بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

درسی - جستجو

درسی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.برنامه ریزی درسی پنهان

درخواست حذف اطلاعات

مروری اجمالی بر ادبیات و مطالعات حوزه برنامه درسي نشان می دهد که برنامه درسي در سه مقوله کلی برنامه درسي رسمی و صریح، برنامه درسي عظیم و برنامه درسي مستتر (پنهان) طبقه بندی شده است. این سه مقوله قلمرو جدید، برنامه درسي را به عنوان یک حوزه تخصصی در جهان امروز شکل داده است (قورچیان، 1374 ...
منبع : http://ahmadiesmaeil.blogfa.com/post/11نظریه های برنامه درسی

درخواست حذف اطلاعات

در رشته برنامه ریزی درسي میان متخصصان آن در خصوص نظریه های برنامه درسي نوعی منازعه و کشمکش وجود دارد. برخی منتقدان بر این باورند که تلاشهای برنامه درسي و متخصصان این رشته بیشتر معطوف به عمل و یا مسائلی است که در مدارس و مراکز آموزشی اتفاق می افتد. بنابراین برنامه ریزی درسي رشته ای عمل زده است و راه منطقی در این گیرو دار، توجه بیش از پیش به مقوله های نظریه پردازی در برنامه درسي و ابعاد آن است. در مقابل این عده، برخی دیگر بر این باورند که بسیاری از مباحث تعلیم و تربیت بیش از حد نظری شده است. حقیقت امر آن است که برنامه درسي، پدیده ای است زنده. زنده بودن برنامه درسي بدان معناست که همانند برخی از قلمروها نمی توان آن را به عنوان رخداد تلقی نمود. بهنگام بودن پدیده برنامه درسي و تاثیر پذیری آن از تحولات گوناگون ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث می شود که دارای تاثیر و تاثر متقابل با محیط خود ...
منبع : http://es-curriculum.blogfa.com/post-573.aspxارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی

درخواست حذف اطلاعات

در نخستین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسي در آموزش عالی که در تاریخ 30 مهر ماه 1393 در آزاد ی واحد خوراسگان برگزار می شود، مقاله دانشجوی ی به راهنمایی اعضای محترم هیئت علمی گروه پذیرفته شده که چکیده آن در زیر آمده است: رهنمودهای پارادایم پیچیدگی برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسي در آموزش عالی کامران شاهولی، سیدمنصور مرعشی، سیدجلال هاشمی هدف از این پژوهش بررسی پارادایم پیچیدگی به منزله ی یکی از بسترهای فلسفی کارآمد در تدوین برنامه ی درسي و استنتاج رهنمودهای آن برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسي آموزش عالی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیلی- استنتاجی انجام گردید و به نتایج زیر انجامید: پارادایم پیچیدگی با نگرشی متفاوت به جهانِ هستی و توصیف و تبیین آن بر اساس مفاهیمِ تغییر، پویایی، تعامل و بازخورد؛ و مؤلفه هایی چون تعدد عوامل اثرگذار بر پدیده ها، کل نگری، علیت پیچ ...
منبع : http://pesiscu.blogfa.com/post-36.aspxمقاله :مفهوم وحدود برنامه درسی

درخواست حذف اطلاعات

چکیده در این مقاله با استفاده و مراجعه به نظرات متخصصان علم برنامه درسي در خصوص معنا و مفهوم ،و حدود برنامه درسي مطالبی را تهیه و تنظیم کنیم و با استفاده از دیدگاههاو نظرات مختلف در خصوص تعاریف برنامه درسي ،قلمرو برنامه درسي ،،اه و مقاصد برنامه درسي ،تعریف عملیاتی از برنامه درسي ،اجرای برنامه درسي ،تغییر دربرنامه درسي ،تاریخ برنامه درسي ،تحقیق و ارزشی از برنامه درسي به عنوان یک سند ،یک نظام و یک قلمروو نیز ارتباط برنامه درسي به عنوان یک حوزه با حوزه های تخصصی تعلیم و تربیت :حوزه فلسفی ،روانشناختی و حوزه اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نظرات متخصصان و صاحبنظران برنامه درسي پرداخته و مطالبی را ارائه نماییم . واژگان کلیدی : برنامه درسي ، مبانی برنامه درسي ، مفهوم برنامه درسي مقدمه تعلیم و تربیت نقش بسیار مهمی در زندگی انسان و حتی (حیوان )دارد و بر هیچ این امر مهم پوشیده نیست چرا که تعلیم و تر ...
منبع : http://131350.blogfa.com/post/6..: برنامه ی درسی ملی :..

