بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

احساس امنیت - جستجو

احساس امنیت از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور( مجید حسینی نثار)

درخواست حذف اطلاعات

چکیده : وم پرداختن به مقوله امنيت و احساس امنيت، به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در برقراری نظم در کشور و محیط هایی مانند کلان شهر تهران سبب انجام این مطالعه شده است که با هدف توصیف وضعیت احساس امنيت در ایران و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نان 15 ساله و بالاتر ن در مراکز 7 استان کشور است. حجم نمونه برای این تحقیق 2000 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد 58 درصد احساس امنيت کمی دارند. نتایج، بیانگر آن است که سه متغیر اعتماد، ارزی از وقوع جرایم در جامعه و هزینه ماهانه خانوار، با احساس امنيت در سطح معناداری 99 درصد رابطه دارند. در مجموع مدل تحقیق با داشتن ضریب تعیین 52/0 کمی بیش از نصف تغییرات احساس ...
منبع : http://socialproblemsiran.blogfa.com/post/52عشق و امنیت

درخواست حذف اطلاعات

عشق و امنيت نیاز مشترک و لازم همه انسان هاست در عین حال هر دوى این ها لازم و م وم یکدیگرند ، بدون عشق احساس امنيت نخواهیم کرد و براى عاشق شدن باید امنيت لازم فراهم باشد . البته گاه بنا به شرایط ممکن است یکى از این دو شرط لازم را فداى دیگرى کنیم آن که براى رسیدن به عشق خود امنيت خویش را به خطر مى اندازد "شیدا " است و آن که عشق را زیر پا مى گذارد تا تنها امنيت داشته باشد "مرده متحرک" ...
منبع : http://mohsen29343.blogfa.com/post-145.aspxامنیت اجتماعی ن

درخواست حذف اطلاعات

امنيت در مفهوم عینی آن اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزش ها است و در مفهوم ذهنی آن فقدان احساس ترس از اینکه چنین ارزش هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت، امنيت اجتماعی توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی های اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است. امنيت اجتماعی زمانی مطرح می شود که جوامع احساس می کنند هویت شان در خطر است. امنيت اجتماعی با مفهوم تامین اجتماعی ( social security ) متفاوت و متمایز است. معمولا تامین اجتماعی با رفاه، بیکاری، بهداشت و درمان بیشتر مرتبط است، در حالی که امنيت اجتماعی به تهدید، هراس و هویت مربوط است. ...
منبع : http://bozhanawaizhian.blogfa.com/post/24امنیت شبکه

درخواست حذف اطلاعات

امنيت شبکه های کامپیوتر امنيت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن ب ائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنيت شبکه است. این مساله در محورهای زیز بررسی شده است: کلیات امنيت شبکه کامپیوتری امنيت شبکه های بدون سیم آشنائی با firewall ...
منبع : http://mmkhp1366.blogfa.com/post/9واسپاری بحث امنیت به بخش خصوصی توسط ت ها

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه یکی از اصول حقوق عمومی و فلسفه وجودی ت تامین امنيت است و نظریه های جدید امنيت نیز نه بر امنيت که بر احساس امنيت تاکید دارند . در مورد تغییر شخصیت پلیس و خارج وظایف و یتهای آن از سر فصل اعمال حاکمیتی به عنوان یک خدمت عمومی حتی در صورت جواز قانونی در بین مکاتب و دیدگاه های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد.... ...
منبع : http://pnulaw93.blogfa.com/post/122/واسپاری-بحث-امنیت-به-بخش-خصوصی-توسط-دولت-ها❤...:::490+دومین روز( شنبه) :::...❤

درخواست حذف اطلاعات

صبح که ییدار شدم احساس همه ی اتفاقات خواب بوده و همه چی مثل قبل ه ولی وقتی بیدار شدم و دیاکو رو دیدم چشام پر از اشک شد شکر که همه چی واقعیت داره ... تصمیم گرفتیم بریم پیش های اینجا برای عقد دیاکو با پدرش رفت و با یکی از ا صحبت و قرار شد ساعت ۵ بعد از ظهر بریم... ساعت ۵ رفتیم دوربین رو هم بردم ولی کار یکم پیچ خورد و چون هر دو ن این کشور نیستیم گفتن باید از دادگاه اقدام کنیم دیگه با دلهره ای عجیب برگشتم خونه و همش از دیاکو میپرسیدم که اگه نشه چی؟ اگه دادگاه اجازه نده؟ ولی مثل همیشه با ارامش میگفت نگران نباش عزیزم همه چی درست میشه ! احساس امنيت می و خیالم ناخوداگاه اروم میشد... این احساس امنيت ، این ارامش رو دوست دارم .... هیجی قشنگ تر از این نیست که مادرت انتخابت رو تایید کنه... ...
منبع : http://leila-diyako.blogfa.com/post-583.aspxامنیت ملی و فرهنگ انتظار

