بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

داشته باشد - جستجو

داشته باشد از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خوشبخت کلافی که سری داشته باشد !

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشد ، هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد ! حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل بازیچه ی دست تبری داشته باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دگری داشته باشد ! آویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد سردرگمی ام داد گره در گره اندوه خوشبخت کلافی که سری داشته باشد ! غزلی از "حسین جنتی " ...
منبع : http://greenwriter.blogfa.com/post-66.aspxصید و پلنگ

درخواست حذف اطلاعات

این خانه اگر قرصِ قمر داشته باشد، یک ماهِ سرآسیمه اگر داشته باشد، از پنجره ماه آمده باشد به تماشا، دیوار ـ سوی باغچه ـ در داشته باشد، دنیای برآشفته ام آرام بگیرد، بر مویش اگر گیره سر داشته باشد... می نوشم و می غرّم اگر در دلِ سنگش این نعره مستانه اثر داشته باشد می میرم اگر باغچه خانه ما را بوی نفسش ی ره برداشته باشد صیدی است که شایسته دندانِ پلنگ است البتّه پلنگی که جگر داشته باشد...! صالح دُروند ...
منبع : http://kiaf20.blogfa.com/post-45.aspxشعرطنز...

درخواست حذف اطلاعات

شعری که قرار است نمک داشته باشدپیدا است که باید متلک داشته باشد در مصرف رندانه کک قائده داریمهر پاچه قرار نیست که کک داشته باشد وقتی که خودش داشته ما کار نداریمخب داشته اصلا به درک داشته باشد لبخند یکی از تبعاتی است که در طنزمی آید تا خنده محک داشته باشد آدم چه نیاز است بخندد وسط جمعوقتی که لبش نیز ترک داشته باشد ایکاش که از نو بنگارند دبیرانتاریخ نباید حسنک داشته باشد مردودترین قسمت تاریخ همین جاستاینجا که بشر نمره تک داشته باشد با صحبت اگر حل بشود کار درستی استهر که به هر مسئله شک داشته باشد آن قدر زبون نیست که آدم نتواندیک قطعه زبان بین دو فک داشته باشد آیینه که زیبا نکند زشت ی رازیبا چه نیاز است بزک داشته باشد آن قدر شکم باد شد از فقر که امروزدلبند شما بادکنک داشته باشد می ترسم از آن روز که در نامه اعمالپا تا سر ما دوز و کلک داشته باشد وقتی که مگس ن کندوی عسل شدباید که عسل ه ...
منبع : http://panah994.blogfa.com/post/55ت حق انتخاب داشته باشد

درخواست حذف اطلاعات

...خطبا با دفاع از فردی که برداشته شده ، مسوول جدید را دشمن خود تصور نکنند چرا که اگر خطیب در جایگاه مقدسی قرار داشته باشد باید در نظر داشته باشد وی باید و حامی تمامی افکار و سلیقه ها باشد نه تنها حامی مخالفان ت فعلی باشد. .... ...
منبع : http://gholizade.blogfa.com/post-1336.aspxت حق انتخاب داشته باشد

درخواست حذف اطلاعات

...خطبا با دفاع از فردی که برداشته شده ، مسوول جدید را دشمن خود تصور نکنند چرا که اگر خطیب در جایگاه مقدسی قرار داشته باشد باید در نظر داشته باشد وی باید و حامی تمامی افکار و سلیقه ها باشد نه تنها حامی مخالفان ت فعلی باشد. .... ...
منبع : http://gholizade.blogfa.com/post-1336.aspxحسین جنتی

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشدهر مرد که با خود جگری داشته باشدحالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد !...سخت است پیمبر شده باشی و ببینیفرزند تو دین دگری داشته باشد !آویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشدسردرگمی ام داد گره در گره اندوه خوش بخت کلافی که سری داشته باشد ! ...
منبع : http://medadekhakestari.blogfa.com/post-628.aspxحسین جنتی

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشد ، هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد ! حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل بازیچه ی دست تبری داشته باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دگری داشته باشد ! آویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد سردرگمی ام داد گره در گره اندوه خوشبخت کلافی که سری داشته باشد !حسین جنتی ...
منبع : http://siiib.blogfa.com/post-99.aspxخوشبخت کلافی که سری داشته باشد !

