بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

زیادی خودمان - جستجو

زیادی خودمان از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خودمآن

درخواست حذف اطلاعات

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان انتخ است که کردیم برای خودمان این و آن هیچ مهم نیست چه فکری ند غم نداریم، بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم دو مسافر یله در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان درد اگر هست برای دل هم می گوییم در وجود خودمان است دوای خودمان دیگران هر چه که گفتند بگویند، بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان ...
منبع : http://tanha-boy-tanha.blogfa.com/post-1125.aspxدشمن خودی

درخواست حذف اطلاعات

باور دارم که قبل از این که در دنیای واقعی ش ت بخوریم، در ذهنمان ش ت می خوریم و به خودمان و سبک و سنگین های الکی ـمان می بازیم. باور دارم که همه مان یک جاهایی از زندگی ـمان خودمان بینی خودمان را به خاک مالیدیم و خودمان پشت خودمان را به زمین زدیم. باور دارم گاهی باید در آینه به خودمان نگاه کنیم و بگوییم: "ش تت میدم! آره.. خودم ! تنهای تنها ..." ...
منبع : http://pary-afsay.blog.ir/post/دشمن-خودیمحمد

درخواست حذف اطلاعات

بعد از این خوب و بدش باشد پای خودمانانتخ است که کردیم برای خودماناین وآن هیچ مهم نیست که چه فکری ندغم نداریم بزرگ است خدای خودمانبی خیال همه با فلسفه اشان خوش باشندخودمانآیینه هستیم برای خودمانما دو رودیم که حالا سره دریا داریمدو مسافر همه در آب و هوای خودماناحتیاجی به در و دشت نداریم اگررو به هم باز شود پنجره های خودماندرد اگر هست برای دل هم میگوییمدر وجود خودمان هست دوای خودماندوست داریم که نفهمند.. بیا بعد از اینخودمان شعر بخوانیم برای خودمان ...
منبع : http://ma2taforever.blogfa.com/post/116به گمانم نرسد روز وصال خودمان

درخواست حذف اطلاعات

به گمانم نرسد روز وصال خودمان بنشین تا گریه به حال خودمان مثل سرما زده ها در دل خود یخ زده ایم کوهی از یخ نشود هم به مثال خودمان چو پرستوی مهاجر شه ی نو بلکه پیدا راه و روال خودمان قبل از آنی که به یک پاسخ مثبت برسیم خط سرخی بکشیم روی سئوال خودمان ما همانیم که رویم تا به ابد رو به عقب چکنیم خود زده ابم پا به مجال خودمان سالها رفت و به یک لحظه نگردیده خموش آتشی را که زدیم در پر و بال خودمان ای عسل تا خبر از میوه ی شیرین برسد سبدی پر از میوه ی کال خودمان ...
منبع : http://asalpoem.blogfa.com/post/137/به-گمانم-نرسد-روز-وصال-خودمانتنها دوست واقعیم ” خودم”

درخواست حذف اطلاعات

امروز به عشقِ خودم از خواب بیدار شدم به عشقِ خودم ورزش با نهایت عشق خودم برای خودم چای ریختم خودم با خودم چای نوشیدم به عشقِ خودم نشستم سرکار به عشقِ خودم ساعت ها کار و نوشتم به عشقِ خودم ید رفتم به عشقِ خودم برای خودم لباس یدم و ... آدم باید در درجه ی اول به عشقِ خودش زندگی کند اصلاً باید هر روز صبح روی درِ یخچال خودش برای خودش یادداشت بنویسد خودش به خودش بگوید عزیزم بیدار شدی صبحانه بخور فلان غذا برایت ضرر دارد نخور فلان کارت را حتما انجام بده راسِ فلان ساعت قرصت را بخور بخاطرِ فلان اتفاق حرص و جوش نخور و ... ما وقتی تنهاییم فکر می کنیم هیچ نیست اما همیشه وقتِ تنهایی یک نفر هست که او را نمی بینیم و آن هم ی نیست جز [ خودمان ] او ما را همیشه می بیند همیشه کنارمان است در بهترین شرایط و بدترین شرایط رفیقِ مان است خودمان گاهی اوقات کنارِ خودمان می ایستد و ضربه خوردن مان را نگاه می کند و دلسوز ...
منبع : http://lilium61.persianblog.ir/post/84خودمان

