بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جامعه - جستجو

جامعه از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.درس جامعه شناسی هنر

درخواست حذف اطلاعات

« بسم رب ال ء و الصدیقین » تعریف جامعه شناسی : محمدعلی رحیم زاده : داد93 می توان گفت که جامعه شناسی مجموعه ای از دانش است که بر اثر جستجو و مطالعات مبتنی بر روش علمی در ترکیب سازمان و جامعه و روابط اجتماعی موجود است . جامعه شناسی درصدد تجزیه و تحلیلِ امور و مسائل مهم زندگی اجتمای است . مانند : رشد ، بلوغ ، اختلافات ، منازعات ، قدرت ، و ... آگوست کنت بنیان گذار وضع کنندة علم جامعه شناسی تعاریف مختلفی را در خصوص جامعه شناسی بیان نموده است . او معتقد است جامعه شناسی علم تجزیه و تحلیل و تشریح مظاهر حیات در اجتماع به گونه ای که هر یک در یک طبقة خاص بگیرد . ...
منبع : http://negharman.blogfa.com/post/43/درس-جامعه-شناسي-هنر-جامعه باز

درخواست حذف اطلاعات

جامعه رنگی مصداق جامعه بازپوپری است. جامعه ای که, انسانها اگر چه در کنار هم می زیند ولی هریک میتوانند عقاید خود را داشته باشند و آنها را آزادانه بیان کنند.و بدین اعتبار, هر انسان همچنان هویت و شخصیت خویش را میتواند حفظ کند.آنان در یان جامعه رنگارنگ می پوشند و متنوع فکر می کنند و با احترام به عقاید جمعی فردیت خود را ساماندهی عقلانی می نمایند. ...
منبع : http://ravabetomomy1393.blogfa.com/post/22همه چیز درباره جامعه آماری و مفاهیم آن

درخواست حذف اطلاعات

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند...... ...
منبع : http://aminspss.blogfa.com/post/8خبرنامه شماره دو گروه جامعه شناسی مردم مدار

درخواست حذف اطلاعات

در این شماره می خوانید: رابطه یا نظام اجتماعی- پیشتازی هنرمند جامعه شناس- جامعه شناسی مردم مدار چیست؟- جامعه شناسی مردم مدار؛ جامعه شناسی جامعه شناسی- جامعه شناسی مردم مدار، دانشی تعاملی- آب و خاک و جامعه شناسی مردم مدار- بیچاره مردم، یا چرا «جامعه شناسی مردم مدار»، بهترین معادل برای public sociology است؟- هربرت گانس، معرف جامعه شناسی مردم مدار- کتابهای پرفروش جامعه شناسی: مطالعه ای اکتشافی- پژوهشگری به منزله حقی انسانی: تجربه کار با ک ن و نوجوانان. برای دریافت فایل خبرنامه اینجا کلیک کنید. ...
منبع : http://pajuhe.blogfa.com/post/13نقش قرآن در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

قرآن از خانواده به عنوان یکی از مهمترین بخش های اجتماعی نام می برد . اگر در جامعه ای روح قران حاکم شود و به دستورات آن توجه گردد ، حتما آن جامعه الهی و نورانی خواهد شد و اگر در جامعه ای روح قرانی وجود نداشته باشد ، آن جامعه رو به فساد خواهد گذاشت . اگر حافظان و خوانندگان و قاریان آن افزایش نمایند ، بدانید که آن جامعه بیمه شده است زیرا کم کم عمل کنندگان به آن زیاد خواهد شد و در کوتاه مدتی یک جامعه سالم قرآنی ایجاد خواهد شد . ...
منبع : http://rabi-olghoran.blogfa.com/post/10جامعه زنده - جامعه مرده !

درخواست حذف اطلاعات

یک جامعه زنده چه ویژگیهایی دارد.چنین جامعه ای چه تفاوتهایی با جامعه مرده دارد ؟ محمود سریع القلم شهید بهشتی اعتقاد دارد یک جامعه زنده وپویا باید دستکم 30 ویژگی داشته باشد. اگه مایلید این مختصات را بدونید سری به ادامه مطلب بزنید...بیشک به یک بار خواندنش می ارزد. ...
منبع : http://baheri54.blogfa.com/post-533.aspxبیوگرافی فیلسوف بزرگ امیل دورکیم:

