با نام تو پا ... پا شدم از جا«اي آمده» ... دنيا به اميدِ تو به دنيا من آن دفِ دفْ دفْ دفِ افتاده ي از کفمن آن نيِ بي همدم افتاده ي از نا منْ منْ منِ بي من شده در من شده مجنونمنْ منْ منِ در تن به تنِ تن شده تنها از هر چه به غير از تو، به شوق تو برائتاي «صاحب» منظومه ي «ديوان تولّا»! اي بغض فرو ه ي صبح جبل النور!اي صيحه ي خونين شبِ مسجد الاقصا افراشته قد شاخ نبات از تو در اين شعرگل کرده به «عِطر حرم سِتر» تو طوبا حي حيِّ عَلَي المَي که تجلّاي جلوس استقد قامت اين قوم به آن قامت زيبا باد از تو به باد آمد و خاک از تو بلند استآتش به تو آتش شد و دريا به تو دريا از ز له ي زلف تو بالا شده پاييناز سلسله ي زلف تو پايين شده بالا خَم ابروي تو باران شب و روزوا پلک تو تکان خوردن دريا در خلوت خاموش تو آرامش آهودنبال اميدن چشمان تو صحرا چشم تو گشوده است گل از چهره ي باران!«ميم» تو گره خورده ...
منبع : http://kemamsadegh.blogfa.com/post/36گوردخمه های اورارتویی و روش معماری ص ه ای

درخواست حذف اطلاعات

گور دخمه هاي اورارتوها اورارتوها در نواحي متصرفي و همچنين در قلمرو اصلي خود آثار معماري ص ه اي عظيمي به يادگار گذاشته اند؛ براي مثال، قلعۀ بسطام، در آذربايجان غربي، داراي ديوارهاي قطوري است که قطر آنها به پنج متر ميرسد و ص ه هاي دامنۀ شرقي کوه در وسعتي عظيم تراشيده و تخت شدهاند و در نتيجه، به صورت پله پله درآمده اند. اين قلعه به سدۀ هشتم و هفتم پيش از ميلاد تعلق دارد و از لحاظ شکل ي و موقعيت استقرار در مرحلهاي ابت به نظر ميرسد. علاوه بر اين قلعه آثار ص ه اي شگفت انگيز ديگري، با نظام آبياري و تصفيۀ بسيار پيشرفته، از اين تمدن باقي مانده که در حيطۀ اين پژوهش نيست. معماري ص ه اي، در نواحي گوناگون اطراف درياچۀ وان در ترکيه و غرب درياچۀ اروميه، بيانگر مهارت اين تمدن در ساخت چنين بناهايي است. آرامگاههاي اورارتويي ها در آذربايجان غربي، که مورد بررسي هاي باستان شناختي قرار گرفته، از راستاي رودخان ...
منبع : http://itisgoogleclub.blogfa.com/post/476نرم افزار طاقچه

درخواست حذف اطلاعات

طاقچه بزرگترين فروشگاه کتاب و يکي از بي نظير ترين نرم افزار هاي ايراني مي باشد که هدف سازندگان اين برنامه افزايش سرانه مطالعه هم وطنان عزيز است. شما با استفاده از اين نرم افزار بدون در دست داشتن نسخه فيزيکي کتب، يعني با دستگاه اندرويدي خود مي توانيد کتاب مورد علاقه خود را دريافت و مطالعه نماييد. اين نرم افزار در جهت مطالعه قانوني و دسترسي بهتر کاربران به کتاب توليد شده است. شما مي توانيد براي مشاهده کتاب ها از سايت و يا اپليکيشن طاقچه استفاده نماييد، اما براي يد کتاب بايد در نرم افزار و يا سايت اپليکيشن طاقچه ثبت نام کنيد.مسابقه بزرگ و پرطرفدار خندوانه از طريق اين اپليکيشن انجام مي شود که شما بايد کتاب هايي که در برنامه خندوانه معرفي مي شود را از اين برنامه دريافت نماييد و از بين اني که بيشترين امتياز را دريافت کرده اند با قرعه کشي به  استوديوي برنامه خندوانه مي آيند تا در مسابقه اي ب ...
منبع : http://yazdapk.ParsiBlog.com/Posts/173/نرم افزار طاقچه/چگونه فضا اتاق خواب را بزرگ کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