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ی درسي ملی چیست؟ برنامة درسي ملی معادل اصطلاح انگلیسی national curriculum است که در ادبیات برنامه ریزی درسي مورد استفاده است و در اغلب کشورهایی که دارای برنامة درسي ملی هستند، منظور از آن، برنامه های درسي ای است که در کل کشور و در سطح ملی اجرا می گردد و جنبة استانی یا محلی ندارد. تعریف برنامه درسي ملی برنامة درسي ملی سندی است که نقشة کلان برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ریزی درسي کشور را به منظور تحقق اه آموزش و پرورش نظام ایران تعیین و تبیین می نماید و موجب وحدت و انسجام بخشیدن به کلیة اجزای برنامه ها و نوسازی و بازسازی برنامه های درسي و تربیتی مبتنی بر فلسفة تعلیم و تربیت در نظام و قانونمند شدن امور برنامه ریزی درسي خواهد شد. . . . ادامه ی متن در ادامه ی مطلب... ...
منبع : http://noamooz1.blogfa.com/post/129کتاب های درسی ادبیات فارسی و مهارت های نوشتاری متوسطه دوره اول

درخواست حذف اطلاعات

کتاب درسي رسمیترین رسانه در زمینه ارتباط علمی است که به رغم گسترش استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی، نقش اساسی و مهمی در یادگیری برای همه سطوح دارد. برخورداری از بهره وری در تالیف کتابهای درسي نیازمند ارزی و نقد مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی هاست.هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتی می دهد و یا تجربه ای می آموزد. کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر کت که به بازار می آید، بی تردید پیامی آموزشی – چه مثبت و چه منفی، چه کم و چه زیاد – در بر دارد. با این تعریف وسیع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشی" هستند. اما اگر بخواهیم این تعریف کلی را تخصصی تر کنیم، می توانیم کتاب های آموزشی ادبیات را به صورت زیر تعریف کنیم:" کتاب های آموزشی ادبیات، کتاب هایی هستند که به منظور فراهم زمینه های ایجاد انگیزه آموزش جبرانی، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارت ها، ارتقای ...
منبع : http://varvaei.blogfa.com/post/45برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابت آلمان

درخواست حذف اطلاعات

برنامه درسي تربیت بدنی مدارس ابت آلمان محمد رضا اسمعیلی ، عضو هیئت علمی برنامه درسي تربیت بدنی از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می شود و تدوین برنامه درسي در آن به عهدة مراکز ای ی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسي تربیت بدنی یکی از استانهای این کشور یعنی استان هسن متمرکز است. استان هسن از استانهای مرکزی آلمان است و مرکز آن شهر ویسبادن تقریباً در مرکز کشور آلمان قرار دارد. فرانکفورت نیز که یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین ای آلمان است در این استان قرار دارد. ...
منبع : http://physicaledj.blogfa.com/post/17نمونه فرم تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی

درخواست حذف اطلاعات

همکاران عزیز،لطفا فرم تدریس اثربخش براساس برنامه درسي ملی را کرده و با توجه به بخشنامه فعالسازی گروه های درسي آن را تکمیل کرده و تا پایان بهمن ماه آن را ارسال نمایید. می توانید برای نمونه به فرم تکمیل شده ای از درس علوم نگاهی بیندازید. ...
منبع : http://englishteachers15.blogfa.com/post/48تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی تغییر جزئی کتاب درسي جغرافیای پیش ی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است : ...
منبع : http://climatealeshtar.blogfa.com/post-70.aspxکتابهای درسی دوره ی دبیرستان رشته ریاضی - فیزیک

