بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

تواند - جستجو

تواند از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.یک زندگی

درخواست حذف اطلاعات

یک آواز می تواند لحظه ای را برانگیزد یک گل میتواند رویایی را بیدار کند یک درخت می تواند آغاز گر جنگلی باشد یک پرنده می تواند پیام آور بهار باشد یک لبخندآغازگر یک دوستی است یک دست گرفتن ترفیع دهنده روح است یک ستاره می تواند کشتی ای را در دریا هدایت کند یک کلمه می تواند هدفی راشکل دهد یک پرتو آفتاب اتاقی را روشن کند یک شمع ظلمت را تباه می سازد یک تبسم بر نومیدی غلبه می کند یک قدم می بایست شروع کننده هر سفر باشد یک کلمه می بایست آغازگرنیایشی باشد یک امید روح هامان را به اوج می رساند یک نوازش می تواند توجه به تو را نشان دهد یک صدا می تواند با فرزانگی طنین بیفکند یک قلب می تواند یک حقیقت را بشناسد یک زندگی می تواند تفاوت را به وجود آورد ...
منبع : http://khorshid-tabnak61.blogfa.com/post/9ماه

درخواست حذف اطلاعات

با این مردهای پا به راهزنها پا به ماه نمی شوندپایشان به خورشید است و بهشت زیر پایشان نمی دبا این همه تاول کجا می شود دنبال بختت بگردی اما نترس زنی که از خورشید آمده می تواند به کوره دلش هم پا بزند می تواند گرمای دستهای تو را فراموش کندمی تواند دوباره دلگرم شود و تو خوابت نمی بردحق داری مثل پلنگی زخمی درد بکشی پلنگی که حتی نمی تواند کمی خاطره بخورددرد بکشوقتی ماه کامل است و دلتنگ نی که پاه به ماه نشدند ...
منبع : http://adambarfi40.blogfa.com/post-101.aspxجُرم ها و بیماری ها/ قسمتِ اول

درخواست حذف اطلاعات

خانواده خیلی چیزِ خوبی است، خانواده می تواند به تو حالی کند که می توانی قیدِ توانایی هایت را بزنی، خانواده می تواند به تو یاد بدهد فرزندی که سر و زبان دارد می تواند خیلی موفق تر از فرزندی باشد که بی سر و زبان است، خانواده می تواند به تو حالی کند که اصلاً مهم نیست که تو به بلوغ رسیده ای و گاهی نیاز داری تا دیده شوی، خانواده می تواند به یک باره گند بزند به آینده ات و همه ی آنچه را که هستی به باد بدهد، خانواده می تواند تو را عاق کند و بدبخت کند ، خانواده می تواند به تو یاد بدهد که احترامِ به والدین بگذاری و احترامی برای تو قائل نشود، خانواده می تواند به خاطر اینکه بچه ناز است و بچه خوب است و بچه شیرینیِ زندگی است و بچه هدف اصلی ازدواج است بچه دار شود و سپس بخاطرِ اینکه نمی داند بعد از اینکه بچه شیرینی زندگی است باید چه کند؛ تو را رها کند و در زندگی ات سنگ بیاندازد و در زندگی ات سنگ بیاندازد و ...
منبع : http://farvand.blogfa.com/post/43فالگیر

درخواست حذف اطلاعات

به هر ی که مدعی است اینده شما را پیشگویی می کند. بگویید فقط بگو یه تا مسابقه فوتبال هفته بعد لیگ یک کشور را پیش بینی کن. انهم از حداقل ده تا بازی. نمی تواند. بله نمی تواند. ودر پاسخ میگوید من اهل این مس ه بازی ها نیستم. جوون بیدار شو. اینده ات در خطره. بیا سرنوشت ات را بگویم!! بله نمی توانند. هیچ نمی تواند. اما همین ناتوان ها مشتری دارند ...
منبع : http://wake.blogfa.com/post/590برخی از مهمترین فواید خودشناسی ...

