بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

احتیاط اودیه - جستجو

احتیاط اودیه از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.رساله ره 8

درخواست حذف اطلاعات

شکیات شکیات ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شکهایى است که را باطل مى‏کند، و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد، و نه قسم دیگر آن صحیح است. شکهاى باطل ١١٦٥ شکهایى که را باطل مى‏کند از این قرار است: اول: شک در شماره رکعتهاى دو رکعتى مثل صبح و مسافر، ولى شک در شماره رکعتهاى مستحب دو رکعتى و بعضى از هاى احتياط را باطل نمى‏کند. دوم: شک در شماره رکعتهاى سه رکعتى. سوم: آنکه در چهار رکعتى شک کند که یک رکعت‏خوانده یا بیشتر. چهارم: آنکه در چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند که دو کعت‏خوانده یا بیشتر . (تفصیل این مساله در صورت چهارم مساله ١١٩٩ بیان شده است، مراجعه شود. پنجم: شک بین دو و پنج‏یا دو و بیشتر از پنج. ششم: شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. هفتم: شک در رکعتهاى که نداند چند رکعت‏خوانده است. هشتم: شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن. ولى اگر بعد از ...
منبع : http://hosen-100.blogfa.com/post-92.aspxتحقیق رشته حقوق بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی با فرمت ورد

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو تحقیق رشته حقوق بی احتياطی و مفاهیم مرتبط با بی احتياطی با فرمت ورد با و پر سرعت .  احتياط در ادبیات فارسیدر زبان فارسی می توان 4 معنای عمده برای واژه ی احتياط بیان کرد که عبارت اند از: استوار ، محاصره و نگهداری ، به هوش و عاقبت ش بودن، تجسس و تفتیش .[1] معنای سوم را باید معنای عرفی احتياط دانست. در حقیقت دقت و محافظت، انتخاب استوارترین و اطمینان بخش ترین راه و روش برای تأمین مقاصد و دستی به هدف بدون در پی داشتن هرگونه پیامد ناروا و زیان و ضرری را احتياط گویند.[2]چنانکه در ادبیات فارسی و هم چنین متون تاریخی، احتياط را به معنای حزم شی به کار برده­اند. برای مثال در کتاب تاریخ بیهقی می خوانیم: «و از بیداری و حزم و احتياط این پادشاه محتشم رضی الله عنه یکی آن است که...»[3] و یا مولانا جلال الدین در مثنوی خویش احتياط را به همین معنا به کار می برند[4].با وجود این کا ...
منبع : http://fileco.blogsky.com/1396/01/29/post-64604/تحقیق-رشته-حقوق-بی‌-احتیاطی-و-مفاهیم-مرتبط-با-بی‌-احتیاطی-با-فرمت-ورداحکام آمپول برای روزه دار+ نظر مراجع عِظام+نسیم معرفت

درخواست حذف اطلاعات

***نسیم معرفت***** آیا آمپول روزه را باطل میکند؟سوال :  اگر ی روزه باشد و در روز امپول هرمونی بزند روزه اش باطل است؟جواب :  نظر مراجع عظام تقلید در استعمال آمپول و سِرُم در ماه مبارک رمضان به شرح زیر است : آیات عظام : ، سبحانی: احتياط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد. فاضل لنکرانی : باید روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد. اراکی : استعمال آمپولهایی که تزریق می شود، تقویتی باشد یا غیرتقویتی، و نیز سِرُمِ غذایی و تقویتی – چون در موارد مذکور أکل و شرب صادق نیست- اشکال ندارد. گلپایگانی، صافی: احتياط مستحب آن است که روزه دار ا ...
منبع : http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4479/احکام آمپول براي روزه دار نظر مراجع عِظام نسيم معرفت/احکام آمپول برای روزه دار+ نظر مراجع عِظام+نسیم معرفت

درخواست حذف اطلاعات

***نسیم معرفت***** آیا آمپول روزه را باطل میکند؟سوال :  اگر ی روزه باشد و در روز امپول هرمونی بزند روزه اش باطل است؟جواب :  نظر مراجع عظام تقلید در استعمال آمپول و سِرُم در ماه مبارک رمضان به شرح زیر است : آیات عظام : ، سبحانی: احتياط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد. فاضل لنکرانی : باید روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد. اراکی : استعمال آمپولهایی که تزریق می شود، تقویتی باشد یا غیرتقویتی، و نیز سِرُمِ غذایی و تقویتی – چون در موارد مذکور أکل و شرب صادق نیست- اشکال ندارد. گلپایگانی، صافی: احتياط مستحب آن است که روزه دار ا ...
منبع : http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4479/احکام آمپول براي روزه دار نظر مراجع عِظام نسيم معرفت/اصطلاحات فقهی

درخواست حذف اطلاعات

منابع احکام فقهی سؤال 1: آیا تمام مسایلى که در رساله مراجع تقلید وجود دارد، برگرفته شده از احادیث و آیات قرآنى است؟ یا این که مى توان بعضى از مسایل را با دلیل عقلى بیان کرد؟ پاسخ: معمولاً تمام مسایل مزبور، از قرآن و اخبار ى گرفته شده است; ولى دلیل عقلى نیز یکى از ادلّه چهارگانه فقهى است. رجوع به مجتهد دیگر در احتياطات واجب سوال2: آیا در احتياطات واجب مى توان به هر مجتهدى مراجعه کرد؟ پاسخ: رجوع به مجتهدى که اعلم یا حداقل مساوى دیگران باشد، مانعى ندارد. منظور از احتياط در احکام سؤال3: منظور از احتياط در احکام جواز است یا حرمت؟ پاسخ: احتياط اگر همراه با فتوی باشد مستحب است و اگر بدون آن باشد واجب است. معنی احتياط واجب سؤال4:میخواستم بدانم وقتی که می فرمایید احتياط واجب آن است که در اذن جد یا.. واجب است با حکم حرام بودن چه فرقی میکنند؟ پاسخ:تفاوتی با حرام بودن نمی کند. معنی احتياط ...
منبع : http://jelodari.blogfa.com/post-344.aspxشک های صحیح در

