بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

تصویر رضاشاه پهلوی بزرگ پلنگ ایران که ایران رو به سمت پیشرفت و ترقی برد و آنها رو با فرهنگ و آداب مت - جستجو

تصویر رضاشاه پهلوی بزرگ پلنگ ایران که ایران رو به سمت پیشرفت و ترقی برد و آنها رو با فرهنگ و آداب مت از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تصویر رضاشاه پهلوی بزرگ پلنگ ایران که ایران رو به سمت پیشرفت و ترقی برد و آنها ر

درخواست حذف اطلاعات

تصوير عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی دست راست رضاشاهتصويرسرتیپ  حسینعلی رزم آرا تصوير سپهبد احمدی از فرمانده های لایق دوران رضاشاه....او نقش بسزایی در تامین امنیت در ناحیه لرستان ایفا کرد و انی که خواهان ناامنی در مسیرهای لرستان و راهزنی و مخالف ایجاد ژاندرمری برای امنیت مردم بودن رو دستگیر و کرد...مردم طایفه بزرگ میرزاوند با ورود ان رضاشاه به لرستان مانند یک وطن پرست وطن دوست تحت امر رضاشاه پهلوي قرار گرفتند و رضاشاه تمهیدات برای آنها در نظر گرفت و از قدرت جنگ آوری آنها کم نکرد طایفه قلاوند که ریاستشان به عهده عباس خان بزرگی قلاوند بود عباس خان مورد عنایت رضاشاه پهلوي قرار گرفت و در دوران رضاشاه قدرت آنها چندین برابر شد.آقایون که می گید پلنگ یعنی ....تفنگ جا گلولت پلنگه و پلنگ رو به تشبیه می کنید شماها های تاریخ لرستان بودید من کاملا تاریخ لرستان رو از جیک و پوکش میدونم ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/22/post-24/تصویر-رضاشاه-پهلوی-بزرگ-که-ایران-رو-به-سمت-پیشرفت-و-ترقی-برد-و-آنها-رو-با-فرهنگ-و-آداب-متمدن-آشنا-کردتصویر رضاشاه پهلوی بزرگ پلنگ ایران که ایران رو به سمت پیشرفت و ترقی برد و آنها ر

درخواست حذف اطلاعات

تصوير عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی دست راست رضاشاهتصويرسرتیپ  حسینعلی رزم آرا تصوير سپهبد احمدی از فرمانده های لایق دوران رضاشاه....او نقش بسزایی در تامین امنیت در ناحیه لرستان ایفا کرد و انی که خواهان ناامنی در مسیرهای لرستان و راهزنی و مخالف ایجاد ژاندرمری برای امنیت مردم بودن رو دستگیر و کرد...مردم طایفه بزرگ میرزاوند با ورود ان رضاشاه به لرستان مانند یک وطن پرست وطن دوست تحت امر رضاشاه پهلوي قرار گرفتند و رضاشاه تمهیدات برای آنها در نظر گرفت و از قدرت جنگ آوری آنها کم نکرد طایفه قلاوند که ریاستشان به عهده عباس خان بزرگی قلاوند بود عباس خان مورد عنایت رضاشاه پهلوي قرار گرفت و در دوران رضاشاه قدرت آنها چندین برابر شد.آقایون که می گید پلنگ یعنی ....تفنگ جا گلولت پلنگه و پلنگ رو به تشبیه می کنید شماها های تاریخ لرستان بودید من کاملا تاریخ لرستان رو از جیک و پوکش میدونم ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/22/post-24/تصویر-رضاشاه-پهلوی-بزرگ-که-ایران-رو-به-سمت-پیشرفت-و-ترقی-برد-و-آنها-رو-با-فرهنگ-و-آداب-متمدن-آشنا-کردتصویر رضاشاه پهلوی بزرگ که ایران رو به سمت پیشرفت و ترقی برد و آنها رو با فرهنگ

