بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

سوگند جون و سمیرا جون - جستجو

سوگند جون و سمیرا جون از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.استیکر اسم سوگند

درخواست حذف اطلاعات

استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند ادامه مطلب ...
منبع : http://sticker-download.blog.ir/1396/01/06/استیکر-اسم-سوگند(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند   به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات  به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند   به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار  به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند   لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان  به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند   به امیدی که به الطاف تو در دل دارم   لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند ...
منبع : http://mehrimoghadami.persianblog.ir/post/30(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند  به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا پر راز و پر از مسئله ات  به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند  به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار  به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند  لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان  به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند  به امیدی که به الطاف تو در دل دارم  لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند  ...
منبع : http://mehrimoghadami.persianblog.ir/post/29بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند ب

درخواست حذف اطلاعات

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند  به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات   به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند   به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار   به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند   لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان   به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند   به امیدی که به الطاف تو در دل دارم   لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند ...
منبع : http://mehrimoghadami1396.persianblog.ir/post/2سوگند

درخواست حذف اطلاعات

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است ی که سوگند یاد میکند باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفط جلاله والله ؛بالله ؛تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد سوگند باید مطابق با ادعا و صریح در مقصود و بدون هر گوته ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود سوگند باید با لفظ باشد ودر صورتی که ممکن نباشد با نوشتن و یا اشاره که روشن در مقصود باشد ادا شود سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام انها موثر است حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن دیه و ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با سوگند اثبات میگردد ...
منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/سوگندشروع دوباره

درخواست حذف اطلاعات

من در اینجا سوگند یاد می کنم که دیگه به کیا فکر نکنم سوگند یاد می کنم برای آرامش و رفاهم دست از تلاش بردارم و نا امید نشم.. سوگند یاد می کنم خودم رو خوشبخت کنم و منتظر هیچ ا یر جادوی خوشحالی از طرف ی نباشم ... سوگند یاد می کنم مواظب خودم باشم همانطور ک تا الان بوده ام و شادی برای خودم درست کنم ...
منبع : http://jikal.blog.ir/1396/05/09/شروع-دوبارهانواع سوگند

درخواست حذف اطلاعات

((انواع سوگند)) سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری ✔️سوگندبتی ادامه مطلب ...
منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/انواع-سوگند749- روز معلم

درخواست حذف اطلاعات

سوگندهای قرآن را دوست ‌می‌دارم،سوگند به تنفس صبح را،سوگند به عصر و سپیده‌دم را،سوگند به انجیر و زیتون را،سوگند به اسبان دونده را،سوگند به انسان را،سوگند به رستاخیر و کتاب و پرودگار را،...و سوگند به قلم را، و آنچه بدان می‌نگارند.با آن آهنگ و موسیقی زیبایش. (ن، والقلم و ما یسطرون)* ی خوانده‌ام، اما همواره خوشحالم که بیشتر عمر را نه صرف ی، که صرف معلمی کرده‌ام. روزی که معلمی، نه از روی شعار که به شکلی حقیقی، در گروه بهترین و ارزشمندترین و به قولی، «باکلاس»ترین مشاغل یک اجتماع باشد، می‌توان به آینده‌ی درخشان آن اجتماع امید فراوان داشت. در چنان اجتماعی، هر روز، روز معلم و هرروز مبارک خواهد بود. ...
منبع : http://shortcut.persianblog.ir/post/769سوگند

درخواست حذف اطلاعات

از تو تنها یک صدا دارمیک ع و یک دنیا که در پشت چشمانم ساخته امبه زمین سوگند که سنگلاخش را هموار و پستش را بلند خواهم کردبه آسمان سوگند که آنقدر خواهم گریست تا نهر ها روان شودبه درخت، به نسیم، به شبنم، به صبح سوگند مى خورم که تورا دوست خواهم داشتکه تورا دوست خواهم داشتکه تو را دوست خواهم داشت مهر آیین٩٥/٢/٤ ...
منبع : http://storybord.blogfa.com/post-306.aspxسوگند--------------- شهید چمران