درخواست حذف اطلاعات

امیل دورکیم (émile durkheim) (تلفظ فرانسه: دورکیم، انگلیسی: دورکهایم)، جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرت بیستم است. به عقیدهٔ بسیاری، دورکیم بنیان گذار جامعه شناسی به شمار می رود. هرچند آگوست کنت به عنوان واضع واژهٔ جامعه شناسی (sociology) شناخته می شود، لکن اولین ی که توانست کرسی ی جامعه شناسی را تأسیس کند، دورکیم بود. وی همچنین مؤسس سال نامهٔ جامعه شناسی (l'année sociologique) در فرانسه است. ...
منبع : http://havasi1356.blogfa.com/post-154.aspxبیوگرافی فیلسوف بزرگ امیل دورکیم:

درخواست حذف اطلاعات

امیل دورکیم (émile durkheim) (تلفظ فرانسه: دورکیم، انگلیسی: دورکهایم)، جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرت بیستم است. به عقیدهٔ بسیاری، دورکیم بنیان گذار جامعه شناسی به شمار می رود. هرچند آگوست کنت به عنوان واضع واژهٔ جامعه شناسی (sociology) شناخته می شود، لکن اولین ی که توانست کرسی ی جامعه شناسی را تأسیس کند، دورکیم بود. وی همچنین مؤسس سال نامهٔ جامعه شناسی (l'année sociologique) در فرانسه است. ...
منبع : http://havasi1356.blogfa.com/post-154.aspxبیوگرافی فیلسوف بزرگ امیل دورکیم:

درخواست حذف اطلاعات

امیل دورکیم (émile durkheim) (تلفظ فرانسه: دورکیم، انگلیسی: دورکهایم)، جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرت بیستم است. به عقیدهٔ بسیاری، دورکیم بنیان گذار جامعه شناسی به شمار می رود. هرچند آگوست کنت به عنوان واضع واژهٔ جامعه شناسی (sociology) شناخته می شود، لکن اولین ی که توانست کرسی ی جامعه شناسی را تأسیس کند، دورکیم بود. وی همچنین مؤسس سال نامهٔ جامعه شناسی (l'année sociologique) در فرانسه است. ...
منبع : http://havasi1356.blogfa.com/post-154.aspxعلی (ع ) ، عد ، جریانات

درخواست حذف اطلاعات

اجتماعات اولیه بشری که متشکل از زن و مرد است و در مقیاس های بزرگ تر ، خانواده و سپس اجتماعات منظم را به دنبال می آورد ، به اقتضائات هر جامعه و فرهنگی نیازمند حاکمان و س رستانی است که به امر انتظام جامعه و تلاش در جهت نیل به اه درونی هر جامعه ای همت گمارند. ...
منبع : http://negarestan-me.blogfa.com/post-14.aspxجامعه ناهموار

درخواست حذف اطلاعات

از زمانی که در رشته جامعه شناسی درگیر فهم جامعه ایرانی تا آشنایی با مفاهیم و نظریه ها و مباحث عمومی شدم، با این سوال روبرو بوده ام که جامعه ایرانی چه ماهیتی دارد. به عبارت دیگر، جامعه ایرانی را با کدام ویژگی عمده می توان تعریف کرد. ایا می شود انرا جامعه ای تعلیقی دانست یا اینکه جامعه ای شبیه طبیعت یا شبیه انسان؟ اگر تع ر اشاره شده در مورد جامعه ایرانی صادق نیست، چه تعبیری قدرت و دامنه توضیح دادن کلیت جامعه ایرانی را دارد. در این نگاه بود که اولین تعبیری که در 1379 در مورد ایران در کتاب جامعه شناسی جامعه شناسی در ایران بکار بردم "جامعه تعلیقی" بود. ولی در طول بیش از یک دهه تحقیق، بحث و تامل همه جانبه در مورد ایران تعبیر اشاره شده را نارسا یافتم. زیرا جامعه ایرانی را بر خلاف تصوری که در مورد ان هست، جامعه ای مستقر یافتم تا جامعه ای در حال بی ثباتی یا تعلیقی یا در معرض فروپاشی. بدین لحاظ دریا ...
منبع : http://azadarmaki.blogfa.com/post/30احساس مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

اگرهمه ی ما دربرابرهمدیگر احساس مسئولیت کنیم وخودرا مسئول بدانیم به آنچه در جامعه اتفاق می افتدبدون شک بسیاری از مشکلات جامعه یا بروز نمی کنند ویا در صورت وقوع بزودی برطرف می شوند.هر فرد در جامعه ای که زندگی می کند جزئی از آن جامعه وبه عبارتی دیگر قطعه ای از بدنه آن به شمار می رود.حالا اگر این قطعه خوب کار کند روشن است که ماشین جامعه هم خوب کار کرده ونتیجه وفایده آن هم به همه ی اعضائ جامعه بر می گردد.پس این ماییم که برای منفعت خودمان هم شده درمواقعی که لازم است به دیگران کمک کنیم تا دیگران هم به ما کمک کنند.بقول معروف: " تو نیکی می کن ودردجله انداز××××××که ایزد در بیابانت دهد باز ...
منبع : http://shoravadehyaremidan.blogfa.com/post-69.aspxج نهاد قدرت و مذهب از جامعه با وجه تولید ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