درخواست حذف اطلاعات

باید کــــه ز داغم خبــری داشته باشد هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکــر دشمن پسری داشتـــه باشد ! حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل بازیچــــه ی دست تبــــری داشتـه باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تــــو دیــــن دگـــری داشته باشد ! آویخــــته از گــــردن من شـــاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد سر درگمـــی ام داد گـــره در گـــره اندوه خوشبخت کلافی که سری داشته باشد ! حسین جنتی ...
منبع : http://lifeoptions.blogfa.com/post/89میوه هایی قرآنی

درخواست حذف اطلاعات

انگور: خداوند در قرآن یازده بار از این میوه یاد کرده است: سوره بقره آین 266: آیا ازمیان شما ی هست که دوست داشته باشد که او را بوستانی از ما وانگور بوده باشد، و جوی ها در پای درختانش جاری باشد، و هر گونه میوه ای دهد. و خود پیر شده و فرزندانی ناتوان داشته باشد، بناگاه گردبادی آتشناک در آن بوستان افتد و بسوزد؟ خدا آیات خود را برای شما این چنین بیان می کند، باشد که بین ید. ...
منبع : http://farhang-esteghlal.blogfa.com/post/15سخن هفته

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب ا مان (عج) ادرکنی مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است. چهارشنبه 31/02/93 صادق (ع) می فرمایند: ده در ده چیز نباید طمع داشته باشند: 1) متکبر در نیک نامی نباید توقع داشته باشد.2) حیله گر در اینکه دوست واقعی داشته باشد نباید توقع داشته باشد.3) بی ادب در شرف و آبرو نباید توقع داشته باشد.4) بخیل در دوست و آشنای واقعی که با او خوب باشد، نباید توقع داشته باشد.5) مس ه چی در رفیق داشتن و دوست حقیقی نباید توقع داشته باشد.6) درس نخوانده در قضاوت ، نباید توقع داشته باشد.7) غیبت کننده در سلامت دین و بدن نباید توقع داشته باشد.8) حسود در آسایش قلب و ایمان نباید توقع داشته باشد.9) ده گیر، در بزرگی نباید توقع داشته باشد.10) کم تجربه و خود پسند در بزرگی و ریاست نباید توقع داشته باشد.بشنو پیروی کن ی را که تو را می گریان ...
منبع : http://ostadtehrani.blogfa.com/post/135/سخن-هفتهحالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشد هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل بازیچه ی دست تبری داشته باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دگری داشته باشد آویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد سردرگمی ام داد گره در گره اندوه خوشبخت کلافی که سری داشته باشد حسین جنتی ...
منبع : http://binam112.blogfa.com/post-193.aspxشعری زیبا

درخواست حذف اطلاعات

روزِ وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد ! کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش آن حق گزاران یاد باد گرچه صد رود است از چشمم روان زنده رود باغِ کاران یاد باد راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ای دریغا رازداران یاد باد ! . . تا کی دل من چشم به در داشته باشد ؟ ای کاش ی از تو خبر داشته باشد آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد … . . کبوتر و دو پلاک و دو خالی تو دلم دوباره گرفته ز بیخیالی تو تو ماس نگاه کدام پنجره ای ؟ که نقش بسته نگاهم به طرح قالی تو ................ ...
منبع : http://shahidhamidyaghoobi.blogfa.com/post/20ویژگی های یک برنامه ریزی خوب

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از صاحب نظران مدیریت و برنامه ریزی معتقدند که هر نوع برنامه ریزی باید 3 ویژگی ذیل را داشته باشد. بدون این 3 ویژگی، آن برنامه ریزی چندان مفید نیست. این ویژگی ها عبارتند از: اول این که برنامه حتما باید مکتوب شود. دوم این که در برنامه باید عدد و رقم وجود داشته باشد و سوم این که زمان داشت و دارای ضرب العجل باشد. به عبارت دیگر دارای محدوده زمانی باشد یا به قول خارجی ها (time-bounded) باشد. پس اگر این 3 شاخصه در برنامه ریزی شما وجود داشته باشد، برنامه خوبی خواهید داشت. ...
منبع : http://rashtmlm.blogfa.com/post/165ویژگیها و خصایص مهدى...

