بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

حقوق کودک - جستجو

حقوق کودک از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.پیمان نامه حقوق کودک چیست؟(بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

پیمان نامه حقوق کودک، توافقی است که در سازمان ملل صورت گرفته است.این پیمان تمام حقوق ک ن جهان را بازگو می کند، حتی استانداردهای اولیه ی زندگی خوب و رشد مناسب ک ن در مراحل مختلف را بیان می کند.کشورهایی که این پیمان را پذیرفته اند موظف هستند که تمام مواد پیمان را بکار ببرند و بصورت مرتب گزارش فعالیت های خود را ارایه می دهند. این پیمان نخستین تعهد اجتماعی است که تا به حال برای حفظ حقوق ک ن بسته شده است. پیمان حقوق کودک دارای یک مقدمه و 54 ماده قانون است که 41 ماده آن حقوق کودک را مطرح می کند و 13 ماده ی آن درباره ی چگونگی اجرای آن ماده ها در هر کشور است. ...
منبع : http://borjeranginkaman.blogfa.com/post/158نمونه تحقیق کامل حقوق کودک

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق کامل حقوق کودک تحقیق حقوق کودک فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 137 ...
منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/11/02/نمونه-تحقیق-کامل-حقوق-کودکمعرفی مقاله

درخواست حذف اطلاعات

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودکنویسندگان:معصومه ی، یحیی قائدی، سعید ضرغامی، غلامرضا حاجی حسین نژاد.مجله علمی پژوهشی "پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت"دوره 1، شماره دوم، زمستان 1393 تعداد صفحه: 16 تلقی سنتی از ک ن هرگز اینطور نبوده که آنها را بعنوان افرادی صاحب حقوق مورد توجه قرار دهند، بلکه تلقی موجود این است که به ک ن به عنوان موجوداتی که باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند نگاه شود. تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهطور مؤثر و مناسبی مفهوم کودک و حقوق او را، از حاشیه تفکر ملی و بین المللی به مرکز این تفکرات کشاند. این تغییرات منجر به تغییر نگرش و ادراک این پرسش شد که واقعاً یک کودک کیست؟هدف اصلی این پژوهش بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک است. برای دستی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی برای این تحلیل کنوانسیون حقوق کودک و بندهای ...
منبع : http://ph-of-edu.blog.ir/1395/10/26/معرفی-مقاله2610۳۰ درصد از جمعیت جامعه ایران ک ن زیر ۱۸ سال است

درخواست حذف اطلاعات

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به حقوق ک ن، گفت: برای جلوگیری از آسیب ها، باید از آنها حمایت کرد. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5980436/۳۰-درصد-از-جمعیت-جامعه-ایران-کودکان-زیر-۱۸-سال-استکو دک

درخواست حذف اطلاعات

کودک نجوا کرد :خدایا با من حرف بزن مرغ دریایی اواز خواند و کودک نشنید سپس کودک فریاد زد :خدایا با من حرف بزن رعد در اسمان پیچید اما کودک گوش نداد کودک نگاهی به اطرافش کرد گفت خدایا پس بگذار ببینمت ستاره ای درخشید ولی کودک توجه ای نکرد کودک فریاد کرد خدایا اااااااا به من معجزه ای نشان بده ویک زندگی متولد شد اما کودک نفهمید کودک با ناامیدی گریست خدایا با من در ارتباط باش بگذار بدانم اینجایی بنابراین خدا پایین امد و کودک را لمس کرد ولی کودک پروانه را کنار زد و رفـــــــــــت.... ...
منبع : http://lone77.blogfa.com/post/50کو دک

درخواست حذف اطلاعات

کودک نجوا کرد :خدایا با من حرف بزن مرغ دریایی اواز خواند و کودک نشنید سپس کودک فریاد زد :خدایا با من حرف بزن رعد در اسمان پیچید اما کودک گوش نداد کودک نگاهی به اطرافش کرد گفت خدایا پس بگذار ببینمت ستاره ای درخشید ولی کودک توجه ای نکرد کودک فریاد کرد خدایا اااااااا به من معجزه ای نشان بده ویک زندگی متولد شد اما کودک نفهمید کودک با ناامیدی گریست خدایا با من در ارتباط باش بگذار بدانم اینجایی بنابراین خدا پایین امد و کودک را لمس کرد ولی کودک پروانه را کنار زد و رفـــــــــــت.... ...
منبع : http://lone77.blogfa.com/post/50انحراف افکار شهروندان از حقوق خود با حقوق شهروندی!

درخواست حذف اطلاعات

در 29 آذرماه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور منشور حقوق شهروندی رونمایی و از جانب ایشان امضا شد. اما «حقوق شهروندی» واژه ای است دهان پرکن که این بار دستمایه ت برای عوام فریبی قرار… ...
منبع : http://vista.ir/cdn/32665665سفارش پازل حیوانات گروه سنی 5-6 سال +استودیو تصویرگری کودک کتابداران 1395

درخواست حذف اطلاعات

تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک ...
منبع : http://ketabdaran1.blogfa.com/post/36تصویرگر و طراح ک ن+ کتاب شعر کودک با موضوع شهادت+تصویرگر سادات شفیعی

درخواست حذف اطلاعات

تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک ...
منبع : http://ketabdaran1.blogfa.com/post/31میانترم دروس خانم صاحبی

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه علم حقوق 4/9/93 حقوق مدنی 2 4/9/93حقوق تجارت 4 24/9/93 ایین دادرسی 1و3 11/9/93حقوق مدنی 1و4 18/9/93 حقوق تجارت 1 10/9/93 ...
منبع : http://bafghamz.blogfa.com/post/10سفارش پازل حیوانات گروه سنی 5-6 سال +استودیو تصویرگری کودک کتابداران 1395

درخواست حذف اطلاعات

تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک +تصویرگر کتاب کودک+ تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک +تصویرگر کتاب کودک+ تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک + تصویرگر کتاب کودک +تصویرگر کتاب کودک+ تصویرگر کتاب کودک ...
منبع : http://tasvirgarha.blogfa.com/post/29/سفارش-پازل-حیوانات-گروه-سنی-5-6-سال-استودیو-تصویرگری-کودک-کتابداران-1395