درخواست حذف اطلاعات

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان انتخ است که کردیم برای خودمان این و آن هیچ مهم نیست چه فکری ند غم نداریم ، بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم دو مسافر یله در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان دیگران هر چه که گفتند بگویند ، بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان ...
منبع : http://dears.blogfa.com/post/32ضربه به خودمان

درخواست حذف اطلاعات

به درختان جنگل گفتم:چرا شما با این عظمت از تکه آهنی بنام تبر میترسید؟ گفتند :رنج ما از تبر نیست ، از دسته ی آنست که ازجنس خودمان است. بعضی وقت ها ما به خودمان ضربه می زنیم وخودمان را قطع می کنیم.وقتی خدا از روح خود به دمیده است چرا به اوضرر می زنیم ...
منبع : http://noralsamaa.blogfa.com/post/6مانته نیا

درخواست حذف اطلاعات

ما با اسم خودمان بودیم، دیدیم همه ی دنیا با اسم "زهرا" کامنت می گذارند! بعد آمدیم یک اسم خاص برای خودمان انتخاب کنیم و با نام شخصیت حقوقی مان کامنت بگذاریم، دیدیم باز همه ی دنیا ملکه شدند. این بار نام خودمان را گذاشتیم "مانته نیا" (با حفظ سمت ملکگی!) تا ببینیم آیا بازهم همه ی دنیا مانته نیا می شوند یا این نام مخصوص خودمان می ماند... آندره آ مانته نیا یک تندیس ساز متبحر و خالق اثر "مراسم نیایش سیبل در رم" است که اصل اثر هم اکنون در موزه ی ملی لندن می باشد. با تشکر از همه ی دوستان. و من الله وفیق! ...
منبع : http://zahraaghaee.blogfa.com/post/330در امتیازدادن به خودمان در رتبه پایینی قرار می گیریم..

درخواست حذف اطلاعات

در امتیاز دادن به خودمان. در رتبه بسیار پایینی قرار میگیریم..اشتباهات بسیار زيادي داریم.و از اشتباهاتمونم درس نمی گیریم...خیلی راحت ی رو مس ه می کنیم.از رنج هایه ی خوشحال می شویم...خودمان برایه دیگران قضاوت می کنیم..با اطمینان راه کجو که می دونیم آ عاقبت نداره رو می ریم...و در آ دوستمان را درجایی دوست داریم که یک جایی به دردمان بخورد.ودر مشکلات او را یاری نمی کنیم.. پایان .،رامین تابان محدت.، ...
منبع : http://ramin1behtarinha.blogfa.com/post/51بهار اومد لباس نو تنم کرد!

درخواست حذف اطلاعات

چند روزی است که از بهار گذشته چند روزی است که انگار بزرگتر شده ام چند روزی است که میگذرد هر گونه باشد می گذرد... اما چند روز دیگر می گذرد؟ چند روز دیگر باید بگذرد تا ما به خودمان بیاییم ؟ وقت هایی که خودمان نیستیم... وقت هایی که از خودمان گویی فرار می کنیم! فضای مجازی ، فضای فرار از تنهایی واتساپ و لاین و و... کدام را به خودت ترجیح می دهی؟ وقت هایی که دیگر خودمان نیستیم... ...
منبع : http://zahraalli.blogfa.com/post/116پووووف بابا پووووف

درخواست حذف اطلاعات

قرار نیست هیچ وقت با خودمان به صلح برسیم؟ دست کم خودمان خودمان را دوست داشته باشیم و این چوب دگنک قضاوت دیگران ساخته را بالای سر خودمان تکان تکان نگه نداریم؟ چرا دست از سر خودم برنمی دارم. چرا نمی هلم خودم را. آرامش کجاست؟ ...
منبع : http://pishdaramad.blogfa.com/post-491.aspxفرهنگ یعنی

