بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ارتباط - جستجو

ارتباط از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.لغات متوسط3

درخواست حذف اطلاعات

strong قوی weak ضعیفcommunication ارتباط داشتنcommunicate ارتباطin touch در ارتباط ...
منبع : http://englishhelp93.blogfa.com/post/8ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباط

درخواست حذف اطلاعات

چکیده ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباطارتباط چشمی شما چگونه است؟ پرخاشگر؟ ملایم و مهربان؟ جذاب؟ آیا با چشمهایتان می توانید ی را دوست داشته باشید؟ ارتباط چشمی هنری است که نیاز به مهارت بسیار زیاد دارد اما برای موثر بودن روابط، حیاتی است. چطور می توانیم ارتباط چشمی بهتری داشته باشیم؟ برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمائید نویسنده : سیف اله جوان ...
منبع : http://drjavan.blogfa.com/post/40ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباط

درخواست حذف اطلاعات

چکیده ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباطارتباط چشمی شما چگونه است؟ پرخاشگر؟ ملایم و مهربان؟ جذاب؟ آیا با چشمهایتان می توانید ی را دوست داشته باشید؟ ارتباط چشمی هنری است که نیاز به مهارت بسیار زیاد دارد اما برای موثر بودن روابط، حیاتی است. چطور می توانیم ارتباط چشمی بهتری داشته باشیم؟ برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمائید نویسنده : سیف اله جوان ...
منبع : http://drjavan.blogfa.com/post/40ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباط

درخواست حذف اطلاعات

چکیده ارتباط چشمی: مهمترین ابزار در ارتباطارتباط چشمی شما چگونه است؟ پرخاشگر؟ ملایم و مهربان؟ جذاب؟ آیا با چشمهایتان می توانید ی را دوست داشته باشید؟ ارتباط چشمی هنری است که نیاز به مهارت بسیار زیاد دارد اما برای موثر بودن روابط، حیاتی است. چطور می توانیم ارتباط چشمی بهتری داشته باشیم؟ برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمائید نویسنده : سیف اله جوان ...
منبع : http://drjavan.blogfa.com/post/40از قوانین مدرن ارتباط با مشتری بیشتر آگاه شوید

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مواردی که به شدت روی رشد یک ب وکار تاثیر می گذارد، ارتباط متداوم با مشتریان به حساب می آید. هر ب وکاری که مشتری دارد، به دنبالش ارتباط با مشتری هم خواهد داشت؛ و این قانون هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. البته ارتباط با مشتری برای همه ب وکارها حکم یک شمشیر دو لبه را دارد. مرکز تحقیقاتی فراسترز در آغاز سال 2013 آمار جالبی در مورد ارتباط با مشتری کمپانی های بزرگ منتشر کرد و در آن عنوان کرد که فقط 37 درصد کمپانی های بزرگ از مشتریانشان نمره خوب یا عالی برای کیفیت ارتباط با بخش ارتباط با مشتری دریافت کرده اند. از طرفی دیگر در این تحقیقات مشخص شده که کمپانی هایی که ارتباط بهتری با مشتریان خود داشته اند، سهم بیشتری از بازار محصولاتشان را در دست گرفته اند... ...
منبع : http://honar-saz.blogfa.com/post/52جلسه ی اول ارتباط مؤثر

درخواست حذف اطلاعات

موضوع این دوره را «ارتباط» انتخاب و این جلسه ی آشنایی با این موضوع است. ما می خواهیم راجع به ارتباط صحبت کنیم، ارتباط چیست؟ ما برای هر پدیده و رفتاری به سه سؤال باید جواب بدهیم، 1- چیستی یا ماهیت؟ 2-چرایی یا کارکرد؟ 3- چگونگی یا کاربرد؟ هر کاری می خواهیم انجام دهیم حداقل باید به این سه سؤال پاسخ دهیم. ...
منبع : http://koodakbazendegi.blogfa.com/post-88.aspxعکاسی دیجیتال و تحول الگوی ارتباط در فرهنگ ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

اگرچه همان طور که بریگز و برک (1391) نشان داده اند ارتباط تصویری، تاریخی به قدمت تمدن انسانی دارد، تا ظهور دوره مدرن هیچ گاه ارتباط تصویری الگوی غالب زبان ارتباطی انسان نبوده است. از قرن نوزدهم به بعد است که با ظهور فناوری های تصویری، به تدریج ارتباط تصویر توانست جایگاه بزرگ امروزی را به دست آورد. ...
منبع : http://vatanssl.blogfa.com/post-67.aspxارتباط بین فرهنگ ها