درخواست حذف اطلاعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ی که خود را نمی شناسد ، نمی تواند خداوند متعال را بشناسد ، نمی تواند دیگران و جهان پیرامون خود را بشناسد ، نمی تواند مشکلات خود را حل کند و در نتیجه نمی تواند به کمال انسانی دست پیدا کند. امّا ی که خود را خوب بشناسد ، می تواند خداوند متعال را در حد توانش بشناسد زیرا خداوند متعال قلب انسان را با محبت خود و عقل انسان را با معرفت خود آفریده است ؛ در نتیجه خودشناسی مقدمه محبت و معرفت به خداست که به خداشناسی منجر می شود. ی که خود را نمی شناسد نمی تواند غیر از خود را بشناسد ، در واقع ی که خود را بشناسد غیر خود را بهتر می شناسد و ی که به خود جاهل باشد به دیگران جاهل تر است ، از این رو است که انسان تا خود را نشناسد نمی تواند جهان پیرامون خود و نیک و بد آن را بشناسد.... ...
منبع : http://emamezaman2014.blogfa.com/post/9نیرو و انواع آن

درخواست حذف اطلاعات

نیرو ما همواره بدون آنکه توجه کافی داشته باشیم، نیروهایی را که هل می دهند ومی کشند یا اجسام را به حرکت وا می دارند یا حرکت آنها را کند می کنند، به سهولت می توان شناخت. اما نیروهایی که در اجسام در حا ل تعادل، مثل اجسام ن وارد می شوند، کمتر آشکارند. نیرو به کمک اثر هایی که بر یک جسم می گذارند می شناسیم و توسط همین اثرها می توانیم توصیف کنیم. اثرهای نیرو عبارتند از: نیرو می تواند جسم را به حرکت وا دارد. نیرو می تواند عامل ترمز وایستادن جسم باشد. نیرو می تواند عامل م ب باشد یعنی می تواند موجب فشرده شدن یا له شدن جسم شود. نیرو جهت جسم را نیز عوض می کند. نیرو می تواند ماهیت جسم را نیز عوض کند. نیرو می تواند جسم را خم کند یا بطور کلی تغییر شکل می دهد. نیرو می تواند اثر نیروهای دیگر را که بر یک جسم ن وارد می شوند را خنثی کند واز حرکت جسم جلوگیری کند نیرو می تواند سبب چرخش جسم شود. نیرو ها بر حسب ا ...
منبع : http://farahani6.blogfa.com/post/33بی دلیل

درخواست حذف اطلاعات

به هزار دلیل دوستت دارمآ ینش می تواندکیفِ کوچکت باشدباز شده در جویِ آبیا وقتی کهگرفته بودی پیشانی ات را لبخند می زدی...آ ینش می توانداولین بوسه ی مان باشددر آسانسور یا همین تخمه ش تنِ یواشکیتویِ سینما.به هزار دلیل دوستت دارمآ ینش می تواند دست هایت باشدرویِ صورتِ منتا خدا و ابلیساشک هایم را نبینند!یا روزی کهدر میدانِ ولی عصر کردی در گوشم:قرار نیست هیچ بیاید...به هزار دلیل دوستت دارمآ ینش می تواندسرفه ن ت باشد رویِ سیگارهایِ منمی تواندناشیانه آشپزی ت باشدناشیانه عشق بازی تبه هزار دلیل دوستت دارمآ ینش می تواندلنگه کفشِ خونی ات باشدرویِ پیاده رووقتی تن ات رارویِ دست می بردند.می تواند حسرتِ گیسوانت باشدبرایِ بوسیدنِ آفتابوقتی با روسری خاکت د!حامد ابراهیم پور ...
منبع : http://javad0.blogfa.com/post-110.aspxنگرش ایرانی ها و ژاپنی ها به کار

درخواست حذف اطلاعات

ژاپنی ها:اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد، تو هم می توانی آن را انجام دهی.اگر هیچ نمی تواند کاری را انجام دهد، تو باید آن را انجام دهی.ایرانی ها:اگر ی می تواند کاری را انجام دهد، اجازه بده آن را انجام دهد.اگر ی نمی تواند کاری را انجام دهد، چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم؟! ...
منبع : http://mehrdadkiani1830.blogfa.com/post/10/نگرش-ایرانی-ها-و-ژاپنی-ها-به-کارذر سوگ بابای یتیمان