  قطعا منظم و مرتب نگه داشتن اتاق به هر ي احساس آرامش خواهد بخشيد. در دکوراسيون اتاق خواب کوچک حتي فضاهاي خيلي کوچک هم قابل اهميت هستند؛ بنابراين بايد به دنبال را ارهايي براي استفاده مناسب از اين فضاها و يا افزايش آنها باشيد.  احتمالا براي شروع  دکوراسيون منزل لازم است که کمي از وسايل و مبلمان خود را جا به جا و مخلوط کرده و به فکر خلاقيت و نوآوري باشيد. اگر احساس مي کنيد در اتاقي جمع و جور و فشرده هستيد شايد حتي لازم باشد به فکر کمک گرفتن از يک نجار نيز باشيد.   ۱- استفاده از تخت هاي کم جا   اگر از فضاي اتاق خواب تان استفاده هاي زيادي مي کنيد داشتن يک تخت خواب کم جا را ار بسيار خوبي به حساب مي آيد. امروزه طرح هاي فوق العاده اي از تخت هاي کم جا وجود دارند که براي دکوراسيون اتاق کوچک بهترين را ار هستند. طرح هايي که در آنها تخت خواب شما در ميان کمد و طبقه هايي محاصره ...
منبع : http://technical-building.blogsky.com/1396/02/17/post-732/چگونه-فضا-اتاق-خواب-را-بزرگ-کنیم؟گشایش مسیر 400 متری در دیواره مشته 14 فروردین ماه 94 به پایان رسید.

درخواست حذف اطلاعات

کوه ها  باهمند  و  تنهايندهمچو ما  باهمان تنهايان   اولين گشايش مسير روي ديواره کوه مشته واقع در تنگ ماغر شهرستان بهمئي استان کهگيلويه و بويراحمد با نام اورمزد شروع: 2 فروردين 1394پايان: 12 ارديبهشت 1394     موقعيت جغرافيايي تنگ ماغر: n310126 e500758 ارتفاع کوه مشته از سطح دريا: 1868 مترپاي ديواره ارتفاع از سطح دريا: 1310 متر هيئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان خوزستان نام گروه: کانون کوهنوردان فولاد خوزستان اسپانسر: شرکت فولاد خوزستان س رست برنامه: مهران نشيبي. س رست تيم ديواره: حسين عادل. تيم صعود: حسين عادل، هادي آقايي. س رست تيم پشتيبان: محمد ي. تيم پشتيبان: محمد ي، قاسم آفت ، مهدي پور ابراهيم، علي عابد نژاد، کاظم سبک پا، عباس محمدپور، محمد عادل، غلام عبدالهي، صادق آقايي، فروغ دزفولي، نرگس آزمون، نجمه ان و الهام محمد پور. تهيه گزارش، تنظيم و ترسيم کر ...
منبع : http://makalu777.persianblog.ir/post/22دکوراسیون : ترفند های بزرگتر جلوه دادن فضای اتاق خواب

درخواست حذف اطلاعات

ترفند هاي بزرگتر جلوه دادن فضاي اتاق خواب     ترفند هاي بزرگتر جلوه دادن فضاي اتاق خواب ترفند هاي بزرگتر جلوه دادن فضاي اتاق خواب  مي توان فضاي اتاق خواب را از ح کنوني که دارد با استفاده از ترفندهاي دکوراسيون بزرگتر نشان داد. ما روش هاي آن را به شما آموزش مي دهيم.قطعا منظم و مرتب نگه داشتن اتاق به هر ي احساس آرامش خواهد بخشيد. در دکوراسيون اتاق خواب کوچک حتي فضاهاي خيلي کوچک هم قابل اهميت هستند؛ بنابراين بايد به دنبال را ارهايي براي استفاده مناسب از اين فضاها و يا افزايش آنها باشيد. احتمالا براي شروع لازم است که کمي از وسايل و مبلمان خود را جا به جا و مخلوط کرده و به فکر خلاقيت و نوآوري باشيد. اگر احساس مي کنيد در اتاقي جمع و جور و فشرده هستيد شايد حتي لازم باشد به فکر کمک گرفتن از يک نجار نيز باشيد. ۱- استفاده از تخت هاي کم جا اگر از فضاي اتاق خواب تان استفاده هاي زيا ...
منبع : http://asheghebieshgh.persianblog.ir/post/2ایده کاربردی در دکوراسیون و سرویس بهداشتی