درخواست حذف اطلاعات

*** کتابهای درسي سال سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید: کتاب درسي حسابان / کتاب درسي فیزیک (3) / کتاب درسي تاریخ معاصر ایران / کتاب درسي ادبیات (3) / کتاب درسي زبان فارسی (3) / کتاب درسي جبر و احتمال / کتاب درسي عربی (3) / کتاب درسي شیمی (3) / کتاب درسي هندسه (2) *** کتابهای درسي سال دوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید: کتاب درسي ریاضی (2) / کتاب درسي هندسه (1) / کتاب درسي عربی (2) / کتاب درسي جغرافیا / کتاب درسي شیمی (2) / کتاب درسي فیزیک (2) / کتاب درسي ادبیات (3) / کتاب درسي انگلیسی (2) / کتاب درسي آمادگی دفاعی / کتاب درسي آمارو مدل سازی / کتاب درسي دین وزندگی (2) / کتاب درسي زبان فارسی (2) *** کتابهای درسي سال اول متوسطه را کنید: کتاب درسي ادبیات (1) / کتاب درسي زبان فارسی (1) / کتاب درسي انگلیسی (1) / کتاب درسي دین و زندگی (1) / کتاب درسي فیزیک (1) / کتاب درسي زیست شناسی (1) / ...
منبع : http://rasoul1375.blogfa.com/post/20کتابهای درسی دوره ی دبیرستان رشته ریاضی - فیزیک

درخواست حذف اطلاعات

*** کتابهای درسي سال سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید: کتاب درسي حسابان / کتاب درسي فیزیک (3) / کتاب درسي تاریخ معاصر ایران / کتاب درسي ادبیات (3) / کتاب درسي زبان فارسی (3) / کتاب درسي جبر و احتمال / کتاب درسي عربی (3) / کتاب درسي شیمی (3) / کتاب درسي هندسه (2) *** کتابهای درسي سال دوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید: کتاب درسي ریاضی (2) / کتاب درسي هندسه (1) / کتاب درسي عربی (2) / کتاب درسي جغرافیا / کتاب درسي شیمی (2) / کتاب درسي فیزیک (2) / کتاب درسي ادبیات (3) / کتاب درسي انگلیسی (2) / کتاب درسي آمادگی دفاعی / کتاب درسي آمارو مدل سازی / کتاب درسي دین وزندگی (2) / کتاب درسي زبان فارسی (2) *** کتابهای درسي سال اول متوسطه را کنید: کتاب درسي ادبیات (1) / کتاب درسي زبان فارسی (1) / کتاب درسي انگلیسی (1) / کتاب درسي دین و زندگی (1) / کتاب درسي فیزیک (1) / کتاب درسي زیست شناسی (1) / ...
منبع : http://rasoul1375.blogfa.com/post/20تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است : ...
منبع : http://climatealeshtar.blogfa.com/post-70.aspxعلوم ستونی

درخواست حذف اطلاعات

آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسي از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسي ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسي ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ... ...
منبع : http://bookoloom.blogfa.com/post/35علوم ستونی

درخواست حذف اطلاعات

آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسي از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسي ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسي ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ... ...
منبع : http://bookoloom.blogfa.com/post/35ممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسی در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال و المسلمین بهرام محمدیان افزود: اگر معلمی دانش آموزان را اجبار به ید کتاب های کمک درسي کند این عمل تخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می شود.وی گفت: برخی ناشران کتاب های کمک درسي از مطالب کتاب های درسي کپی برداری کرده و آن را به عنوان کتاب کمک درسي با ۱۰ برابر قیمت کتاب درسي در بازار به فروش می رسانند.محمدیان افزود: امروز ما متوجه چاپ یکی از این کتاب ها شدیم که دقیقا کپی برداری شده از کتاب درسي بود و ما ناشر را شناسایی و موضوع را پیگیری حقوقی کردیم.رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: اگر دانش آموزی نیاز به مطالعه کتاب های کمک درسي داشت می تواند به کتابنامه های رشد آموزش و پرورش مراجعه و کتاب های استاندارد معرفی شده در این کتابنامه را مطالعه کند. ...
منبع : http://moallemmehr.blogfa.com/post/20اطلاعیه پروژه درسی 5