درخواست حذف اطلاعات

نه فقط مسجدیان سر به گریبان تواندنخل و چاه و شب و صحرا همه گریان توانددامنت با چه گنه سرخ شد از خون سرت ای که خلق دو جهان بسته به دامان تواندای به خون ه بگو کیسه مات کجاست فقرا منتظر سفره احسان تواندک نی که گرسنه همه رفتند به خواببه عزیزان تو سوگند عزیزان تواندنخل ها در عطش اشک تو بردند به سرچاه ها منتظر ناله پنهان تواند اختران شیفته حال شب تو کوه ها منتظر نغمه قرآن تواند اشک مظلومی تو می چکد از دیده ما های دل ما برگ گلستان تواندآسمان ها همه گریند به مظلومی تو عرشیان سوخته ی ی سوزان تواند گیسوی حور پریشان شده در باغ بهشت نه فقط زینب و کلثوم پریشان تواند نه دل(میثم)دلسوخته ای جان جهان هر چه دل هست همه زائر ایوان تواند غلامرضا سازگار ...
منبع : http://kanoonfiroozabad.blogfa.com/post-159.aspxچرا ایران نمی تواند به تنهایی با مبارزه کند.

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدمت دوستان عزیز برخلاف ادعای تندروها ، ایران هیچگاه نمی تواند به تنهایی با مبارزه کند. اگر ایران بر علیه وارد جنگ شود برخلاف تصور تندروهای ایران ، مردم عراق به کمک خواهند کرد نه ایران. ایران فقط در قالب یک اجماع جهانی با حضور کشورهای عربی می تواند با وارد جنگ شود. یا حق ...
منبع : http://shayeate.blogfa.com/post/22واما

درخواست حذف اطلاعات

واما عاشقی هم می تواند گاه بد باشد چنان که عشق خوبی می تواند تا ابد باشد رهایم کن که با زنجیر عشقت بسته تر باشم اگر دیوانگی ها دوست داری مستند باشد به عشقت پاسخ عشقم فقط آری فقط آریست به عشقم می تواند پاسخ عشق تو رد باشد تو لیلای منی اما رهایم کن دلم بی تو بدان حالی که با آن قیس مجنون می شود باشد یداری ندارد عشق اما این زمان کافیست به جای این همه آدم کمی رندی بلد باشد چه دلبستن چه جای عاشقی وقتی تو می دانی که گاهی عشق خود پیش پای عشق سد باشد ...
منبع : http://zohrehazarafroz.blogfa.com/post/29خدمات مدرن چاپ کارت پرسنلی

درخواست حذف اطلاعات

چاپ کارت پرسنلی بهترین روشها را در ارائه کارتها پرسنلی قرار می دهد . خدمات مدرن چاپ انواع کارت pvc مانند کارت پرسنلی می تواند به پبشرفت صنعت چاپ کشور کمک کند . چاپ انواع کارتها پرسنلی می تواند خدمات نوین چاپ کارتها را بهتر انجام دهد . مرکز مدرن ترین چاپ کارت پرسنلی به وسیله بهترین ها می تواند کارتها را بهتر چاپ کند . خدمات تکمیلی چاپ کارتها به وسیله خدمات مدرن کارت پرسنلی می تواند کارتها را زیبا تر چاپ کند . ...
منبع : http://personal-card.blogfa.com/post/5026 ماسک طبیعی و فوق العاده برای مبارزه با موخوره

درخواست حذف اطلاعات

6 ماسک طبیعی و فوق العاده برای مبارزه با موخوره موخوره می تواند باعث ش تن مو یا خشک شدنش شود... موخوره می تواند باعث ش تن مو یا خشک شدنش شود. همچنین می تواند در نازک شدن یا تنک شدن مو هم مؤثر باشد. ما برای رهایی از دست موخوره راه های متعددی پیش رویمان هست، از جمله شامپوهای مختلفی که همین خاصیت ضد موخورگی شان را تبلیغ می کنند. اما نتیجه ی خیلی از این راه های درمانی رضایت بخش نیست. ...
منبع : http://mojarab.blogfa.com/post/82سؤال شرعی در مورد قضاء پدر و مادر