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان نمي دانم هاي خانه هاي قديمي را ديده يا تجربه کرده باشيد يا نه. هايي که به قدري فضا داشتند که هر چيزي در آن ها پيدا ميشد و گاها خود به چند فضاي مستقل تقسيم مي شدند، مثل رختکن و فضاي . اما اين را خوب مي دانم که هاي امروزي را همه تجربه کرده ايد، هايي که گاها به قدري کوچک هستند که حتي وجود کوچک ترين عناصر اضافي نيز فضاي آن ها را تنگ تر و غير قابل تحمل تر مي کند. پس بايد در انتخاب تجهيزات و سرويس بهداشتي مان و جاي دادن آن ها هوشمندانه عمل کنيم. مثل هميشه يک طراحي خوب و مناسب، نجات بخش ما خواهد بود. به نظر شما آيا وان در تان لازم است آيا وان در واقعا لازم است؟براي ساليان زيادي صاحبان خانه ها معتقد بودند که اصلي بايد وان داشته باشد. عدم استفاده از آن و هزينه اش اهميتي نداشت. آن ها معتقد بودند که وجود وان براي ظاهر دکوراسيون و فروش مجدد آن لازم است. حال شما از خود ...
منبع : http://modelmobile.blog.ir/1396/02/06/ایده-کاربردی-در-دکوراسیون-حمام-و-سرویس-بهداشتیطاقچاداش وطنیم

درخواست حذف اطلاعات

...طاقچه داش... دوشير منيم اورگيمين بندينه هم شعر يازام همي گدم کنديمه طاقچه داش دان دانيشام ، ياد الي يم ملتي دمي يلر گتمه مگيم علتي گدم چاتام طاقچه داشون اورک آچان داغينا يکه چيمن اونا بره يولونا بير باش ويرام طاقچه داشون دره تپه داغينا جان و ديلدن بير اوپيش تو اغينا اوشاقليقم خاطرسي دوشه منيم ياديما طاقچه داشون ايسي دگه روحوما هر زاديما يادا دوشه اويناماغيم گزمگيم لوپورت داشون داشلاريني دوزمگيم طاقچه داشون قاتيق سوتي کره سي ياد دان چيخماز پندير چورک تزسي کند اوشاقي وطن اونون جاني دير کنده گلمگ بير اجزاي قاني دير مالک ده اولدون کندي ِ ياد دان چيخارتما يادوندا قالسون کندي هش نيه ساتما ...
منبع : http://tagchedash.blog.ir/1395/12/30/طاقچاداش-وطنیمایده کاربردی در دکوراسیون و سرویس بهداشتی

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان نمي دانم هاي خانه هاي قديمي را ديده يا تجربه کرده باشيد يا نه. هايي که به قدري فضا داشتند که هر چيزي در آن ها پيدا ميشد و گاها خود به چند فضاي مستقل تقسيم مي شدند، مثل رختکن و فضاي . اما اين را خوب مي دانم که هاي امروزي را همه تجربه کرده ايد، هايي که گاها به قدري کوچک هستند که حتي وجود کوچک ترين عناصر اضافي نيز فضاي آن ها را تنگ تر و غير قابل تحمل تر مي کند. پس بايد در انتخاب تجهيزات و سرويس بهداشتي مان و جاي دادن آن ها هوشمندانه عمل کنيم. مثل هميشه يک طراحي خوب و مناسب، نجات بخش ما خواهد بود. به نظر شما آيا وان در تان لازم است آيا وان در واقعا لازم است؟براي ساليان زيادي صاحبان خانه ها معتقد بودند که اصلي بايد وان داشته باشد. عدم استفاده از آن و هزينه اش اهميتي نداشت. آن ها معتقد بودند که وجود وان براي ظاهر دکوراسيون و فروش مجدد آن لازم است. حال شما از خود ...
منبع : http://hamnegar.blogsky.com/1396/03/06/post-1689/طاقچاداش وطنیم

درخواست حذف اطلاعات

...طاقچه داش... دوشير منيم اورگيمين بندينه هم شعر يازام همي گدم کنديمه طاقچه داش دان دانيشام ، ياد الي يم ملتي دمي يلر گتمه مگيم علتي گدم چاتام طاقچه داشون اورک آچان داغينا يکه چيمن اونا بره يولونا بير باش ويرام طاقچه داشون دره تپه داغينا جان و ديلدن بير اوپيش تو اغينا اوشاقليقم خاطرسي دوشه منيم ياديما طاقچه داشون ايسي دگه روحوما يادا دوشه اويناماغيم گزمگيم لوپورت داشون داشلاريني دوزمگيم طاقچه داشون قاتيق سوتي کره سي ياد دان چيخماز پندير چورک تزسي کند اوشاقي وطن اونون جاني دير کنده گلمگ بير اجزاي قاني دير مالک ده اولدون کندي ِ ياد دان چيخارتما يادوندا قالسون کندي هش نيه ساتما ...
منبع : http://tagchedash.blog.ir/1395/12/30/طاقچاداش-وطنیمعرفه و عرفات

