بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بررسی شخصیت افراد - جستجو

بررسی شخصیت افراد از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.مقاله بررسی و تحلیل شخصیت افراد جهت آمادگی برای ازدواج

درخواست حذف اطلاعات

  عنوان اصلی محصول : مقاله بررسي و تحلیل شخصيت افراد جهت آمادگی برای ازدواج سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل مقاله بررسي و تحلیل شخصيت افراد جهت آمادگی برای ازدواج به این صفحه هدایت شده اید. برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید: ...
منبع : http://kakaseller.ParsiBlog.com/Posts/3903/دانلود مقاله بررسي و تحليل شخصيت افراد جهت آمادگي براي ازدواج/افسانه یا واقعیتی بنام شخصیت سالم

درخواست حذف اطلاعات

وجود یک شخصيت سالم در جامعه پرتنش و استرس زای امروزی از دیدگاه بسیاری از افراد، افسانه ای و غیر واقعی جلوه می کند; اما آنچه مسلم است، وجود «شخصيت سالم» واقعیتی انکارناپذیر است و شاد ، نشاط، لذت بردن از زندگی و هدفمندی در آن، مست م داشتن شخصيت سالم است. ب شخصيت سالم – که آرزوی بسیاری از افراد جامعه است – چندان دور از دسترس نیست و به نظر می رسد که می توان از طریق آشنایی، معیارهای سلامت روانی و تطابق آن با ویژگی های شخصی، تعامل مثبت با افراد و محیط پیرامونی و اجرای اصول صحیح و راستین معنوی در زندگی به گونه ای عملی به آسیب شناسی پرداخت و عوامل آسیب رسان به شخصيت سالم را شناسایی کرد و با اصلاح و زدودن همه جوانب منفی احتمالی، در ب شخصيتی سالم کوشش نمود. در واقع باید اقرار کرد که سلامت روانی و جسمانی، خواست همه انسان هاست و آرزوی داشتن شخصيت سالم، گامی به سوی رشد و تعالی معنوی نیز محسوب می گردد. ...
منبع : http://psy1361.blogfa.com/post/59تاکنون به شخصیت افراد دقت کرده اید؟/ اسرار شخصیت افراد با شکل صورت

درخواست حذف اطلاعات

شخصيت شناسان مطالعاتی انجام داده اند که به کمک آن می توان از روی شکل چانه افراد به شخصيت آن ها پی برد. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6028908/تاکنون-به-شخصیت-افراد-دقت-کرده-اید-اسرار-شخصیت-افراد-با-شکل-صورتارتباط ح صورت با شخصیت انسان

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط ح صورت با شخصيت انسان بررسي های اخیر محققی به نام دیوید رابسون نشان داده است که صورت افراد فقط یک مشخصه ظاهری نیست؛ بلکه شکل، اندازه و حتی رنگ صورت اطلاعات مهمی را درخصوص شخصيت و وضع سلامت آنها افشا می کند. شاید انتظار داشته باشید تنها یک روان شناس ماهر و باتجربه با نگاهی اجمالی به چهره افراد بتواند باطن آنها را بررسي کند، اما تحقیقات نشان می دهند ح چهره برای متفکران یونان باستان نیز حائز اهمیت بوده است. ارسطو و شاگردانش یک جلد کتاب درخصوص نحوه انعکاس روحیه افراد از طریق نوع نگاه آنها گردآوری کرده اند. ...
منبع : http://shayesteh1360.blogfa.com/post-1675.aspxتاکنون به شخصیت افراد دقت کرده اید؟

درخواست حذف اطلاعات

شخصيت شناسان مطالعاتی انجام داده اند که به کمک آن می توان از روی شکل چانه افراد به شخصيت آنها پی برد. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/33747719تحقیق روانشناسی شخصیت