در جامعه با وجه تولید مختلط و در نبود مازادتولید داخلی تداوم قدرت ناشی از درآمدهای ارزی است. با وابستگی قدرت به درآمدهای ارزی و در نبود درآمدهای مالیاتی داخلی قدرت نیز شروع به فاصله گرفتن از جامعه خود می کند. قدرت با پیدایش طبقات جدید وابسته به مازاد خارج تکیه گاه خود را به این طبقه منتقل نموده و دیوانسالاری غیر مردمی شروع به تکامل می یابد. به دلیل وابستگی نهاد دین و قدرت در جامعه، با افزایش ج قدرت از جامعه، نهاد ت نیز از جامعه جدا می شود . چرا که در جامعه با وجه تولید مختلط اولیه، مازادی وجود نداشته که نهاد ت بتواند با کمک این مازاد، ارتزاق و اقدام به تبلیغ و ترویج آیین دینی کند. نهاد ت به طبقات غیر اشرافی جامعه تنها در دو صورت امکان پذیر می باشد. جامعه به تولید مازاد دست یابد و ...
منبع : http://globalcity.blogfa.com/post-200.aspxوظیفه معلمین جامعه

درخواست حذف اطلاعات

تحولات و تغییرات در هر جامعه ای تابعی از تعلیماتی است که معلمین و نخبگان آن جامعه می دهند می باشد.هر چه بکاری همان را درو می کنی.اگر جامعه می خواهد در مسیر پیشرفت قرار گیرد می باید معلمین آن در تعلیمات خود روی این موضوع مانور بدهند و درس پیشرفت را به هر صورت به گوش جامعه برسانند.وظیفه ای که معلمین هر جامعه ای دارند این است که آگاهی را در جامعه بالا ببرند و عمومی کنند.جامعه را به گرفتن آگاهی و ب علم و کاربرد عقل تشویق کنند و راه رسیدن به یک زندگی پیشرفته را به جامعه یاد بدهند.این کار البته وظیفه دختران که اولین معلمین هر انسانی هستند نیز می باشد.هر انچه که والدین و به خصوص مادران در 5 سال اول زندگی به فرزند خود بیاموزند بازتاب آن را تا آ عمر خواهند دید.حال اگر تربیت و تعلیم درستی به فرزندان خود بدهند می توانند آینده ای بهتر برای خود،فرزند و جامعه رقم بزنند.مادران می باید فرزندان رو طوری ترب ...
منبع : http://zananepakdaman.blogfa.com/post/722پاو وینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاریپاو وینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری : فهرست مطالب: موضوعات عمومی در جامعه شناسی کار و بیکاری سوالات اساسی جامعه شناسی کار تاثیر جهانی شدن بر کار وسرمایه مسائل جهانی شدن و کار کار چیست؟ تغییرات کار و زندگی اقتصادی ...
منبع : http://irdlxco.blogfa.com/post/3623یک نکته اقتصادی جالب

درخواست حذف اطلاعات

به جامعه ای پویا نیاز دارد طوری که در ان ارز جریان داشته باشد یکی از دلایل بد بودن ربا به خاطر همین است که پویایی جامعه از بین نرود اینکه در اگر پول یک سال خو د،سپس باید یک پنجم ان را خارج کرد (خمس) برمیگردد به مسئله پویایی و تولید در جامعه. رائفی پور در سخنرانی با موضوعیت زن ...
منبع : http://zkf-basij.blogfa.com/post/6فرهنگ

درخواست حذف اطلاعات

بی شک بالا ترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخ اساسی دارد،فرهنگ آن جامعه است . اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعد های اقتصادی، ، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد،ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند بالا ه در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد. (ره) ...
منبع : http://salehat92.blogfa.com/post/49هشدار در خصوص موج گسترده یها در جامعه در رابطه با استخدام بیکاران