درخواست حذف اطلاعات

نوشته: حضرت حسين انصاريان عظمت روز عرفه‏ از روزهاى برگزيده خداوند روز عرفه است و از جايگاه‏هاى مهم در واجبات حج، موقف عرفات است. اين روز به اندازه‏اى نزد پروردگار ارزشمند بوده که بر آن سوگند ياد نموده است. وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ* وَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» «1» و سوگند به روزى که [ب ا شدنش را براى داورى ميان مردم‏] وعده داده‏اند* و سوگند به شاهد [که هر امّت است‏] و مورد مشاهده [که اعمال هر امت است؛] براى آيه فوق، حدود سى مصداق گفته شده است، از جمله در برخى تفاسير چنين آمده است: «از ابن عباس وقتاده و نيز محمد باقر عليه السلام و صادق عليه السلام و اکرم صلى الله عليه و آله نقل شده است که: شاهد (گواه) روز است و مشهود (گواه شده) روز عرفه است.» «2» زيرا بر همه اعمالى که در آن روز صورت مى‏گيرد گواهى مى‏دهد و روز عرفه هم، مردم در موسم حج گواهى مى‏شوند و فرشتگان هم بر آن گواهى‏ مى‏دهند. در آيه‏اى ...
منبع : http://hashemi123.blogfa.com/post/203گزارش برنامه علم کوه

درخواست حذف اطلاعات

عنوان برنامه : علم کوه تاريخ اجرا : 20-1393/05/14 کادر اجرايي س رست : حسين يوسف زمانيان مسئول فني : بهمن اسفندياري مسئول تدارکات : هاله قاسمي فرد – علي اسدي خمامي مسئول امداد : زهرا صفاريان مسئول محيط زيست : همه نفرات تيم گزارش نويس : زهرا صفاريان – مهدي صامعي و مينا طاهري (بخش ديواره) عکاس : هاله قاسمي فرد – مينا طاهري – زهرا صفاريان تعداد نفرات شرکت کننده : 9 نفر اطلاعات عمومي منطقه منطقه تخته سليمان: سه راهي مرزن آباد، روستاي کلاردشت، روستاي رودبارک، دره برير به سمت سرچال و علم چال ليست قله هاي ۴۰۰۰ متري منطقه تخت سليمان: علم کوه ۴۸۵۰ متر سان شمالي (و مياني) ۴۶۸۰ متر تخت سليمان ۴۶۵۹ متر سياه سنگ ۴۶۰۴ متر هفت خوان ۴۵۳۷ متر سياه گوک جنوبي (تقريبا) ۴۵۰۰ متر سياه گوک شمالي ۴۵۰۵ متر سياه کمان ۴۴۷۲ متر شانه کوه ۴۴۶۵ متر هفت خوان شماره پنج ۴۴۵۷ متر دندان اژدها (تقريبا) ۴۴۰۰ متر پسندکوه ...
منبع : http://dtmc.blogfa.com/post/138گزارش برنامه علم کوه

درخواست حذف اطلاعات

عنوان برنامه : علم کوه تاريخ اجرا : 20-1393/05/14 کادر اجرايي س رست : حسين يوسف زمانيان مسئول فني : بهمن اسفندياري مسئول تدارکات : هاله قاسمي فرد – علي اسدي خمامي مسئول امداد : زهرا صفاريان مسئول محيط زيست : همه نفرات تيم گزارش نويس : زهرا صفاريان – مهدي صامعي و مينا طاهري (بخش ديواره) عکاس : هاله قاسمي فرد – مينا طاهري – زهرا صفاريان تعداد نفرات شرکت کننده : 9 نفر اطلاعات عمومي منطقه منطقه تخت سليمان: سه راهي مرزن آباد، روستاي کلاردشت، روستاي رودبارک، دره برير به سمت سرچال و علم چال ليست قله هاي ۴۰۰۰ متري منطقه تخت سليمان: علم کوه ۴۸۵۰ متر سان شمالي (و مياني) ۴۶۸۰ متر تخت سليمان ۴۶۵۹ متر سياه سنگ ۴۶۰۴ متر هفت خوان ۴۵۳۷ متر سياه گوک جنوبي (تقريبا) ۴۵۰۰ متر سياه گوک شمالي ۴۵۰۵ متر سياه کمان ۴۴۷۲ متر شانه کوه ۴۴۶۵ متر هفت خوان شماره پنج ۴۴۵۷ متر دندان اژدها (تقريبا) ۴۴۰۰ متر پسندکوه ( ...
منبع : http://dtmc.blogfa.com/post/138قاب خاطره ها