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه:«شخصيت» یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (behavior)، افکار (thoughts)، انگیزش (motivation)، هیجان (emotion) و … استنباط می شود. شخصيت باعث تفاوت (difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصيتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصيت را می توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.از طرف دیگر «شخصيت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر « افاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می ...
منبع : http://irdlxco.blogfa.com/post/2527نگاهی به مقاله " شخصیت و سرنوشت" معزز محمود سریع القلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام اخیراً مقاله ای را مطالعه از محمود سریع القلم که الحق و الانصاف نگاهی تیزبین و هوشیارانه به مسائل و اجتماعی دارند. عنوان این مقاله اینست: " شخصيت و سرنوشت " ایشان نه با نگاهی فرافکنانه که از منظری دقیق و عمیق و غیر جانبدارانه ، بطور ریشه ای دلایل آرامش و پیشرفت و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شرق آسیا را در قیاس با نیمکره غربی و علی الخصوص منطقه خاورمیانه بررسي کرده و مهمترین دلیل و یا بهتر بگویم دلیل بنیادین آن را در شخصيت فردی و ملی اینان دانسته بودند. و آن چیزی که در شخصيت مردم شرق آسیا نمود فرادان دارد و منشأ پیشرفتهای فراوان آنهاست ، " اصل همکاری " می باشد. ایشان در فرازی از این مقاله زیبا آورده اند: " بزرگترین سرمایه مردم شرق آسیا، شخصيت همکاری آنهاست که در یک دوره ۲۵ ساله، قدرت مالی جهان را از غرب به آسیا انتقال داده اند. در برابر شخصيت همکاری شرق آسیایی، شخصيت متوسط خاورمیانه ...
منبع : http://tahoora67.blogfa.com/post/222/نگاهي-به-مقاله-شخصيت-و-سرنوشت-استاد-معزز-دكتر-محمود-سريع-القلمنگاهی به مقاله " شخصیت و سرنوشت" معزز محمود سریع القلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام اخیراً مقاله ای را مطالعه از محمود سریع القلم که الحق و الانصاف نگاهی تیزبین و هوشیارانه به مسائل و اجتماعی دارند. عنوان این مقاله اینست: " شخصيت و سرنوشت " ایشان نه با نگاهی فرافکنانه که از منظری دقیق و عمیق و غیر جانبدارانه ، بطور ریشه ای دلایل آرامش و پیشرفت و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شرق آسیا را در قیاس با نیمکره غربی و علی الخصوص منطقه خاورمیانه بررسي کرده و مهمترین دلیل و یا بهتر بگویم دلیل بنیادین آن را در شخصيت فردی و ملی اینان دانسته بودند. و آن چیزی که در شخصيت مردم شرق آسیا نمود زیادی داشته و منشأ پیشرفتهای فراوان آنهاست ، " اصل همکاری " می باشد. ایشان در فرازی از این مقاله زیبا آورده اند: " بزرگترین سرمایه مردم شرق آسیا، شخصيت همکاری آنهاست که در یک دوره ۲۵ ساله، قدرت مالی جهان را از غرب به آسیا انتقال داده اند. در برابر شخصيت همکاری شرق آسیایی، شخصيت متوسط خاورمیانه ...
منبع : http://tahoora67.blogfa.com/post/222/نگاهي-به-مقاله-شخصيت-و-سرنوشت-استاد-معزز-دكتر-محمود-سريع-القلمپاو وینت بررسی شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی ...
منبع : http://mana1.ParsiBlog.com/Posts/1037/پاورپوينت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازماني/پاو وینت بررسی شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی ...
منبع : http://deros1.ParsiBlog.com/Posts/718/پاورپوينت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازماني/شخصیت شناسی از روی چانه افراد

درخواست حذف اطلاعات

شخصيت شناسان مطالعاتی انجام داده اند که به کمک آن می توان از روی شکل چانه افراد به شخصيت آنها پی… ...
منبع : http://seemorgh.com/entertainment/horoscope/personality-science/344998-شخصیت-شناسی-از-روی-چانه-افراد/پروپوزال بررسی رابطهی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان

