بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ای عجیب و غریب گردشگری بخش اول - جستجو

ای عجیب و غریب گردشگری بخش اول از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.شعارهای سازمان جهانی گردشگری در سال های گذشته :

درخواست حذف اطلاعات

سال 20۱۳-139۲ – گردشگري و آب . حمايت از آینده مشترک سال 2012 -1391- گردشگري و انرژی پاک تقویت و توسعه گردشگري سال 2011-1390 – گردشگري پیوند دهنده فرهنگ ها سال 2010 - 1389 – گردشگري و تنوع زیستی سال 2009 – 1388 – گردشگري گرامی داشت تنوع ها سال 2008 – 1387 – گردشگري در پاسخ به تغییرات آب و هوايی و گرم شدن زمین سال2007 – 1386 – گردشگري درب ها را به روی ن می گشايد . سال ۲۰۰۶ – 1385 - گردشگري غنا می بخشد. سال ۲۰۰۵ – 1384- سفر و حمل و نقل: از تخیل ژول ورن تا واقعیت قرن ۲۱ سال ۲۰۰۴– 1383- ورزش و گردشگري: دو نیروی زنده براي درک متقابل فرهنگ و توسعه جوامع سال ۲۰۰۳– 1382- گردشگري نیروی محرکه براي کاهش فقر، اشتغا ايی، هماهنگی اجتماعی سال ۲۰۰۲– 1381 - اکوتوریسم و توسعه پايدار سال ۲۰۰۱– 1380 - گردشگري ابزاری براي صلح و گفتگوی میان تمدن ها سال ۲۰۰۰– 1379- فن آوری و طبیعت: دو چالش گردشگري در آغاز قرن ۲۱ ...
منبع : http://jtour.blogfa.com/post-766.aspxیک جای عجیب و غریب

درخواست حذف اطلاعات

بعضی ها آدم را از تنهايی در می آورند و در یک جاي عجيب و غريب گم می کنند. به جاي عجيب غريب هیچ کلمه دیگری نتوانستم پیدا کنم. جز اين کلمه که می توانم حالا در موردش توضیح دهم. تنهايی مثل جاي عجيب غريب اين قدر پیچیده نیست. تنهايی ساده و بی تکلف است. یک رنگ دارد یک بو یک حس و همه چیز در آن یونیک و منحصر به فرد می باشد. اما عجيب و غريب پیچیده است.جايی ست که جاي من نیست. شناخته شده و آشنا نیست. بی تکلف و ساده نیست. هنوز یک هفته از از تنهايی در آمدن ام نگذشته که دلم هواي تنهايی ام را کرده. دلم خودم را می خواهد بی هیچ تلاش مضاعفی براي شناختن جاهاي عجيب و غريب. اين بعضی ها در زندگی ام زیاد شده اند. چاره اش چیست.چه بايد کرد. نمی دانم ... ...
منبع : http://bazbasteh.blogfa.com/post-41.aspxگردشگری ترس

درخواست حذف اطلاعات

چشم انداز عجيب و غريب و انواع گوناگون قلعه هاي خالی از سکنه و افات عجيب و غريب چندان عجيب نیست که مراسم هالووین اولین بار از سرزمین اسکاتلند ریشه گرفته و سردرآورده است. مراسم هالووین که نام خود را از شب عید" همه مقدسان " یا " همه قدیسان"گرفته یک فستیوال شبانه یک شب قبل از عید کریسمس است که جشنواره یا آیینی ی است .... ...
منبع : http://touristnews.blogfa.com/post/104گردشگری رویداد

درخواست حذف اطلاعات

ت ها در سراسر آسیا به اين واقعیت پی‏ برده اند که میزبانی اين نوع گردشگري یک شکل حیاتی (هم دمندانه و هم اقتصادی) در تعامل جهانی است. از اين رو توسعه گردشگري رویدادی را در بیانیه خط ‏مشی‏هاي توسعه ملی خود افزوده اند. زیرا گردشگري رویدادی را کلید راهبردهاي توسعه اقتصادی خود تلقی می‏ کنند... ...
منبع : http://touristnews.blogfa.com/post/102گردشگری ترس