درخواست حذف اطلاعات

طاقچه طاقچه هاي قديمي يادش بخير. دلم خيلي براي طاقچه هاي قديمي تنگ شده طاقچه اي که هميشه يک جلد از کلام الله داشت. طاقچه اي که ع عزيزترين ها را در خود داشت و الان ديگر به خاطره ها پيوستند طاقچه اي که چراغ روشنايي فتيله اي را روي آن مي گذاشتيم تا نورش به کل اتاق برسد يخدان حتما با ديدن اين تصوير يخدان هاي قديمي را به ياد مي آوريد. يخدان هايي که ج ه ي خيلي از مادران و مادر بزرگان ما بود. يخدانهايي که در واقع صندوق ذخيره مواد قيمتي ما محسوب مي شد. پارچه هاي قيمتي، يادگار هاي قديمي و گاها خوردني هاي قيمتي (دور از دسترس بچه ها) و ظروف تازه خود را در آن مي گذاشتند و براي سالهاي طولاني نگهداري مي د. ...
منبع : http://parasas.blogfa.com/post/455/قاب-خاطره-ها-نقوش نمادین نمد (2)

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از اينو ديدي نقوش نمادين نمد (2) با و پر سرعت . لينک و يد پايين توضيحات فرمت فايل word  و قابل ويرايش و پرينت تعداد صفحات: 17   چکيده گفت سايل چون بماند اين خاکدان در ميان اين محيط آسمان همچو قنديلي معلقدر هوا ميبرد اسفل مي رود ني بر نخلي بيروني ترين مظهر يک دين يا تمدن مانند ، که هنر خود را اساس تعريف آن جلوه گاه بروني است بايد نمودار جهان دروني آن تمدن باشد جوهرهنر زيبايي است و اين امر بر اصطلاح ي همانا کيفيت الهي است و بدين لحاظ داراي دو جنبه است: يکي در طبيعت که پوششي است مانند جامه اي زيبا که وجود ها و چيزهاي زيبا را پوشانيده است، اما در وجود خدا ياد ذات هستي، جمال مطلق و خالصي است از ميان همه صفات الهي که در اين جهان متجلي شده و بيش از هم ياد آور هستي مطلق است. در معماري مقدس بحثي به عنوان فيزيک معنا داريم که در تفکر انسان مقدس فيزيک (ماده) يک ارتباطي با متافيزيک ...
منبع : http://inodidi.blogsky.com/1395/12/05/post-34861/نقوش-نمادین-نمد-2-نقوش نمادین نمد (2)

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از ژيکو نقوش نمادين نمد (2) با و پر سرعت . لينک و يد پايين توضيحاتفرمت فايل word  و قابل ويرايش و پرينتتعداد صفحات: 17 چکيدهگفت سايل چون بماند اين خاکدان در ميان اين محيط آسمانهمچو قنديلي معلقدر هوا ميبرد اسفل مي رود ني بر نخليبيروني ترين مظهر يک دين يا تمدن مانند ، که هنر خود را اساس تعريف آن جلوه گاه بروني است بايد نمودار جهان دروني آن تمدن باشد جوهرهنر زيبايي است و اين امر بر اصطلاح ي همانا کيفيت الهي است و بدين لحاظ داراي دو جنبه است: يکي در طبيعت که پوششي است مانند جامه اي زيبا که وجود ها و چيزهاي زيبا را پوشانيده است، اما در وجود خدا ياد ذات هستي، جمال مطلق و خالصي است از ميان همه صفات الهي که در اين جهان متجلي شده و بيش از هم ياد آور هستي مطلق است.در معماري مقدس بحثي به عنوان فيزيک معنا داريم که در تفکر انسان مقدس فيزيک (ماده) يک ارتباطي با متافيزيک دارد. اگر شم ...
منبع : http://zhicko.blogsky.com/1395/12/06/post-30686/نقوش-نمادین-نمد-2-پاو وینت بررسی خانه الداغی سبزوار