درخواست حذف اطلاعات

امروزه « امنيت ملی » در سطحی گسترده در ادبیات معاصر به کار می رود. بسیاری از کشورها از نهادی به نام « شورای امنيت ملی » در ساختار خود بهره می گیرند و تصمیم گیری های مهم و اساسی را بر عهده این نهاد گذاشته اند. اقدام علیه امنيت ملی از حربه های مهم گروه ها و احزاب برای سرکوب یکدیگر است و افرادی به عنوان اقدام علیه امنيت ملی در زندان به سر می برند. بنابراین شایسته است درباره این مفهوم مهم از منظر قرآن، بحث و بررسی شود. تعریف امنيت ملی یکی از مباحث دشوار و پیچیده امنيت است. دشواری این بحث بسیاری از کارشناسان و سیاست مداران را به بحث و بررسی دو چندان در این زمینه واداشته است؛ به گونه ای که حجم این بحث در مقایسه با دیگر موضوعات امنيت ملی گسترده تر می نماید. ...
منبع : http://sunmecca.blogfa.com/post/425/امنيت-ملي-و-فرهنگ-انتظاراینه

درخواست حذف اطلاعات

اگر احساس کنم تلخ شده خاطره سنجاقک اگر احساس کنم شاپرکی تنها است یا ش تم دل یک مورچه را تنم آشفته ی اندوه شود، بغض دلم. اگر احساس کنم، نظم یک باغچه بر هم زده ام یا که آرامش یک حوضچه را هم زده ام زندگیم ی ره افسوس شود، زرد رخم. اگر احساس کنم جوجه ای از حرف زدنم رنجیده است یا که بی جا قدمی پای چناری بردم همه آشوب شود، تلخ همه خاطره ام چه کنم آینه ام، ساده به هر تاختنی می شکنم . ...
منبع : http://mahmoodi47.blogfa.com/post/43انتظار و تأثیرات آن بر امنیت و صلح با توجه به مستندات ی

درخواست حذف اطلاعات

چکیده یکی از مهم ترین و کاربردی ترین تأثیرات انتظار در عصر حاضر ایجاد امنيت در هر سه لایه فردی، ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله ابتدا به تعاریف مشخصی از واژه و مفهوم انتظار، امنيت و صلح با توجه به دیدگاه صاحب نظران و هم چنین مستندات ی پرداخته شده است تا بتوان براساس این تعاریف مبانی خویش را در بحث تأثیرات انتظار بر ایجاد امنيت و صلح مشخص و تبیین نمود، سپس به چگونگی ارتباط میان انحای امنيت (1) با بحث انتظار می پردازیم. آنچه در این نوشتار بیشتر بدان توجه شده است امنيت اجتماعی است. نگارنده مبنای خویش را در امنيت اجتماعی به امنيت فرد که منتج به امنيت اجتماع می شود قرار داده است و اعتقاد دارد سرمایه های اجتماعی که منبعث از ارزش ها و سنت های اجتماعی می باشد و در رأس آن « مهدی باوری » وجود دارد می توانند باعث ایجاد امنيت اجتماعی بشوند که خود انحای دیگر امنيت مانند امنيت اقتصادی، امنيت قضائ ...
منبع : http://sunmecca.blogfa.com/post/431/انتظار-و-تأثيرات-آن-بر-امنيت-و-صلح-با-توجه-به-مستندات-اسلاميزن ها را پاس بدارید..........

درخواست حذف اطلاعات

بیایید زنها را پاس بداریداین بار اگر زن زیبا رویی را دیدیدهوس را زنده به گور کنیدو خدا را شکر کنید برای خلق این زیباییزیر باران اگر دختری را سوار کردید به جای شماره به او امنيت بدهیداو را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مورد نظرتاندر تا ی خودتان را به در بچسبانید نه به اوبگذارید زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه خلوت می بینداحساس امنيت کند نه ترس بیایید فارغ از ت کمی مرد باشید ...
منبع : http://fateme-sadeghi.blogfa.com/post/52در عمر بشر هیچ چیز نیست که بیشتر از تعصب برای او رنج به ارمغان آورده باشد.