درخواست حذف اطلاعات

چشم انداز عجيب و غريب و انواع گوناگون قلعه هاي خالی از سکنه و افات عجيب و غريب چندان عجيب نیست که مراسم هالووین اولین بار از سرزمین اسکاتلند ریشه گرفته و سردرآورده است. مراسم هالووین که نام خود را از شب عید" همه مقدسان " یا " همه قدیسان"گرفته یک فستیوال شبانه یک شب قبل از عید کریسمس است که جشنواره یا آیینی ی است .... ...
منبع : http://touristnews.blogfa.com/post/104گردشگری و جهانی شدن

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و جهانی شدن گردشگري یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگري به عنوان یکی از جریان هاي داخل منطق شبکه‏اي اقتصاد جهانی می باشد که در راستاي جریان سرمايه از مرکز به پیرامون عمل می کند. جهانی شدن اقتصاد بستری را فراهم می آورد که در رابطه اي مستقیم با جریان گردشگري قرار می گیرد. گردشگري در الگو هاي فضايی سه گانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکل دادن به یک «د ده گردشگري » در حرکت است وبه مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها درخور تلاش خود از آن بهره می برند. اصول مشترک در اين د ده گردشگري سیستم هاي رزرو و رايانه‏اي شدن جهانی می باشد. رقابت جهانی و داد وستد گردشگري اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگري را دیکته می کند. در اين راستا گردشگري براي رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوت ها و تنوع ها تلاش می کند.از اين رو گردشگري بر گزیده‏اي از چهره هاي مثبت جه ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/24گردشگری و جهانی شدن

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و جهانی شدن گردشگري یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگري به عنوان یکی از جریان هاي داخل منطق شبکه‏اي اقتصاد جهانی می باشد که در راستاي جریان سرمايه از مرکز به پیرامون عمل می کند. جهانی شدن اقتصاد بستری را فراهم می آورد که در رابطه اي مستقیم با جریان گردشگري قرار می گیرد. گردشگري در الگو هاي فضايی سه گانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکل دادن به یک «د ده گردشگري » در حرکت است وبه مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها درخور تلاش خود از آن بهره می برند. اصول مشترک در اين د ده گردشگري سیستم هاي رزرو و رايانه‏اي شدن جهانی می باشد. رقابت جهانی و داد وستد گردشگري اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگري را دیکته می کند. در اين راستا گردشگري براي رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوت ها و تنوع ها تلاش می کند.از اين رو گردشگري بر گزیده‏اي از چهره هاي مثبت جه ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/24ای عجیب و غریب!

درخواست حذف اطلاعات

تا به حال در مورد اي عجيب و غريب زیاد نوشته ايم اما اين گزارش مربوط می شود به رفتارهاي عجيب شهروندان، رفتارهايی که باعث شده شهرشان معروف شود و به سر زبان ها بیفتد. در اين صفحه برايتان از شهر بی دخانیات و بی چراغ قرمز می گوییم و همچنین از اي عجيب تری که گورستان، کوچه و گدا ندارند...... ...
منبع : http://ar-soheili.blogfa.com/post-559.aspxعجیب و غریب ترین ات و حیوانات طبیعت

درخواست حذف اطلاعات

عجيب و غريب ترین ات و حیوانات طبیعت موسسه اي تحقیقاتی در نیویورک سالانه لیستی درباره انواع گوناگون موجودات عجيب و غريب منتشر می کند. آ ین لیست اين پژوهشگران که متعلق به سال ۲۰۱۳ است، حاوی مجموعه اي از ات و حیوانات عجيب و غريب است.خزنده اي شبیه هیولا اين خزنده در جنگل هاي استرالیا بر روی سطوح سنگی زندگی می کند. او به دلیل داشتن لکه هايی قهوه اي و سفیدرنگ و دمی صاف به دشواری دیده می شود. اين نوع خزنده کمیاب است. ...
منبع : http://bbcjook.blogfa.com/post/20/عجیب-و-غریب‌ترین-حشرات-و-حیوانات-طبیعتموجودات عجیب و غریب و دیدنی در سرداب یک خانه