درخواست حذف اطلاعات

برای جلوگیری از تداخل پروژه درسي با امتحانات پایان ترم، انجام پروژه درسي به بعد از امتحان موکول می گردد.لذا تمامی دانشجویانی که در فهرست قطعی انجام پروژه درسي قرار داشتند دستور کار پروژه خود را پس از امتحان تحویل بگیرند. ...
منبع : http://akhbaredaneshjoo.blogfa.com/post-106.aspxزبان کهن و اصیل سمنانی در لیست واحدهای درسی قرار گرفت

درخواست حذف اطلاعات

گویش سمنانی واحد درسي سمنان می شود با رونمایی از کتاب آموزش گویش سمنانی، نخستین واحد درسي گویش های بومی در های کشور در سمنان ارائه می شود. خبرگزاری فارس: گویش سمنانی واحد درسي سمنان می شود به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی سمنان، در آیینی که با حضور جمعی از فرهنگ دوستان و یان در تالار دانش دانشکده علوم انسانی سمنان برگزار شد، از کتاب آموزش گویش سمنانی رونمایی شد. از مهر ماه نیز این گویش به عنوان دو واحد درسي به صورت اختیاری به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی این ارائه می شود. بهروز گل محمدی، رئیس دانشکده علوم انسانی سمنان در این آیین با بیان اینکه تدریس گویش سمنانی با پیشنهاد این و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با کلیات تدریس گویش سمنانی تحقق یافته است، اظهار کرد: سمنان نخستین کشور است که زبان بومی را به صورت واحد درسي ارائه می دهد. این کتاب توسط پرویز پ ...
منبع : http://semnanekohan.blogfa.com/post/64کتب درسی تخصصی درسی سیوطی

درخواست حذف اطلاعات

کتب درسي تخصصی درسي سیوطی اوضح المسالک 12 دوره – حاشیة الصبان 9دوره – نحوالوافی 15 دوره – شرح الاشمونی 4 دوره –شرح صریح علی وضیح 2دوره – فوائد الحجتیه 18 – مکررات 25 –مبادی العربیه10 مبلغ فروش دومیلیون و نهصد هزار تومان ...
منبع : http://howzemostafavi.blogfa.com/post/21جایگاه و نقش فعالیت های عملی ( کارآموزی) در برنامه های درسی رشته های علوم انسانی

درخواست حذف اطلاعات

جایگاه و نقش فعالیت های عملی ( کارآموزی) در برنامه های درسي رشته های علوم انسانی عبدالله پارسا[1] چکیده به تبع تحولات بین المللی اجتماعی ، اقتصادی، و…، برنامه های درسي رشته های مختلف از جمله علوم انسانی باید مطابق نیازها و انتظارات، به روز شده و متحول گردند. یکی از عملکردهای آموزش و پرورش که به ویژه در علوم انسانی تجلی و نمود بیشتری می یابند، جامعه پذیر افراد یعنی آموختن دانش و مهارت های لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در توسعه جامعه است. طرح ها و فعالیت هایی چون تشکیلات دانش آموزی، شوراهای دانش آموزی ، هلال احمر ، فرزانگان و... در سطح آموزش و پرورش و یا تشکل های دانشجویی اعم از ، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و... زمینه های خوبی برای پیوند با برنامه درسي مؤسسات آموزشی و ها دارند. ضرورت ایفای نقش برای برقراری توازن در جامعه، نیازمند داشتن دانشها ، گرایش ها و قابلیت های لازم است. تعلیم و تربیت با ش ...
منبع : http://moallemeebtedaiy.blogfa.com/post-83.aspxکتاب برنامه درسی پنهان