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی درس ارتباط بین فرهنگ ها : محمدعلی رحیم زاده 1. ارتباط انسانی ؟ هیچ نمی تواند در دنیای امروز بدون برقراری ارتباط زندگی کند.ما برای برآورده شدن نیازهای روزمره خود باید ارتباط برقرار کنیم؛ نیاز به غذا، مسکن، نیاز به همکاری با دیگران برای ی حس دوستی و کامی اجتماعی و انواع نیازهای اقتصادی و اجتماعی؛ سایر نیاز ها هم که جای خود رادارند. درواقع ارتباط ما را به شبکه گسترده انسان ها پیوند می دهد. این شبکه از خانواده شروع شده و به حلقه دوستان می رسد و بعد با کمک رسانه های جمعی، کل جامعه و سراسر جهان را در برمی گیرد. ...
منبع : http://negharman.blogfa.com/post/40/ارتباط-بين-فرهنگ-هامهارت ارتباط غیر کلامی

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط به معنی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر است. بیش ترمردم، حدود 75 درصد زمان بیداری خود را صرف برقراری ارتباط، تبادلاطلاعات، افکار و عقاید با دیگران می کنند. ارتباط کلامی، در قالب زبان وکلمات انجام می شود در حالی که ارتباط غیر کلامی، این گونه نیست و بیشترین ارتباط ما با دیگران، از این طریق است. ارتباط غیر کلامیشامل اشاره ها، تماس چشمی، لحن صدا و حرکت بدن می باشد. گاهی نوع پوشش وسکوت اختیار نیز جزو ارتباط غیرکلامی به شمار می رود. در یک ارتباط ،پیام ها به دو طریق کلامی و غیر کلامی ارسال می شود. اگر بین کلمات اداشده و حرکات بدن گوینده تضاد وجود داشته باشد، گیرنده پیام، بیش تر بهحرکات بدن و اشاره های غیر کلامی اعتماد می کند. «جی. دیلیو پورتر » ارتباط غیرکلامی را در چهار گروه تقسیم بندی می کند: جسمی: ارتباط فردی شامل اشاره های چهره ای، لحن صدا، بو و حرکات بدن هنرشناسی: ارتباط از طریق ...
منبع : http://kimiaclinic.blogfa.com/post/21مهارت های برقراری ارتباط موثر

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت در زندگی یعنی موفقیت در برقراری ارتباط تعریف ارتباط موثر : ارتباطی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:گشاده رویی ) ) openness .1همدلی) ) empathy .2حمایتگری) ) supportiveness .3مثبت گرائی) ) positive ness .4تساوی) ) equality .56. رسانایی کامل پیام ارتباطی6 اصول مهم برقراری ارتباط :اصل اول: همه کارهای ما نوعی ارتباط استاصل دوم : چگونگی ارسال پیام ، چگونگی دریافت آنرا مشخص می کنداصل سوم: آنچه در یک ارتباط اهمیت بیشتری دارد ، دریافت درست پیام استاصل چهارم: چگونگی آغاز پیام اغلب نتیجه ارتباط را تعیین می کنداصل پنجم: ارتباط یک خیابان دو طرفه استاصل ششم: ارتباط یک نظم و هماهنگی کامل است شاخص های شنونده و بیننده خوب بودن:به حرف دل گوش می دهد مطلب را واضح می کند ( کمک به واضح نمودن مطلب) از چند جنبه مسئله را باز می کند دنبال مقصر نمی گردد ، دنبال علت می گردد ( چی شد اب شد ، نه چه ی اب کرد) قصد ک ...
منبع : http://mtt20.blogfa.com/post-104.aspxسبک زندگی در بیان حسین علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی در بیان حسین علیه السلام در آموزش مهارت های زندگی، توجه ویژه ای به مهارت ارتباط مؤثر شده است. ارتباط، یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است که زندگی منهای اجتماع، برای او بی معناست. مهارت ارتباط به افراد می آموزد که چگونه و با چه روش هایی به یک ارتباط موفق دست یابند؛ ارتباطی که بتوان با آن به اه موردنظر رسید. افراد نیز در روان شناسی از نظر سطح ارتباط، در دسته بندی های گوناگون جای می گیرند. در سخنی از حسین علیه السلام ، به نکته ای برمی خوریم که سطحی فراتر از آنچه را بشر امروزی به آن دست یافته، مطرح می کند. ایشان ماهرترین فرد در مهارت ارتباط را چنین معرفی می کنند: «إنّ أوْصَلَ النّاسِ مَن وَصَلَ مَن قَطَعَهُ؛ قوی ترین فرد در ایجاد ارتباط ی است که با ی که از او بریده رابطه برقرار کند.»۱ چنین نگرشی، سطح انتظار از ارتباط کارآمد را به حدی بالا می برد که در جامعه ی، یک فرد، به ایجاد ارتب ...
منبع : http://jahromcyber.blogfa.com/post/396روش های نوین تدریس ریاضی (رابطه معلم وشاگرد )