درخواست حذف اطلاعات

(عزم آن دارم که امشب نیم مستپای کوبان کوزه دردی به دست)( تعصب زندانی موهوم می سازد که محل اسارت توده هاست. و تعجب آور این است که مردم این زندان را دوست دارند زیرا در آن احساس امنيت می کنند و به طرزی کاذب احساس می کنند که می دانند. ...
منبع : http://hassaniakbar.blogfa.com/post/81بررسی و تعیین شرایط احساس امنیت در مناطق شهری

درخواست حذف اطلاعات

بررسی و تعیین شرایط احساس امنيت در مناطق شهری (نمونه موردی: مناطق سیزده گانه شهر مشهد) رستم صابری فر یار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور، تهران، ایران saberifar@yahoo.com مسعود رسولی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری rasouli_pnu@yahoo.com ...
منبع : http://rasouli-pnu.blogfa.com/post/119نگاهی به وضعیت شادی وشادمانی در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

جامعه شاد،مستعد پیشرفت و تعالیعباس خسروانی شادی و احساس خوشحالی، حس خوشایندی است که افراد آن را در طول زندگی تجربه می کنند و این حس، هم می تواند نماد بیرونی داشته باشد مانند خندیدن و ابراز هیجان و هم نماد درونی مانند احساس امنيت خاطر، آرامش و رضایتمندی.نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی ها و مشکلات دنیای امروز، نگاه و نظر محققان، شمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند،احساس امنيت بیشتری می ک ...
منبع : http://abbaskhosravani.blogfa.com/post-490.aspxنگاهی به وضعیت شادی وشادمانی در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

جامعه شاد،مستعد پیشرفت و تعالیعباس خسروانی شادی و احساس خوشحالی، حس خوشایندی است که افراد آن را در طول زندگی تجربه می کنند و این حس، هم می تواند نماد بیرونی داشته باشد مانند خندیدن و ابراز هیجان و هم نماد درونی مانند احساس امنيت خاطر، آرامش و رضایتمندی.نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی ها و مشکلات دنیای امروز، نگاه و نظر محققان، شمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند،احساس امنيت بیشتری می ک ...
منبع : http://abbaskhosravani.blogfa.com/post-490.aspxنگاهی به وضعیت شادی وشادمانی در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

جامعه شاد،مستعد پیشرفت و تعالیعباس خسروانی شادی و احساس خوشحالی، حس خوشایندی است که افراد آن را در طول زندگی تجربه می کنند و این حس، هم می تواند نماد بیرونی داشته باشد مانند خندیدن و ابراز هیجان و هم نماد درونی مانند احساس امنيت خاطر، آرامش و رضایتمندی.نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی ها و مشکلات دنیای امروز، نگاه و نظر محققان، شمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند،احساس امنيت بیشتری می ک ...
منبع : http://abbaskhosravani.blogfa.com/post-490.aspxاحساس بی ی

درخواست حذف اطلاعات

آنچه ما را از بدترین دردهایمان نجات می دهد احساس بی ی و تنهایی است ... اما با این همه ، نه چندان تنها که دیگران متوجه بدبختی ما نباشند چنین است که لحظات خوشبختی ما گاهی لحظاتی هستند که احساس بی ی ما را تا اوج غمی بی پایان می برد همچنین از این لحاظ است که خوشبختی غالباً چیزی جز یک احساس دلسوزی نسبت به بدبختی مان نیست ... یادداشت ها / آلبر کامو ...
منبع : http://cafealpa.blogfa.com/post/502/احساس-بی-کسی-همه ما خوشبختیم

درخواست حذف اطلاعات

آیا احساس خوشبختی نمی کنید شما خوشبخت هستید چون با امنيت از در خانه خارج می شوید چون سالم هستید می توانید از خوردن یک استکان چای لذت ببرید می توانید با دست خودتان موهایتان را شانه بزنید می توانید لبخند بزنید می توانید با زبان احساس تان را بیان کنید و .......... همه ما خوشبختیم ...
منبع : http://ofogh204.blogfa.com/post/645امنیت و مولفه های ارتقای سطح امنیت ملی

درخواست حذف اطلاعات

امنيت و مولفه های ارتقای سطح امنيت ملی فاطمه نوراللهی مقدمه جستجوی امنيت از مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل جامعه می دهند. مهمترین نیاز هر جامعه ، خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور باشد، تامین امنيت آن جامعه و افراد آن است. کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی مانند موقعیت سوق الجیشی ، منابع طبیعی ، جمعیت ، سطح رشد اقتصادی ، انسجام داخلی و ثبات در یک سطح نیستند و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع تها گاهی با یکدیگر متفاوت است و موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها می شود. به این دلیل می توان گفت تلاش برای تامین امنيت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمتری ...
منبع : http://jahaneravabet.blogfa.com/post-175.aspxامنیت و مولفه های ارتقای سطح امنیت ملی