درخواست حذف اطلاعات

فرهنگ یعنی دروغ نگوییمتهمت نزنیمصداقت پیشه کنیمحقایق را با ناحق نپوشانیماگر تا امروز دروغ گفته ایم دیگر دروغ نگوییماز الان و از خودمان شروع کنیماگر تا دیروز دروغ شنیده ایم دیگر دروغ نپذیریم از الان و از خودمان شروع کنیم اگر تا دیروز تهمت زده ایم دیگر سخنی که در آن شک و دودلی و اتهام است به زبان نیاوریماز الان شروع کنیم و از خودمان وظیفه خود را در قبال دیگران و جامعه و حتی خودمان بشناسیم ووظیفه شناسی را باید خود بدانیم بدانیم باید , نه ندارداز خودمان شروع کنیم و از الان کاری نکنیم, حرفی نزنیم, گمانی نبریم کهناچار باشیمعذرخواهی کنیم یاکتمان کنیم یافرار کنیم و یاعرق پیشانی را با دست پاک کنیماز خودمان شروع کنیم و از الان منتظر تغییر در دیگران نباشیم از خودمان شروع کنیم و از الان دوست داشته باشیم آنچه را ازرش دارد وآنچه را خدا به زیبایی خلق کرده و در من و ما قرار داده استبرای رضای خدا قدم بردار ...
منبع : http://kedernameh.blogfa.com/post/19خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان

درخواست حذف اطلاعات

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان انتخ است که کردیم برای خودمان این و آن هیچ مهم نیست چه فکری ند غم نداریم ، بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سرِ دریا داریم دو مسافر یله در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم ، اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان درد اگر هست برای دل هم می گوییم در وجود خودمان است دوای خودمان دیگران هرچه که گفتند بگویند، بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان | مهدی فرجی | ...
منبع : http://sher-ha.blogfa.com/post/968روزمرگی!

درخواست حذف اطلاعات

زندگیمان شده مملو از قضاوت های اشتباه ، از خودمان ، از دیگران ... انگار دانای بزرگ ما هستیم و همه ابله ! انگار هیچوقت به حقمان نرسیدیم ، زندگیمان شده حسرت و غم ، بی اعتمادی ، دروغ ، ریا ، دو رویی ... مادر هم که پیر شده ، پدر هم خسته از کار و بی حوصله ! ما هم به دنبال نیمه گمشده خودمان که انگار هیچوقت پیدا نمی شود ... و حرف های قشنگی که میزنیم و خودمان هم نمیفهمیمش ، مثل حفظ قرآن تو دوران دبستان ! ...
منبع : http://ravaniha133133.blogfa.com/post/21/روزمرگی-هشتصد و هشتاد و دو

درخواست حذف اطلاعات

بیایید دیگر از عاشقی هامان نگوییم، عشق مختص خداست، نه آن زن، نه آن مرد بیایید از خودمان بگوییم خودمان که خیلی گناه داریم، بنشینیم برای خودمان اشک بریزیم نه برای عشق از دست رفته مان کمی به فکر خودمان باشیم بگذریم، نه برای یک نفر برای همه آدم ها برویم هرجا که دلمان میخواهد، هرجا که قبلا با او رفتیم و داغش به دلمان ماند و دیگر ندیدیم برویم هرجا عشق کردیم هرچه دوست داریم ب یم، حتی اگر تک تک مغازه ها برایت سمفونی تنهایی بزنند بیایید خیلی کارها اگر این خاطرات، این آدم ها ،این مغزها بگذارند... اگر اگر اگر ااین دل بگذارد.. بیایید برویم... ...
منبع : http://na-renji.blogfa.com/post/271بیماری

درخواست حذف اطلاعات

همه چیزها را ما به خوبی می توانیم یاد بگیریم ، از علوم و هنرها گرفته تا کشف راههای طبیعت ، اما ما خودمان را یاد نمی گیریم ، هر روز از خودمان دورتر می شویم ، نمی توانیم با خودمان کنار بیاییم و راهمان را گم می کنیم . بقول فروید بزرگترین بیماری که با آن سر و کار دارم ، خودم هستم... بیماری | ئاکام کامرانی ...
منبع : http://kurdistani.blogfa.com/post-431.aspxحرف دل

درخواست حذف اطلاعات

خوب و بد هرچه نوشتند به پای خودمان انتخ ست که کردیم برای خودمان این و آن هیچ مهم نیست چه فکری ند غم نداریم،بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم دو مسافر یله در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان درد اگر هست برای دل خود می گوییم در وجود خودمان است دوای خودمان دیگران هر چه که گفتند بگویند ،بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان ...
منبع : http://mehrangiz19.blogfa.com/post/11زیادی

