بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بی همتا98 - جستجو

بی همتا98 از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ممالک محروسه چاپ گردید

درخواست حذف اطلاعات

  سرمقاله      نمی‌دانم چرا هر پنج‌شنبه که می‌رسد بيْ‌دلیل و بادلیلْ، نام و یادِ دو ِ بزرگ، رخنه در ذهن و ضمیرم می‌کنند و از خودْ، بيْ‌خودم می‌کنند. راحتْ نمی‌گذارند مرا و فسرده‌ام می‌کنند. مچاله می‌شوم و می‌خواهم چنگی در هوا زنم، شاید دستم به جایی رسد و در حلقه‌ی آنان، درآویزم. بزرگْ‌ انِ ایرانْ‌دوستِ بي‌نظیر، روانْ‌شادان و زندهْ‌یادان، محمّدجواد شیخ‌ال ی و ایرج افشار. چاپ و پخشِ ممالکِ‌محروسه مانندِ بسیاری دیگرْ از نشریه‌های پرشمارِ امروزِ جامعه‌ی ما، بي‌دلیل و بيْ‌مایه نیست. ماجرایِ انتشارِ ممالکِ‌محروسه، به دو زمینه‌ی ازْپیشْ‌موجود، بازگشت می‌کند: یکی، شاگردیِ سردبيرْ بوده است نزدِ ِ بيْ‌مانندِ تاریخِ ایرانِ معاصر، &zw ...
منبع : http://andisheirani.persianblog.ir/post/409مجنس المحمره من ابداع ابن الفلاحیة"توفیق النصاری"

درخواست حذف اطلاعات

'' مجنس المحمّره '' هو قالب رباعی مجنس وزنه " مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ " و من بحر الرَّجز . کتبه توفیق النصّاری تأثرا بالموال " الّی حظى ابوصلک حظى " الذی غناه الفنان ریاض احمد . یتألف هذا القالب من أربعة أشطر ، الثلاث الأولى ذات قواف مجنسة والشطر الرابع لا بدّ أن یختم بکلمة تنتهی بالراء و الألف أو الراء و الهاء المهملة . و هذه نماذج منه : شِعرچ غدا لْگلبي یسر صبری بعد عسرچ یسر لأهل العشگ إنتِ یسر یَا أم الأدب یَا مْحمَّرَه *** یَا أغنج نشگ عطرک وجب گلبي بلمس چفّک وجب هذا الغنج یَا أدعج وجب چبدی یمر گلبک درا ؟! تقطیع البيت الأول : مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ > /* / */ /* /* /* / /* شِعْ رچْ غِدلْ گَلْ بيْ یسرْ صبْ ریْ بعدْ عِسْ رچْ یسرْ لهْ لِلْ عشگْ انْ تی یسرْ یمْ ملْ ادبْ یمْ حمْ مره تقطیع البيت الثانی : مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ > /* / */ /* /* /* / /* یغ ...
منبع : http://mosaalhazbawi7272.blogfa.com/post-57.aspxشعر محلی • وِصّیَت •

درخواست حذف اطلاعات

مُو کِه مالُ و مِنآلیم نی ، چِه بِختَر کِه هآیَم سی زِِنُوم ، یآ کِه سی دُختَر مُو کِه رآسی زِنُوم نی ، بوُی ! چِه : اِم گو؟ وِصیّت هآکُنُوم سی کِه ؟ توُوُ دَفتَر حآلآم فَهمی ! مینیسُوم جآش یِه شِعری بُخوُنَن تآ پری ، جُوُنُوم جُو ; کُومتَر ری کَبْرُوم حکّکتوُ نی ، کِه بِنیسین : جِووُن بي ، یارُ و نوُرانی چو اَختَر ! اَز ایی شِعرآ کِه بَعد ِمَرگ سُهرآب مینیسَن ری مِزآرآ ، سی چشِ تَر ! خُلآصِه ، ری مِزآرِ مُو بِنیسین : اِسَد ; فَرزندِ غَم ، بَرقکآرِ بَرتَر ! ✍ ترجمه شعر : من که مال و ثروتی ندارم" چه بهتر که آنها را برای همسرم" یا برای دخترم بدهم! وآی" چه گفتم ؟! من که همسرم ندارم! راستی... حالا برای چه ی وصیت کنم؟ توی دفترم ! آهان" حالا فهمیدم, به جای آن شعری می نویسم" برای وقتی که جان من مانند کبوتر می پرد ! اما حق ندارید که روی قبر من بنویسید : جوان بود" دوستی مهربان و شخصی مؤمن... از ای ...
منبع : http://gezderaz100.blogfa.com/post/75خـدآیـا :|

درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ ...
منبع : http://cocolat.blogfa.com/post/196فیگو:بی تردید رونالدو توپ طلا را خواهد برد

درخواست حذف اطلاعات

فیگو:بي تردید رونالدو توپ طلا را خواهد برد لوئیز فیگو، هافبک پرتغالی اسبق رئال به تمجید از زیدان پرداخت. :”من هم اگر باشم همیشه آنها را فی می کنند. اگر این سه آماده باشند باید بازی کنند. زیدان عالی کار کرده است. به تفکراتش پایبند است و اگر فکر می کند باید همیشه بازی کنند باید همین کار را کند.” زیدان:”او را زیاد نمی بينم اما یک روز در والدبباس به تمرین سر زدم. آرامش دارد. همیشه آرام بوده است و عالی کار کرده است. به عنوان یک دوست برایش ارزوی موفقیت می کنم. به خبوبي رئال مادرید و فوتبال را می شناسد.” رونالدو:”ّبي تردید توپ طلا را خواهد برد. قرار نیست که در هر بازی سه گل بزند. فکر نمی کنم استرس داشته باشد. مهاجمان دوره هایی گذرا دارند اما بازیکنی با کیفیت او نباید استرس داشته باشد.” مثلث هجومی بارسا:”بازیکنان فوق العاده ای هستند. از فوتبال زیبا و بازیکنان خوب لذت می برم. نیمار سبک فوتبال خو ...
منبع : http://ronaldofans.blogfa.com/post-7142.aspxبیانات ی انقلاب در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