درخواست حذف اطلاعات

سوگند" خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند، به دریای وسیع سوگند، به امواج روح افزا سوگند، به کوههای سر به فلک کشیده سوگند، به شیپور جنگ سوگند، به سوز دل عاشقان سوگند، به ف ان از جان گذشته سوگند، به درد دل زجرکشیده گان سوگند، به اشک یتیمان سوگند، به آه جانسوز بیوه ن سوگند، به تنهایی مردان بلند سوگند که من عاشق زیبائیم. چه زیباست همدردعلی شدن، زجر کشیدن، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن، از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن، چه زیباست در کنار نخلستان های بلند در نیمه های شب، داغدار را گشودن و وشیدن و با ستارگان زیبای آسمان سخن گفتن، چه زیباست که دراین موهبت بزرگ الهی که نامش غم و درد است، شیعه تمام عیارعلی شدن."  ...
منبع : http://shohadaisaarnezamyian.blogsky.com/1396/01/13/post-781/سوگند-شهید-چمرانسوگند در تعزیرات

درخواست حذف اطلاعات

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص و دیه و ارش وصرروزیان ناشی از جرایم با سوگند مطابق مقررات قانونی ثابت میشود حدود و تعزیرات با شهادت بر شهادت هم ثابت نمی شوند مقررات اتیان سوگند تنها ناظر به جرایم مستوجب قصاص و دیه وارش و صرر وزیان ناشی از جرایم است و در مابقی جرایم مجری نیست سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام انها موثر است ...
منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/سوگند-در-تعزیراتدر فضیلت شمس

درخواست حذف اطلاعات

.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فاش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی  ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی سی و پنج_سی دو درجه سانتی ...!! ...
منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/02/19/post-1528/بدونقسم خداوند به قلم

درخواست حذف اطلاعات

"ن والقلم وما یسطرون " نون، سوگند به قلم، سوگند به آن چه می‌نویسند. ...
منبع : http://knowledgeofchemist.ParsiBlog.com/Posts/1/قسم خداوند به قلم/ترامپ سوگند ریاست جمهوری یاد کرد+ع

درخواست حذف اطلاعات

چهل و پنجمین رئیس جمهور در ساختمان کنگره سوگند یاد کرد. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/681021/ترامپ-سوگند-ریاست-جمهوری-یاد-کرد-عکسسوگند نامه

درخواست حذف اطلاعات

سوگند نامه از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می کنم از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و های ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی است سرافراز گردم ... ...
منبع : http://futoa21mobarakshahr.blogfa.com/post/11ریشه " سوگند"...

درخواست حذف اطلاعات

سوگند ...؟ واژه ی« سوگند » از لفـظ «سوکنت ونت» اوستایی است به معنی دارای گوگرد. مقصود آن است که در دوران قدیم، آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوری به کار مـی رفته اسـت، بدین گونه کـه این آب را به متهم می نوشانیدند و از دفع شدن یا در شکم ماندن آن بی گناهی یا مقصّر بودن او معلوم مـی شد. استعمال فـعل«خوردن» یادگار همین مفهوم است.سوگند خوردن به نام خداوند و اشخاص مـورد احـترام یا چیزهای ارزشمند، در بین ایرانیان قدیم معمول بوده و اکنون در محاورات روزمره به چشم می خورد. برخی اقوام به سلاح های جنگی سوگند می خوردند. پیشینه ی سوگند به نمادهای ایزدی دست کم به تمدّن سومری (هزاره ی چهارم و سوم ق.م) در خاورمیانه و مصر بـاستان کـه در آنجا اغلب به جانشان سوگند می خورند، می رسد. در امپراتوری هـیتی در سـده های 41 و 31 قـ.م، ت ها برای ضمان پیمان نامه های خود به خدایانی مـانند مـهر و ایندرا توسل می جستند ...
منبع : http://bagheadab.blogfa.com/post-239.aspxزندگی با" تو" زیباست....

درخواست حذف اطلاعات

به شبیخون" چشمانت" سوگند به طراوت باران" نگاهت " سوگند و به آن قطره لغزنده به روی" گونه" به صداقت تلخ" کلامت " سوگند زندگی با" تو" زیباست.... در پیچ و خم این فاصله ها " یاد " تو در پستوی قلبم چه تو باشی دور، چه نزدیک بازهم زیباست.... با همین اشک و حزن با همین دو دلی و تردید بودنت با دل من بازهم زیباست.... ...
منبع : http://shamim-javeed.blogfa.com/post-110.aspxخدایا

درخواست حذف اطلاعات

خدایا تو را به بزرگیت سوگندمیدهمتو را به زیباییت سوگندمیدهمتو را به مهربانیت سوگندمیدهممرا یاری فرماخدایا برای کشورم برین ها را بسازای توانای توانایان   ...
منبع : http://iranveb.ParsiBlog.com/Posts/1/خدايا/4 دلیل برای سوگند خوردن

