بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اوسنه گویان چهانی هستند - جستجو

اوسنه گویان چهانی هستند از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.نتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی

درخواست حذف اطلاعات

*نتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه* امروز 27 تیر ماه با پایان مهلت رای گیری، آرای بدست آمده به شرح زیر می باشد: داستان شماره (1)، نوشته جواد ماهر، آرای بدست آورده: 1- محمد حسینی کاریزکی 2- 3-فاطمه ی 4- خانم عباسی داستان شماره (2)، نوشته خانم عباسی: بدون رای. داستان شماره (3)، نوشته شیرین قائنی: بدون رای. داستان شماره (4)، نوشته حسین حسینی، آرای بدست آورده: 1- مجید دهباشی داستان شماره (5)، نوشته محمد حسینی کاریزکی، آرای بدست آورده: 1- حسین حسینی 2- حمید عبدالله زاده 3- شیرین قائنی 4- اسدالله اسحاقی 5- محمود قانی داستان شماره (6)، نوشته احسان قدری، آرای بدست آورده: 1- جواد ماهر 2- خانم حافظی نیا 3- ایمان فرستاده 4- الهام جاویدیان داستان شماره (7)، نوشته خانم حافظی نیا: بدون رای. داستان شماره (8)، نوشته الهام جاویدیان، آرای بدست آورده: 1- احسان قدری 2- آقای حسین پور داستان شما ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-130.aspxنتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی

درخواست حذف اطلاعات

*نتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه* امروز 27 تیر ماه با پایان مهلت رای گیری، آرای بدست آمده به شرح زیر می باشد: داستان شماره (1)، نوشته جواد ماهر، آرای بدست آورده: 1- محمد حسینی کاریزکی 2- 3-فاطمه ی 4- خانم عباسی داستان شماره (2)، نوشته خانم عباسی: بدون رای. داستان شماره (3)، نوشته شیرین قائنی: بدون رای. داستان شماره (4)، نوشته حسین حسینی، آرای بدست آورده: 1- مجید دهباشی داستان شماره (5)، نوشته محمد حسینی کاریزکی، آرای بدست آورده: 1- حسین حسینی 2- حمید عبدالله زاده 3- شیرین قائنی 4- اسدالله اسحاقی 5- محمود قانی داستان شماره (6)، نوشته احسان قدری، آرای بدست آورده: 1- جواد ماهر 2- خانم حافظی نیا 3- ایمان فرستاده 4- الهام جاویدیان داستان شماره (7)، نوشته خانم حافظی نیا: بدون رای. داستان شماره (8)، نوشته الهام جاویدیان، آرای بدست آورده: 1- احسان قدری 2- آقای حسین پور داستان شما ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-130.aspxعروسی( ویراست سوم)

درخواست حذف اطلاعات

جلسه ی دیروز، جلسه ی پرچالشی شد. به مناسبت کلاس های تابستانی همه ی اتاق های ساختمان آموزش ها را عروس کرده بودند. هر اتاق در عقد عده ای. نقاشی، خط، موسیقی. انتظارش را داشتیم. هفته ی پیش گفته بودند که به فکر جاباشید. و سال پیش و سال پیش ترش و همه ی این چند سالی که از عمر انجمن نویسندگان می گذرد. سال های اول رگ غیرتم می جنبید که ال می کنم و بل می کنم. اما این بار رگ غیرتم اصلا تکان نخورد. به جایش گ دونی ام تکان خورد. گ دونی عضوی است نه از جنس رگ و پی که از جنس عقل. این عضو حرف اصلی اش این است که جوش نزن، درست می شود. مقاومت کن و ادامه بده. صندلی ها را با بچه ها برداشتیم رو به سمت حیاط. در خنکای سایه ی دیوار و چند تا درخت نشستیم و جلسه را شروع کردیم. اول یک ساعتی در مورد خودمان حرف زدیم، کارمان و برنامه های مان. کار صنفی کردیم. یک کار صنفی واقعی. پای پول را کش م وسط. حق عضویت یا صدقه ی فرهنگ ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-127.aspxعروسی( ویراست سوم)