درخواست حذف اطلاعات

جامعه ما همیشه ظرفیت مناسبی را برای ان و فرصت طلبان بوده و با توجه به چند سالی است که موج بیکاران فارغ حصیل در جامعه تصاعدی افزایش یافته و این افراد بعضا به هر دری زده اند به در بسته بیکاری خورده اند لذا تن به هر راهی داده اند تا شاید به امیدی سر کار بروند و روزی و آینده حداقل هم شده برای خود تامین کنند در این میان عده ای که از عطش شدید جامعه و جوانان به شغل باخبر شده اند با طراحی انواع روشهای ی و شیادی بدنبال سوء استفاده های بزرگ از جامعه هدف خود یعنی موج کثیر بیکاران فارغ حصیل در انواع رشته ها هستند ...
منبع : http://mokhabrat88.blogfa.com/post-5082.aspxفرهنگ

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه در جامعه ای افرادی با فرهنگ بالا زندگی کنند یا بتوانیم فرهنگ افراد یک جامعه را در سیر صعودی قرار دهیم آن جامعه دارای رشدی مطلوب خواهد شد ، در غیر اینصورت در جامعه بی فرهنگ ، گلستان هم که بسازند حاصل میگردد. پس با فرهنگ زندگی کنیم. ...
منبع : http://roudpish.blogfa.com/post/28جامعه مدنی

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدنی یا جامعه توده ای جامعه مدنی ، مفهوم تازه ای است که در قرون اخیر در غرب مطرح شده و در جامعه ما نیز به تازگی عنوان شده است. در بین مطرح کنندگان جامعه مدنی ، مانند دیگر مفاهیم حوزه علوم انسانی ، وفاق ، ی و سازگاری کلی دیده نمی شود، از مار به بعد معیارهای مختلفی برای جامعه مدنی ارائه شده است. در واقع مفهوم جامعه مدنی در گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است. مظاهر اولیه و نطفه های جامعه ی مدنی در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت. سابقه ی پیدایش جامعه ی مدنی به پیدایش حق اجتماع و انجمن باز می گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت دشوار تر بوده است. در جامعه ی فئودالی ، جامعه ی مدنی کم و بیش محدودی وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکین، مصونیت وامتیازات اشرافیت زمیندار، وجود ای خودمختار و جز آن زمینه ی وجود چنین جامعه ی مدنی ضعیفی را تشکیل می داد. م ...
منبع : http://kamboojieh.blogfa.com/post/66/جامعه-مدني-در باره خواب

درخواست حذف اطلاعات

خداوند سه چیز را دوست دارد : کم گویی ، کم خو و کم خوری . حال ببین چرا این همه مشکل در جامعه داریم . یا پرخوری می کنیم که مایه انواع بیماری هاست و باعث رشد فقر در جامعه شده است . یا پرگویی می کنیم که باعث شده است ، جامعه ما به شعارزدگی مشهور شود و یا حتی جوانان پای منبرها نشینندو یا پرخو می کنیم که کمتر خانواده ای هست که اول وقت بخواند و .... کمی تامل بر این حدیث!! ...
منبع : http://mhaghaz.blogfa.com/post-209.aspxمصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه : حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به سخن دیگر حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی می نمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشند. شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه با حقوق مساوی زندگی می کنند اطلاق می شود. ...
منبع : http://ngo-hoghogh.blogfa.com/post/1قدم های اساسی برای عقلانی جامعه

درخواست حذف اطلاعات

برای عقلانی جامعه چه باید .عقلانیت ،پارادایم اساسی جامعه امروز است . عقل و مشی عقلانی می بایست در دستور کار ما قرار گیرد . چیزی که در قرن بیست و یک سخت به آن نیازمندیم . این سئوال مهم را سریع القلم جواب داده است که به ایشان استناد می دهم . ...
منبع : http://mhaghaz.blogfa.com/post-204.aspxمسئله غدیر، ورود نبیّ مکرّم(ص) در امر مدیریّت جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

مسئله غدیر، ورود نبیّ مکرّم(ص) در امر مدیریّت جامعه است مسئله غدیر و تعیین المؤمنین(ع) به عنوان ولیّ امر امّت ی از سوی مکرّم(ص) یک حادثه بسیار بزرگ و پرمعناست؛ در حقیقت دخ نبیّ مکرّم در امر مدیریّت جامعه است. معنای این حرکت که در روز هجدهم ذی حجّه سال دهم هجرت اتّفاق افتاد، این است که به مسئله مدیریّت جامعه به چشم یک امر مهم نگاه می کند. این طور نیست که امر مدیریّت در نظام ی و جامعه ی، رها و بی اعتنا باشد. علّت هم این است که مدیریّت یک جامعه، جزو اثرگذارترین مسائل جامعه است. تعیین المؤمنین(ع) هم که مظهر تقوا، علم، شجاعت، فداکاری و عدل در میان صحابه پیغمبر(ص) است ابعاد این مدیریّت را روشن می کند. معلوم می شود آنچه از نظر درباره مدیریّت جامعه اهمّیت دارد، اینهاست. انی که المؤمنین(ع) را به جانشینی بلافصل هم قبول ندارند، در علم، زهد، تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداکاری او برای حق و عدل تردید ...
منبع : http://hidrekrar.blogfa.com/post/373(ره):نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است