درخواست حذف اطلاعات

پاو وينت بررسي خانه الداغي سبزوار تاريخ ايجاد 10/11/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 35 اسلايد بهمراه نقشه ها و تصاوير قيمت: 7000 تومان تعدادمشاهده 2 پاو وينت بررسي خانه الداغي سبزوار بخشي از مطلب نام: خانه الداغي سبزوار موقعيت: استان اسان رضوي، سبزوار، ميدان دروازه عراق، خيابان عطاملک جويني دوره: اوا دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي مساحت بنا: 325 متر زير بنا: 100 متر تاريخ ثبت در ميراث فرهنگي: 08/05/1381 شماره ثبت: 5963 مالک شخصي: سيد مهدي الداغي معرفي اجمالي از بنا: بنا يک فصلي و رو به مشرق در دو طبقه احداث شده است. ورودي خانه الداغي در قسمت شرقي بنا و عمارت اصلي آن در قسمت غربي حياط واقع شده است. در ضلع شمالي حياط چند اتاق و در ضلع جنوبي ديواري قرار گرفته است. در ضلع اصلي يا غربي ايواني ستون دار با ستون هاي مدور و چهارگوش و در پشت ا ...
منبع : http://nbpsafa2.blog.ir/1395/12/06/پاورپوینت بررسی خانه الداغی سبزوارزیباتر دکوراسیون با طاقچه های دیواری

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان برخي از ايده هاي اين مطلب ممکن است براي نصب طاقچه ها و قفسه ها و تعريف کاربرد مناسب براي آن ها به کمک شما بيايد.« طاقچه » بخشي جدانشدني از خاطره خانه هاي ايراني است، فرو رفتگي درون ديوار با گچبري هاي تزييني که روي لبه افقي بخش پاييني آن معمولا پارچه اي ترمه به صورت مثلثي پهن مي شد و يک جلد قرآن مجيد و يک يا چند ع قاب گرفته سياه و سفيد و گاهي آينه و شمعدان زينت بخش آن مي شد. اين بخش قديمي معماري خانه هاي ايراني که هم جنبه تزييني و هم جنبه کاربردي داشت امروزه با شکلي جديد به صورت قفسه ها و طبقه هاي ديواري يک بار ديگر وارد خانه هاي امروزي شده است. با کمک طبقات ديواري مي توان به راحتي ديوار خالي و بي روح موجود در فضا را به زمينه اي براي نمايش لوازم دکوري تبديل کرد و به دکوراسيون فضا جلوه اي کامل و جذاب بخشيد.اگر تمايل داريد مجموعه اي از عناصر و اشياي خاطره انگ ...
منبع : http://modelmobile.blog.ir/1395/12/15/زیباتر-کردن-دکوراسیون-با-طاقچه-های-دیواریزیباتر دکوراسیون با طاقچه های دیواری

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان برخي از ايده هاي اين مطلب ممکن است براي نصب طاقچه ها و قفسه ها و تعريف کاربرد مناسب براي آن ها به کمک شما بيايد.« طاقچه » بخشي جدانشدني از خاطره خانه هاي ايراني است، فرو رفتگي درون ديوار با گچبري هاي تزييني که روي لبه افقي بخش پاييني آن معمولا پارچه اي ترمه به صورت مثلثي پهن مي شد و يک جلد قرآن مجيد و يک يا چند ع قاب گرفته سياه و سفيد و گاهي آينه و شمعدان زينت بخش آن مي شد.   اين بخش قديمي معماري خانه هاي ايراني که هم جنبه تزييني و هم جنبه کاربردي داشت امروزه با شکلي جديد به صورت قفسه ها و طبقه هاي ديواري يک بار ديگر وارد خانه هاي امروزي شده است. با کمک طبقات ديواري مي توان به راحتي ديوار خالي و بي روح موجود در فضا را به زمينه اي براي نمايش لوازم دکوري تبديل کرد و به دکوراسيون فضا جلوه اي کامل و جذاب بخشيد.اگر تمايل داريد مجموعه اي از عناصر و اشياي خاط ...
منبع : http://hamnegar.blogsky.com/1395/12/25/post-1437/کدام شومینه مناسب خانه شماست؟