درخواست حذف اطلاعات

افتاده در این راه، سپرهای زيادي یعنی ره عشق است و خطرهای زيادي بیهوده به پرواز مین کبوتر! بیرون قفس ریخته پرهای زيادي این کوه که هر گوشه آن پارۀ لعلی است خورده است بدان خون جگرهای زيادي درد است که پ ر شده باشند در این باغ بر شانۀ تو شانه به سرهای زيادي از یک سفر دور و دراز آمده انگار این قاصدک آورده خبرهای زيادي راهی است پر از شور، که می بینم از این دور نی های فراوانی و سرهای زيادي هم در به دری دارد و هم خانه عشق است و مزینّ به هنرهای زيادي بیچاره دل من که در این برزخ تردید خورده است به اما و اگرهای زيادي جز عشق بگو کیست که افروخته باشند در آتش او خیمه و درهای زيادي... سعبد بیابانکی ...
منبع : http://poemcloob.blogfa.com/post/287ایران پوریان: تمرکزمان روی خودمان است

درخواست حذف اطلاعات

م ع تیم تراکتور سازی می گوید: سعی می کنیم در ادامه فصل بازی به بازی با برد کارمان را پشت سر بگذاریم و تمرکزمان روی کار خودمان خواهد بود. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/478303/ایران-پوریان-تمرکزمان-روی-خودمان-استیک مساوی همه چیز را عوض می کند/از دید خودمان قهرمان هستیم

درخواست حذف اطلاعات

رئیس هیئت مدیره باشگاه دبیری گفت: با توجه به نتایج ب شده و حقوقی که از ما ضایع شده است از نظر خودمان قهرمان هستیم. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/33332947پس از پیروزی مقابل ذوب آهن؛/ ایران پوریان: تمرکزمان روی خودمان است

درخواست حذف اطلاعات

م ع تیم تراکتور سازی می گوید: سعی می کنیم در ادامه فصل بازی به بازی با برد کارمان را پشت سر بگذاریم و تمرکزمان روی کار خودمان خواهد بود. ...
منبع : http://varzesh3.com/news/1394924/ایران-پوریان-تمرکزمان-روی-خودمان-استقاضی: در زمین خودمان سرمان را ب د

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم فوتسال آزاد گفت: متاسفانه در بازی برابر آذرخش بندرعباس در زمین خودمان سرمان را ب د. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/484698/قاضی-در-زمین-خودمان-سرمان-را-بریدندبه خودمان مربوطیم..

درخواست حذف اطلاعات

ما به خودمان مربوطیم!!پشت سرمان حرف است...هوای بد است...حدیث است...ما از پی رد پای باد نرفته ایم...نمی رویم...ما دوست داریم!علاقه داریم!می رویم کنج یک جای دور،رویا هایمان را یواشکی برای همشبیه ترانه می خوانیم!ما به خودمان مربوطیم!!ما زیر باران نشسته ایم!طوری که شما فکر می کنید،ما داریم رو به دریا گریه می کنیم!!...#سید علی صالحی ...
منبع : http://snowflakes.blogfa.com/post/643/به-خودمان-مربوطیم-ملودی474

درخواست حذف اطلاعات

معمولا به ما چیزی نمیگویند و ما همیشه آ ین نفری هستیم که همه چیز را می دانیم این دردناک نیست...گاهی ندانی بهتر است... ما راه خودمان را می رویم کار خودمان را می کنیم و سعی می کنیم با خودمان در کنار همدیگر برای هم نیکوترین لحظه ها را بسازیم..ما به مرام و قاعده قانونها و مسلکشان کاری نخواهیم داشت من بعد از این...ما زندگی خودمان را خواهیم داشت..و با انی که دوستمان دارند و برایمان اعتباری بیش از این حرفها قائلند خوشیم..همین و بس... *ادامه دارند این خط نوشته ها که بریده ی یک رو مه اند بر بیقراری شامگاهی بهاری... ...
منبع : http://fa3leaghaghi.blogfa.com/post-476.aspxمردم همیشه قوی ترند ...