درخواست حذف اطلاعات

تصوير عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی دست راست رضاشاهتصويرسرتیپ  حسینعلی رزم آرا تصوير سپهبد احمدی از فرمانده های لایق دوران رضاشاه....او نقش بسزایی در تامین امنیت در ناحیه لرستان ایفا کرد و انی که خواهان ناامنی در مسیرهای لرستان و راهزنی و مخالف ایجاد ژاندرمری برای امنیت مردم بودن رو دستگیر و کرد...مردم طایفه بزرگ میرزاوند با ورود ان رضاشاه به لرستان مانند یک وطن پرست وطن دوست تحت امر رضاشاه پهلوي قرار گرفتند و رضاشاه تمهیدات برای آنها در نظر گرفت و از قدرت جنگ آوری آنها کم نکرد طایفه قلاوند که ریاستشان به عهده عباس خان بزرگی قلاوند بود عباس خان مورد عنایت رضاشاه پهلوي قرار گرفت و در دوران رضاشاه قدرت آنها چندین برابر شد. ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/22/post-24/تصویر-رضاشاه-پهلوی-بزرگ-که-ایران-رو-به-سمت-پیشرفت-و-ترقی-برد-و-آنها-رو-با-فرهنگ-و-آداب-متمدن-آشنا-کردفرهنگ، خلاقیت است نه آداب و رسوم

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی: پدر نقد ادبی ايران اعتقاد دارد که فرهنگ، خلاقیت است و نه آداب و رسوم؛ آداب و رسوم در همه جا هست، اما زمانی که ما ارثیه های گذشته را به محک نقد زده و انتخاب می کنیم که متناسب با نسل جوان باشد، فرهنگ نام دارد. ادامه: فرهنگ، خلاقیت است نه آداب و رسوم ...
منبع : http://khallaghbash.persianblog.ir/post/8ع / ایران در زمان تاجگذاری رضاشاه

درخواست حذف اطلاعات

فرنامه نویسنده و شاعر زن انگلیسی "ویتا سکویل وست" شاعر و نویسنده بریتانیایی که مقارن با تاجگذاری رضاشاه پهلوي به ايران سفر کرد یکی از مهمترین سفرنامه ها از ايران در اوا عهد قاجار و شروع سلطنت پهلوي را نوشت و در کنار آن ع هایی نیز از گوشه و کنار ايران تهیه و منتشر کرد. ...
منبع : http://nasimsahar1387.blogfa.com/post/466/عکس-ایران-در-زمان-تاجگذاری-رضاشاه-بزن قدش

درخواست حذف اطلاعات

روزی به رضا شاه خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده. رضاشاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت چـقـدر میگیری تا شمیرانبری؟ درشکه چی که نمیدانست طرفش کیست، گفت برو ما با نرخ تی کار نمی کنیم! رضاشاه گفت پنج شاهی کافیه؟ درشکه چی: برو بالا رضاشاه: ده شاهی چی؟ راننده: برو بالا! رضاشاه: پانزده شاهی چی؟ راننده: برو بالا رضاشاه: سی شاهی چی؟ راننده بزن قـــدش! راننده به رضاشاه نگاهی کرد و گفت شما سربازی؟ رضاشاه: برو بالا راننده:گروهبانی ؟ رضاشاه: برو بالا راننده: افسری؟ رضاشاه: برو بالا راننده: فرمانده ای؟ رضاشاه: بروبالا راننده: نکنه رضا شاهی؟ رضاشاه: بزن قـــدش!حال رضاشاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت ترسیدی؟ راننده : بروبالا رضاشاه: لرزیدی؟ راننده: برو بالا رضاشاه: خودتو خیس کردی؟ ...
منبع : http://tatal20.blogfa.com/post/887اولین کارناوال شادی در عصر رضاشاه را ببینید!+تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