درخواست حذف اطلاعات

مهدى ، ى است که به وسیله خدا تعیین مى شود. چون بشر ناتوان است که چنین ى را بشناسد؛ زیرا که مهدى مانند فردى از افراد بشر است . مهدى ، ى است که اجرا کننده تعلیمات همه انبیا و خواسته هاى همه اولیا خواهد بود.مهدى ، بایستى دانشى نامتناهى داشته باشد، بینشى نامتناهى داشته باشد، استقامت نامتناهى داشته باشد، خستگى ناپذیر باشد، داراى بالاترین قدرت روحى باشد، رحمتى نامتناهى داشته باشد، مهربان و دوست خلق باشد، پاکیزه از کینه و عقده روحى باشد، خلق در نظر او ی ان باشند، آن قدر در عد و دادگرى پیشرفته باشد که نگذارد پوست ارزنى از دهان مورى گرفته شود، و انى که باقى خواهند ماند، یا از ترس خواهد بود و یا از طمع ، و هر دوى اینها با عد و دادگرى او سازگار نیست . ...
منبع : http://moalem94.blogfa.com/post/2/ويژگيها-و-خصايص-مهدى-قضات به تناسب بین جرم و کیفر توجه داشته باشند

درخواست حذف اطلاعات

مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده (ره) و انقلاب ی، تناسب بین جرم و کیفر را مهم بر شمرد و تاکید کرد: قاضی باید در نظر داشته باشد حکمش متناسب با جرم باشد؛ چراکه در صورت از دست دادن این تناسب باید در درگاه الهی پاسخگو باشد..... ...
منبع : http://pnulaw93.blogfa.com/post/134/قضات-به-تناسب-بین-جرم-و-کیفر-توجه-داشته-باشند-شرایط امر به معروف

درخواست حذف اطلاعات

شرایط امر به معروف و نهی از منکر اول ـ آن که آمر و ناهی، معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد بوجوب معروف و حرمت منکر، و ایمن باشد از اشتباه خودش. دوم ـ آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد، پس اگر احتمال عقلایی ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‎شود. سوم ـ آن که ی که واجب را ترک نموده و یا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند که مرتدع شده و بعد مرتکب نمی‎شود ساقط می‎شود. چهارم ـ آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق فاعل، منجَّز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد، پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف و نهی از منکر، ساقط می‎شود. و همین طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است ...
منبع : http://ghasemebnhassan.blogfa.com/post/12شرایط امر به معروف

درخواست حذف اطلاعات

شرایط امر به معروف و نهی از منکر اول ـ آن که آمر و ناهی، معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد بوجوب معروف و حرمت منکر، و ایمن باشد از اشتباه خودش. دوم ـ آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد، پس اگر احتمال عقلایی ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‎شود. سوم ـ آن که ی که واجب را ترک نموده و یا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند که مرتدع شده و بعد مرتکب نمی‎شود ساقط می‎شود. چهارم ـ آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق فاعل، منجَّز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد، پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف و نهی از منکر، ساقط می‎شود. و همین طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است ...
منبع : http://ghasemebnhassan.blogfa.com/post/12خوش اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات

درمورد خوش اخلاقی بار ها درقرآن کریم آمده است که اگر خوش اخلاقی کند پاداش بسیاری در آن دنیا خواهد گرفت به طور مثال اگر با ی دوستی کنیم اگر آن در درسش موفق باشد یک بیست به آن می دهیم واگر خانواده خوبی داشته باشد یک بیست دیگر به آن می دهیم واگر زیبایی داشته باشد باز یک بیست دیگر به آن می دهیم اما اگر اخلاق نداشته باشد جز صفر نسیبش نمی شود. ...
منبع : http://sinairandoost.blogfa.com/post/5"صاحب خانه"

درخواست حذف اطلاعات

صاحب زمان آدم "صاحب خانه" که داشته باشد...نمی تواند به در و دیوار میخ زیادی بکوبد...نمی تواند خانه را مال خودش کند. .باید اجاره ی خانه اش را هرماه بپردازد . . . آدم "صاحب کار" که داشته باشد، باید حساب کارش راپس بدهد...نمی تواند هرساعتی دلش خواست برود و بیاید...نمی تواند هرطورخواست کارکند . . . آدم صاحــب زمان کـه داشته باشد . . . صاحــب زمان،یعنی صاحب زمانهایی که تلف میشود, باگناه... با بیخیالی... یادم باشد در برابر ثانیه هایم مسئولم باید یک روزی به صاحبشان جواب پس بدهم... ...
منبع : http://1161etc.blogfa.com/post-510.aspxترس هایم

