بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

رویایی دارم - جستجو

رویایی دارم از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.رویا

درخواست حذف اطلاعات

من رويايي دارمبه سان نیایش من رويايي دارمچون حضور خورشید در اسمان من رويايي دارمگرم و شیرین چون لبان تو... قلبت را دنبال کنصدا را دنبال کنرویایت را دنبال کنبگذار دنبا زیر خورشید نگاهت شکل بگیرد انچه می شنویاواز چکاوکی ستانچه می بینیدویدن پلنگی ستانچه حس می کنیخون خورشید است من رويايي دارمرويايي که از چیزی روایت می کندرويايي که دل را به لرزه می اندازدو بیاد بسپار،این رویا بدون تو کامل نخواهد بود تو صدای من را می شنویتو زیر خورشید مرا ترک می کنیهر چیزی که می بینیاز رفتن حکایت داردچون تو روح رویای من خواهی بودو چونان یکی شهباز کوه خویش را ترک می گویی بیاد بسپارتو یگانه خواهی بودزیر خورشید من رويايي دارمکه هر کجا پر کشی،به دنب روانه خواهی شد ...
منبع : http://cigarrillo.blogfa.com/post/39رویا

درخواست حذف اطلاعات

من رويايي دارمبه سان نیایش من رويايي دارمچون حضور خورشید در اسمان من رويايي دارمگرم و شیرین چون لبان تو... قلبت را دنبال کنصدا را دنبال کنرویایت را دنبال کنبگذار دنبا زیر خورشید نگاهت شکل بگیرد انچه می شنویاواز چکاوکی ستانچه می بینیدویدن پلنگی ستانچه حس می کنیخون خورشید است من رويايي دارمرويايي که از چیزی روایت می کندرويايي که دل را به لرزه می اندازدو بیاد بسپار،این رویا بدون تو کامل نخواهد بود تو صدای من را می شنویتو زیر خورشید مرا ترک می کنیهر چیزی که می بینیاز رفتن حکایت داردچون تو روح رویای من خواهی بودو چونان یکی شهباز کوه خویش را ترک می گویی بیاد بسپارتو یگانه خواهی بودزیر خورشید من رويايي دارمکه هر کجا پر کشی،به دنب روانه خواهی شد ...
منبع : http://cigarrillo.blogfa.com/post/39و شادمهر

درخواست حذف اطلاعات

a# c dm من رويايي دارم ، رویای ... رویای یک ِ بیوقفه از شادی a# c dm من رويايي دارم ، از جنسِ بیداری ...رویای تسکینِ این دردِ تکراری a# f c gm دردِ جهانی که از عشق تهی میشه ... دردِ درختی که میخشکه از ریشه dm-a#-dm a دردِ زنِایی که محکومِ آزارن dm a# c dm تعبیرِ این رویا درمونِ دردامه ... درمونِ این دردا تعبیرِ رویامه dm a# c dm رویای من اینه دنیای بی کینه ... دنیای بی کینه رویای من اینه a# c dm من رويايي دارم ، رویای رنگارنگ ... رویای دنیایی سبزو بدونِ جنگ a# c dm من رويايي دارم که غیرممکن نیست ... دنیایی که پاکه از تابلوهای ایست a# f c gm دنیایی که بمبو موشک نمیسازه ... موشک روی خوابِ کودک نمیندازه dm-a#-dm a dm دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن ... آدمها به جرمِ پرسش نمیمیرن ...
منبع : http://irann-azna.blogfa.com/post/17از دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

از تو سخن به آرامی از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن از تو به وقتی سخن از تو می گویم از عاشق از عارفانه می گویم از دوستت دارم از خواهم داشت از فکر عبور در به تنهایی من با تمنای تو خواهم ماند. من با سخن از تو خواهم خواند ما خاطره از شبانه می گیریم ما خاطره از گریختن در یاد شاعر: یدالله رويايي بخشی از شعر «از دوستت دارم» از مجموعه "گزینه اشعار" + خیـــال نوشت: گزینه شعرهای یدالله رويايي شامل گزیده ای از پنج مجموعه شعر منتشر شد. گزینه شعرهای رويايي دفترهای «بر جاده تهی»، «آوازها و ترانه ها»، «از دوستت دارم»، «شعرهای دریایی» و یک مجموعه شعر منتشر نشده را دربر می گیرد. «گزینه اشعار یدالله رويايي» با شمارگان 550 نسخه به قیمت 13 هزار و 600 تومان به تازگی از سوی نشر مروارید منتشر شده است. ...
منبع : http://khiyalekham.blogfa.com/post-1100.aspxص نیست