کارناوال شادی در عصر رضاشاهکارناوال شادی در عصر رضاشاه | بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین کارناوال ها در ايران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوي برمی گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ايران برگزار شد که از آن ها تعداد معدودی ع به جا مانده است.بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ايران” اولین کارناوال شادی در ايران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام نا دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و است اج نفت در ايران را بخشیده بود.در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوي باب ایی کاناوال جشن گرفته شد.برگزاری کارناوال های خیابانی در دوران رضاشاه به صورتمستمر ادامه نیافت. تنها ع هایی از کارناوال ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است. [ادامه مطلب را در اینجا ب ...
منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/10/30/post-15042/نماد پلنگ ایران و جام جهانی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی این خبر را از تلوزیون دیدم به خطر نظرات و ایده های خیلی زیبای محیط زیستی ها متاسف شدم. آخه یکی نیست به اینا بگه تو این کشور فقط پول درآوردن شده هدف!!!به نظرتون وقتی تصوير پلنگ در حال انقراض ايران روی لباس فوتبالیست های ما باشه به چه اندازه جلوی انقراض این پلنگ گرفته می شه؟بد نبود خانم ابتکار پیشنهاد می دادند که این نوع هزینه ها صرف علم و پژوهشی بشه که هدفش ایجاد را ار برای جلوگیری از انقراض این پلنگ بدبخته؟افسوس............................................................................... ...
منبع : http://tanaom.blogfa.com/post/44رایگان کتاب زندگی پر ماجرای رضاشاه پهلوی

درخواست حذف اطلاعات

  رایگان کتاب زندگی پرماجرای رضاشاه   رایگان کتاب زندگی پر ماجرای رضا شاه .......................................................توضیحات::......:رضا پهلوي , زاده و متولد//24 اسفند 1256 خورشیدی// در آلاشت یکی از ای شهرستان سوادکوه در استان مازندران و درگذشته 4 مرداد 1323 خورشیدی ژوهانسبورگ, آفریقای جنوبی// معروف به رضاخان, رضاخان می نج, رضاخان سپه و پس از آن رضاشاه و رضاشاه کبیر, شاه ايران //از 1304 خورشیدی تا 1320 خورشیدی// و بنیانگذار دودمان پهلوي بود. پادشاهی رضا شاه پایان فرمانروایی قاجاریان و آغاز دوران رژیم پهلوي بود که با انقلاب 1357 ايران به پایان رسید..... محمدرضا پهلوي معتقد بود رضاشاه در دوره پادشاهی خود تمام امور مملکتی را در دست خود داشت و کشور را مانند یک نظامی اداره می‌کرد..... بسیاری از مورخان عقیده دارند که تغییر حکومت ايران از مشروطه به استبدادی و دیکتاتوری ...
منبع : http://pgs.ParsiBlog.com/Posts/2331/دانلود رايگان کتاب زندگي پر ماجراي رضاشاه پهلوي/تصویر مومیایی منتسب به رضاشاه

درخواست حذف اطلاعات

تصويری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و ادعا می شود متعلق به جسد مومیایی کشف شده در شهر ری است. تایید اص این تصاویر یا ارتباط آن با رضا پهلوي هنوز ممکن نیست. ...
منبع : http://parsreport.blog.ir/post/تصویر-مومیایی-منتسب-به-رضاشاههشدار! پلنگ تورم از قفس آزاد نشود...

درخواست حذف اطلاعات

دنگ شیائو پینگ می گفت «تورم، مانند پلنگ است. اگر از قفس آزاد شود نمی توان آن را دوباره به قفس بازگرداند». پلنگ تورم در ايران اما با زحمت بسیار به قفس بازگشته. مباد که درهای قفس باز شود که این پلنگ این بار به تورم 40 درصدی بسنده نخواهد کرد... ...
منبع : http://asriran.com/fa/news/536787/هشدار-پلنگ-تورم-از-قفس-آزاد-نشودبزرگان طایفه بزرگ میرزاوند در دوران قاجاریه-دوران رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه پهلو