درخواست حذف اطلاعات

جلسه ی دیروز، جلسه ی پرچالشی شد. به مناسبت کلاس های تابستانی همه ی اتاق های ساختمان آموزش ها را عروس کرده بودند. هر اتاق در عقد عده ای. نقاشی، خط، موسیقی. انتظارش را داشتیم. هفته ی پیش گفته بودند که به فکر جاباشید. و سال پیش و سال پیش ترش و همه ی این چند سالی که از عمر انجمن نویسندگان می گذرد. سال های اول رگ غیرتم می جنبید که ال می کنم و بل می کنم. اما این بار رگ غیرتم اصلا تکان نخورد. به جایش گ دونی ام تکان خورد. گ دونی عضوی است نه از جنس رگ و پی که از جنس عقل. این عضو حرف اصلی اش این است که جوش نزن، درست می شود. مقاومت کن و ادامه بده. صندلی ها را با بچه ها برداشتیم رو به سمت حیاط. در خنکای سایه ی دیوار و چند تا درخت نشستیم و جلسه را شروع کردیم. اول یک ساعتی در مورد خودمان حرف زدیم، کارمان و برنامه های مان. کار صنفی کردیم. یک کار صنفی واقعی. پای پول را کش م وسط. حق عضویت یا صدقه ی فرهنگ ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-127.aspxگزارش جلسه 25 داد 93

درخواست حذف اطلاعات

*دومین دوره جایزه ادبی اوسنه* چهار اصل یا در واقع چهار ستون اصلیِ داستان به قرار زیر هستند: 1- ساخت صحنه های باو ذیر 2- ایجاد شخصیت های جذاب 3- درون مایه ای با معنا 4- پیرنگ قوی و اما هفت ابزار و تکنیک برای شکل دهی به داستان: 1- کنش یا ماجرا: همان چیزی است که در لحظه اتفاق می افتد، نه در گذشته، نه در آینده. توصیه: نشان بده ولی گزارش نکن. 2- گفت وگو یا همان دیالوگ: مانند کنش در لحظه ی حال اتفاق می افتد و انتقال مستقیم کلام شخصیت به خواننده به این وسیله صورت می گیرد. از امتیازات دیالوگ انتقال احساس سریع است. 3-گفت وگوی درونی یا همان مونولوگ: مطرح افکار شخصیت به صورت مستقیم. 4- عواطف درونی: نشان دادن دقیق واکنش های شخصیت. 5- توصیف: نشان دادن آنچه شخصیت اصلی می بیند در قالب کلمات. 6- فلش بک: گذری به زمان گذشته، نکته اینجاست که نویسنده باید سرِ نخ هایی برای این تکنیک در اختیار خواننده قرار دهد ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-123.aspxگزارش جلسه 25 داد 93

درخواست حذف اطلاعات

*دومین دوره جایزه ادبی اوسنه* چهار اصل یا در واقع چهار ستون اصلیِ داستان به قرار زیر هستند: 1- ساخت صحنه های باو ذیر 2- ایجاد شخصیت های جذاب 3- درون مایه ای با معنا 4- پیرنگ قوی و اما هفت ابزار و تکنیک برای شکل دهی به داستان: 1- کنش یا ماجرا: همان چیزی است که در لحظه اتفاق می افتد، نه در گذشته، نه در آینده. توصیه: نشان بده ولی گزارش نکن. 2- گفت وگو یا همان دیالوگ: مانند کنش در لحظه ی حال اتفاق می افتد و انتقال مستقیم کلام شخصیت به خواننده به این وسیله صورت می گیرد. از امتیازات دیالوگ انتقال احساس سریع است. 3-گفت وگوی درونی یا همان مونولوگ: مطرح افکار شخصیت به صورت مستقیم. 4- عواطف درونی: نشان دادن دقیق واکنش های شخصیت. 5- توصیف: نشان دادن آنچه شخصیت اصلی می بیند در قالب کلمات. 6- فلش بک: گذری به زمان گذشته، نکته اینجاست که نویسنده باید سرِ نخ هایی برای این تکنیک در اختیار خواننده قرار دهد ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-123.aspxگزارش جلسه 29 تیر 93

