بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بسیاری - جستجو

بسیاری از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.سعد ونحس در ادبیات فارسی

درخواست حذف اطلاعات

میراث ماندگار ادب فارسی وترانه هاواشعار بسياري که از بزرگان ما،برای ما مانده است،آیینه باورها وبینش های مردملن ایران زمین،از دیر باز تا امروز است. با خواندن توضیحات فوق،می توانیم ات بسياري را به عنوان شاهد برای این اصطلاحات وباورها،بیاوریم که به ذکر همان نمونه هایی که در فرهنگ اشارات،ذیل این مدخل ها آمده است،بسنده می کنیم. ...
منبع : http://adaberooz.blogfa.com/post/11سعد ونحس در ادبیات فارسی

درخواست حذف اطلاعات

میراث ماندگار ادب فارسی وترانه هاواشعار بسياري که از بزرگان ما،برای ما مانده است،آیینه باورها وبینش های مردملن ایران زمین،از دیر باز تا امروز است. با خواندن توضیحات فوق،می توانیم ات بسياري را به عنوان شاهد برای این اصطلاحات وباورها،بیاوریم که به ذکر همان نمونه هایی که در فرهنگ اشارات،ذیل این مدخل ها آمده است،بسنده می کنیم. ...
منبع : http://adaberooz.blogfa.com/post/11شهر سالم

درخواست حذف اطلاعات

از آنحا که بسياري از ا بویژه در کشورهای رو به توسعه (موسوم به جنوب) طی دهه ةای اخیر فاقد مدیریت کارآمد بوده اند، ت یب محیطهای شهری و افزایش نابرابریهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در مقیاسی وسیع بین نان این نقاط صورت گرفته است. به همین خاطر، بسياري از ای کشورهای جهان سوم از دهه 1970 به بعد با فقر شهری مواجه شده اند. همین امر باعث گردیده است تا سطح زندگی و استانداردهای مربوط به محیط زیست نیز در بسياري از ا با مشکل مواجه گردد. به دنبال ظهور چنین پدیده ای، مؤسسات تحقیقاتی، بخشهای بهداشتی، شهرداریها و ... از سال 1993 به بعد به بررسی این گونه مسایل مربوط به بهداشت شهری پرداخته اند. به طور کلی این قبیل مسایل و سناریویی از این نوع، یعنی کمبودهای بهداشتی و محیطی مربوط به ا تحت عنوان "شبکه بهداشت و محیط ا" در ابتدای قرن 21 در دستور کار بسياري از تهای جهان سوم قرار گرفته است. ...
منبع : http://aminshahram.blogfa.com/post/96منافع وجودی اما عصر(عج)

درخواست حذف اطلاعات

از زمانی که عصر(ع) از دیده ها پنهان شده و در پس غیبت زندگی خود را شروع کرده است، انبوهی از پرسش ها، پیرامون مسائل غیبت مطرح شده است که بسياري از آنها از یک پیشینه دیرینه ای برخوردار است، به گونه ای که بسياري از این سؤال ها در نوشته های نویسندگان کتاب های مربوط به زمان(ع) در قرن چهارم و پنجم ی مطرح گردیده و علما پاسخ های مناسبی به آن داده اند. ...
منبع : http://amfarhadi.blogfa.com/post/24دهه کرامت گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

کرامت و عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان است و اگر انسان خود را آنچنان که هست بیابد، کرامت و عزت پیدا می کند. تکریم خداوند نسبت به بنی آدم و برتری آن ها بر بسياري از مخلوقات در قرآن مورد تاکید قرار گرفته تا جائیکه می فرماید فرزندان آدم را حقیقتاً گرامی داشتیم و بر بسياري از آفریده های خود، به گونه ای برجسته برتری دادیم. در ادبیات غنی فارسی نیز به کرامت و عزت آدمی به زیبایی توجه شده است چنانکه پروین اعتصامی شاعره بزرگ ایرانی اشاره می کند ...
منبع : http://libraryemamalli.blogfa.com/post/30/دهه-کرامت-گرامی-بادآیا پینت بال یک ورزش است