درخواست حذف اطلاعات

امنيت و مولفه های ارتقای سطح امنيت ملی فاطمه نوراللهی مقدمه جستجوی امنيت از مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل جامعه می دهند. مهمترین نیاز هر جامعه ، خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور باشد، تامین امنيت آن جامعه و افراد آن است. کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی مانند موقعیت سوق الجیشی ، منابع طبیعی ، جمعیت ، سطح رشد اقتصادی ، انسجام داخلی و ثبات در یک سطح نیستند و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع تها گاهی با یکدیگر متفاوت است و موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها می شود. به این دلیل می توان گفت تلاش برای تامین امنيت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمتری ...
منبع : http://jahaneravabet.blogfa.com/post-175.aspxنقش در ایجاد امنیت روحی و روانی جواناk

درخواست حذف اطلاعات

دوره جوانى از مهم‏ترین و حساس‏ترین دوره‏هاى زندگى انسان به شمار مى‏رود; زیرا در این دوره جوانان به دنبال یافتن هویت‏خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتى متکى به خود گام برمى‏دارند.داشتن امنيت روحی و روانی در این دوره تاثیر به سزایی در هویت ی جوانان دارد. همه انسانها درتمام عمر، خصوصا دوران پر مخاطره جوانی نیازمند احساس امنيت و آرامش‏اند، اما بیشتر آنان نمی‏دانند که چگونه باید آن امنيت روحی و روانی را به دست آورند. ازجمله راههای بسیار مهم و موثردر احساس امنيت روحی و روانی و ب آرامش برای جوانان ، ارتباط مستقیم و بی واسطه جوانان با پروردگارشان ، یعنی است . ، کبریایی و عظمتی دارد که خدای تعالی، آن را به عظمت توصیف می‏کند. خداوند متعال، چنین مقدّر کرده انسانهایی که با او ارتباط و بر و ذکر او مداومت داشته باشند ، به برکت ، در دنیا و آ ت سعادتمند و از حیات طیبه برخوردار گردند. قرآن کریم برای پرورش ش ...
منبع : http://nikookari-mj.blogfa.com/post/33نامه ای برای تو

درخواست حذف اطلاعات

نامه های پراکنده 72_2) هرشب انگا شت احساس غروب پای دلم می لرزد..کفش اندوه چه تنگ است و خشن... باد بی تاب تر ازحادثه پای کوبان بر درب سکوت خیره من در پی احوال غروب بوی دلتنگی نمی آید ز باد هستم انگار در همین وهم تپش های خیال... پشت احساس غروب ، تپه های شنی حادثه ها وغباری که پر از فاصله است.. بنویس مرا گاه گاهی روی آن شیشه مات پشت آن پنجره بسته احساس دلت، با بخار نفسی که پر از بوسه احساس من است... ژیلا_2/2/93 ...
منبع : http://jilabahar.blogfa.com/post/67احساس میکنم

درخواست حذف اطلاعات

الان که کنارم نیستی احساس میکنم که هستی ..............فقط احساس میکنم........احساس میکنم به کلاس است رفتی ..........باید منتظر بمانم تا کلاست تمام شود وبرگردی.............ظهر میشود و وقت ناهار ...........و تو نمی آیی.....دلم میگیرد......عصر که تو نیستی احساس میکنم رفتی پارک و چرخه سواری ....... غروب می شود .........شب میشود وتو نمی آیی .............دلم میگیرد .وخدا میداند که این دلگیری چقدر تاریک است.و روزهای تلخ من پیاپی تکرار میشود و حالا میفهمم که چقدر سختم ...
منبع : http://ashkaneman.blogfa.com/post/20درد عصب صورتی

درخواست حذف اطلاعات

درد عصب صورتی درد عصب صورتی، دردی شدید و ناگهانی است که در ناحیه صورت احساس می شود. علائم علامت اصلی درد عصب صورت، احساس دردی به صورت فرورفتن چیزی نوک تیز در پوست است. درد تقریبا همیشه در یک طرف صورت احساس می شود، هر چند که در موارد نادر بیمار آن را در دو سوی صورت هم احساس می کند. درد می تواند در فک پایین، فک بالا، گونه و در موارد کمتر چشم و پیشانی و هر بار از چند ثانیه تا دو دقیقه احساس شود. بقیه را در ادامه مطلب بخوانید: ...
منبع : http://draon.blogfa.com/post/541/درد-عصب-صورتیامنیت شبکه