درخواست حذف اطلاعات

*مدرنیسم* انسان مدرن به علوم تجربی وابسته است و همه چیز را با معیاری به نام عقل می سنجد، انسانِ مدرن با تفسیر علوم تا آنجا پیش می رود که دست به پیش بینی می زند و از این راه به آرامشی نسبی می رسد اگرچه اهمیتی برای دنیای ما فوق طبیعی در نظر نمی گیرد، سطحِ مادی زندگی انسان مدرن کیفیت خوبی دارد و به سمت سرمایه داری گام بر می دارد و در بٌعد نیز به لیبرال دموکراسی گرایش پیدا می کند، این استدلال گرایی و فرد گرایی انسان مردن سرانجام او را به اومانیسم می رساند و محوریت مطلق انسان. و اما ادبیات مدرن، خیلی ها ادبیات مدرن را پاسخی به حسِ در هم آمیختگی اجتماعی زمان خود می دانند، جیمز جویس و ویرجینیا وولف را نیز از سرآمدان ادبیات مردن می دانند، در ادبیات مدرن تمایزِ بین ژانر ها کم رنگ می شود، جریان سیال ذهن شکل می گیرد، زیبایی شناسی طرد می شود و همچنین این گونه از ادبیات تمایزی میان فرهنگ ها به صورت از ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-131.aspxگزارش جلسه 29 تیر 93

درخواست حذف اطلاعات

*مدرنیسم* انسان مدرن به علوم تجربی وابسته است و همه چیز را با معیاری به نام عقل می سنجد، انسانِ مدرن با تفسیر علوم تا آنجا پیش می رود که دست به پیش بینی می زند و از این راه به آرامشی نسبی می رسد اگرچه اهمیتی برای دنیای ما فوق طبیعی در نظر نمی گیرد، سطحِ مادی زندگی انسان مدرن کیفیت خوبی دارد و به سمت سرمایه داری گام بر می دارد و در بٌعد نیز به لیبرال دموکراسی گرایش پیدا می کند، این استدلال گرایی و فرد گرایی انسان مردن سرانجام او را به اومانیسم می رساند و محوریت مطلق انسان. و اما ادبیات مدرن، خیلی ها ادبیات مدرن را پاسخی به حسِ در هم آمیختگی اجتماعی زمان خود می دانند، جیمز جویس و ویرجینیا وولف را نیز از سرآمدان ادبیات مردن می دانند، در ادبیات مدرن تمایزِ بین ژانر ها کم رنگ می شود، جریان سیال ذهن شکل می گیرد، زیبایی شناسی طرد می شود و همچنین این گونه از ادبیات تمایزی میان فرهنگ ها به صورت از ...
منبع : http://andkt.blogfa.com/post-131.aspxنشابور

درخواست حذف اطلاعات

سر کوی نشابور خنه ی مو شده ورد زبون اوسنه ی مو غم درد و غم عشق و غم یار منه سنگینی روی شنه ی مو ن میم از تو هج وخ دور بشم تو د غربت مو نیشابور بشم ن مم وختی سراغ از مو گروفتی د زر واری از خاک گور بشم ...
منبع : http://sfarshid11.blogfa.com/post/117شهنان تبریک گویان: طلاق ، طلاها و زندانی روح!