درخواست حذف اطلاعات

تدریس، یک نوع ارتباط میان معلم و شاگرد است و ارتباط شرط لازم تدریس در فرآیند آموزش است. هیچ گونه یادگیری یا تغییر در فرآیند تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه معلم با فراگیرانش ارتباط مؤثر برقرار کند و بداند که در صورت رعایت ن این نکات، ارتباط موفقی برقرار نخواهد شد و در نتیجه او شاگردانش را بدون احساس و کم توجه خواهد خواند و شاگردانش تدریس او را غیرمفید به حساب خواهند آورد. معلم باید موانع ارتباط را بشناسد. او باید بداند که رفتار ارتباطی ممکن است به مرور زمان جنبه عادت به خود بگیرد و زمانی که رفتار ارتباطی به صورت عادت درآید، تأثیر و نفوذ خود را از دست خواهد داد. نیز باید بداند که هرچه با عوامل و فرآیند ارتباط آشنایی و بر آنها تسلط داشته باشد معلم موفق تری خواهد بود چون معلم در پرتو هنر ارتباط، شاگرد را درک می کند، نقاط ضعف و قوت او را به دست می آورد، از زیر و بم روحی او آگاهی می یابد و برا ...
منبع : http://riyazi115danesh.blogfa.com/post/49/روش-های-نوین-تدریس-ریاضی-(رابطه-معلم-وشاگرد-)+اه و ارتباط با پایه های قبل+ریاضی+چهارم

درخواست حذف اطلاعات

ه و ارتباط فصل اول ( اعداد و الگو ها ) اه و ارتباط فصل دوم ( ر ) اه و ارتباط فصل سوم ( ضرب و تقسیم ) اه و ارتباط فصل چهارم ( اندازه گیری ) اه و ارتباط فصل پنجم ( عدد مخلوط و عدد اعشاری ) اه و ارتباط فصل ششم ( شکل ها ی هندسی ) اه و ارتباط فصل هفتم ( آمار و حتمال ) ریاضی دبستان ...
منبع : http://class4tab.blogfa.com/post/89مدیریت ارتباط با مشتری (crm)

درخواست حذف اطلاعات

مدیریت ارتباط با مشتری در واقع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکتها را قادر به مدیریت موثر ارتباط با مشتریانشان می سازد. مدیریت ارتباط با مشتری یک دید و شمای کلی از مشتریان هر سازمان را برای اعضای آن سازمان به تصویر می کشد. بر اساس مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری، هر شخصی در سازمان می تواند روی مشتری و اطلاعات مربوط به او متمرکز بوده و از این رو اطلاعات مشتریان یک سازمان یا یک بنگاه اقتصادی به طور کامل و ی ان در اختیار تمامی بخشهای مرتبط با مشتری قرار داده میشود. باسپــــــــاس فراوان سجاد جعفری ...
منبع : http://emba-isf.blogfa.com/post/58ارتباط اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط اجتماعی چیست: ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود . ادوین امری مفهوم ارتباط در معنای عام را ( با توجه خاص به ارتباط اجتماعی ) چنین تعریف می کند: ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند موقعی که انسان به دیگری نامه می نویسد ، با کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند و با وی ارتباط برقرار می سازد. به تعریفی دیگر از موجز ، لاندبرگ ، شراگ و لارسن ، ارتباط را عبارت از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهای چند می دانند . به نظر آنها زمانی که انسان ها از طریق نمادهای چند به تأثیر بر یکدیگر می پرد ...
منبع : http://socialertebatat.blogfa.com/post/1رمز ارتباط جامع با مخاطب