درخواست حذف اطلاعات

آیا پینت بال یک ورزش است؟بله .چه چیزهایی نشانگر ورزش است؟ داور،مجموعه ای از قوانین ،تیمهای حرفهای و اماتور و تورنومنتها و همچنین حمایت کامل صنعت از میلیونها بازیکن.کاملا متقاعد کننده به نظر می رسد.پینت بال به وسیله بسياري از مردم به عنوان ورزش شناخته نمی شود چون بسياري از آنها نمی دانند که این بازی شامل چه چیزهایی است. این باعث مشکلاتی برای ما پینت بالرها می شود که باید پینت بال را به عموم مردم مانند فوتبال یا بسکتبال معرفی کنیم .بسياري سعی می کنند از مجلات وحتی از طریق برنامه هایی از تلویزیون این کار را به انجام برساند . در حقیقت سایتهای اینترنتی نیز راهی برای این کار می باشد.در حد حرفه ای مقداری آمادگی جسمانی برای پینت بال نیازاست. همچنین این تیمها دارای استراتژی هستند وبر روی حرکات خاص و معروف تیمهای دیگر تمرین می کنند(به مانند فوتبال و والیبال ). بسياري بر این عقیده اند که پینت بال واق ...
منبع : http://ezatollah.blogfa.com/post/23جایگاه تفکر و تعقل در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

1- قرآن کریم به اشکال مختلف جایگاه بلند متفکران و دانشمندان را تذکر داده است : (زمر / 9) (مجادله / 11) (زمر / 18). 2- انسان را به تفکر در آفرینش و تفکر در خودشان دعوت کرده است : (آل عمران / 191) (روم / 8).3- در بسياري از آیات , بدون این که صریحا مردم را به تفکر دعوت کند, استدلال عقلی می آورد; و بدون این که اعتبار تعبدی خود را لحاظ کند با منکران احتجاج می کند: (هود / 35) (انبیا/ 22) (مؤمنون / 91).4- در تشریع احکام الهی , در بسياري از موارد فلسفه احکام را بیان می کند, تا مردم از روی بینش , از آن تبعیت کنند: (عنکبوت / 45) (بقره / 183) (مائده / 6) (مائده / 91) (طه / 14). ...
منبع : http://thinkrooms.blogfa.com/post/11جایگاه تفکر و تعقل در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

1- قرآن کریم به اشکال مختلف جایگاه بلند متفکران و دانشمندان را تذکر داده است : (زمر / 9) (مجادله / 11) (زمر / 18). 2- انسان را به تفکر در آفرینش و تفکر در خودشان دعوت کرده است : (آل عمران / 191) (روم / 8).3- در بسياري از آیات , بدون این که صریحا مردم را به تفکر دعوت کند, استدلال عقلی می آورد; و بدون این که اعتبار تعبدی خود را لحاظ کند با منکران احتجاج می کند: (هود / 35) (انبیا/ 22) (مؤمنون / 91).4- در تشریع احکام الهی , در بسياري از موارد فلسفه احکام را بیان می کند, تا مردم از روی بینش , از آن تبعیت کنند: (عنکبوت / 45) (بقره / 183) (مائده / 6) (مائده / 91) (طه / 14). ...
منبع : http://thinkroom.blogfa.com/post/11پیام های چندرسانه ای از منظر حقوقی

درخواست حذف اطلاعات

می توان به جرات گفت امروزه هیچ نمی تواند بدون استفاده از وسایل ارتباطی نوین و فناوری محور به زندگی عادی خود ادامه دهد و کارهای خود را به انجام رساند، در حقیقت بسياري از امور که پیش ازاین نیازمند حضور فیزیکی افراد بود، با پیشرفت فنّاوری های ارتباطی از راه دور قابل انجام است و افراد را از بسياري رفت وآمدها بی نیاز کرده است، لکن بدیهی است این عرصه ی نوین، چالش های مختص به خود را نیز دارد که قوانین و مقررات متناسب با خویش را می طلبد و قوانین و مقررات سنتی پاسخگوی چالش های این عرصه نیست. ...
منبع : http://deioces.blogfa.com/post/50کمال الدین و تمام النعمة

درخواست حذف اطلاعات

در بین کتاب های حدیث - که از پیشینیان به دست ما رسیده - کمتر کت است که از شهرتی به سان «کمال الدین و تمام النعمة» برخوردار باشد. این کتاب در موضوع غیبت و طول عمر مهدی علیه السلام نوشته شده و بسياري از نصوص و احادیث مربوط به این مبحث با ترتیبی خاصّ به همراه براهینی متین، درج گردیده است. مؤلف کتاب شیخ فقیهان و رئیس محدثان شیعی، ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (م 381 ه) معروف به شیخ صدوق رحمه الله است که اکثر علمای یّه کلام او را مانند نص منقول و خبر مأثور می دانند. بسياري از محدثان شیعی، اعتبار و ارزش خاصی برای کمال الدین قائل بوده اند و بسياري از احادیث آن را در کتاب های خود نقل کرده و بدان استناد جسته اند. ...
منبع : http://ghatil.blogfa.com/post/377منافع وجودی عصر(ع) در عصر غیبت