درخواست حذف اطلاعات

شهنان تبریک گويان: طلاق ، طلاها و زندانی روح!از این تیتر معلومه اشکان شهنان به چه چیزی رجوع می کنه! خواندن این متن خالی از لطف نیست!دختر خانم ها و آقا پسرها زندگی رو با دیدن پیامکهای عشقولانه ای که به همدیگه ارسال میکنند میپندارن، فکر میکنند زندگی همش همین پیامهای زیباست، راه زندگی تا آ خط را هموار و بدون پستی بلندی فرض می کنند.درون مدرسه ها معلمان و مدیران به دانش آموزانشان چه چیزهایی یاد می دهند؟ درون مدرسه ها دانش آموزان از یکدیگر چه یاد می گیرند؟ برای کامل بودن متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید! ...
منبع : http://shahnan.blogfa.com/post-876.aspxدعا کنید!

درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیز من یه خبر شنیدم که نمیدونم واقعی باشه یا نه ولی گفتن شهرام محمودی لیگ چهاني رو از دست داده لطفا برای این که این خبر غلط باشه و شهرام محمودی به لیگ جهانی برسه کلی براش دعا کنید. تو مردم میگفتن تبانی کرده ولی خودش گفته بود من پام رو نمیتونم بذارم زمین از هوادارایی مثل شما بعیده این حرفو بزنید خلاصه از دست یه سری از هوادارا ناراحت بود بیاید ما دعا کنیم ...
منبع : http://hediehre80.blogfa.com/post/47چی؟

درخواست حذف اطلاعات

مردها مثل چی هستند؟مردها مثل «مخلوط کن» هستنددر هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد مردها مثل «آگهی بازرگانی» هستندحتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد مردها مثل «کامپیوتر» هستندکاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند مردها مثل «سیمان» هستندوقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا ی مردها مثل «طالع بینی مجلات» هستندهمیشه به شما میگویند که چه ید و معمولاً اشتباه می گویند مردها مثل «جای پارک» هستندخوب هایشان قبلا" شده و آنهائی که باقی مانده اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم مردها مثل «پاپ کورن» (ذرت بو داده) هستندبامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند مردها مثل «باران بهاری» هستندهیچوقت نمیدانید کی می آیند، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود مردها مثل «پیکان دست دوم» هستندارزان هستند و غیر قابل اطمینان مردها مثل «موز» هستندهرچه پیرتر میشوند و ...
منبع : http://sanam-antiboy.blogfa.com/post/414گزارش جلسه شماره 1063 به تاریخ 15/6/93

درخواست حذف اطلاعات

به نام آفریننده ی زیبایی ها درود دوستان عزیز. این هفته باز با گزارشی از جلسه ی شنبه شب ها در خدمت شما خواهم بود. این هفته اولین صد بیت از شاهنامه ی فردوسی را با دوستان عزیزم در جلسه ی شنبه شب ها خو م. جناب نجف زاده و آقای محمود زاده هم در جلسه تشریف داشتند و در مواردی که لازم بود توضیحاتی را می دادند. تعداد شاعرانی که در جلسه ی شنبه شب ها شرکت می کنند گاهی خیلی کم هستند و به همین دلیل بخش شعرخوانی کوتاه می شود من سعی می کنم این ری را با دیگر بخش های گزارش تکمیل کنم. خوانندگان همیشگی وبلاگ اطلاع دارند که هر هفته علیرغم شعرهایی که در جلسه خوانده می شود یک مقاله ی ادبی، یک شعر تربتی، یک شاعر تربتی و یک شعر طنز را در گزارش هفتگی می توانید بخوانید. شما را دعوت می کنم گزارش این هفته را بخوانید و امیدوارم به اندازه ی وقتی که از شما می گیرم مفید باشم. در این شماره خواهید خواند: 1- بازخوانی ادبی ...
منبع : http://bahmansabaghzade2.blogfa.com/post-1500.aspxجشنواره قصه گویی در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان جهرم

درخواست حذف اطلاعات

اولین جشنواره قصه گویی با حضور ک ن و نوجوانان ،مربیان مهدهای کودک و تنی چند از مسؤلان شهرستان در مرکز یک جهرم برگزار گردید. در این جشنواره یازده قصه گو در دو بخش قصه گويان نوجوان و بزرگسال به قصه گویی پرداختند. 5نفر قصه گويان ،قصه گوی آزاد و 6نفر از اعضا و مربیان کانون پرورش فکری بودند. در پایان با اهدا لوح تقدیر و هدیه از قصه گويان تقدیر به عمل آمد. ...
منبع : http://naranj-o-toranj.blogfa.com/post-143.aspxصلوات میلاد رضا سلام الله علیهم