درخواست حذف اطلاعات

موجودات عجيب و غريبموجودات عجيب و غريب , بر اساس گزارش mirror، موجودات عجيب و غريبی که در اين خانهپیدا شدند سری شبیه گربه و بدنی مثل موش داشتند. اعضاي خانه که اين موجودات عجيبرا در سرداب خانه پیدا د با یک مذهبی براي چگونگی برخورد با آنها م دو در نهايت اين موجودات را از بین بردند. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...] ...
منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/10/25/post-14344/تخم مرغ عجیب و غریب +ع

درخواست حذف اطلاعات

کارول چاپلین کشاورزی از نیوزیلند است که اتفاق جالبی را به چشم خود مشاهده کرده است. وی زمانی که براي جمع آوری تخم مرغ ها از مرغدانی رفته بود با پدیده جالبی روبه رو شد.مرغ او تخم مرغی گذاشته بود که شکل و ظاهری عجيب و خنده دار داشت. اين قضیه او را بسیار متعجب نموده بود، که تصمیم گرفت ع آن را منتشر کند. ...
منبع : http://hamedjamali.blogfa.com/post/388/تخم-مرغ-عجیب-و-غریب-عکس-گردشگری ورزشی

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري ورزشی گردشگري ورزشی فعالیت هاي مرتبط با ورزش است و از آنجا که اين بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهاي ورزشی نیست، به گردشگري ورزشی نه فقط به عنوان تماشاي یک حادثه ورزشی، بلکه به عنوان عامل سفر نیز توجه می شود گردشگري ورزشی طیف گسترده اي از گردشگري ماجراجویانه[1] تا گردشگري تفریحی[2] را در بر می گیرد. از آنجا که گردشگري پسامدرن گونه اي حق گذران .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/17یا مهربان

درخواست حذف اطلاعات

وقتی حواست به طور اساسی پرت شده از همه ی اون چیز یا ی که حواسش همیشه به تو هستیهو راه کج و ماوجت سر از یه راه عجيب و غريب در میاره که بايد شروع کنی به قدم زدن توی اون راه که بعد میفهمی راه و مسیری که یهو بین اون همه بی راه پیدا شده رو یار مهربان گذاشته تا به اون برگردی و روزگارت برگردهچقدر عجيبه کار هاي غريب دوست دارم آقا جان ...
منبع : http://ahmadfayyaz.blogfa.com/post/21گردشگری و اشتغال

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و اشتغال اثرات ناشی از فعالیت گردشگري در بازار کار وتامین اشتغال یکی از مباحث اقتصادی مربوط به گردشگري می باشد.از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگري به هیچ وجه نمی توانند با استفاده از تکنولوژی ارائه شود در مقیاسی قابل توجه به اشتغال نیروی انسانی به طور مستقیم نیازمند است، اين خود موجب آن می شود که با توسعه گردشگري .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/14گردشگری کشاورزی

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري کشاورزی گردشگري کشاورزی ، که گاه گردشگري مزرعه اي نیز نامیده می شود، گونه اي از گردشگري روستايی است که در ارتباط مستقیم با کشاورزی در نواحی روستايی قرار دارد. گردشگري کشاورزی انعکاسی از تدارک فرصت هاي جدید در زمینه ايجاد فرصت هاي اقتصادی از طریق گردشگري د رمزارع می باشد. اين گونه از گردشگري را می توان ترکیبی از یک وضعیت طبیعی و روند کشت و برداشت محصولات کشاورزی به عنوان فرصتی درمحدوده تجربه گردشگري دانست. در نواحی روستايی تعدادی مزارع وجود دارد که در بازنمايی یک قابلیت خاص یا چشم انداز بسیار مناسب، ممکن است به عنوان مکانی براي گذران اوقات فراغت از سوی بازدید کنندگان شهری یا غیر بومی انتخاب شوند. شکل گیری گردشگري کشاورزی ناشی از عواملی در دو سویه یک روند ما بین گردشگران و کشاورزان می باشد. گردشگران که در ساختارشکنی پسا مدرن ، تجربه گردشگري انبوه را کننده نمی یابند د ی گریز از محیط ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/33گردشگری و آموزش