درخواست حذف اطلاعات

امنيت شبکه های کامپیوتری امنيت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن ب ائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنيت شبکه است. این مساله در محورهای زیز بررسی شده است: کلیات امنيت شبکه کامپیوتری امنيت شبکه های بدون سیم آشنائی با firewall ...
منبع : http://mmkhp1366.blogfa.com/post/9امنیت شبکه

درخواست حذف اطلاعات

امنيت شبکه های کامپیوتری امنيت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن ب ائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنيت شبکه است. این مساله در محورهای زیز بررسی شده است: کلیات امنيت شبکه کامپیوتری امنيت شبکه های بدون سیم آشنائی با firewall ...
منبع : http://mmkhp1366.blogfa.com/post/9دلیل معتاد شدن جوانان

درخواست حذف اطلاعات

اگه بیای به پارک های شهرمون سر بزنی بجای این که احساس خوشی و امنيت بهت دست بده احساس ترس و وحشت بهت دست میده چون واقعا ویرانه بجز چند تا درخت کهنسال چیزی دیگه ای تو پارک مشاهده نمیکنید نه سینمای درست حس داره شهرمون نه جای واسه خوش گذرونی داره. جوانان هم وقتی جایی نباشه که بهشون خوش بگذره میرن سراغ :-d ...
منبع : http://bahmanook.blogfa.com/post/2/دلیل-معتاد-شدن-جواناناحساس ....

درخواست حذف اطلاعات

احساس ... نخستین بار زیرقطره های باران ... د هنای دل غمناک آسمان ... ودرآن هوای سو ک در کنار برگ های زردوباران خورده ی درختان با تمام یاس و ناامیدی ام تورا احساس ... احساس با آغوش گرم وآرامت وبا بوسه های آتشین و پرمهرتو نفس های عطرآگین و وسوسه انگیزت... ...
منبع : http://mahdiloveflide.blogfa.com/post/29کمیسیون ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی تشکیل شد.

درخواست حذف اطلاعات

کمیسیون ارتقاء امنيت اجتماعی و اخلاقی صبح روز دوشنبه 27/5/93 به ریاست فرماندار شهرستان نطنز و با حضور اعضا در محل فرمانداری شهرستان نطنز تشکیل شد. در این جلسه مواردی از قبیل امنيت پایدار جامعه در موضوعات اخلاقی و اجتماعی ، آسیبهای اجتماعی ، علل و عوامل نا امنی های اخلاقی و اجتماعی با هدف ایجاد احساس امنيت در ابعاد مختلف اجتماعی و جلوگیری از جرائم ، تخلفات ، ناهنجاریها و حفظ آرامش روانی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ...
منبع : http://negahibenatanz.blogfa.com/post/689وابستگی روانی خطرناک

درخواست حذف اطلاعات

وابستگی به احساسی می گویند که ی با اسارت و بستن دست و پای خود ، نفر مقابل را هم اسیر خود می کند و به اعماق چاه می کشاند و اگر ی در یک رابطه احساس ترس و عدم امنيت کند و دائما در فکر از دست دادن یار خود باشد ، ناخودآگاه وابسته می شود . نشانه های وابستگی به جای عشق : تکیه به دیگری خوشایند بودن هرآنچه بگوید یا انجام دهد کنترل طرف مقابل محدود حسادت به روابط او با دیگران از دست دادن خود واقعی و محو شدن به کار بردن جملاتی مانند : من با تو احساس خوبی دارم یا تو به من احساس خوبی می دهی در وابستگی ، دو طرف برای رسیدن به امنيت تشنه تحسین ، تائید و تصدیق یکدیگر هستند و اگر این اتفاق نیفتد هر کدام اعتماد به نفس خود را در رابطه از دست می دهند . در رابطه عاشقانه حقیقی دو نفر در خلق و خوی خود و اعتماد به نفس وابسته مطلق و پیرو طرف مقابل خود نیستند و با حفظ منیت درونی عاشق یار و همدم خود می باشد . ...
منبع : http://moshavereh-sharif.blogfa.com/post-79.aspxمن از احساس می ترسم

درخواست حذف اطلاعات

من از آغاز نمی ترسم من از پرواز نمی ترسم من از آغاز یک پرواز بی احساس می ترسم! من از تکرار نمی ترسم من از انکار نمی تر سم من از تکرار انکار همین احساس می ترسم من از سوختن نمی ترسم من از ساختن نمی ترسم من از ساختن کنار سوختن احساس می ترسم! من از تاختن نمی ترسم من از تاختن برای باختن احساس می ترسم! من از احساس می ترسم من از آغاز یک پرواز بی احساس واسه تکرار دل حساس می ترسم.....! «فروغ فر خزاد» ...
منبع : http://homirarahimi.blogfa.com/post/286