درخواست حذف اطلاعات

کتاب برنامه درسي پنهان نوشته ی سعید صفایی موحد، سید ابوالفضل حسینی مقدم و داوود باوفا است که از سوی مرکز انتشارات جهاد ی منتشر شده است. کتاب «برنامه درسي پنهان» شامل نه فصل است که به بیان ماهیت و چیستی، سطوح، ابعاد، لایه های برنامه درسي پنهان و پیامدهای آن پرداخته است و همچنین برنامه درسي پنهان در آموزش عالی و محیط های آموزش مجازی را بررسی نموده است. در مقدمه ی این کتاب آمده است: «برخی نظریه پردازان حوزة برنامه درسي، برنامه ریزی درسي را به عنوان تجربه تعریف کرده اند. طبق نظر این گروه، برنامه درسي شامل همه تجربه هایی است که یک فراگیرنده تحت راهنمایی مدرسه ب می کند. در صورتی که این تعریف از برنامه درسي را مد نظر قرار دهیم، آن گاه می توانیم از پدیده ای با عنوان برنامه درسي پنهان صحبت کنیم. در این کتاب برنامه درسي پنهان به عنوان «استعاره ای مناسب برای توصیفِ ماهیتِ سایه وار، تصریح نشده و بی شک ...
منبع : http://brm.blogfa.com/post-57.aspxبرنامه ریزی درسی

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ریزی درسي برنامه های درسي ، مهم ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی اساتید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسي دارد . به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسي را به خود اختصاص می دهد. توجه به وم برنامه ریزی درسي و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد. برای یادگیری موثر و دستی به اه آموزش، داشتن اطلاع کافی و جامع از ماهیت « برنامه ریزی درسي » مورد نیاز همه آموزش دهنده ها می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت و نقش برجستة برنامه های درسي، بررسی و تحقیق درباره کارآیی هر چه بیشتر آنها در شیوه تدریس، سنجش و در نهایت یادگیری فراگیرا ن بسیار ضروری و با اهم ...
منبع : http://barnamhedarse1392.blogfa.com/post/156اینم دو تا مقاله با موضوع برنامه ی درسی

درخواست حذف اطلاعات

نظریه هوش چندگانه و دل های آن برای برنامه درسي و آموزش نویسنده: محمود مهرمحمدی لحاظ ارزش های شهروندی در برنامه درسي برای تدریس در دوره دبستان نویسندگان: ملیحه آشتیانی، کورش فتحی واجارگاه، محمد یمنی دوزی سرخ ...
منبع : http://pajoohesh92.blogfa.com/post/363بسته های کامل درسی ی علم اطلاعات و دانش شناسی ویژه ی 94

درخواست حذف اطلاعات

جهت تهیه و ید بسته های درسي ی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی ): شرح مطالب درسي +نکات مهم + نمونه سوالات مختلف دوره ی ی علم اطلاعات و دانش شناسی شامل بسته اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته 2-مبانی کتابداری و اطلاع رسانی بسته 3-مدیریت اطلاعات :سازماندهی اطلاعات شامل سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات -مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات بسته 4-روش تحقیق و آمار جهت ب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به آدرس yari8625@yahoo.com ارسال نمایید ...
منبع : http://21centenarylibrarian.blogfa.com/post-247.aspxممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسی در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

ممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسي در مدارس معاون پژوهش و برنامه ریزی درسي آموزش و پرورش گفت: ا ام معلمان به ید کتاب های کمک درسي و تدریس آن در ساعات رسمی مدارس غیر قانونی است. حجت ال و المسلمین بهرام محمدیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: اگر معلمی دانش آموزان را اجبار به ید کتاب های کمک درسي کند این عمل تخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می شود. وی گفت: برخی ناشران کتاب های کمک درسي از مطالب کتاب های درسي کپی برداری کرده و آن را به عنوان کتاب کمک درسي با 10 برابر قیمت کتاب درسي در بازار به فروش می رسانند. محمدیان افزود: امروز ما متوجه چاپ یکی از این کتاب ها شدیم که دقیقا کپی برداری شده از کتاب درسي بود و ما ناشر را شناسایی و موضوع را پیگیری حقوقی کردیم. معاون پژوهش و برنامه ریزی درسي آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر دانش آموزی نیاز به مطالعه کتاب های کمک درسي داشت می تواند به کتابنامه ...
منبع : http://azarbairan.blogfa.com/post-7758.aspxانواع محتوا در برنامه ریزی درسی