درخواست حذف اطلاعات

رمز ارتباط جامع با مخاطب ورود رقبای خارجی و داخلی به بازارهای مختلف نشان داد با روش های سنتی و روش هایی که در آن مخاطبان در حاشیه تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار داشته باشند، نمی توان در بازار ب و کار پایدار بود. راه حل امروز و آینده بازار ایران، توانایی جذب مشتری از طریق افزایش ارزش برای مشتریان و ارتباط بلند مدت با مشتریان می باشد و امکان این کار از طریق راه اندازی یک سیستم صحیح مدیریت ارتباط با مشتری (crm) میسر خواهد بود. ...
منبع : http://priranpr.blogfa.com/post-862.aspxقطع ارتباط بانامحرم قدم اول موفقیت

درخواست حذف اطلاعات

چندسال پیش چندتاجوان خدمت حضرت علامه حسن زاده آملی رسیدندوازایشان تقاضا د تاایشانرا نصیحتی کنندحضرت علامه فرمودند:سعی کنید بانامحرم ارتباط نداشته باشیدچه نامحرمی که زن باشد چه مردآن چندجوان که پسربودندباتعجب ازآقا پرسیدند:ارتباط نداشتن با زن نامحرم برایمان قابل فهم است اما مردنامحرم.....????!!!!!حضرت آقافرمودند:هر یکه باخدا رابطه ندارد نامحرم محسوب میشود چه مردباشد چه زن ...
منبع : http://mkandlooei.blogfa.com/post-325.aspxارتباط با خدا

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط با خدا در حال آموزش تجهیزات و ارتباطات مخابراتی به نیروهای جدید بودیم که حاج محمد فرمانده مخابرات آمد وگفت بگذارید یک ارتباط را هم من بگویم؟گفتم کدام ارتباط؟با خنده زیبایش گفت ارتباط با خدا!گفت اگر واجباتتان را انجام دادید، تان را سروقت خو د، محرمات را ترک کردید در عملیات ها پیروزید وگرنه بیسیم و ارتباطات و ... کشکه دل خوشکه!هدیه به شهید حاج محمد ابراهیمی صلوات. ...
منبع : http://shans1350.blogfa.com/post/25نرم افزار ارتباط صوتی teamspeak client 3.0.15

درخواست حذف اطلاعات

teamspeak client یکی دیگر از نرم افزارهای برقراری یک ارتباط اینترنتی است که داشتن یک مکالمه صوتی با کیفیت بالا را برای شما تضمین خواهد نمود. این نرم افزار به شما اجازه می دهد تا به راحتی با دوستان خود ارتباط برقرار کنید و با آنها صحبت کنید. در این نرم افزار رایگان کیفیت صدا بسیار بالا است، سر و صدا و شلوغی در آ ین نسخه ی آن کاهش یافته و همچنین دارای تنظیمات میکروفون به منظور به دست آوردن بهترین صدا می باشد.نرم افزار teamspeak client قابلیت قابل توجهی دارد,که باعث می شود شما کاربران عزیز در هنگام استفاده از نرم افزار و گفتگو با هم تیمی هایتان لذت یک گفتگوی دوستانه را تجربه کنید. ...
منبع : http://realdownloads.blogfa.com/post/569سخت زمینه و نرم زمینه در ارتباط

درخواست حذف اطلاعات

هر ممکن است در زندگی روزمره خود،گاهی با چنین سؤالی مواجه شود که اگر گفتگوی خاصی را در کجا انجام دهد،مناسب تر است؟این سؤال می تواند معطوف به مکان فیزیکی باشد.مانند گزینش یک کافی شاپ یا یک پارک یا... زمینه دو مفهوم دارد،1)شرایط خاص محیطی و اجتماعی که کنش های متقابل و فراگرد ارتباطی را در برگرفته و یا با آن در حال بگیر وبستان است.2)وضعیت تاریخی و اوضاع -اجتماعی که رویدادها و اعمال خاصی را معنی می بخشند. سخت زمینه همان مکان و حال وهوای برقراری ارتباط است که هرچند تغییراتی در نحوه ارتباط حاصل شود،اما فضا و مکان ارتباط ثابت می ماند. نرم زمینه همان فرهنگ حاکم بر ارتباط است و زمان جایگاه خاصی دارد.در واقع بخشی از شناخت و گزینش زمینه مناسب برای ارتباط،زمان است. دستاوردهای موفقیت آمیز بزرگ،حاصل هماهنگی با زمان و مکان(سخت زمینه و نرم زمینه) است که بسیاری از مکان ها مشابه یکدیگرند و در ارتباط با زمان، ...
منبع : http://zanjireneeaz.blogfa.com/post/41ارتباط شبکه