درخواست حذف اطلاعات

حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. 4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است. تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429 ...
منبع : http://vahaaj.blogfa.com/post/194 دلیل برای سوگند خوردن

درخواست حذف اطلاعات

حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. 4-و یا آن که سخنان و گفتارش متز ل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید ) و زبانش به سوگند عادت کرده است. تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام : ص 429 ...
منبع : http://vahaaj.blogfa.com/post/19نیل گورساچ سوگند یاد کرد

درخواست حذف اطلاعات

«نیل گورساچ» نامزد دونالد ترامپ، رئیس جمهور برای عضویت در دادگاه عالی این کشور سوگند یاد کرد. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6042716/نیل-گورساچ-سوگند-یاد-کردتلویزیونی “به خاطر سوگند” با کیفیت عالی

درخواست حذف اطلاعات

رایگان تلویزیونی به خاطر سوگند با کیفیت عالی wide به خاطر سوگند محصول 1394 به کارگردانی سید رحیم حسینینسخه بهینه شده با و حجم کم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://zoodls.blogsky.com/1396/04/13/post-1052/ع | ترامپ سوگند یاد کرد

درخواست حذف اطلاعات

دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/625827ترامپ سوگند یاد کرد+ع

درخواست حذف اطلاعات

دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/32665690ترامپ سوگند یاد کرد

درخواست حذف اطلاعات

دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/465022/ترامپ-سوگند-یاد-کرددر فضیلت شمس

درخواست حذف اطلاعات

.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸)...................√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فا ش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی  ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی دوشنبه! سی و پنج..._   سی دو درجه سانتی ...!! ...
منبع : http://haftaflakblue.blogsky.com/1396/02/19/post-1528/بدونسوگند...

درخواست حذف اطلاعات

به هیبت نام ت سوگند میچکد خاطرات تو برسطور نانوشته این دفتر عجب حکایتی ست قصه عاشقی بر قلب بیمارم. مثل قاصدکان بی نشان در کوچه پس کوچه های خی سرگردانم ...
منبع : http://compensation.blog.ir/1396/06/15/سوگندسوگند دروغی که فیلیپینی را برکنار کرد

درخواست حذف اطلاعات

کمیسیون انتصابات فیلیپین روز پنجشنبه انتصاب پرفکتو یاسای امور خارجه این کشور را به دلیل سوگند دروغ در خصوص شهروندی اش رد کرد و وی برکنار شد. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/495059/سوگند-دروغی-که-وزیر-فیلیپینی-را-برکنار-کردنیم ست سوگند کد 105

درخواست حذف اطلاعات

قیمت : 30000 توماننیم ست سوگند کد 105نیم ست فوق العاده زیبا و پر طرفداربا نگین های درخشان و ظرافت خیره کنندهشامل گردنبند و گوشواره [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://shoparzooni.blogsky.com/1396/02/05/post-979/نیم-ست-سوگند-کد-105سوگند نامه هنرجویان تکواندو

درخواست حذف اطلاعات

سوگند نامه هنرجویان تکواندو هنرجوی گرامی شما در زمانی که مفت به پوشیدن یونیفرم مقدس تکواندو شده اید باید به مربی، سالن تمرین ، ارشدهای کلاس (از لحاظ کمربند و سن ) ، پدر و مادر و هرآن که به شما چیزی آموخته ، احترام بگذارید و شما می بایست به بهترین شکل ممکن به سوگند خود وفادار مانده و همیشه آن را سر لوحه کار خود قرار دهید ضامن اجرای سوگند نامه شرف شماست . سوگند نامه تکواندو پومسه طبق اساسنامه کوکی وان : من درک می کنم که تکواندو چیست و از راهنمائی های معلمینم اطاعت می کنم. من سعی می کنم که مفاهیم تکواندو را در زندگی روزمره ام متجلی کنم عد را اساس زندگیم قرار دهم. من با تمام وجود تلاش خواهم کرد که به اصلاح روح و جسم خویش بپردازم و به همه مسلکهایم وفادار بمانم . من از پدر و مادرم اطاعت می کنم و داطلبانه در راه مردم و کشورم جان فشانی خواهم کرد و کوشش می کنم فرد مفیدی و با شخصیتی باشم . ‹‹‹خدای ...
منبع : http://taekwondo-haris.blogfa.com/post/69