درخواست حذف اطلاعات

پروپوزال بررسي رابطه‌ی بین ابعاد شخصيت و سلامت عمومی در دانشجویان ...
منبع : http://dlsar1.ParsiBlog.com/Posts/2849/پروپوزال بررسي رابطهي بين ابعاد شخصيت و سلامت عمومي در دانشجويان/پاو وینت بررسی شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی به صفحه فایل پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر ...
منبع : http://panafiledl.ParsiBlog.com/Posts/137/دانلود پاورپوينت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازماني/فایل آماده پاو وینت بررسی شخصیت و رابطه آن با رفتار سازم

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی به صفحه فایل پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر ...
منبع : http://azindown24.ParsiBlog.com/Posts/8372/فايل آماده دانلود پاورپوينت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازم/شخصیت شناسی از روی فرم چانه صورت+ ع

درخواست حذف اطلاعات

  شخصيت شناسان مطالعاتی انجام داده اند که به کمک آن می توان از روی شکل چانه افراد به شخصيت آن ها پی برد.  یکی از موضوعاتی که شخصيت شناسان در مورد آن صحبت می کنند، ارتباط شخصيت افراد با چهره شان است.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://sobhan165.blogsky.com/1396/01/09/post-7003/مشت شما، شخصیت تان را لو می دهد

درخواست حذف اطلاعات

محققان با بررسي شکل مشت انگشتان افراد مختلف، به شخصيت آنها پی می برند. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5962075/مشت-شما-شخصیت-تان-را-لو-می-دهدشخصیت شناسی براساس مدل نشستن افراد

درخواست حذف اطلاعات

قصد داریم به بیان شخصيت افراد براساس نحوه نشستن آنها بپردازیم. با ما همراه شوید و شخصيت خود را… ...
منبع : http://seemorgh.com/entertainment/horoscope/personality-science/345789-شخصیت-شناسی-براساس-مدل-نشستن-افراد/بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

درخواست حذف اطلاعات

بررسي تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن تحقیق بررسي تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از: ...
منبع : http://payanname69.blogfa.com/post/2254شخصیت معنوی رضا(ع)

درخواست حذف اطلاعات

بررسي هر یک از ابعاد معنوی ، علمی ، اجتماعی و اخلاقی شخصيت علی بن موسی (ع) ، اهمیت خاص خود را داراست. چه بسا گروهی شیفتة جنبه علمی و مناظرات و مباحثات آن حضرت باشند و در شناختن و نمایاندن چهره علمی ، اهتمام فزونتری داشته باشند ، ولی توجه به این حقیقت که علم ، اخلاق و شخصيت اجتماعی و ان ، تحت تأثیر شخصيت معنوی و عبادی ایشان قرارداشته است و آنان هر کمالی را از این رهگذر ب کرده اند و خدا محوری منش و کنش آنان به ایشان عزت و امتیاز بخشیده است ، این باور را تقویت خواهد کرد که بررسي این جنبة از زندگی (ع) شایسته تقدم و توجه فزونتر است. آنچه از جلوه های عبودیت و بندگی آن حضرت در آینه اخبار و نقلهای تاریخی به یاد مانده ، در بیان فهرست گونه زیر می توان شاهد آن بود : برگرفته از کتاب عل بن موس الرضا(ع)، مناد توحد و ت، پژوهش:گروه تارخ هادی حسینی و نیما تر ...
منبع : http://aseman8oom.blogfa.com/post/27شغل متناسب با شخصیت خود را با این نرم افزار پیدا کنید

درخواست حذف اطلاعات

"تست های شخصيت شناسی" نرم افزاری مخصوص تلفن های همراه است که امکان بررسي ابعاد شخصيت کاربر را به وی می دهد. به گزارش امورفرهنگی زاده ابراهیم, روستای آبنیه با ز "تست های شخصيت شناسی" برنامه ای برای پی بردن به ابعاد شخصيتی شما و پیدا شغل متناسب با شخصيتتان است. ویژه اندروید ...
منبع : http://javananabneyeh.blogfa.com/post/155مستقیم پاو وینت بررسی شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