درخواست حذف اطلاعات

کلیه همکاران گرامی که ازadslمخابرات استفاده می کنند وازامروز با مشکل ارتباط درشبکه مواجه می باشند جهت ارتباط ازdial upیا gprsاستفاده نمایند شماره کانکت بهdialupتلفن9713799ویوز سورد هردوmaxمی باشندهزینه برروی قبض تلفن اعمال خواهد شد.ضمنا باید نام کانکشن را به simiaتغییر دهید ...
منبع : http://pbijomhori.blogfa.com/post/161/ارتباط-شبکهتحقیق: تحقیق درباره اینترنت، ارتباط الکترونیکی و فرهنگ

درخواست حذف اطلاعات

موضوعات تحقیق: فناوری اطلاعات، اینترنت، فرهنگ، مدیریت، ارتباطات متن کامل این تحقیق در 17 صفحه با فرمت ورد (word) قابل است. چکیده تحقیق: پیدایش اینترنت و امکانات جانبی آن از جمله پست الکترونیکی، شکل نوینی از مکاتبه را در کلیه جوامع پدید آورد که اصطلاحاً "ارتباط الکترونیکی" نام گرفت. رواج ارتباط الکترونیکی در محیط های دیجیتالی تأثیر مهم و در خور توجهی را از خود بر جا گذاشت. یکی از مهمترین جنبه های این تأثیر، نهفته در بعد فرهنگی آن و تغییراتی بوده است که در فرهنگ ارتباط مکتوب داشته است؛ تا حدی که امروزه بسیاری از کاربران اینترنتی ارتباط الکترونیکی را به دلایل مختلف به شکل سنتی آن یعنی با استفاده از قلم و کاغذ ترجیح می دهند. چنین وضعیتی حاکی از تغییر آرام و نرمی است که در فرهنگ و تمدن انسانی در حال وقوع است. این تحقیق با درک ضرورت این موضوع، به بررسی تأثیر ارتباط الکترونیکی بر فرهنگ ارتباطی ا ...
منبع : http://toefl1.blogfa.com/post/231وچگونگی ارتباط دختر و پسر :

درخواست حذف اطلاعات

در منطق قرآن ، ارتباط دختر و پسر ذکر شده است و قرآن هر دو مبنای اضطرار و اختلاط را رد کرده، با یک عبارت زیبا، تکلیف همه چیز را روشن می کند. می گوید "عاشروهن بالمعروف". مبنا در ارتباط دختران و پسران این است که معروف را رعایت کند. عرف ارتباط دانشجویان چیست؟ عرف محیط های فرهنگی چیست؟ عرف محیط شهری و روستایی چیست؟ عرف مسجد و حوزه و ... چیست؟ بعد نگاه کنید در این عرف خلاف شرع و عقل و طبیعت نباشد. سپس براساس همان مبنا ارتباط برقرار کنید. ...
منبع : http://pnunous.blogfa.com/post/16ارتباط سریال usart

درخواست حذف اطلاعات

ارتباط سریال usart اه : ۱-آشنایی با ارسال و دریافت اطلاعات به صورت سنکرون و آسنکرون ۲-آشنایی با رجیسترهای تبادل سریال usart و معرفی توابع کتابخانه stdio.h ۳-آشنایی با نوشتن برنامه های ارتباط سریال به روش های poling و interrupt ۷-۱ ارتباط سریال usart (universal synchrounous and asynchronous serial receiver and transmitter) انواع تبادل اطلاعات ارسال و دریافت اطلاعات به دو روش کلی انجام می شود: ...
منبع : http://tarahelectronice.blogfa.com/post/83/ارتباط-سریال-USARTاصول اساسی پاس در فوتبال

درخواست حذف اطلاعات

در سنین نوجوانی با وسائل مختلف ارتباط جمعی آشنا شده اید . رادیو ، تلویزیون ، تلفن ، رو مه ، مجلات و کتاب ها و اینترنت وسائل مختلف ارتباط جمعی هستند .پاس فوتبال نیز یکی از وسائل ارتباط بوده و بازیکنان را به هم پیوند می دهد . به وسیله پاس دادن بازیکنان با یکدیگر تماس یافته و توپ را از ناحیه دفاع به ناحیه خط حمله می برند . هر چقدر که بهتر بتوانید این ارتباط را برقرار کنید در پیش بردن تیم به سوی پیروزی موفق تر خواهید بود . فوتبال یکی از بازی های گروهی است که در آن یازده بازیکن با یکدیگر همکاری می کنند . این بازیکنان مانند شرکای یک شرکت می باشند . آنها در جهت ب امتیاز تیم به وسیله به ثمر رساندن گل ها کمک کرده و تلاش می کنند به هر ترتیب که شده در مسابقه پیروز شوند . ...
منبع : http://rezahalamsaluee.blogfa.com/post-145.aspxرسانه های ارتباط جمعی(رادیو و تلویزیون) و تاثیر آنها در آموزش

