بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انسان - جستجو

انسان از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.سخنان آموزنده

درخواست حذف اطلاعات

انسان های بزرگ در باره عقایدسخن می گویند. انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند. انسان های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند . انسان های بزرگ درددیگران رادارند انسان های متوسط دردهای متوسط دردخودشان رادارند انسان های کوچک بی دردند انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند انسان های متوسط به دنبال عظمت خود .هستند انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند انسان های بزرگ به دنبال ب حکمت هستند انسان های متوسط به دنبال ب دانش هستند انسان های کوچک به دنبال ب سواد هستند انسان های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند انسان های متوسط پرسش های می پرسند که پاسخ دارد انسان های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را میدانند انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند انسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستند انسان های کوچک مسئله ندارند انسان های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر ...
منبع : http://melh.blogfa.com/post/39ارزش انسان

درخواست حذف اطلاعات

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود . یک مشت خاک دراثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود. یک درخت سرو دراثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود. وشکل معبدی می گیرد. یک رشته پشم دراثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فا درمی آید. اگر در برگ ،خاک ،چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم. ((آگ ماند ینو)) ...
منبع : http://lovenest.blogfa.com/post/16اهمیت دادن به شخصیت انسان ها در برخوردها

درخواست حذف اطلاعات

انسان باید در کارهاى فردى و اجتماعى ، عاقبت ش و با احتیاط باشد؛ سنجیده بگوید و سنجیده کار کند. در بعضى از موارد این احتیاط ضرورى و لازم تر است ؛ از جمله در مورد ((حق الناس ))، ((عرض و )) عفت ن و جان انسان . براى انسان اهمیت بسیار قائل است ، شما اگر قرآن و روایات را از زاویه انسان شناسى مطالعه کنید به نکته هاى بسیار مهمى برخورد مى کنید و پى مى برید که شخصیت انسان از منظر تا چه حد والاست . براى نمونه قرآن ارزش انسان را با تمامى انسان هاى روى زمین مساوى مى داند و مى فرماید: اگر ى انسانى را بکشد مثل آن است که تمام انسان ها را کشته باشد و هم چنین اگر ى شخصى را که در شرف مرگ است نجات دهد، همانند آن است که جهانى را زنده کرده باشد. من قتل نفسا بغیر نفس ....(74) قرآن در آیه دیگر هم مى فرماید: ...
منبع : http://revere.blogfa.com/post/20اهمیت دادن به شخصیت انسان ها در برخوردها

درخواست حذف اطلاعات

انسان باید در کارهاى فردى و اجتماعى ، عاقبت ش و با احتیاط باشد؛ سنجیده بگوید و سنجیده کار کند. در بعضى از موارد این احتیاط ضرورى و لازم تر است ؛ از جمله در مورد ((حق الناس ))، ((عرض و )) عفت ن و جان انسان . براى انسان اهمیت بسیار قائل است ، شما اگر قرآن و روایات را از زاویه انسان شناسى مطالعه کنید به نکته هاى بسیار مهمى برخورد مى کنید و پى مى برید که شخصیت انسان از منظر تا چه حد والاست . براى نمونه قرآن ارزش انسان را با تمامى انسان هاى روى زمین مساوى مى داند و مى فرماید: اگر ى انسانى را بکشد مثل آن است که تمام انسان ها را کشته باشد و هم چنین اگر ى شخصى را که در شرف مرگ است نجات دهد، همانند آن است که جهانى را زنده کرده باشد. من قتل نفسا بغیر نفس ....(74) قرآن در آیه دیگر هم مى فرماید: ...
منبع : http://revere.blogfa.com/post/20