درخواست حذف اطلاعات

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است برای اینکه ن‚ بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه بالاتر است و این امری است که انبیا می خواستند و می خواستند که بانوان قشری باشند که همه آنها تربیت کنند جامعه را و شیر ن و شیرمردانی به جامعه تقدیم کنند. ...
منبع : http://zanankermanshah.blogfa.com/post/29دو نگاه به رابطه مردم و ان جامعه و مقایسه آن با نگاه خادم ملت

درخواست حذف اطلاعات

حسین مرعشی فامیل هاشمی رفسنجانی: ما باید منت آقای را بکشیم نباید او منت ما را بکشد. یک ساعت وقت گذاشته ایم و او باید این بار روی زمین را جمع کند و کشور را سرو سامان دهد. آیت الله مصباح یزدی: خدا را شاهد می گیرم جامعه ما لیاقت چنین ی را ندارد. ایشان بالاترین مراتب مدیریت را در جامعه دارد و بزرگ ترین دشمنان جامعه انی هستند که در زمینه تضعیف ولایت فعالیت می کنند... ...
منبع : http://mihanemaniran.blogfa.com/post/137نقش ین و متخصصان کارآفرین در رشد جامعه و راه صحیح آغاز یک ب و کار جدید

درخواست حذف اطلاعات

زمانیکه یک یا یک دانشمند برای خودش ب و کاری راه می اندازد نه تنها به خود بلکه به جامعه هم کمک بزرگی کرده است. افرادی که هم تخصص دارند و هم کارآفرین هستند. در حقیقت همانند رحمی برای پرورش فنون جدید هستند. در حقیقت امروزه دانشمندان، متخصصان و ان به این روش در رشد و توسعه جامعه و البته خودشان شرکت می کنند. و هیچ طبقه ای از اجتماع مانند دانشمندان و ان نمی توانند برای جامعه خود رفاه فراهم کنند. ...
منبع : http://modirebazargani.blogfa.com/post/53بی تفاوتی نسبت به منکر

درخواست حذف اطلاعات

یکی از وظایف مهم مردم در عصر غیبت کبری، داشتن روحیه اصلاح گری در سطح جامعه است. هر فردی باید در برابر آحاد مردم (جامعه ی) احساس مسئولیت کرده و در راه اصلاح و ساختن افراد تلاش نماید. تا جامعه و افراد آن آماده پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شوند. خداوند در قرآن می فرماید: :” وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْض” (1) ؛ اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، قطعا زمین تباه می گردید. بنابراین در صورتی که منتظران به دنبال اصلاح جامعه نباشند، فساد فراگیر شده و آمادگی جامعه برای ظهور به تاخیر می افتد. ...
منبع : http://javadkorkizade.blogfa.com/post/22خاتمی:اگرقدرت نقدنشود به فساد می انجامد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور اسبق کشورمان با بیان اینکه دانشجویان باید به نقد مجهز شوند و خود، جامعه و قدرت را نقد کنند گفت: نقد جامعه لازم است؛ آیا شیده ایم که اگر مردم سالاری می خواهیم، فرهنگ و زمینه این مردم سالاری در جان یکایک انسان های جامعه هست؟ چرا نیست و علت آن چیست؟ ...
منبع : http://hamian-khatami.blogfa.com/post/826چرایی بحران های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

مشکل امروز جامعه ما این است که موضوع قابل فهم برای اهل آن نیست چون قبل از ارائه را ار باید مشکل و درد را شناخت، جامعه شناسی با تبیین اجتماعی آغاز می کند و با آن پایان می یابد و اینگونه ما را در درک مسائل تا اندازه بسیار زیادی کمک می کند. هویت مسئله ای است که در تمامی انسانها نهفته است و گم شدن آن منجر به بحران فردی و در نتیجه بحران اجتماعی می شود پس باید هویت افراد و جامعه را همیشه زنده نگه داشت حالا باید دید جامعه ایران چه مشکلات و بحران هایی را از گذشته تا امروز گذرانده است؟ اکنون در کجا قرار دارد؟ و با این وضع به کجا خواهد رفت؟ ...
منبع : http://mysocial.blogfa.com/post-446.aspx