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و آموزش همتنیدگی گردشگري با امر آموزش در روند دوسویه رویکرد به تمايزز پسامدرن بیش از مقاطع زمانی دیگر ضروری به نظر می رسد که در آن در یک کنشگری بین امر آموزشی و توسعه گردشگري به عنوان یکی از پارامترهاي توسعه همه جانبه شکل می‏گیرد.شکل گیری ،پايداری وتوسعه گردشگري در هر جامعه نیازمند امر آموزشی می باشد. درک و شناخت گردشگري .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/19مدیریت گردشگری

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی درس مدیریت گردشگري : محمدعلی رحیم زاده گردشگري پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت؛ بلکه بايد به عنوان پدیده اي که وجود دارد (خوب یابد) به آن نگریست. همه ساله میلیونها نفر به سفر می روند و ی نمی تواند آنها را از سفری باز دارد، آنها خواهند آمد، پس بگذارید از اين حرکت به عنوان منبعی براي توسعه استفاده شود. اهمیت گردشگري به عنوان پدیده اي نوین از ابعاد مختلف اقتصادی، ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است. ...
منبع : http://negharman.blogfa.com/post/42/مديريت-گردشگريبازدید خبرنگاران شاهرودی از باغ نمونه گردشگری اورس

درخواست حذف اطلاعات

خبرنگاران شاهرود به همراه خانواده هاي خود بازدیدی 5 ساعته از باغ نمونه گردشگري "اَوِرس" شاهرود داشتند. در اين بازدید آنان ضمن گردش در محوطه دیدنی آن ،در آمفی تئاتر روباز اين باغ گردشگري از طریق نمايش کلیپ با مراحل ساخت وتکمیل باغ آشنا شدند. ولیان مدیر باغ نمونه گردشگري "اَوِرس" در ابتداي برنامه توضیحاتی در خصوص اه ساخت اين باغ ونحوه تکمیل آن ارائه دادند. در ادامه برنامه نیز خبرنگاران ومحل فعالیت آنان در نشستی صمیمی توسط.... ...
منبع : http://khabar273.blogfa.com/post-789.aspxگردشگری و اشتغال

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و اشتغال اثرات ناشی از فعالیت گردشگري در بازار کار وتامین اشتغال یکی از مباحث اقتصادی مربوط به گردشگري می باشد.از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگري به هیچ وجه نمی توانند با استفاده از تکنولوژی ارائه شود در مقیاسی قابل توجه به اشتغال نیروی انسانی به طور مستقیم نیازمند است، اين خود موجب آن می شود که با توسعه گردشگري در مکان هاي مختلف در یک کلیت اقتصادی زمینه هاي ايجاد اشتغال فراهم آید واز نرخ بیکاری کاسته شود.بدیهی است که اين اشتغال حاصل از فعالیت هاي گردشگري می توانند کمبود باراز کار‏خانه هاي تولیدی را جبران نمايد.زیرا میزان سرمايه گذاری براي ايجاد یک شغل در زمینه خدمات گردشگري در مقايسه با دیگر صنايع تفاوت فاحشی دارد و کمتر می باشد.علاوه بر اين اشتغال در فعالیت هاي دیگر که در ارتباط با گردشگري می باشند همچون کارهاي ساختمانی ، تعمیرات ، کرايه دادن اتومبیل ، دستفروشی ونظیر اينها براي ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/9گردشگری در طبیعت