درخواست حذف اطلاعات

نمی ترسم که معشوقت زنی قد بلند و زیبا رو باشد نمی ترسم از این که خانه اش بالاشهر باشد و ماشینش آ ین مدل ،از این که عطرهای گرانقیمت ب د نمی ترسم از این که بینی باریک و کشیده داشته باشد و آنقدر خوش اندام باشد که تمام لباس های دنیا به تنش زیبا به نظر بیایند نمی ترسم که چشم هایش درشت و سیاه باشند ، نمی ترسم از این که بلد باشد آرایش کند ، بلد باشد آرام و با ناز حرف بزند ،نمی ترسم که با پاشنه بلند تلو تلو نخورد نمی ترسم که معشوقی داشته باشی که ناز چشم هایش شهر را به هم بریزد ،که کافی باشد شیشه ی ماشینش را پایین بکشد تا ترافیک شود نمی ترسم از این که معشوقت زنی پخته و با وقار باشد یا از دخترهایی باشد که سالی یک بار کربوهیدرات نمی خوردند تا اندام باربی مانندشان را حفظ کنند نمی ترسم که بی نقص و نفس گیر باشد ،که زبیا ترین زن دنیا باشد می ترسم شبیه من باشد یک دختر به غایت متوسط می ترسم مانتو های گل ...
منبع : http://dragon-fly.blogfa.com/post/7دوربین سنک

درخواست حذف اطلاعات

دوربین سنک گر بر روی سنگی بزرگ و ثابت که انگار آنرا بصورت ایستاده کاشته اند، سوراخی که آنطرف آن را بتوان دید، ایجاد شده باشد، در آن محل قبری مهم وجود دارد که معمولا عمق چندانی ندارد و به این نوع نشانه، اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) هم می گویند. باید توجه داشته باشید که این قبر در زیر این سنگ یا حول و حوش و اطراف آن نمی باشد و برای یافتن محل دقیق قبر ، می بایست از سمتی که سوراخ ایجاد شده بر روی سنگ، کمی قطرش بیشتر است، به داخل سوراخ نگاه کنید، بدون آنکه صورت و چشم خود را به آن بچسبانید. حداکثر حدود 70 متر جلوتر، باید جایی باشد که چند سنگ بزرگ را بر روی هم چیده باشند و یا ص ه ای بزرگ وجود داشته باشد که جلوی آن یک فرو رفتگی وجود داشته باشد. در محل مورد اشاره قبری وجود دارد که عمق آن زیاد نمی باشد و توجه داشته باشید که احتمال وجود یک خمره سکه در مجاورت و کنار قبر بسیار زیاد است. ...
منبع : http://khanpoya.blogfa.com/post/180دوربین سنک

درخواست حذف اطلاعات

دوربین سنک گر بر روی سنگی بزرگ و ثابت که انگار آنرا بصورت ایستاده کاشته اند، سوراخی که آنطرف آن را بتوان دید، ایجاد شده باشد، در آن محل قبری مهم وجود دارد که معمولا عمق چندانی ندارد و به این نوع نشانه، اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) هم می گویند. باید توجه داشته باشید که این قبر در زیر این سنگ یا حول و حوش و اطراف آن نمی باشد و برای یافتن محل دقیق قبر ، می بایست از سمتی که سوراخ ایجاد شده بر روی سنگ، کمی قطرش بیشتر است، به داخل سوراخ نگاه کنید، بدون آنکه صورت و چشم خود را به آن بچسبانید. حداکثر حدود 70 متر جلوتر، باید جایی باشد که چند سنگ بزرگ را بر روی هم چیده باشند و یا ص ه ای بزرگ وجود داشته باشد که جلوی آن یک فرو رفتگی وجود داشته باشد. در محل مورد اشاره قبری وجود دارد که عمق آن زیاد نمی باشد و توجه داشته باشید که احتمال وجود یک خمره سکه در مجاورت و کنار قبر بسیار زیاد است. ...
منبع : http://khanpoya.blogfa.com/post/180نحوه نگهداری فرش در انبار

درخواست حذف اطلاعات

نحوه نگهداری فرش در انبار فرش دستباف یک کالای با ارزش است که در صورت نگهداری خوب می تواند سالم و شکوهمند و زیبا باقی بماند. برای نگهداری فرش در جایی غیر از منزل مکانی لازم است که از هرجهت مناسب باشد . یک انبار خوب و مناسب می بایست ویژگیهای زیر را داشته باشد: 1. از مصالح مستحکم درست شده باشد تا در مقابل عوامل طبیعی کمتر آسیب ببیند. 2. سمپاشی هرچند وقت یکبار اطراف انبار تا موریانه و بید و ات موذی نتوانند به داخل آن راه پیدا کنند. 3. پنجره جهت انتقال نور به داخل به مقدار کافی باید وجود داشته باشد و همچنین دستگاه تهویه و هواکش نیز باید وجود داشته باشد. ...
منبع : http://ghalishoigolabrisham.blogfa.com/post/13می رسد جان به لبم گر که به مشهد نرسم