درخواست حذف اطلاعات

غلام-حسینعلی شیرمرد- ی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-دوشنبه-صیفور-کریم خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-رحیم خان-محمد شیرمرد و بسیاری دیگر در دوران رضاشاه پهلوي و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوي سال 1307ه.ش از دربار به پیش طایفه میرزاوند آمد و با روسای میرزاوند جلسه گذاشت و قرار شد که مردم طایفه میرزاوند را به آهودشت شوش در نزدیک اهواز خوزستان منتقل کنند و قرار شد آهو دشت و زمین های آن رو برای طایفه میرزاوند ثبت کند ولی طایفه میرزاوند به دلیل شرایط بد جوی و اقلیم و خصوصا گرمای شدید در آن نقاط از مهاجرت به آنجا صرف نظر د... با ورود ان رضاشاه پهلوي به لرستان مردم طایفه میرزاوند بزرگان آنها تحت امر رضاشاه پهلوي شدند مانند یک وطن پرست وطن دوست با ت رضاشاه پهلوي همکاری د حکومت پهلوي نیز در بسیاری امور برای آنها تمیهدات در نظر گرفت از ق ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/04/post-16/بزرگان-طایفه-بزرگ-میرزاوند-در-دوران-قاجاریه-دوران-رضاشاه-پهلوی-و-محمدرضاشاه-پهلویخلاصه قسمت آ سریال ماه و پلنگ

درخواست حذف اطلاعات

قسمت ا سریال ماه و پلنگقسمت آ سریال ماه وپلنگقسمت ا ماه و پلنگقسمت ا ماه وپلنگخلاصه داستان سریال ماه و پلنگخلاصه قسمت آ ماه و پلنگ قسمت ا سریال ماه و پلنگقسمت آ ماه و پلنگ چی میشه ادامه مطلب ...
منبع : http://98roman.blog.ir/1395/11/11/خلاصه-قسمت-آخر-سریال-ماه-و-پلنگع «مومیایی» کشف شده متعلق به رضاشاه نیست

درخواست حذف اطلاعات

عبدالله شهبازی، نویسنده و مورخ با ارائه دلایلی، انتساب مومیایی کشف شده در شهرری به رضا شاه پهلوي را رد کرد.به گزارش «انتخاب»، عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ نوشت: تصاویری پخش شده از جنازه‌ای که گویا به سبک مصر باستان مومیایی شده (تکه‌های پارچه چسبیده به جسد، به سبک مومیایی‌های قدیم مصر، در ع مشهود است). ادعا می‌شود که این «مومیایی» در شهر ری ‌کشف شده و به رضاشاه تعلق دارد که مقبره او پس از پیروزی انقلاب ت یب شد.این ع حتی در کانال‌ها و گروه‌های تخصصی نیز بحث‌برانگیز شد. بر این اساس می‌توان تصور کرد که شایعه فوق چقدر گسترده است.رضا شاه در 4 مرداد 1323 در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) فوت کرد. جنازه را «مومیایی» ‌ د و در مسجد رفاعی قاهره به امانت گذاشتند. در اردیبهشت 1329، زمانی که موج نفرت از رضاشاه در ايران فر ...
منبع : http://maqam.ParsiBlog.com/Posts/2650/عکس «موميايي» کشف شده متعلق به رضاشاه نيست/ثبت تصویر از پلنگ خا تری تیره

درخواست حذف اطلاعات

گروه چکاد ساری موفق شد برای نخستین بار از پلنگ با رنگ خا تری تیره تصاویری ثبت کند. در زبان مردمان کهن مازندران مول پلنگ در بعضی نقاط به معنی گربه وحشی و در نقاط دیگر به معنای سیو پلنگ یا همان پلنگ خا تری رنگ می باشد که لکه های سیاه روی بدن پلنگ به سختی قابل مشاهده است و به ندرت پلنگ را با این رنگ دیده اند و همچنین در تمام فصل ها به همین رنگ می باشد. فاصله گروه با پلنگ از 150 الی 30 متر متغیر بود ، گروه ثابت و پلنگ به سمت ما در حال حرکت بود که متاسفانه از فاصله نزدیک به دلایلی موفق به ثبت تصوير نشدیم نفرات تیم : حسین تر - محمد عباسزاده - کمیل قاسم پور ی که مشاهده می کنید اندازه و کیفیت آن کم شده است - ni d3200 + nikkor 55-300 @70mm لینک از سایت آپارات http://www.aparat.com/v/f0dez ...
منبع : http://chakad-sari.blogfa.com/post-207.aspxیک یوزپلنگ و یک پلنگ در پارک ملی توران مشاهده شدند/ بیمه پلنگ و یوزپلنگ هم داریم