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: در دهه های اخیر استفاده از وسایل ارتباط جمعی موجب بالا رفتن سطح آموزش و افزایش کارایی نظام آموزشی شده است. این مقاله به واسطه مروری بر شرایط استفاده از وسایل ارتباط جمعی و جوامعی که در آن موفق بوده اند، سیستم آموزشی فعال و کارآمد را سیستمی می داند که در کنار معلمان متخصص و آموزش دیده از تکنولوژی های نوین آموزشی و ارتباطی نیز استفاده می شود. ...
منبع : http://technology90.blogfa.com/post-701.aspxراهنمای ید آنتن رادیویی

درخواست حذف اطلاعات

مهمترین کاری که باید برای افزایش پوشش دهی ارتباط بی سیم انجام داد، نصب یک آنتن external ( خارجی یا جداگانه ) با بهرهٔ (gain) خوب و ویژگی های هدایت سیگنال به یک یا چند جهت است. ارتباط بی سیم یک تشعشع رادیویی است که برای ارتباط استفاده می شود.از نظر میزان پخش امواج، می توانید بی سیم را مانند یک «سیستم بلندگو» تصور کنید؛ هرچه آنتن بزرگ تر ( دارای بهره بیشتری باشد ) باشد، امواج رادیویی نیز به فاصلهٔ دورتری ارسال می شوند. ...
منبع : http://raminhood.blogfa.com/post/63مراقب دلت باش

درخواست حذف اطلاعات

هی دعا به آدرس توپست می کنمهی به گوشی تو زنگ می زنمهی سر می کنم به تو سلام....تو ولی به نامه های من نمی دهی جوابتو ولی به گوشی دلم نمی دهی پیام.فکر می کنم که مدتی ست بسته راه آسمانقطع گشته سیم ارتباطمان..نه..راه ارتباط ما باز بوده از قدیمخط ارتباط ما دل استدل چطورقطع می شود شبیه سیم؟هرچه هست کار کار این دل استفکر می کنم که خورده ام به مشکل همیشگیفکر می کنم دلم نیست آن دل همیشگی... ...
منبع : http://alavipanah.blogfa.com/post/542/مراقب-دلت-باشنون و پنیر می خوریم ولی مرغ بریان صهیونیسم نمی خوریم

درخواست حذف اطلاعات

می گویند اگر ملتی با خارج ارتباط نداشته باشد می میرد،........ پس همان بهتر که بمیرد........... چون اگر با خارج ارتباط داشته باشد،...... این ارتباط از در ذلت است نه از در عزت،........... در ضمن این را بگوییم که ما با خارج ارتباط داریم ولی با صهیونیسم که دشمن درجه یک است نه. بعضی ها می خواهند این ارتباط نداشتن با صهیونیسم را، ارتباط نداشتن با کل دنیا قلمداد کنند............ کمبودهای موجود در مملکت ما به علت ارتباط نداشتن با صهیونیسم نیست بلکه به علت سوء مدیریت خودمان است........ آیا این مردانی که با نون و پنیر!!!!!! ایستادند، چون پولاد، نمیتوانستند در خانه هایشان بنشینند و مرغ بریان بخورند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آن ملتی در دنیا با عزت زندگی خواهد کرد که نون وپنیر بخورد ولی دست گ به طرف دیگران دراز نکند....... ...
منبع : http://koohin.blogfa.com/post-210.aspxتفاوت های ن و مردان از نظر شیوه های ارتباطی

درخواست حذف اطلاعات

استنباط بیشتر افراد از کلمه :«ارتباط » تنها ارتباط گفتاری است و بیشتر افراد درباره تفاوت مرد و زن ، در شیوه ی ارتباط های گفتاری پنداشت های قالبی دارند. مانند این که ن پر حرف تر از مردان هستند ، مردان از اصطلاحات بیشتر استفاده می کنند و ن لطیف تر سخن می گویند. هر چند پژوهش ها ، برخی از این پنداشت ها را تأیید می کند ولی . . . ...
منبع : http://negahemodern.blogfa.com/post/7