درخواست حذف اطلاعات

بینوا هرچه نوا داشته باشد بهتردرد این عشق صدا داشته باشد بهتر آنقدر صاحب این روضه کرم دارد کهبیشتر هرچه گدا داشته باشد بهتر قلبمان می زند، انگار... به نقاره زدندشاه امروز شفا داشته باشد بهتر هرکه افتاده مسیرش دم سقاخانهعطش کرببلا داشته باشد بهتر می نشیند به دل این حرف اگر، حرف بجاستهر ی زائرآقاست دلش کرببلاست ادامه مطلب.... رضا دین پرور ...
منبع : http://tabemey.blogfa.com/post/376عشق به معبود

درخواست حذف اطلاعات

بالاترینِ محبّت ها آن است که، محبّت به خدا باشد، که ی جز او سزاوار محبّت و شایسته ی محبوبیت نیست، و اگر چیزی دیگر هم دوستی را شاید، به واسطه ی انتسابش به اوست. اگر ی چیزی را نه از این جهت دوست داشته باشد، از جهل و قصورش در معرفتِ خداست. پس سزاوار آن است که، آدمی به تمام ذرّات موجودات، محبّت عام داشته باشد. از آن راه که جملگی آنها از آثار قدرت حق و پرتوی از انوار وجود مطلق است و محبّت خالص او نسبت به بعضی، به جهت خصوصیت نسبی که با او دارند باشد. [ملا احمد نراقی، معراج السّعادة، ص 716] ...
منبع : http://hadidelfani.blogfa.com/post/30مژدگانی به شیعیان

درخواست حذف اطلاعات

"اللهم انی اُحِبُهُما فاَحِبَهُما و اَحِبَ من یُحِبُهما" خدایا من این دو بچه ام را دوست می دارم تو هم اینها را دوست داشته باش و دوست داشته باش هر را که اینها را دوست داشته باشد. ران فاطمی نیا گفت : بالاترین مژده ای که در مورد حضرت مجتبی سلام الله علیه به شیعیان داده می شود این است که تمام علماء محترم سنی، آنهایی که احترام داشتند، علم داشتند، همه شان نوشته اند، پیغمبر اکرم(ص) شما را دعا کرده است و دعای پیغمبر رد نمیشود، هر که بگوید دعای پیغمبر رد میشود این آدم در مرز کفر قدم میزند، پیغمبر رحمت شما را دعا کرده است گفته است: خدایا دوست داشته باش هر حسن من را دوست بدارد، این رد نمیشود، شاید به تواتر رسیده باشد که وقتی اکرم(ص) حسن و حسین علیهماالسلام را می دید می فرمود: "اللهم انی اُحِبُهُما فاَحِبَهُما و اَحِبَ من یُحِبُهما" خدایا من این دو بچه ام را دوست می دارم تو هم اینها را دوست داشته باش ...
منبع : http://gohariman.blogfa.com/post/2580تیمم

درخواست حذف اطلاعات

می خواستم بدونم برای تیمم باید محل تیمم گرد هم داشته باشد؟ لازم نیست محل تیمم گرد و غبار داشته باشد ولی مستحب هست گردی داشته باشد. تبریزی،سیستانی،وحید«تا آنجا که امکان دارد بنابراحتیاط واجب گردی هم داشته باشد. این مسئله در رساله مکارم ذکر نشده است. ...
منبع : http://b-s-m-d.blogfa.com/post/846بدانیدهرکه علی (علیه السلام) رادوست داشته باشدمرادوست داشته است.

درخواست حذف اطلاعات

حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرمودند: بدانیدهرکه علی (علیه السلام) رادوست داشته باشدمرادوست داشته است. هرکه مرا دوست داشته باشد خدا از او راضی و خشنوداست و ی که خداازاوراضی و خشنودباشد پاداش اورابهشت قرارمی دهد (منبع:کتاب قطره ای ازدریای فضائل اهل بیت:186ازبحارالانوار114/27) ...
منبع : http://alinoorallah1.blogfa.com/post/70