درخواست حذف اطلاعات

- محتوای مکتوب : محتوا ممکن است به صورت متون و کتب درسي تدوین شود رایج ترین شکل محتوای مکتوب همان کتابهای درسي است . 2- محتوای شفاهی : محتواممکن است به صورت شفاهی باشد مانند توضیحات معلم در تدریس در مجموع می توان محتوا را معادل برنامه درسي فرض نمود زیرا حقایق خاص ، عقاید ، اصول ، مسائل و موارد مختلف دیگر معمولا در یک درس خاص گنجانده می شود ...
منبع : http://mahallati-12.blogfa.com/post/614کتب درسی پایه پنجم و نهم در سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت؟

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فرهنگیان: مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسي ابت و متوسطه نظری گفت: سال آینده کتب درسي پایه پنجم ابت و نهم متوسطه تغییر می کند که در پایه پنجم کتب فارسی، ریاضی و تعلیمات اجتماعی جدید است. محمود امانی طهرانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم در رابطه با تغییرات کتب درسي دانش آموزان در سال تحصیلی آینده اظهار داشت: سال آینده کتب درسي در دو پایه پنجم و نهم ابت تغییر می کند. ...
منبع : http://taecher123.blogfa.com/post/3445چالش بر سر کتاب های درسی ادبیات در ایسنا

درخواست حذف اطلاعات

چالش بر سر کتاب های درسي ادبیات در ایسنا سرویس : فرهنگی و هنری - ادبیات و نشر در نشست نقد کتاب های درسي ادبیات گفته شد، برای طرح چهره های مطرح معاصر محدودیتی وجود ندارد و اگر زمانی این اتفاق نیفتاده ، سلیقه شخصی بوده است. ...
منبع : http://geakm.blogfa.com/post-375.aspxهمایش تحلیل کتب درسی فارسی و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم

درخواست حذف اطلاعات

همایش تحلیل کتب درسي فارسی و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم با سلام و احترام به اطلاع همکاران محترم عضو انجمن می رساند با توجه به درخواست های مکرر اعضا و نویسندگان محترم، بنا بر صورتجلسه 18 انجمن، تاریخ برگزاری همایش تحلیل کتب درسي فارسی و مهارت های نوشتاری پایه های هفتم و هشتم از 16 بهمن به پنجشنبه 7/12/93 تغییر یافت. مکان برگزاری همایش در فرهنگیان، پردیس حضرت زینب کبری(س) اراک می باشد. سایر جزئیات همایش متعاقبا اعلام خواهد شد. با تشکر دبیرخانه انجمن ...
منبع : http://adabiyateaftab.blogfa.com/post/81منوچهر درفشه تصویرگر کتاب های درسی درگذشت

درخواست حذف اطلاعات

منوچهر درفشه تصویرگر پرتوان و توانمند کتاب های درسي جان به جان آفرین تسلیم کرد.رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با صدور پیامی درگذشت درفشه تصویر کتاب های درسي را به جامعه هنری ، مولفان کتاب های درسي و خانواده ایشان تسلیت گفت.در بخشی از پیام حجت السلام محمدیان آمده است: منوچهر درفشه، تصویرگر ی که نزدیک به سه دهه برای ک ن و نوجوانان این مرز و بوم در کتاب های درسي و غیردرسي با انگشت و رنگ یادگاری گذاشت و سخاوتمندانه آنچه را آموخته و اندوخته بود بر روی صفحه کتاب های درسي شادمانه با دانش آموزان و ک ن تقسیم نمود. ...
منبع : http://haloahval.blogfa.com/post/671بررسی و ارزی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح هوایی

درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات: 70 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع پژوهش اه و سؤالات تحقیق فصل دوم : بخش اول : ادبیات تحقیق تاریخچه مختصری از برنامه درس رویکردهای برنامه درسي الگوهای طراحی برنامه درسي ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسي نظریه برنامه درسي دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسي سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسي بخش دوم : آموزش زبان خارجی مهارتهای آموزش زبان فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی منابع و ابزار های یادگیری پژوهشهای عملی صورت گرفته فصل سوم : روش تحقیق جامعه نمونه آماری توصیف ابزار گردآوری اطلاعات روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 1 ـ تعاریف 2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها 3 ـ جداول 4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات خلاصه پژوهش بح ...
منبع : http://yousefsm.blogfa.com/post/62/بررسی-و-ارزيابی-برنامه-آموزش-زبان-انگليسی-در-سطح-دانشگاه-هوايی