درخواست حذف اطلاعات

مهر نوشت: س رست اداره حفاظت محیط زیست شاهرود گفت: تصوير یک قلاده یوزپلنگ و همچنین یک پلنگ بالغ در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی شاهرود ثبت شد. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/642192نابودی سالانه 16 پلنگ ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل دفتر حفاظت، شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا پیش از سال۹۴ به طور نسبی سالانه ۱۶قلاده پلنگ تلف می شد اما طبق آ ین گزارش ها و آمارها در سال جاری حدود ۹ قلاده پلنگ تلف شده که نشان دهنده کاهش ۴۵درصدی تلفات پلنگ نسبت به ۸سال گذشته است. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/495997/نابودی-سالانه-16-پلنگ-ایرانیثبت تصویر از پلنگ خا تری تیره

درخواست حذف اطلاعات

گروه چکاد ساری موفق شد برای نخستین بار از پلنگ با رنگ خا تری تیره تصاویری ثبت کند. در زبان مردمان کهن مازندران مول پلنگ در بعضی نقاط به معنی گربه وحشی و در نقاط دیگر به معنای سیو پلنگ یا همان پلنگ خا تری رنگ می باشد که لکه های سیاه روی بدن پلنگ به سختی قابل مشاهده است و به ندرت پلنگ را با این رنگ دیده اند و همچنین در تمام فصل ها به همین رنگ می باشد. فاصله گروه با پلنگ از 150 الی 30 متر، گروه ثابت و پلنگ به سمت ما در حال حرکت بود که متاسفانه از فاصله نزدیک به دلایلی موفق به ثبت تصوير نشدیم نفرات تیم : حسین تر - محمد عباسزاده - کمیل قاسم پور ( با سپاس از آقایان ابراهیمی و بابائی) ی که مشاهده می کنید اندازه و کیفیت آن کم شده است - ni d3200 + nikkor 55-300 @70mm لینک از سایت آپارات http://www.aparat.com/v/f0dez ...
منبع : http://chakad-sari.blogfa.com/post-207.aspxثبت تصویر از پلنگ خا تری تیره

درخواست حذف اطلاعات

گروه چکاد ساری موفق شد برای نخستین بار از پلنگ با رنگ خا تری تیره تصاویری ثبت کند. در زبان مردمان کهن مازندران مول پلنگ در بعضی نقاط به معنی گربه وحشی و در نقاط دیگر به معنای سیو پلنگ یا همان پلنگ خا تری رنگ می باشد که لکه های سیاه روی بدن پلنگ به سختی قابل مشاهده است و به ندرت پلنگ را با این رنگ دیده اند و همچنین در تمام فصل ها به همین رنگ می باشد. فاصله گروه با پلنگ از 150 الی 30 متر متغیر بود ، گروه ثابت و پلنگ به سمت ما در حال حرکت بود که متاسفانه از فاصله نزدیک به دلایلی موفق به ثبت تصوير نشدیم نفرات تیم : حسین تر - محمد عباسزاده - کمیل قاسم پور ( با سپاس از آقایان ابراهیمی و بابائی) ی که مشاهده می کنید اندازه و کیفیت آن کم شده است - ni d3200 + nikkor 55-300 @70mm لینک از سایت آپارات http://www.aparat.com/v/f0dez ...
منبع : http://chakad-sari.blogfa.com/post-207.aspxاز پلنگ های زندگی نترسید!