درخواست حذف اطلاعات

آخ دلم میخواست از خیلی چیزها حرف بزنم، از سفر رويايي دیگه ای که به شمال داشتیم، از اون فضای بهشتی و کباب خوشمزه ای که خوردیم. صبحونه ی رويايي کنار دریای زیبا که پر از جلبک بود. اما الان دلتنگم و گله ها دارم. از خداوند گله دارم که چرا اینقدر من رو تنها رها میکنه، خ که عشق و آرامش رو بهم نشون داد مثل سر که همش باید حسرتش رو بخورم. ...
منبع : http://gharib7.blogfa.com/post/906/صدایی-نیستیوسفم

درخواست حذف اطلاعات

شـاید این صفحه همان پنجرهء رويايي استکه من از شیشهء شفاف لغاتروی زیبای تو را می بینمگاه ت دن مهتاب حضورت و نسیمی که معطر به تو و شاد استمی خورد بر تن این پنجره ی روياييواژه ها می خوانند، غزل مستی تو، شعر بیت منای صدایت پر از آرامش روحو دلت آینهء پاک وجودباورت هست که من نغمهء وصل تو بر لب دارم؟ ...
منبع : http://chashma-ya.blogfa.com/post-212.aspxدخترم selena

درخواست حذف اطلاعات

آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان میدهم... هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم... من دخترم... پر از راز... هرگز مرا نخواهی دانست... هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی ی ... هرگز مرا نمیفهمی... مگر از نسلم باشی... مگر از جنسم باشی... من دخترم... از نسل لیلی... دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت ...
منبع : http://85120.blogfa.com/post-182.aspx♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡

درخواست حذف اطلاعات

سلام .... عشقم اصلا حالم خوب نیس ... خیلی بهت نیاز دارم .. وقتی بام حرف می زنی خیلی اروم می شم ... اصلا حوصله هچ و ندارم به جز تو .. نفس زند گی .... به خدا فقط به خاطر تو اومدم نت ... تا ا دنیا باهات .... جونم به تو وابسته س ... دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم ♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡ ...
منبع : http://shocolatalkh50.blogfa.com/post/3616 تیر

درخواست حذف اطلاعات

و باز دنیا شروع می شه خیلی خیلی خیلی با خودم فاصله دارم یه جورای هنگم ، گیجم فقط دارم شانس میارم ای کاش تا به پیچ بعدی نرسیدم چشمام باز بشه کلی سوال و کلی حرف کلی علامت !!!! من ، تو نداره بی هیچ رويايي من ، بی معنای آرزو من ، یه جاده یه مسافر من ، وقت رفتن رسیدن موندن ...
منبع : http://aha1.blogfa.com/post/156/16-تیربه رنگ خون

درخواست حذف اطلاعات

عشقی دارم به رنگ خون دوسش دارم عین جنون عشق سرخ آریایی ز له آسیایی تو هستی برای من یک عشق رويايي رنگ پیرهنت به رنگ خون فریاد می زنم برایت تا پای جون قتل عام کن تیمارو قهرمان بمون رنگ سرخ پیرهنت در رگ من جاری تو در تمام آسیا رقیب نداری در دروازه رقبا هی گل می کاری برای قهرمانی تو بیقراری ...
منبع : http://perspolis-is-hero.blogfa.com/post-4530.aspxبارون رویایی...

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا ************** بارون رويايي یه شب به زیر بارون قدم زدیم دوتامون دستمو میگرفتی خنده روی لبامون یه شب صدای بارون سکوت بین مابود عطر خدا میپیچید که بین ما صفا بود غزل برات میگفتم یه شعر ناب و تازه یه شبه بی ستاره که رنگشو میبازه یه نوره پر انرژی یه عشق پر هیاهو یه دنیا واقعیت که منو دوست داره او یه حس فوق العادست که زیر بارون با تو قدم میزنم تو شب که دوست دارم نگاتو حالا بهار که بره شاید تو هم باش بری امشب میخوام از خدا که از پیشه من نری زهرا ... ...
منبع : http://aramesh55.blogfa.com/post/273/بارون-رویایی-رویایی دارم