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري در طبیعت یکی دیگر از الگوهاي فضايی گردشگري شکل گرفته در عصر پسامدرن گردشگري در طبیعت [1] یا طبیعت گردی می باشد. اين الگوی فضايی در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه هاي متفاوتی می باشد که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مدنظر دارد. از اين رو گستره فضايی اين الگو ، محیط طبیعی را در بر می گیرد که می تواند به عنوان مثال ساحل ، جنگل ، کوه و نظیر اينها باشد. اين الگوی فضايی از گردشگري در برگیرنده گونه هاي متفاوتی از گردشگري می باشد که در اين فضا ، تجربه گردشگري ب می کنند. اين گونه ها می تواند شامل اکوتوریسم[2] ، گردشگري دریايی ، گردشگري ورزشی و نظیر اينها باشد. در اين بین نکته مهم ، تمايزی است که بین گردشگري در طبیعت به عنوان یک الگوی فضايی و اکوتوریسم به عنوان .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/37اسامی عجیب و غریب منوی کافی شاپ ها را بشناسید!

درخواست حذف اطلاعات

اسامی عجيب وغريب منوی کافی شاپ ها همیشه براي مخاطبان سوال برانگیزاست و در انتخاب آنها را دچار مشکل می کند. اما اين اسامی عجيب و غريب به چه معناست؟ ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5994486/اسامی-عجیب-و-غریب-منوی-کافی‌شاپ‌ها-را-بشناسیداصل انتشار مکانی در گردشگری

درخواست حذف اطلاعات

اصل انتشار مکانی در گردشگري همانطور که در مدل باتلر توصیف شد، توسعه گردشگري از مراحلی می گذرد. زمانی که الگوهاي مکانی گردشگري مطالعه می شوند، اين روند مشاهده می شود که تمرکز بالاي گردشگري در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه هاي گردشگري هستند. براي توضیح اينکه اين الگوها چگونه بوجود آمده و در طول زمان تکامل پیدا می کنند، درک مفاهیم زیر اساسی است. انتشار مکانی فرآیند پخش شدن ابداعات ، ايده ها ، از یک نقطه مبدأ به ساير نقاط است. انتشار مکانی می تواند به صورت .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/48گردشگری و محیط جغرافیایی

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و محیط جغرافیايی محیط به عنوان یکی از ارکان اصلی جریان گردشگري محسوب می شود. از اين رو گردشگري و محیط (در ابعاد انسانی و طبیعی) به طور متقابل به هم وابسته می باشند. محیط ، بسیاری از جاذبه ها را شکل می دهد و پیشبرد توسعه گردشگري به کیفیت محیط مورد بازدید وابسته است. علاوه بر آن ، اجراي پروژه هاي گردشگري در مراحل مختلف همچون، انتخاب و تعیین محل، ايجاد امکانات دسترسی به محل هاي موردنظر ، احداث هتل ها ، مهیا نمودن تاسیسات زیربنايی ، همگی در رابطه با محیط بوده و توجه به ابعاد محیطی در پروژه هاي گردشگري همیشه در اولویت قرار دارد. با گسترش گردشگري ، استفاده از محیط براي بهره برداری نیز افزايش خواهد یافت و ل براي بهره برداری بیشتر مرتباً .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/21ماهی تن دو میلیارد تومانی عجیب و غریب و دیدنی!