درخواست حذف اطلاعات

روزی پلنگی وحشی به د ده حمله کرده بود. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان برای شکار پلنگ به جنگل اطراف د ده رفتند. اما پلنگ خودش را نشان نمی داد و دائم از تله شکارچیان می گریخت. سرانجام هوا تاریک شد و یکی از جوانان د ده با اظهار اینکه پلنگ دارای قدرت جادویی است و مقصود آنها را حدس می زند خودش را ترساند و ترس شدیدی را بر تیم حاکم کرد.شیوانا با خوشحالی گفت که زمان شکار پلنگ فرا رسیده است و امشب ... حتما پلنگ خودش را نشان می دهد . ازقضا پلنگ همان شب خودش را به گروه شکارچیان نشان داد و با زخمی جوانی که به شدت می ترسید ، سرانجام با تیر های بقیه از پا افتاد.یکی از جوانان از شیوانا پرسید:”چه چیزی باعث شد شما رخ نمایی پلنگ را پیش بینی کنید؟ در حالی که قبل چنین چیزی نمی گفتید!؟”شیوانا گفت:” ترس جوان و باور او که پلنگ دارای قدرت جادویی است باعث شد پلنگ احساس قدرت کند و خود را ش ت ناپذیر حس کند. این ت ...
منبع : http://damoon85.blogfa.com/post/44از پلنگ های زندگی نترسید!

درخواست حذف اطلاعات

روزی پلنگی وحشی به د ده حمله کرده بود. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان برای شکار پلنگ به جنگل اطراف د ده رفتند. اما پلنگ خودش را نشان نمی داد و دائم از تله شکارچیان می گریخت. سرانجام هوا تاریک شد و یکی از جوانان د ده با اظهار اینکه پلنگ دارای قدرت جادویی است و مقصود آنها را حدس می زند خودش را ترساند و ترس شدیدی را بر تیم حاکم کرد.شیوانا با خوشحالی گفت که زمان شکار پلنگ فرا رسیده است و امشب ... حتما پلنگ خودش را نشان می دهد . ازقضا پلنگ همان شب خودش را به گروه شکارچیان نشان داد و با زخمی جوانی که به شدت می ترسید ، سرانجام با تیر های بقیه از پا افتاد.یکی از جوانان از شیوانا پرسید:”چه چیزی باعث شد شما رخ نمایی پلنگ را پیش بینی کنید؟ در حالی که قبل چنین چیزی نمی گفتید!؟”شیوانا گفت:” ترس جوان و باور او که پلنگ دارای قدرت جادویی است باعث شد پلنگ احساس قدرت کند و خود را ش ت ناپذیر حس کند. این ت ...
منبع : http://alidamabi.blogfa.com/post/40ثبت تصویر از پلنگ خا تری تیره

درخواست حذف اطلاعات

گروه چکاد ساری موفق شد برای نخستین بار از پلنگ با رنگ خا تری تیره تصاویری ثبت کند. در زبان مردمان کهن مازندران مول پلنگ در بعضی نقاط به معنی گربه وحشی و در نقاط دیگر به معنای سیو پلنگ یا همان پلنگ خا تری رنگ می باشد که لکه های سیاه روی بدن پلنگ به سختی قابل مشاهده است و به ندرت پلنگ را با این رنگ دیده اند و همچنین در تمام فصل ها به همین رنگ می باشد. فاصله گروه با پلنگ از 150 الی 30 متر، گروه ثابت و پلنگ به سمت تیم در حال حرکت بود که متاسفانه از فاصله نزدیک به دلایلی موفق به ثبت تصوير نشدیم نفرات تیم : حسین تر - محمد عباسزاده - کمیل قاسم پور ( با سپاس از آقایان ابراهیمی و بابائی) ی که مشاهده می کنید اندازه و کیفیت آن کم شده است - ni d3200 + nikkor 55-300 @70mm لینک از سایت آپارات http://www.aparat.com/v/f0dez ...
منبع : http://chakad-sari.blogfa.com/post-207.aspxلحظه ای عجیب و نادر در حیات وحش!