درخواست حذف اطلاعات

رويايي عجیبی دارم امشب رويايي از جنس رنگین کمان عاشق باران ای شاه بیت شعر های من در خیال این عاشق شیدا بمان تو در خیالم نقش بسته ایی مثل جان در بدن تو چگونه نوای ج برمن مینوازی روزگار تلخ من نه بهاری دارد نه پاییزی چگونه در فراق تو ناله سر دهم در حالی که در خیالم نقش بسته ایی رویا شیخ زاده ...
منبع : http://roya20love.blogfa.com/post/98بدون تو

درخواست حذف اطلاعات

شب را دوست دارمماه را دوست دارمتاریکی رو دوست دارمبوسه را دوست دارمنجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارمپیچیدن های به دور همبا بدن های عرق کرده را دوست دارماحساس را دوست دارمعطش بوسیدن صبح زود را دوست دارمدیوانگی را دوست دارمقهوه سپیده صبح را دوست دارمهمه اینها فقط با تو لذت بخش استبدون تو ...هیچ کدام ...زیبا نیست ...دن بهرامی ...
منبع : http://danialbahrami.blogfa.com/post-111.aspxبدون تو

درخواست حذف اطلاعات

شب را دوست دارمماه را دوست دارمتاریکی رو دوست دارمبوسه را دوست دارمنجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارمپیچیدن های به دور همبا بدن های عرق کرده را دوست دارماحساس را دوست دارمعطش بوسیدن صبح زود را دوست دارمدیوانگی را دوست دارمقهوه سپیده صبح را دوست دارمهمه اینها فقط با تو لذت بخش استبدون تو ...هیچ کدام ...زیبا نیست ...دن بهرامی ...
منبع : http://danialbahrami.blogfa.com/post-111.aspx2014، سالی رویایی برای کریستیانو رونالدو

درخواست حذف اطلاعات

سال 2014 نیز به اتمام رسید و رونالدو همچون سال 2013، موفق به پیشی گرفتن از لئو مسی در آمار گ نی شد. هر دو بازیکن در مقاطعی از سال از مصدومیت رنج بردند که البته برای رونالدو این میزان، نمود بیشتری داشت. رونالدو دستکم سه ماه از سال را با مصدومیت همسترینگ پای چپ مواجه بود، با این حال او موفق شد در 56 بازی رسمی برای رئال و تیم ملی پرتغال، 58 گل به ثمر برساند. اگر بخواهیم گل های او در بازی های دوستانه را نیز محاسبه کنیم، آمار گ نی او به 63 می رسد. آ ین گل رونالدو روز و در بازی دوستانه مقابل میلان در دوبی به ثمر رسید. از سویی دیگر،تنها 11 روز دیگر به انتخاب مرد سال فوتبال جهان وقت باقیست و رونالدو را می توان از هم اکنون برنده توپ طلا دانست. با تصاحب این عنوان، سال رويايي 2014 برای رونالدو، رويايي تر نیز خواهد شد. ...
منبع : http://predict-btaraf.blogfa.com/post/200درد است که بی شمار در دل دارم

درخواست حذف اطلاعات

درد است که بی شمار در دل دارم / یک جنگل از انتظار در دل دارم /تا ریشه تمام باغ را سوزانده/داغی که من از بهار در دل دارم/انقدر که ارزو درونم مرده /یک دشت پر از مزار در دل دارم/مانند کویر تشنه ی بارانم/تا این همه شوره زار در دل دارم/(من) را که خودم حریف هستم اما /یک کودک بی قرار در دل دارم(نیما شکرکردی) ...
منبع : http://sheraye.blogfa.com/post/7دوست دارم ..