درخواست حذف اطلاعات

از زمانی که عصر(ع) از دیده‏ها پنهان شده و در پس غیبت زندگی خود را شروع کرده است، انبوهی از پرسش ها، پیرامون مسائل غیبت مطرح شده است که بسياري از آنها از یک پیشینه دیرینه‏ای برخوردار است، به گونه‏ای که بسياري از این سؤال ها در نوشته‏های نویسندگان کتاب های مربوط به زمان(ع) در قرن چهارم و پنجم ی مطرح گردیده و علما پاسخ های مناسبی به آن داده‏اند.از جمله پرسش های رایج درباره زمان(ع) این است که: ...
منبع : http://abdivand110.blogfa.com/post/71/منافع-وجودي-امام-عصر(ع)-در-عصر-غيبتتفاوت اینترنت و وب چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تفاوت اینترنت و وب چیست؟ اکثر کاربران فکر می کنند که وب همان اینترنت است اما اینترنت در سال ۱۹۸۳ وقتی که آ انت که همان پدر اینترنت نامیده می شود شروع به استفاده از پروتکل tcp/ip کرد شکل گرفت. وب توسط تیم برنرزلی انگلیسی در سال ۱۹۸۹ ساخته شده. شبکه جهانی وب از سرورها که صفحات را دربر دارند و مرورگرهای بسياري همانند فایرفا ، اینترنت ا پلورر، سافاری و… ساخته شده است. در واقع اینترنت مجموعه ای از فناوری است که موجودیت وب را رقم زده است. اگر اینترنت نبود وب هم نبود و اگر وب نبود اینترنت هم چنان در اثر هجر باقی می ماند. باید به این نکته توجه داشت که بسياري از برنامه های تحت شبکه بدون نیاز به وب کار می ...
منبع : http://mahmoud-adeli.blogfa.com/post-76.aspx«اُتیسم»، از افسانه تا واقعیت

درخواست حذف اطلاعات

«تمپل گرندین» : شاید بسياري از شما در بین دوستان و آشنایان، چیزهایی راجع به اُتیسم شنیده باشید یا حتی فراتر از آن، در خانواده خود کودک یا بزرگسالی را دیده باشید که با تشخیص اُتیسم مواجه شده است و تجربه ای مستقیم از آن داشته باشید و حتی چه بسا در تقلایی سخت برای درک بهتر آن و کمک به فرزند یا عزیزانتان (که احیانا به آن دچارند) بوده باشید. اتُس در زبان یونانی به معنای خود است و به صورت تحت اللفظی منظور از آن در اُتیسم، ماندن در خود یا به زعم بسياري درخودماندگی است. کودک یا انسانی که (در اصطلاح عام و باور عموم) درخودمانده است، تصویری مبهم و نه چندان خوشایند را به اذهان کمترآشنا با آن تداعی می کند و در ذهن و حافظه من یادآور تصاویری فراوان از خانواده های نگران بسياري است که در طول سال های گذشته، در مناطق مختلفی از ایران می دیدم، یادآور اینکه چطور در برابر چهره پررمزوراز اُتیسم که فرزندانشان دچار ...
منبع : http://moshaver76.blogfa.com/post/12710 گنج دریایی که هنوز کشف نشدند!

درخواست حذف اطلاعات

با اینکه با گذشت سال های طولانی از ناپدید شدن این کشتی ها و گنج ها اطلاعات موجود از ان ها بسیار کم شده است، افراد بسياري هنوز به دنبال این گنج ها هستند.افرادی بسياري اصرار دارند که گنج های گم شده کاملا افسانه ای هستند اما این موضوع کاملا حقیقت ندارد.با اینکه به صورت حتم می توان گفت که بسياري از این گنج ها کاملا خیالی بوده اند، بسياري دیگر نیز واقعی هستند و افراد بسياري هرساله مبالغ زیادی برای پیدا آن ها هزینه می کنند بقیه در ادامه مطالب ...
منبع : http://heidari1391.blogfa.com/post/351/10-گنج-دریایی-که-هنوز-کشف-نشدند-تجربه کارشناسی

درخواست حذف اطلاعات

بسياري از افراد فکر می کنند که تعداد سالهای فعالیت آنها معادل با تجربه آنها و همچنین غنای فکری آنهاست. در بسياري از سازمانها دیده ام که از عبارات زیر بسیار استفاده می شود:"آقا یا خانم a بیش از 20 سال تجربه دارند""آقا یا خانم a در فلان مطلب رفرنس هستند" این جملات باعث می شود افراد خود را بیش از آنچه هستند ارزی کنند. به نظر من برای تجربه مفید افراد هم می توان شاخصی مانند ضریب هوشی تعریف کرد. همانطور که می دانید برای محاسبه iq سن عقلی شخص را بر سن تقویمی تقسیم می کنند. اگر این عدد بزرگتر از یک باشد یعنی فرد از سن خود بیشتر می فهمد. در خصوص تجربه هم به نظر من اگر بتوان شاخصی ابداع نمود که بتوان با آن مقدار سالهایی که فرد یادگیری داشته را بر تعداد کل سالهای فعالیتش تقسیم نمود می توان در خصوص افراد قضاوت بهتری داشت. در بسياري از سازمانها مشاهده می کنیم که فرد یک حوزه را یکبار یادگرفته و 30 سال ا ...
منبع : http://haghighirad.blogfa.com/post/26مصاحبه