مستقیم پاو وینت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازمانی ...
منبع : http://irmak3.ParsiBlog.com/Posts/2682/دانلود مستقيم پاورپوينت بررسي شخصيت و رابطه آن با رفتار سازماني/پروپوزال بررسی الگوی شخصیتی افراد خودزن در ح غیر منازعه و افر

درخواست حذف اطلاعات

پروپوزال بررسي الگوی شخصيتی افراد خودزن در ح غیر منازعه و افراد آسیب دیده در ح منازعه ...
منبع : http://miray1.ParsiBlog.com/Posts/2877/پروپوزال بررسي الگوي شخصيتي افراد خودزن در حالت غير منازعه و افر/تحقیق بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی، جیمز برنه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق بررسي چند شخصيت برجسته در مدیریت (لائوزی، جیمز برنهام و آبراهام مازلو) فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 22حجم فایل: 59 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان تحقیق با موضوع بررسي چند شخصيت برجسته در مدیریت (لائوزی، جیمز برنهام و آبراهام مازلو)،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:لائوزیجیمز برنهامآبراهام مازلو پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. ...
منبع : http://exrxfile.ParsiBlog.com/Posts/5800/دانلود تحقيق بررسي چند شخصيت برجسته در مديريت (لائوزي، جيمز برنه/اثر انگشت شخصیت شما را فاش می کند

درخواست حذف اطلاعات

مغز و تفکرات شما نشان دهنده شخصيت وجودی شماست محققان یی اظهار د: بدن انسان بسیار پیچیده تر از تصورات ما بوده و دارای سلول ها، بافت ها و اندام های مختلف است. تمامی این موارد با یکدیگر مرتبط هستند و شخصيت از بین همه این موارد درک می شود. یکی از این شگفتی ها تعیین شخصيت از طریق اثر انگشت است.با توجه به خطوط و منحنی های انگشت، قادر به درک شخصيت افراد خواهیم بود. افراد دارای اثر انگشت حلقه ای و خمیده افرادی فلسفی و منطقی هستند. آنان در یادآوری اطلاعات بهتر و همچنین فراگیران بزرگی هستند. در این افراد نیمکره چپ مغز فعال تر است.افراد دارای خطوط منحنی کمتر افرادی آرام، خوشحال، متین و آرامش دهنده هستند. آنان افرادی گرم و احساسی بوده و به دیگران کمک می کنند.افراد با اثر انگشت چرخشی افرادی با خصوصیات دو گروه بالا هستند با این تفاوت که آنان آتشین بوده وگاهی اوقات عصبانی هستند البته این افراد غیرقابل پی ...
منبع : http://blinkp30.blogfa.com/post-166.aspxشخصیت شناسی افراد بر اساس ماه، روز و سال تولد

درخواست حذف اطلاعات

شخصيت شناسی بر اساس ماه، روز و سال تولد را تا به حال بسیار شنیده و خوانده اید، اما این بار با نوع دیگرى از آن که به شکل جالبى روزهاى سال تقسیم بندى شده و شخصيت افراد بر اساس آن بیان شده آشنا مى شوید. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6046534/شخصیت-شناسی-افراد-بر-اساس-ماه-روز-و-سال-تولدخانه شاملو به ثبت ملی رسید