درخواست حذف اطلاعات

ماهی تن عجيب و غريبماهی تن عجيب و غريب ,در کل جهان افرادی وجود دارند که حاضرند هر مبلغی را براي موضوع مورد علاقه خود بپردازند. اين بار نیز فردی ژاپنی به نام “کیوشی کیمورا” که کمپانی “kiyomura” را در اختیار دارد، در حراجی بازار ماهی سوکیجی، یک ماهی تن بلوفین ۲۱۲ کیلوگرمی را با قیمت سرسام آور ۶۴۲ هزار دلار (۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) یداری کرده است.ماهی تن عجيب و غريب وی با اين کار دومین ید گران قیمت در تاریخ اين بازار را رقم زد. رکورد قبلی نیز در اختیارهمین فرد است. آقاي کیمورا در سال ۲۰۱۳ همین نوع آبزی را با قیمت ۱٫۸ میلیون دلار یده بود.ماهی تن عجيب و غريب  اين گونه قیمت ها در بازار ماهی سوکیجی کاملا عادی شده و هر ی پول بیشتری بپردازد،می تواند کالاي مورد نظر خود را یداری نمايد. طرفداران محیط زیست، ژاپنی ها را تشویقمی کنند که مصرف بیش از حد ماهی تن خود را کاهش دهند.ماهی تن عجيب و غ ...
منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/10/25/post-14358/انواع گردشگری

درخواست حذف اطلاعات

انواع گردشگري -گردشگري دریايی ۵- گردشگري مالی - پولی ۱- ۱ - گردشگري ساحلی (شنا-غواصی - آفتاب و ... ) ۶ - گردشگري فرهنگی ۱-۲- گشت دریايی (کروز) ۷- گردشگري تاریخی ۱-۳- گردشگري در پسکرانه ساحل ۸-گردشگري فضاهاي صنعتی ۱-۴-گردشگري قطبی ۹- گردشگري مذهبی ۲- گردشگري تفریحی ۱۰-گردشگري سلامت (سالمندان) ۳-گردشگري برف ۴-گردشگري چشم انداز کشاورزی و عشايری ۱۱-گردشگري وندالیسم ۱۲- گردشگري نوستالوژیک ۱۳- گردشگري پژشکی ۱۴- گردشگري الکترونیکی ( مجازی) ۱۵- گردشگري ماجراجویانه ۱۶- گردشگري فضايی ۱۷- گردشگري گتو ها ۱۸- گردشگري ورزشی ۱۹- گردشگري گاسترونومیک ۲۰- گردشگري جنگ و بلاياي طبیعی ۲۱- گردشگري ۲۲-گردشگري علمی ۲۴-گردشگري اجتماعی و دیدار خویشاوندان ۲۳- گردشگري اکتشاف ۲۵- اکوتوریسم ۲۶- طبیعت گردی ۲۷- ژئو توریسم ۲۸-گردشگري و بازدید از قبور ۲۹- گردشگري تجاری ۳۰-window shopping tourism ۳۱-گر ...
منبع : http://alipour-gardeshgar.blogfa.com/post/714/انواع-گردشگریشمال نیوز/اسکله های چندمنظوره در مازندران ایجاد می شود

درخواست حذف اطلاعات

استاندار مازندران گفت: اسکله هاي چندمنظوره براي توسعه گردشگري در سواحل استان ايجاد می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان گردشگري در هتل اسرم ساری از احداث اسکله هاي چند منظوره در سواحل مازندران خبر داد و گفت: مردم سرمايه اصلی ما هستند و همه بايد تلاش کنیم تا امید و نشاط را به جامعه برگردانیم. وی گفت : مدیریت هتل اسرم به دلیل انگیزه و علاقه اي که به کارش داشته است به عنوان یکی از کارآفرینان برتر استان انتخاب شده است و اينگونه اقدامات انگیزه کارکنان را بالا می برد و موجب بهره وری می شود. مقام عالی ت در استان تصریح کرد: مازندران بايد در همه زمینه ها سرآمد و برتر باشد چرا که از نظر منابع و امکانات خدادادی در سطح کشور اول است. وی وجود یک تار جنگلهاي زیبا و مناسب و 340 کیلومتر ساحل جذاب را از امتیازات بزرگ مازندران براي توسعه گردشگري اعلام کرد و گفت: مازندر ...
منبع : http://shomalnews.blogfa.com/post/3628سطوح انتخاب در تقاضای سفر و گردشگری