درخواست حذف اطلاعات

به شمس و شموس ایران همه پیروان صلوات به طبیب همه عاشقان خاندان ذریۀ حضرت زهرا صلوات به حاجتمندان بارگاه رحمت و به انفاس کوثریت صلوات به مهربانی و رضایت رحمت شیعیان صلوات به یا رضاگويان و سلام گويان صحن رضا صلوات به اشکهای شوق حاجتمندان و تبریک گويان میلادت صلوات از راه دوردل به زیارتت آمده به امید روزی که مقابل ضریحت دیده بگشاید صلوات به ظهور نتیجه ت غدیر کوثر ولایتت صلوات ...
منبع : http://noahmadi313.blogfa.com/post-2267.aspxتارنمای گروه پارسی گویان راه اندازی شد

درخواست حذف اطلاعات

تارنمای نوپای گروه پارسی گويان راه اندازی شد، شما کاربران گرامی می توانید ه ت 2 ویرانه ی اسماگ به زبان پارسی و دیگر توژ ها ( ها ) را از این تارنما دریافت کنید . نشانی تارنمای پارسی گويان :parsi-gooyan.===.com بجای === ( rozblog ) را بیافزایید. ...
منبع : http://parsi-gooyan.blogfa.com/post/10سرانگشت احساس

درخواست حذف اطلاعات

چودیدم چهاني به کامم نگشت به شعر پناهنده گشتم 1 به مانند طفلی که درجستجوی همان کودکی های گم گشته اش سرانگشت احساس خودرابه روی سیه دیگ داغی کشانده وناگه زداغی به اغوش مادرخزیده وبا دست سیاهی که سوزد نوشته به روی سپید رخ مادرش آ آ آ آ آ آ آ آ آ.....ه ه ه ............ شعر:احساس ...
منبع : http://mehrdad383.blogfa.com/post/36گزارش جلسه شماره 1059 به تاریخ 18/5/93

درخواست حذف اطلاعات

به نام آفریننده ی زیبایی ها درود دوستان عزیز. باز هم شنبه شبی دیگر و جلسه ی شعری دیگر که در تربت حیدریه ی عزیز برگزار شد. مانند همیشه تعداد کمی از شاعران همشهری دور هم جمع شده بودیم و ساعتی را به گل گفتن و گل شنیدن گذر م. امیدوارم گزارش این هفته مورد توجه تان قرار بگیرد. در این شماره خواهید خواند: 1- بازخوانی ادبیات کلاسیک؛ گزیده ی دیوان شمس؛ قسمت 91؛ غزل شماره ی 451 تا 455؛ به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی 2- کنفرانس ادبی؛ آیین نگارش، نگارش 11، ساده نویسی، محمدکاظم کاظمی 3- شعرخوانی؛ محمد جهانشیری، علی اکبر عباسی، غلامرضا اعتقادی، محمد ی، محمد ظهوریان، بهمن صباغ زاده. 4- شعر محلی تربت؛ خاطرات کودکی؛ غلامعلی مهدیزاده؛ قسمت دوم 5- شاعر همشهری؛ معزی تربتی (؟؟8 تا ؟؟9) 6- شعر طنز؛ مسلمانیم ما؛ سلیمان استوار فدیهه؛ گردآورنده علی اکبر عباسی 7- فراخوان ها؛ جشنواره دوبیتی سرایان رضوی، انجمن شنبه ش ...
منبع : http://bahmansabaghzade2.blogfa.com/post-1448.aspxهنوزم هستند دخترایی که

درخواست حذف اطلاعات

هنوزم هستند دخترایی که همه موهاشونو از شالشون نمیریزن بیرونهنوزم هستند دخترایی که با عشوه حرف نمیزنن تا دلبری کننهنوزم هستند دخترانی که ابروهایِ فابریک و مویِ پشتِ لب دارن....اتفاقا از شانسِ من همشون همکارای منن ...
منبع : http://ace.blogfa.com/post/49در اینجا همه میتوانند قصه بگویند!