درخواست حذف اطلاعات

بيانات ی انقلاب  در ششمین کنفرانس بين المللی حمایت از انتفاضه فلسطینبِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیمالحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبين و صحبه المنتجبينقال الله الحکیم فی الکتاب المبين:«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲). در آغاز لازم میدانم، به همه ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، ان گروه های مختلف فلسطینی، شمندان، فرزانگان و شخصیّت های برجسته ی جهان و دیگر شخصیّت های خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم. قصّه ی پُرغصّه ی فلسطین و اندوه جان کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان خواه و حق طلب و عد ج ...
منبع : http://niak.blogsky.com/1395/12/03/post-4001/بیانات-رهبری-انقلاب-در-ششمین-کنفرانس-بین‌المللی-حمایت-از-انتفاضه-فلسطینبیانات معظم انقلاب در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

درخواست حذف اطلاعات

بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیم الحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبين و صحبه المنتجبينقال الله الحکیم فی الکتاب المبين:«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲). در آغاز لازم میدانم، به همه ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، ان گروه های مختلف فلسطینی، شمندان، فرزانگان و شخصیّت های برجسته ی جهان و دیگر شخصیّت های خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم. قصّه ی پُرغصّه ی فلسطین و اندوه جان کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان خواه و حق طلب و عد جو را می آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشاند. تاریخ فلسطین و ظالمانه ی آن و آو ...
منبع : http://irmolk.blog.ir/post/6255/بیانات-رهبر-معظم-انقلاب-در-ششمین-کنفرانس-بین-المللی-حمایت-از-انتفاضه-فلسطینبعضی وقتا ...

درخواست حذف اطلاعات

 از حس رها شدگی بعد گریه و زاری ، خوشم نمیاد ...احساس میکنم باید « کینه » ای به دل بگیرم ؛...ولی نمیشه ...__________________________اِی مَن ! بِگِریْ ...بيٖ آنانْ چِه غَمْگِنانِه می گِرْییٖ ... ...
منبع : http://maknunat-e-maktub.blogsky.com/1395/10/17/post-534/بعضی-وقتا-جلب دل ها با اخلاق حسنه و خصال نیک

درخواست حذف اطلاعات

#چهارشنبه_ها_شرح حدیث -جلب دل ها #بيان_و_تفسیر_روایات 24#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_ ی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دریافت http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30402/13940213_5294.3gp عَن الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحمّدٍ عَن أَبيه عَن آبائِهِ عَلَیهِم ُالسّلام قَال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه إنَّکُم لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَموالِکُم فَسِعُوهُم بِأَخلَاقِکُم (۱) یعنی شما این ظرفیت را ندارید که همه ی مردم را [با امو ان] در حیطه ی محبّت خود و در حیطه ی ارتباط با خود نگه ندارید؛ با مال این کار را نمی توانید ید اما یک وسیله ای دارید برای اینکه بتوانید دل های همه یا اکثر مردم را به خودتان نزدیک کنید. آن چیست؟ آن «اخلاق» است. اگر شما تواضع بورزید، اگر آدم صادقی باشید، اگر علیه این و آن حرکت م ّبي انجام ندهید، اگر ی باشید که بر روی حرف خودتان می ایستید -اینه ...
منبع : http://rabetin.blog.ir/post/116نان سنگک درمان یبوست و رافع عصبی و نان بربری کنجدی تقویت مفاصل

درخواست حذف اطلاعات

⬅️بي خیال نان های سنتی نشوید   ⏪نان سنگک : درمان یبوست و بيماری های عصبي ⏪نان بربری کنجد دار : تقویت استخوان و مفاصل https://t.me/joinchat/aaaaadxbxfvdyikjum7sja ...
منبع : http://tajarobteb.persianblog.ir/post/4556شهادت حضرت فاطمه(س)تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

▪️یا صاحب ا مان ▪️ ▪️بي شک غم مادر برایت فرق دارد ▪️فاطمیه شکل عزایت فرق دارد ▪️درد گلو داری ز سوز ناله هایت ▪️آه می کشی،لحن صدایت فرق دارد! ▪️رخت سیه داری به تن از داغ مادر ▪️فاطمیه رنگ عبایت فرق دارد ▪️ای مرد تنهای زمین جانم فدایت ▪️این یک دهه درد و بلایت فرق دارد ▪️این روزها را در بقیع هستی عزادار ▪️حال و هوای کربلایت فرق دارد ▪️مادر حرم می خواهد و آقا یقینأ ▪️این روزها ذکر دعایت فرق دارد! ▪️جای حسن می گی به زهرا پاشو از جا ▪️مادر منم مهدی!،عصایت فرق دارد!! ...
منبع : http://ploton.blogsky.com/1394/12/22/post-582/شهادت-حضرت-فاطمه-س-تسلیت