درخواست حذف اطلاعات

ی که پدر یا مادرش فوت کرده، و یا روزه قضاء او بر عهده پسر بزرگتر است آیا پسر می تواند از اموال متوفی برای این کار اجیر بگیرد یا فقط باید خودش انجام بدهد؟ پاسخ: از اموال خودش می تواند اما از اموال پدر و مادر در صورتی که وصیت نکرده باشند نمی تواند. و اگر چنین وصیتی کرده اند باید از ثلث اموال متوفی برای این کار استفاده شود. ...
منبع : http://emamrezamosque.blogfa.com/post/19روبات ماهی جاسوس

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش باشگاه خبرنگاران، نیروی دریایی ایالات متحده یک نوع روبات ماهی به نام robofish به تازگی طراحی کرده است که می تواند به قلمرو محدوده های جنگی رفته و بدون اینکه شناسایی شود به دریافت اطلاعات بپردازد.بررسی ها نشان می دهند، این روبات با استفاده از یک بال ف ی می تواند در سکوت و با شبیه سازی کامل حرکات یک ماهی به هدف مورد نظر نزدیک شود، این روبات ماهی توسط دسته کنترلی از راه دور هدایت می شود و حتی می تواند در اعماق مختلف آب و در شرایط دریایی پیچیده با موفقیت به شنا بپردازد. ...
منبع : http://karofan7.blogfa.com/post/440میلاد باسعادت اکرم(ص)

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر ....سلام بر برکت دستانت که می تواند نان رزق هزاران سفره خالی را مهیا کند! سلام بر راستی قدم هایت که می تواند صراط مستقیمی را نشان دهد که هیچ پایی برآن نلرزد و خطا نرود! سلام بر فراخی ات که می تواند همه جهان را تنگ در آغوش رحمت خویش بکشد و باز هم برای بخشش پشیمانان، جا داشته باشد! سلام بر شیوایی کلامت که می تواند خشن ترین دل های سنگی را چون آب زلال زمزم نور، جاری کند! سلام بر عبادتت که می تواند جماعت بی کران اقتدا کنندگان را تا معراج خدا ببرد و از عشق، سرشارشان سازد! سلام بر تواضعت که می تواند هر غریب دور افتاده ای را ه ن تو کند و هر خانه به دوش آواره ای را به همسایگی تو بکشاند. سلام بر شجاعتت که می تواند چون شمشیری، قلب پر کینه دشمنان را بشکافد و یک تنه، سپر همه جانبه دین خدا شود! سلام بر عد ت که می تواند دست عرب و عجم، فقیر و غنی، برده و ارباب را در دست هم بگذارد و همه را جز به چش ...
منبع : http://369258.blogfa.com/post/13نطنز می تواند به عنوان برند گردشگری ملی و بین المللی مطرح شود

درخواست حذف اطلاعات

نطنز با ۱۸۰۰ اثر تاریخی دیدنی و گیاهان دارویی می تواند در حوزه طبیعت گردی و گیاهان دارویی به عنوان یک برند گردشگری ملی و بین المللی مطرح شود. حسن انصاری، دبیر کمیته طبیعت گردی روز گذشته در نشست خبری جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در شهرستان تاریخی نطنز برگزار می شود ضمن بیان این مطلب گفت: برگزاری این گونه جشنواره ها می تواند موجب تقویت گردشگری شود و صنعت گردشگری ای کشور را رونق بدهد. وی در ادامه افزود: حتی اگر برای جذب گردشگر اقدامی صورت نگیرد ، وجی این همایش می تواند موجب آشنا شدن گردشگران با فرصت ها و شگفتی های نطنز شود. وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته نطنز ظرفیت های تاریخی و طبیعی زیادی دارد و آب و هوای کوهستانی، جلگه ای و کویری این منطقه می تواند به جذب گردشگر در این منطقه کمک کند. انصاری خاطرنشان کرد: وجود گیاهان دارویی و توجه به طب ...
منبع : http://natanzian.blogfa.com/post/208