درخواست حذف اطلاعات

آهوئی که در چنگال پلنگ بود ولی بابونها باعث نجاتش شدن و پلنگ با دیدن آنها پا به فرار گذاشت. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/479234/لحظه-ای-عجیب-و-نادر-در-حیات-وحشکشف دو جسد دیگر حادثه رودخانه دشت پلنگ

درخواست حذف اطلاعات

میزان نوشت: غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی گفت: در پی سقوط ۴ نفر در رودخانه دشت پلنگ و ناپدید شدن آنها با تلاش های گروه های امدادی اجساد همه آنها پیدا شد. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/650113ماجرای رضاخان و درشکه چی

درخواست حذف اطلاعات

روزی به رضا شاه خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده. رضاشاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه. و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت تا شمیران چـقـدر میگیری؟درشکه چی که نمیدانست طرفش کیست، گفت برو ما با نرخ تی کار نمی کنیم!رضاشاه گفت پنج شاهی کافیه؟درشکه چی: برو بالارضاشاه: ده شاهی؟راننده: برو بالا!رضاشاه: پانزده شاهی؟راننده: برو بالارضاشاه: سی شاهی؟راننده: بزن قـــدش!راننده به رضاشاه نگاهی کرد و گفت سربازی؟رضاشاه: برو بالاراننده:گروهبانی؟رضاشاه: برو بالاراننده: افسری؟رضاشاه: برو بالاراننده: فرمانده ای؟رضاشاه: بروبالاراننده: نکنه رضا شاهی؟رضاشاه: بزن قـــدش! رضاشاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت ترسیدی؟ راننده : بروبالا رضاشاه: لرزیدی؟ راننده: برو بالا رضاشاه: خودتو خیس کردی؟ راننده : بزن قـــدش! راننده از رضاشاه پرسید: حالا منو می برید زندان؟ رضاشاه: برو می کنید؟ ...
منبع : http://teacherofhistory.blogfa.com/post/1204بزرگان طایفه بزرگ میرزاوند در دوران قاجاریه-دوران رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه پهلو

درخواست حذف اطلاعات

غلام-حسینعلی شیرمرد- ی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-دوشنبه-صیفور-کریم خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-رحیم خان-محمد شیرمرد و بسیاری دیگر در دوران رضاشاه پهلوي و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوي سال 1307ه.ش از دربار به پیش طایفه میرزاوند آمد و با روسای میرزاوند جلسه گذاشت و قرار شد که مردم طایفه میرزاوند را به آهودشت شوش در نزدیک اهواز خوزستان منتقل کنند و قرار شد آهو دشت و زمین های آن رو برای طایفه میرزاوند ثبت کند ولی طایفه میرزاوند به دلیل شرایط بد جوی و اقلیم و خصوصا گرمای شدید در آن نقاط از مهاجرت به آنجا صرف نظر د... با ورود ان رضاشاه پهلوي به لرستان مردم طایفه میرزاوند بزرگان آنها تحت امر رضاشاه پهلوي شدند مانند یک وطن پرست وطن دوست با ت رضاشاه پهلوي همکاری د حکومت پهلوي نیز در بسیاری امور برای آنها تمیهدات در نظر گرفت از ق ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/04/post-16/بزرگان-طایفه-بزرگ-میرزاوند-در-دوران-قاجاریه-دوران-رضاشاه-پهلوی-و-محمدرضاشاه-پهلویبزرگان طایفه بزرگ میرزاوند در دوران قاجاریه-دوران رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه پهلو