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان هفدهمین جشنواره قصه گویی این خبر به صورت کامل از سایت http://www.kanoonnews.ir نقل میشود . برای اطلاع بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه بفرمایید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این جشنواره با وقفه ای ی اله، اما با پشتوانه ی علمی پژوهشی در قالب رویکردی جدید در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد. بر همین اساس حذف مرحله منطقه ای و حذف رقابت در مرحله ی پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی از جمله تغییرهای اساسی این جشنواره نسبت به دوره های گذشته به شمار می رود. همچنین برگزاری جشن قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور، ی ان سازی برنامه های قصه گویی سازمان، برنامه ریزی و اجرای جشنواره از مبدا اصلی یعنی مراکز فرهنگی هنری و پس از آن به صورت استانی، تقدیر از قصه گويان کتابخانه ای و شرکت قصه گويانی که برای ک ن با نیازهای ویژه قصه گویی می کنند از جمله رویکردهای این دوره ...
منبع : http://shahrzaddokht.blogfa.com/post/27مصدومیت مجدد مارکو رویس (ع )‎

درخواست حذف اطلاعات

مارکو رویس ستاره 25 ساله آلمان که قبل از چام چهاني در بازی های ملی مصدوم شده بود امشب دوباره در بازی مقابل اسکالند صدمه دید . به گزارش "ورزش سه"، رویس در جدال با چارلی مالگرو آسیب دید و جای خود با ماتیاس کینتر داد. البته یواخیم لو سرمربی آلمان عقیده دارد این مصدومیت چندان جدی نیست اما با توجه به سابقه قبلی رویس دورتموندی ها نکران از دست دادن ستاره تیم شان هستند . ...
منبع : http://varzeshnews22.blogfa.com/post/165مرگ بر

درخواست حذف اطلاعات

بزرگ بوده و هست تکفیری و صهیونیست هم بچه هستند گفتند قاچاقچیان بزرگ را نباید بکشند آن وقت ک ن قربانی حمله ی آنان هستند آنان به خود هم رحم ندارند حتی هر یک به نفع خود عهد و پیمان بستند ی ر به یکدیگر وعده ی دروغ دهند آ به جان هم همگی تشنه ی پنهان هستند بیرون بیا خورشید هدایت ز پشت ابر این جلبک های سمی آفت باران هستند ...
منبع : http://manzaredel.blogfa.com/post/56شباهات خانمها به......

درخواست حذف اطلاعات

♦ زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می کنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی خوره♦ زن ها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشک آدم رو درحد مرگ در میارن.♦ زنها مثل سکوت هستند با کوچکترین حرفی می شکنند.♦ زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می کنند.♦ زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان کمیابند و کهنه هایش هم سرو صدا زیاد می کنند.♦ زن ها مثل الکل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.♦ زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.♦ زنها مثل کامپیوتر هستند یک بار خودش را میگیری و یک عمر لوازم جانبی آنرا.♦ زنها مثل کیک خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما کمی بعد دل آدم را میزند.♦ زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی که تند خوبند خدا این شیرینی های زندگیو از مردا نگیره که زندگیشون بی روح میشه ...
منبع : http://sahar1370.blogfa.com/post/38ضد اقایون.......