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان در هر خانه اي مي توان يک شومينه زيبا و کارآمد، از سنتي تا مدرن، از سوخت چوب تا سوخت الکل و هر چيزي ديگر- با هر توان مالي و با کمي فکر و نوآوري ساخت. در اين مطلب انواع مدل هاي زيباي شومينه را به شما نشان مي دهيم تا از آنها ايده بگيريد. اين شومينه سنتي زيبا بهترين چيزي است که مي توان در ديواري که در آن قفسه هاي توکار وجود دارد ساخت. کاشي هاي افقي به کار رفته بر روي ديوار شومينه شبيه قفسه ها هستند و از اين طريق هماهنگي در فضا ايجاد شده است. شومينه اي بدون قاب و معلق. چنين شومينه اي چشم هر بيننده اي را به خود جلب مي کند. از اين شومينه مي توان براي جدا قسمت هاي مختلف يک فضاي بزرگ استفاده کرد. هم چنين اين شومينه خود يک عنصر معمارانه زيبا در فضا است و کاشي هاي به کارفته در ديوار آن به فضا بافت هديه کرده است. شومينه اي باريک و زيبا که نقطه کانوني اين اتاق ...
منبع : http://modelmobile.blog.ir/1396/01/12/کدام-شومینه-مناسب-خانه-شماستزیباتر دکوراسیون با طاقچه های دیواری

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان برخي از ايده هاي اين مطلب ممکن است براي نصب طاقچه ها و قفسه ها و تعريف کاربرد مناسب براي آن ها به کمک شما بيايد.« طاقچه » بخشي جدانشدني از خاطره خانه هاي ايراني است، فرو رفتگي درون ديوار با گچبري هاي تزييني که روي لبه افقي بخش پاييني آن معمولا پارچه اي ترمه به صورت مثلثي پهن مي شد و يک جلد قرآن مجيد و يک يا چند ع قاب گرفته سياه و سفيد و گاهي آينه و شمعدان زينت بخش آن مي شد.   اين بخش قديمي معماري خانه هاي ايراني که هم جنبه تزييني و هم جنبه کاربردي داشت امروزه با شکلي جديد به صورت قفسه ها و طبقه هاي ديواري يک بار ديگر وارد خانه هاي امروزي شده است. با کمک طبقات ديواري مي توان به راحتي ديوار خالي و بي روح موجود در فضا را به زمينه اي براي نمايش لوازم دکوري تبديل کرد و به دکوراسيون فضا جلوه اي کامل و جذاب بخشيد.اگر تمايل داريد مجموعه اي از عناصر و اشياي خاط ...
منبع : http://modelmobilephone.blogsky.com/1396/02/02/post-557/تزیین اتاق کودک با کوچولوهای با سلیقه

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسيون و چيدمان تزيين اتاق کودک با سليقه و خواسته کوچک ترها کار سختي نيست؛ فقط کافي است چند نکته ساده را در نظر داشته باشيد تا فضايي خاص براي فرزندتان بسازيد. بچه ها ساده هستند و خواسته هاي شان از آنها ساده تر. گاهي با يک توپ رنگي راضي مي شوند و گاه با داشتن عروسکي زيبا آرام. خواسته هاي آنها هماني است که در دنياي کوچک شان مي گذرد؛ هر آنچه در دنياي تصاوير رنگ به رنگ انيميشن ها مي بينند يا در کتاب هاي تخيلي شان مي خوانند. درست فضايي امن و در عين حال دوست داشتني مانند تحقق يکي از روياهاي دور بچه هاست اين وسط برآوردن روياهاي رنگي آنها کار سختي نيست. مهم اين است که بدانيم خواسته شان چيست و چطور انتخاب کنيم. مساله اي که اين روزها به شدت درباره اتاق ک ن بايد رعايت شود، درست فضايي امن و راحت و در عين حال دوست داشتني مانند تحقق يکي از روياهاي دور بچه هاست. پس همين امروز دست به کا ...
منبع : http://modelmobile.blog.ir/1396/02/04/تزيين-اتاق-كودک-با-کوچولوهای-با-سلیقهچطور از دیوارهای آجری در دکوراسیون استفاده کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

  اختصاص يک ديوار آجري با بافت خاص خود عمق و حس گرمي به فضا مي دهد. از اين نوع دکوراسيون مي توان به خصوص در خانه يا آپارتمان هاي داخل شهر استفاده و طرح هاي جالبي با آن پياده کرد.   نظر طراحان و افراد در مورد نحوه استفاده از اين ديوار در دکوراسيون اتاق متفاوت است.   بعضي مايلند آن را رنگ دلخواه و خاصي زده، عده اي دوست دارند اشياء دکوري از آن آويزان کنند و بعضي آن را به عنوان طاقچه مورد استفاده قرار دهند.   ديوار آجري را رنگ کنيد   يکي از روش هاي معمول در دکوراسيون ديوارهاي آجري، رنگ آن هاست. بسياري از طراحان به جاي ساده نگه داشتن آن ها، ترجيح مي دهند آن را رنگ خاصي کنند که با طرح اتاق هماهنگ باشد. بعضي مايلند هم رنگ بقيه ديوارها باشد و آن ها که اهل ريسک بيش تر هستند دوست دارند متضاد با ساير چيزها بوده تا بيش تر به چشم آيد.   بعضي ها ترجيح مي دهند با کشيدن ...
منبع : http://technical-building.blogsky.com/1396/02/20/post-741/چطور-از-دیوارهای-آجری-در-دکوراسیون-استفاده-کنیم؟سفرنامه بهشت ( روستای ونونان )