درخواست حذف اطلاعات

به این ع نگاه کنید آقایان! .. آقایانی که پایتان را گذاشته اید روی گلوی ما! .. روی گلوی این جوانان! .. ببینید!!! ... ما نمی میریم! .. ما تمام نمی شویم! ... ما بسیاریم! ... ما هفتاد میلیون نفریم!! ... چگونه ممکن است تمام شویم؟! ... ما همه جا "راه" خودمان را داریم! .. مسیر خودمان را داریم! .. زندگی و شور و آرمان خودمان را داریم! ... آرمانهای دروغین شما مال خودتان! .. راه های هموار و ساده ی شما مال خودتان! ... زندگی دروغین و بی شور و شوق شما مال خودتان! ما "راه" خودمان را داریم! حتی در "هیمالیا" هم ، راه خودمان را داریم! .. و پرچم خودمان را! ... و شعار خودمان را! .... پرچم ها و شعارهای مجعول شما مال خودتان! .. پرچم ما این است! ... ع دوستانمان! ... ما با دوستانمان همچنان قله ها را صعود خواهیم کرد! ... تا ابد صعود خواهیم کرد!! .. هر کدام مان که بیفتد ، دیگری برمی خیزد!! ... و ما تا ابد در کنار ه ...
منبع : http://magma.blogfa.com/post-823.aspxمجله هنری ژوان:

درخواست حذف اطلاعات

ما برای خودمان وقت نداریم ، توی یک رابطه هستیم بعد از اولین قرار شام ،تمام شب را به این فکر می کنیم که : یعنی او به من چه حسی دارد؟ و حتی یک بار هم از خودمان نمی پرسیم من به او چه حسی دارم؟ ماه ها میگذرد بعد از ا ین دعوا عصبی جلوی آیینه می رویم و دستمان را توی موهایمان می کشیم که : اگر او دیگر مرا نخواهد چه؟ و هیچ وقت از خودمان نمی پرسیم من حاضر به ادامه دادن هستم ؟ما برای خودمان وقت نداریم ، ما وقت نداریم به این فکر کنیم که خودمان چه رنگ مویی را ترجیح می دهیم یا دوست داریم چه سبک لباسی را بپوشیم چون دائما در حال ایراد گرفتن از طرز لباس پوشیدن و رنگ موی دیگرانیم ، ما وقت نداریم فکر کنیم تا بدانیم به چه چیزی در زندگیمان اعتقاد داریم و به چه چیزی اعتقاد نداریم .ما وقت نداریم بدانیم واقعا مهربان بودن با حیوانات را دوست داریم وقتی توی شهربازی برای سوار شدن یک وسیله ی بازی با اخم از یک بچه ی ده ...
منبع : http://avayemehrvatan.blogfa.com/post/89تاکید دفاع بر استفاده از پیشران هسته ای

درخواست حذف اطلاعات

دهقان گفت: با توجه به قابلیت ها و داشته های خودمان باید مسیر راه خودمان را ترسیم و پیش ببریم و معتقدیم در شناورهای سنگین و زیردریایی ها بایستی از انرژی هسته ای استفاده کنیم. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/691060/تاکید-وزیر-دفاع-بر-استفاده-از-پیشران-هسته-ایnote to self

درخواست حذف اطلاعات

وقتی توی خیابان راه می روید و به یک تکه لگد می زنید، درواقع می خواهید آن را از سر راهتان دور کنید تا از کثیفی اش چیزی به شما نرسد. اما اتفاقی که در واقع می افتد این است که کفشتان در برخورد با آن کثیف می شود و بو می گیرد. حرمت گوش و زبان خودمان را، خودمان نگه داریم و با بحث با آدم های بی پروا و بی حد و بی چاک ودهن آلوده شان نکنیم. ...
منبع : http://faella.blog.ir/post/123گوش واره

درخواست حذف اطلاعات

وقتی توی خیابان راه می روید و به یک تکه لگد می زنید، درواقع می خواهید آن را از سر راهتان دور کنید تا از کثیفی اش چیزی به شما نرسد. اما اتفاقی که در واقع می افتد این است که کفشتان در برخورد با آن کثیف می شود و بو می گیرد. حرمت گوش و زبان خودمان را، خودمان نگه داریم و با بحث با آدم های بی پروا و بی حد و بی چاک ودهن آلوده شان نکنیم. ...
منبع : http://faella.blog.ir/post/123