درخواست حذف اطلاعات

سطوح انتخاب در تقاضاي سفر و گردشگري تقاضاي فردی محصولات گردشگري عموماً با تصمیمات سختی همراه است زیرا مصرف کننده در چند سطح به انتخاب دست می زند که وماً متوالی نیستند. میزان تقاضاي کل هر محصول گردشگري را تنها هنگامی می توان به درستی مورد بررسی قرارداد که نتیجه اين تصمیمات فردی تقاضا روشن شده باشد. در اين جا، انتخاب هاي اساسی زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت : نوع گردشگري : اولین و شايد ساده ترین انتخاب (به غیر از انتخاب بین ید یا عدم ید) اين است که چه نوع گردشگري .......... در ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/5گردشگری و آموزش

درخواست حذف اطلاعات

گردشگري و آموزش هم تنیدگی گردشگري با امر آموزش در روند دوسویه رویکرد به تمايزز پسامدرن بیش از مقاطع زمانی دیگر ضروری به نظر می رسد که در آن در یک کنشگری بین امر آموزشی و توسعه گردشگري به عنوان یکی از پارامترهاي توسعه همه جانبه شکل می‏گیرد. شکل گیری ، پايداری وتوسعه گردشگري در هر جامعه نیازمند امر آموزشی می باشد. درک و شناخت گردشگري و همچنین چگونگی توسعه و پايداری آن نه تنها در گسترش دانش گردشگري براي درک نیازمندی هاي آن بلکه درآموزش زمینه‏هاي موفقیت د یرامون تجارت گردشگري و همچنین نیازمندی هاي هر جامعه به امر گردشگري نهفته است که اين خود یک نگرش و رویکرد انسانی را به گردشگري ضروری می سازد. در اين میان گردشگري به عنوان یکی از پارامترهاي توسعه و به عنوان یک امر اقتصادی در کنار رویکرد فرهنگی به آن ، وابستگی تام به هم تنیدگی با متن هاي فضايی داشته و با بودن ضرايب گردشگر پذیری در اين متن هاي ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/13برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ریزی گردشگري در شهر و منطقه امروزه هدف از برنامه ریزی گردشگري ، ضرورت ايجاد طرح ( خلق نقشه هايی از اعمال ذهن براي رسیدن به یک آینده قابل پیش بینی و به انجام رسیدن اين اعمال ذهنی است ) و برنامه ریزی پايدار براي جلوگیری از اثرات م ب فعالیت هاي گردشگري بر روی محیط ها و مناطق گردشگري ( ا ، روستاها و ... ) به دلیل تجاری مناظر و چشم اندازهاي طبیعی و جاذبه ها ی انسانی و ترس از گذشته و عدم فهم درست از برنامه ریزی از یک طرف می باشد و دیگر اينکه اگر چه فعالیت هاي گردشگري به اه و اثرات اقتصادی بهتر دستی پیدا کرده ، لذا آن اه بايد براي رضايت مندی گردشگران و ارتقاء کیفی رفاه و زندگی جوامع محلی ( نین ) و بشری بکار گرفته شود.گان ( gunn ) در کتاب ( tourism planning ) به منظور تبیین بیشتر برنامه ریزی گردشگري ، آن را در چهار گروه اصلی تقسیم کرده است .......... ادامه مطلب ...
منبع : http://turismo.blogfa.com/post/18پاشنه ها

درخواست حذف اطلاعات

دیروز با بابام با ماشین رفتیم تره بار . یوهو یه خانومه اومد جلومون پیچید و کلی بد و بیراه گفت . دوقورت و نیمش هم باقی بود . از ماشین که پیاده شد دیدم یه کفش پوشیده با پاشنه ی 10 سانت ! گفتم آخه تو می تونی با اين پاشنه ها ترمز بگیری آخه که الکی جو می دی؟ نمونه ايی از کفش هاي عجيب و غريب: ...
منبع : http://ghalam-talaie.blogfa.com/post/103/پاشنه-ها-