درخواست حذف اطلاعات

نیمی از طلاق های سال گذشته به دلیل اعتیاد بوده است اعتیاد یک معضل فردی نیست. این بلای خانمانسوز آسیب های اجتماعی بسياري را در پی دارد، و سر منشأ از هم پاشیدگی بسياري از خانواده ها، سرقت های د و کلان، قتل (بر اثر توهم) و بزه های دیگر است. به گزارش انجمن علمی علوم اجتماعی به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ اعتیاد یک معضل فردی نیست. این بلای خانمانسوز آسیب های اجتماعی بسياري را در پی خود دارد و ‏سرمنشأ از هم پاشیدگی بسياري از خانواده ها، سرقت های د و کلان، قتل (براثر توهم) و ‏بزه های دیگر است. در همین راستا و در بررسی های صورت گرفته توسط ستاد مبارزه با موادمخدر آسیب در خانواده به حدی است که ‏‏55 درصد طلاق ها به آن بازمی گردد. یعنی از 155369 ج در سال 1392 حدود 85453 طلاق به ‏دلیل اعتیاد رخ داده است. اما طبق آمار اعلامی تعداد طلاق ها نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است. برخی ‏کارشناسان هم بر این باور ...
منبع : http://pajuhe.blogfa.com/post/18آشنایی با فرقه اهل حق

درخواست حذف اطلاعات

پیشگفتار یکی از فرقه¬های فعال در ایران، فرقه موسوم به «اهل حق» می¬باشد. اگر چه این فرقه دارای شعبات مختلف است و از لحاظ عقیدتی اختلافات بسياري با هم دارند، اما در برخی اصول با هم مشترک¬اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. شاید نتوان همه اتباع این فرقه را تحت حکم خاصی قلمداد کرد؛ ولی آنچه مسلم است که همه آن¬ها خود را اهل حق می¬دانند. طایفه، یارسان، یارستان و آیین یاری، نام¬های دیگری است که اینان برای خود انتخاب کرده¬اند. بسياري از شیعیان اهل این فرقه را علیُُّ اللّهی و ¬پرست می¬نامند؛ اما برخی جوانان امروزی آن¬ها، این مسأله را اتهامی به اهل حق می¬دانند. مقاله ذیل، شرحی کوتاه بر تاریخچه و عقاید این فرقه می¬باشد. بدیهی است که آشنایی عمیق با عقاید و آداب و رسوم اهل حق نیازمند مطالعات بیشتر است. ...
منبع : http://peygiri.blogfa.com/post/2813 دلیلی که باید انگلیسی یاد گرفت

درخواست حذف اطلاعات

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای همه واضحه. زبان انگلیسی در بسياري از نقاط دنیا استفاده می شود و شما می توانید در مسافرت یا در کارخود از این زبان استفاده ی بسياري ید.اما اگر هنوز برای یادگیری جدی انگلیسی قانع نشدید یا می خواهید به بقیه ی دوستانتان یک انگیزه ی قوی بدهید این 13 دلیل یادگیری انگلیسی را بخوانید: ...
منبع : http://learnenglish6.blogfa.com/post/111"مازاری"؛ پیشه ای به قدمت 700 سال

درخواست حذف اطلاعات

مازاری از پیشه های قدیمی استان یزد به شمار می رود که قدمتی بیش از 700 سال دارد اما هنوز رنگ فراموشی به خود نگرفته و کوچه مازاری های یزد هنوز رنگ و بوی حنا و ادویه دارد و این پیشه قدیمی پس از 700 سال، هنوز هم راسته ای از خیابانی در یزد را به خود اختصاص داده است. کوچه مازاری های یزد برای همه مردم این دیار نامی آشناست و گرچه ممکن است بسياري از مردم خارج از استان، حتی معنای کلمه مازاری و نوع کار این پیشه را ندانند اما آنها که سفری به یزد داشته اند، در پرس و جوهای خود برای ید سوغات یزد، حتما نام کوچه مازاری را شنیده اند. مازاری ها در گذشته های نه چندان دور و در دو سه دهه اخیر ارج و قرب بسياري به ویژه در خانه های سنتی و نزد مادربزرگها داشتند. ...
منبع : http://anaghizade.blogfa.com/post/42