درخواست حذف اطلاعات

فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت خانه شاعر معاصر احمد شاملو در فهرست آثار ملی خبر داد.او به ضرورت حفظ خانه هایی که یک روز محل زندگی مفا ادب و فرهنگ بوده اند اشاره و بیان کرد: شخصيت های برجسته حوزه فرهنگ و هنر، ثروت های ادبی یک شهر به شمار می آیند و می توانند در جذب گردشگر فرهنگی موثر باشند بنابراین لازم است خانه ای که این افراد در آن زندگی کرده اند حفظ شود تا هم مردم با این افراد و تاثیری که بر رشد و بالندگی فرهنگ این سرزمین داشته اند آشنا شوند هم بر تعداد مراکز فرهنگی شهر و کشورمان افزوده شود. نظری با اشاره به چگونگی ثبت خانه های شخصيت های برجسته معاصر افزود: استان های مختلف، افراد برجسته خود را شناسایی و پرونده شان را به دبیرخانه دفتر ثبت آثار تاریخی ارسال می کنند تا این پرونده مورد بررسي کارشناسان زبده قرار گیرد و در صورت تایید ثبت شود.مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی گفت: خان ...
منبع : http://siamkeslami.ParsiBlog.com/Posts/162/خانه شاملو به ثبت ملي رسيد/بررسی نقش شخصیت، اخلاق و رفتار شهروندی سازمانی افراد و کارمندان بر عملکرد سازمان

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از رزفایل بررسي نقش شخصيت، اخلاق و رفتار شهروندی سازمانی افراد و کارمندان بر عملکرد سازمان با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  8 چکیده :ارتقاء سطح عملکرد و رشد و توسعه سازمانها و افزایش نقش آنها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی فعالیتهای سازمانها و تأثیرات آنهابر برخورداران مختلف اهمیتی روز افزون یافته است به گونه ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی انسانها بر عملکرد کلی سازمانتأثیرات بزرگی دارد.رفتار انسان جنبه های گوناگونی دارد که باعث شده همواره به عنوان موجود پیچیده شناخته شود و پیش بینی حرکاتش غیر ممکنشود. پیچیدگی این قالب در حدی است که منجر به ایجاد رفتارهای متنوع شده و برای مدیران ایجاد چالش کرده است زیرا آگاهی ازتفاوت های شخصيتی افراد یک سازمان می تواند در حل مسائل به مدیران و سازمان ها و بهبود عملکرد سازمان کمک کند.رفتار شهروندی سا ...
منبع : http://rozfile.blogsky.com/1396/01/01/post-42198/بررسی-نقش-شخصیت،-اخلاق-و-رفتار-شهروندی-سازمانی-افراد-و-کارمندان-بر-عملکرد-سازمانشخصیت خود و دیگران را چگونه بشناسیم بخش2

درخواست حذف اطلاعات

سرنخ های شناسایی شخصيت چه بخشی از شخصيت شما بر شما حاکم است؟ از دید اریک برن شخصيت ما از تعامل 3 جزء مختلف ( کودک ، والد و بالغ ) تشکیل شده است . همچنین توضیح داده شد که خصوصیات هر یک از این 3 بخش چگونه است و اگر هر کدام بر شخصيت یک فرد حاکم شود آن شخص چگونه رفتار می کند ، احساس می کند ، فکر می کند و یا صحبت می کند. هر یک از سرنخ های زیر نشان دهنده یکی از بخشهای سه گانه شخصيت است: ...
منبع : http://darbandi-moshaver.blogfa.com/post/69آیا می توان شخصیت افراد وابسته به مواد را براحتی قضاوت نمود؟

درخواست حذف اطلاعات

اعتیاد و یا وابستگی به عوارض زیادی را برای فرد و خانواده آن متحمل می سازد . فرد وابسته رفتار و اع متاثر از مصرف مواد می باشد . وا اما رفتارهای در ذات او نیست . این افراد قطع و مدیریت درمان خود واجد شخصيت خود می گردند. ...
منبع : http://pharmacologyst.blogfa.com/post-70.aspxآیا می توان شخصیت افراد وابسته به مواد را براحتی قضاوت نمود؟

درخواست حذف اطلاعات

اعتیاد و یا وابستگی به عوارض زیادی را برای فرد و خانواده آن متحمل می سازد . فرد وابسته رفتار و اع متاثر از مصرف مواد می باشد . وا اما رفتارهای در ذات او نیست . این افراد پس از قطع و مدیریت درمان خود ،واجد شخصيت خود می گردند. ...
منبع : http://pharmacologyst.blogfa.com/post-70.aspx