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم بیایی ولی نمیتوانم بگویم کِی مثل باران در تابستان طوفان در شهریور گرم، غیر منتظره دوست دارم پیدایم کنی درست لحظه ای که از پیدا ت نا امید شدم دوست دارم نگاهت کنم دوست دارم نگاهم کنی تا صبح، تا شب، تا ابدنگاهمان رعد و برق بزند ولی چشمانمان نبارد دوست دارم قلبم را به تپش بیندازی نفسم را قطع کنی لبانت را با لبهایم تَر کنی دوست دارم باشی دوست دارم پیدا شی دوست دارم باشیم فردا شیم عاشق شیم اثبات شیم .. ...
منبع : http://dreamerbrain.blogfa.com/post/11حسین(ع)-مناجات

درخواست حذف اطلاعات

نوای نینوا را دوست دارم صدای آشنا را دوست دارم اگر جام بلا از چشم یار است من این جام بلا را دوست دارم دعا یعنی تکلّم با خداوند تکلّم با خدا را دوست دارم اگر چه خارم و از خار کمتر گل باغ وفا را دوست دارم محبّت را عجب، حال و هوایی ست من این حال و هوا را دوست دارم نمی دانم کی ام آن قدر دانم علیّ مرتضی را دوست دارم خدا می داند، ای آل محمّد! که من تنها شما را دوست دارم چو ممزوج است با عطر حسینی نسیم نینوا را دوست دارم خدایا روز م باش شاهد حسین و کربلا را دوست دارم شود "میثم" که مولایت بگوید که این بی دست و پا را دوست دارم؟ ...
منبع : http://rezaandalib.blogfa.com/post/10دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنیدوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منیدوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منیدوستت دارم چون زیباترین رویای خو دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منیدوستت دارم چون به یک نگاه عشق منیدوستت دارم چون دوستت دارم..... ...
منبع : http://asheghiman.blogfa.com/post/449دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنیدوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منیدوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منیدوستت دارم چون زیباترین رویای خو دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منیدوستت دارم چون به یک نگاه عشق منیدوستت دارم چون دوستت دارم..... ...
منبع : http://asheghiman.blogfa.com/post/449دل زاری که من دارم ....

درخواست حذف اطلاعات

نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم به آزار دلم کوشد دل آزاری که من دارم و گر دل را به صد خواری رهانم از گرفتاری دلازاری دگر جوید دل زاری که من دارم به خاک من نیفتد سایه سرو بلند او ببین کوتاهی بخت نگونساری که من دارم گهی خاری کشم از پا گهی دستی زنم بر سر بکوی دلفریبان این بود کاری که من دارم دل رنجور من از هر دم می رود سویی ز بستر می گریزد طفل بیماری که من دارم ز پند ه ن درد جگر سوزم فزونتر شد هلاکم می کند آ پرستاری که من دارم رهی آنمه بسوی من بچشم دیگران بیند نداند قیمت یوسف یداری که من دارم ...
منبع : http://sh5409.blogfa.com/post-596.aspxیکی هست...

درخواست حذف اطلاعات

یکی هست ک تا امروز صبح هم ک شروع شدپیشم بودیکی هست ک من دوستش دارم یکی هست ک فقط مال منه یکی هست ک من فقط دوستش دارم یکی هست ک چادریه نمیدونی چ دلبریه من ک خیلی دوستش دارم اونم منو دوست دارم یه زندگی کنار اون عجب رويايي میشه... (( ...)) ...
منبع : http://theboyblack.blogfa.com/post/104i love u mr...

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چون من رو لوس می کنی . . . دوستت دارم چون همه ی نامه های عاشقانه ی قدیمی رو نگه داشتی . . . دوستت دارم چون غرورم رو جریحه دار نمی کنی . . . دوستت دارم چون بعضی وقت ها کارهایی رو میکنی که من دوست دارم . . . دوستت دارم چون نمی تونی ازم چشم برداری . . . دوستت دارم چون دلم رو نمی شکنی . . . دوستت دارم چون داری می جنگی تا به دستم بیاری . . . دوستت دارم چون وقتی عصبانی می شم خونسردیت رو حفظ میکنی . . . دوستت دارم چون زندگیم رو از یکنواختی دراوردی . . . دوستت دارم چون روی نقطه ضعف هام انگشت نمی ذاری . . . دوستت دارم چون با تو خوشبخت ترینم . . . دوستت دارم چون وقتی می خوای بیای پیشم هیچی جلودارت نیست . . . دوستت دارم چون کاری کردی که به خودم احساس خوبی داشته باشم . . . دوستت دارم چون واسم یه اسم مخصوص گذاشتی و باهاش صدام میکنی . . . دوستت دارم چون برنامه ی کاریت رو عوض میکنی تا بتونی بی ...
منبع : http://hanadays.blogfa.com/post/289دوستت دارم...