درخواست حذف اطلاعات

غلام-حسینعلی شیرمرد- ی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-دوشنبه-صیفور-کریم خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-رحیم خان-محمد شیرمرد و بسیاری دیگر در دوران رضاشاه پهلوي و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به معزز اسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوي سال 1307ه.ش از دربار به پیش طایفه میرزاوند آمد و با روسای میرزاوند جلسه گذاشت و قرار شد که مردم طایفه میرزاوند را به آهودشت شوش در نزدیک اهواز خوزستان منتقل کنند و قرار شد آهو دشت و زمین های آن رو برای طایفه میرزاوند ثبت کند ولی طایفه میرزاوند به دلیل شرایط بد جوی و اقلیم و خصوصا گرمای شدید در آن نقاط از مهاجرت به آنجا صرف نظر د... با ورود ان رضاشاه پهلوي به لرستان مردم طایفه میرزاوند بزرگان آنها تحت امر رضاشاه پهلوي شدند مانند یک وطن پرست وطن دوست با ت رضاشاه پهلوي همکاری د حکومت پهلوي نیز در بسیاری امور برای آنها تمیهدات در نظر گرفت از ق ...
منبع : http://abdolhossein.blogsky.com/1397/04/04/post-16/بزرگان-طایفه-بزرگ-میرزاوند-در-دوران-قاجاریه-دوران-رضاشاه-پهلوی-و-محمدرضاشاه-پهلویچه ی نردبان باشد؟

درخواست حذف اطلاعات

تا دیروز که ايران کشوری عقب افتاده بود، می گفتند ايرانی ها نمی فهمند و: نمی توانند کاری انجام دهند، و باید که زیر یوغ استعمار بمانند! یا از نوک پا تا فرق سر اروپایی یا یی شوند. بعد که ايرانی ها تکنولوژی را از: انحصار غرب در آوردند گفنند که: ايرانی ها ابزار را وارد د ولی: فرهنگ استفاده از ان را وارد ن د! یا اینکه ايرانی دارای فرهنگ نیست، و باید همانطور که تکنولوژی را یاد گرفته، فرهنگ غربی را هم یاد بگیرد. حالا که ايران به پيشرفت های بالاتری از آنها، دست پیدا کرده می گویند: ايران نردبان ما است! ادامه مطلب... ...
منبع : http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2996/چه کسي نردبان باشد؟/فرهنگ ایرانی ها ، آداب وروسوم

درخواست حذف اطلاعات

اصولا هر کشور ، ملت و یا منطقه جغرافیائی دارای عقاید ، باورها ، آداب ، رسوم و فرهنگ مخصوص به خود است . مردم ايران نیز سنتها ی دیرینه ای دارند که با توجه به قدمت تاریخی و تمدن و فرهنگ غنی شان طی هزاران سال مورد توجه و احترام آنها بوده است. این سنتها و مراسم به همراه آثار و سرمایه های درخشان یک تمدن کهن ، تنها چیز های باقی مانده از یک هویت ملی است. وجود هزاران شاعر ، ادیب ، دانشمند ، مورخ و شخصیت های برجسته علمی ، فرهنگی و هنری در تاریخ ايران در بوجود آمدن ، گسترش و یا منسوخ شدن این آداب و رسوم تاثیر زیادی داشته است. برخی از این سنتها و آداب و رسوم طی سالیان سال دستخوش تغییراتی شده است . ...
منبع : http://far-hang-fars.blogfa.com/post/10آیا قرآن آمیخته با فرهنگ و آداب اعراب و متأثر از آن است؟!

درخواست حذف اطلاعات

آیا قرآن، آمیخته با فرهنگ و آداب اعراب و متأثر از آن است وبر اساس مقتضیات زمان ـ صلی الله علیه و آله ـ نازل شده است؟ قبل از هر چیز، لازم است واژة «فرهنگ» مورد بررسی قرارگیرد. «فرهنگ»، یک کلمة فارسی است و در زبان عربی به معنای «الثقافه» آمده است و بیش از «250» تعریف برای آن ذکر کرده اند.(1) می توان گفت: «مجموعة آداب و رسوم، مجموعة علوم، معارف و هنرهای یک قوم، کت شامل لغات یک یا چند زبان وشرح آنها، علم و دانش و ادب، تعلیم و تربیت را فرهنگ آن قوم می نامند.(2) ...
منبع : http://hdayat90.blogfa.com/post-166.aspx