درخواست حذف اطلاعات

#سفرنامه_بهشت...(روستاي ونونان) قسمت اول...هشت سالم بود، تمام انگيزه ي إتمام امتحان هاي مدرسه رفتن به روستا بود، فردا قرار است به بهشت روياهايم بروم...اه لامصب مگر صبح ميشود ، ثانيه ها هرکدام ي اعت ميکشد تا بگذرد...ساعت ۵ صبح است حاج آقا براي صبح بيدار شده و من با کلي هيجان ي پر از لباسهاي کهنه که قرار است در روستا بپوشم را بر ميدارم تا حاج آقا ش تمام شود...مادر و پدرم ما را راهي ميکنند دل کندن سخت است اما براي رفتن به بهشت ميشود تحملش کرد..کوچه ها خلوت است ، به عوارضي حصارک ميرسيم با کلي نذر و نياز اتوبوس زنجان سوارمان ميکند،شيرماله شيرمال... شيرمال داغ و تازه... هيچوقت از اين شيرمال هاي دست فروشان نخوردم... صندلي هاي قرمز اتوبوس بنز مثل قالي سليمان است براي رسيدن به بهشت... صداي غرش اتوبوس خبر از حرکت دارد ، همه دارند چرت ميزنند اما مگر خوابم ميبرد... تمام خطوط سفيد و رنگ باخته ي اتوبان ...
منبع : http://vanoonan.persianblog.ir/post/130process l o pro 8.9.8.48 + portable بهینه سازی سرعت ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

o از فناوري منحصربفرد جديدي بهره مي برد که اين امکان را براي شما فراهم مي آورد تا ميزان پاسخ دهي و پايداري کامپيوتر خود را افزايش دهيد. سيستم عامل ويندوز، از لحاظ طراحي به برنامه ها اجازه مي دهد تا بدون هيچ محدوديتي پردازنده شما را به خود اختصاص دهند که نهايتا به قفل نمودن و يا هنگ سيستم مي انجامد. فناوري ايجاد تعادل نرم افزارprocess l o بصورت هوشمند اولويت برنامه هاي درحال اجرا را تنظيم مي نمايد تا رفتارهاي غير عادي از سوي اين برنامه ها و يا استفاده بيش از اندازه منابع سيستمي توسط پردازه هاي فعال ، توانايي شما در کنترل و استفاده از سيستم خود را دچار مشکل ننمايد. اين نرم افزار که از سافت 98 ميکنيد همچنين مجموعه اي از روشها براي تحت کنترل گرفتن کامل اينکه پردازنده شما براي اجراي  برنامه هاي مختلف آدرس دهي مي شود، را ارائه مي نمايد. مي توانيد انتخاب نماييد چه پردازه هايي وبا چه اولويت ه ...
منبع : http://nimaatefi.persianblog.ir/post/6بین الطلوعین از منظر آیات قرآن کریم

درخواست حذف اطلاعات

بين الطلوعين از منظر آيات: و أَنْزَلْنا عَلَيْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى‏ - بقره 57 قرآن کريم يکي از نعمتهاي را که براي بني برميشمارد نزول دو نوع روزي آسماني بنام « منّ و سلوي » است و در تفاسير آمده است که لحظه ي نزول اين نعمت هاي الهي ساعات بين الطلوعين بوده است. از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده که نزول منّ و سلوى در بين الطلوعين بوده و هر که در خواب بود از آن محروم ميشد. فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً - ذاريات 4 درتفسير اين آيه گفته شده است: إن الملائکة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام ما بينهما نام عن رزقه. ملائکه در هنگامه بين طلوع فجر و طلوع خورشيد رزق و روزي بني آدم را تقسيم ميکنند و ي که در آن زمان در خواب باشد رزقش را از دست مي دهد. حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ – بقره 238 مفسران ميگويند صلوة وسطى ذکر خاص ب ...
منبع : http://sokootonoor.blogfa.com/post/18