درخواست حذف اطلاعات

جای هر آن چیزی که در دنیا ندارم، دوستت دارم تنها دلیلِ لحظه های انتظارم ! دوستت دارم ای آشنای جاودان، ای واژه ی احساس ناب، ای عشق با اینکه دیگر نیستی حتی کنارم، دوستت دارم آرام جان! با ذکر نامت زیر لب آرام می گیرم عشق تو را در کنج پاسدارم، دوستت دارم با هر غزل از جوهر اشکم درون شعر می ریزم با بغض می گویم : تمام روزگارم ! دوستت دارم هر روز من..، بیهوده..؛ بی تو طی شد ، اما نه ! شب تا سحر یاد تو را در دارم، دوستت دارم شعرمرا یک بار دیگر هم بخوان بی بغض، با لبخند زیرا هلال خنده ات را خواستارم ، دوستت دارم ...
منبع : http://touch-my-soul.blogfa.com/post/63دوستت دارم...

درخواست حذف اطلاعات

جای هر آن چیزی که در دنیا ندارم، دوستت دارم تنها دلیلِ لحظه های انتظارم ! دوستت دارم ای آشنای جاودان، ای واژه ی احساس ناب، ای عشق با اینکه دیگر نیستی حتی کنارم، دوستت دارم آرام جان! با ذکر نامت زیر لب آرام می گیرم عشق تو را در کنج پاسدارم، دوستت دارم با هر غزل از جوهر اشکم درون شعر می ریزم با بغض می گویم : تمام روزگارم ! دوستت دارم هر روز من..، بیهوده..؛ بی تو طی شد ، اما نه ! شب تا سحر یاد تو را در دارم، دوستت دارم شعرمرا یک بار دیگر هم بخوان بی بغض، با لبخند زیرا هلال خنده ات را خواستارم ، دوستت دارم... ...
منبع : http://touch-my-soul.blogfa.com/post/63شاعر شیرین سخن

درخواست حذف اطلاعات

من اگر نظر حرامست بسی گناه دارمچه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارمستم از یست بر من که ضرورتست بردننه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارمنه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستننه مقام ایستادن نه گریزگاه دارمنه اگر همی نشینم نظری کند به رحمتنه اگر همی گریزم دگری پناه دارمبسم از قبول عامی و صلاح نیک نامیچو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارمتن من فدای جانت سر بنده وآستانتچه مرا به از گ چو تو پادشاه دارمچو تو را بدین شگرفی قدم صلاح باشدنه مروتست اگر من نظر تباه دارمچه شبست یا رب امشب که ستاره ای برآمدکه دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارممکنید دردمندان گله از شب ج که من این صباح روشن ز شب سیاه دارمکه نه روی خوب دیدن گنهست پیش سعدیتو گمان نیک بردی که من این گناه دارم سعدی ...
منبع : http://nafaserahat.blogfa.com/post/258اتفاق خوب

درخواست حذف اطلاعات

دستات تو دستامه،دنیا چقد زیباست اون عشق رويايي ،این حس بین ماست دیگه یقین دارم، تعبیر خوابامی اون نیمه ی قلبم، اونی که میخوامی با تو همه شعرام، سرشار احساسه چون عطر قشقمون، عطر گل یاسه مثل دوتا نوریم، تو این شب تاریک این رو شنی ما رو ، کرده به هم نزدیک میشه تصور کرد دنیا از این بهتر؟ یک لیلی و مجنون، هر روز عاشق تر؟ یک عمر ما بودیم محتاج این لحظه این لحظه که قطعا، خوشبختی محضه دیگه مهم اینه، همدیگه رو داریم دنیامونو دست، این عشق می سپاریم ...
منبع : http://nmidanm.blogfa.com/post/18مدتهاست....

درخواست حذف اطلاعات

مدتهاست عاشق توامدر عشق رويايي تو میسوزمفشارسنگین احساسم تمام قلبم را می فشارد دلم تنگ تنگ تنگ توست ازچشمانم مدام وبی دلیل اشک سرازیراستدستانم یخ زده انددلشوره دارم منتظرم گویی گمشده ای دارم که باید پیدایش کنمبدون او آرام و قرارندارم همه می گویند درمانی ندارم جزتو عشق منآمده ام تا مداوا کنی این درد بی درمان را ای مرهم تمام دردهای من ...
منبع : http://armanyekta.blogfa.com/post/35