درخواست حذف اطلاعات

سلام این مطلبو گذاشتم مخصوص علیرضا جون فقط ب افتخار خودش امیدوارم خوشت بیاد...خخخخخخ مردها مثل « مخلوط کن » هستنددر هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخوردمردها مثل « آگهی بازرگانی » هستندحتی یک کلمه ازچیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کردمردها مثل « کامپیوتر » هستندکاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارندمردها مثل « سیمان » هستندوقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا یمردها مثل « طالع بینی مجلات » هستندهمیشه به شما میگویند که چه ید و معمولاً اشتباه می گویندمردها مثل « پیکان دست دوم » هستندارزان هستند و غیر قابل اطمینان بازم هس غصه نخور علی جون بپر ادامه مطلب....خخخخخ ...
منبع : http://avayebaran80.blogfa.com/post/87جالب ترین جوامع در دنیا

درخواست حذف اطلاعات

جوامع مختلف بشری هر کدام با شرایط مختلف در حال زندگی هستند اما در این میان برخی گروه ها هستند که با مایقی انسان ها کمی متفاوت هستند. این گروه ها و جوامع خاص در دنیا بسیار مشهور هستند و در ادامه به برخی از مهمترین آن ها می پردازیم که شاید تا به حال نام آن ها را نشنیده باشید. ...
منبع : http://anaghizade.blogfa.com/post/93میرسد یک روز....

درخواست حذف اطلاعات

در حال حاضر 5 نفر در صف هستند 5 دقه بعد... در حال حاضر 5 نفر در صف هستند 7 دقه بعد... در حال حاضر 4 نفر در صف هستند نیم ساعت بعد... شما نفر اول صف هستید بالا ه... سلام بفرمایید + چنان با افتخار گف شما نفر اول صف هستید از شدت ذوق زدگی هول شدم میخواسم قط کنم :))) + مخابرات است :بی ادب ...
منبع : http://chowm.blogfa.com/post/64کاربرد مرد ها درخانه<طنز>

درخواست حذف اطلاعات

1- می دونید سریعترین راه به چنگ آوردن قلب یک مرد چیه ؟ اش با یک کارد آشپزخانه 2- می دونید مردها مثل مخلوط کن هستند..... برای اینکه تو هر خانه از اون هستش ولی نمی دونین به چه دردی می خوره 3- مردها مثل آگهی بازرگانی هستند..... یک کلمه از چیزهایی را که میگن نمیشه باور کرد 4- مردها مثل کامپیوتر هستند..... کاربری شون سخته هرگز حافظه قوی ندارند 5- مردها مثل سیمان هستند .....وقتی جایی پهنشون می کنید باید با کلنگ آنها را از جا ید 6- مردها مثل تعطیلات هستند..... هیچ وقت به اندازه کافی بلند به نظر نمی آیند. 7- مردها مثل طالع بینی مجلات هستند..... همیشه بهتون میگن که چیکار ید و معمولا هم اشتباه می گویند 8- مردها مثل جای پارک هستند .....خوب هاشون قبلا شده و اونایی که باقی موندن یا کوچیک هستند یا جلوی در منزل مردم 9- مردها مثل باران بهاری هستند.....هیچوقت نمی دونید کی میاد چقدر ادامه داره و کی ...
منبع : http://donyayehasheghaneh.blogfa.com/post/319در اینجا همه میتوانند قصه بگویند!

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان هفدهمین جشنواره قصه گویی این خبر به صورت کامل از سایت http://www.kanoonnews.ir نقل میشود . برای اطلاع بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه بفرمایید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این جشنواره با وقفه ای ی اله، اما با پشتوانه ی علمی پژوهشی در قالب رویکردی جدید در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد. بر همین اساس حذف مرحله منطقه ای و حذف رقابت در مرحله ی پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی از جمله تغییرهای اساسی این جشنواره نسبت به دوره های گذشته به شمار می رود. همچنین برگزاری جشن قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور، ی ان سازی برنامه های قصه گویی سازمان، برنامه ریزی و اجرای جشنواره از مبدا اصلی یعنی مراکز فرهنگی هنری و پس از آن به صورت استانی، تقدیر از قصه گويان کتابخانه ای و شرکت قصه گويانی که برای ک ن با نیازهای ویژه قصه گویی می کنند از جمله رویکردهای این دو ...
منبع : http://shahrzaddokht.blogfa.com/post/27