درخواست حذف اطلاعات

شک های صحیح در در نه صورت اگر در شماره رکعت های چهار رکعتی شک کند باید فکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و را تمام کند وگرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نه صورت از این قرار است: اول: آن که بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و را تمام کند و بعد از یک رکعت احتياط ایستاده یا دو رکعت نشسته به دستوری که بعد گفته می شود بجا آورد. دوم: شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و را تمام کند و بعد از دو رکعت احتياط ایستاده بخواند. سوم: شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنابر چهار بگذارد و بعد از دو رکعت احتياط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد ولی اگر بعد از سجده اول یا پی ...
منبع : http://asmanehashtom.blogfa.com/post/44/شک-های-صحیح-در-نمازاحکام تقلیدازنظرمرجع عالیقدرجهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلی (دام ظله ا

درخواست حذف اطلاعات

راههای سه گانه:احتياط،اجتهاد،تقلید س1:آیاتقلید،صرفأیک مسئله عقلی است یا اداله شرعی نیزدارد؟ج:تقلید،ادله شرعی داردوعقل نیزحکم می کندشخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهدجامع الشرائط مراجعه کند.س2:به نظرشریف حضرت عالی،عمل به احتياط بهتر است یا تقلید؟ج:چون عمل به احتياط مست م شناسایی موارد وچگونگی احتياط و صرف وقت بیشتراست،بهترآن است مکلف دراحکام دین از مجتهدجامع الشرائط تقلیدکند.س3قلمرو احتياط دراحکام دین دربین فتاوای فقها چه اندازه است؟آیا رعایت آرای فقیهان گذشته نیزلازم است؟ج:مرادازاحتياط در مواردآن،رعایت همه احتمالات فقهی است؛به طوری که مکلف مطمئن شودکه به وظیفه خودعمل کرده است.س4:دخترم بزودی به سن تکلیف می رسدوبایدبرای خودمرجع تقلیدی انتخاب کند،اما درک مسئله تقلیدبرای او دشواراست،وظیفه ما نسبت به اوچیست؟ج:اگروی به تنهایی نمی تواندوظیفه شرعی خودرا دراین باره تشخیص دهد،وظیفه شما ارشادوراهن ...
منبع : http://nakhstmorad.blogfa.com/post/18مبطلات روزه

درخواست حذف اطلاعات

توضیحاتزیر مجموعه: احکامدسته: رساله عملیّه مبطلات روزه نُه چیز روزه را باطل می کند : ١ـ خوردن و آشامیدن؛ ٢ـ جماع؛ ٣ـ استمناء (استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید)؛ ۴ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و جانشینان پیغمبر و معصومین علیهم السلام؛ ۵ـ رساندن غبار به حلق؛ ۶ـ فرو بردن تمام سر در آب؛ ٧ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛ ٨ـ اماله با چیزهای روان؛ ٩ـ قی . و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر می شود. خوردن و آشامیدن «۶٣» اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود؛ چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت؛ و چه کم باشد یا زیاد. «۶۴» اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداٌ فرود برد روزه اش باطل است و به ...
منبع : http://paygasftejan.blogfa.com/post/42پول در بانک 5

درخواست حذف اطلاعات

برادر عزیزم ، امیدوارم که جسارت بنده را در مورد پرسیدن این سوالات ببخشید.علت این موضوع این بود که در بخش هایی از نامه اخیر شمالحنی بسیار غیر منطقی و ت عی احساس که یاد خاطره ای افتادم .یکبار در زمانی که بحث وجم از بانک مطرح بودبا یکی از دوستان صمیمی و بسیار با ایمانمدر مورد مسائل شرعی بانک بحث میکردیم من ایشان را بسیار انسان دیندار و اهل تعقل و منطق میدانم . اما ایشان برخلاف موارد گذشته که در مورد مسائل شرعی با هم بحث می در مورد پذیرش حرام بودن سود بسیار مقاومت میکرد  البته حرفهای ایشان مثل شما نبود که دلایلی دارید،  بلکه ایشان دلیل منطقی و یا حتی جواب خاصی هم نداشت  فقط به نوعی فرار میکرد و حرف های مرا افراطی میخواند ( بدون اینکه بتواند رد کند ) .آ بحث که در مورد مصرف س های بانک صحبت میکردیم گفت که من در فلان بانک حساب سوددار دارم و میدانم که در پروژه های عمرانی سرمایه ...
منبع : http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/586/پول در بانك 5/احکام کفارۀ روزه-

درخواست حذف اطلاعات

توضیح المسائل- مسأله 1571. کفارۀ روزه ى که کفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است: باید یک بنده آزاد کند و یا به دستورى که در مسألۀ بعد گفته مى شود: 1- دو ماه روزه بگیرد. 2- یا شصت فقیر را سیر کند. 3- یا به هر کدام یک مُدّ (که تقریباً ده سیر است) طعام (یعنى گندم یا جو و مانند اینها) بدهد. و چنانچه اینها (روزه گرفتن و یا شصت فقیر را سیر ) برایش ممکن نباشد، هر چند مُدّ که مى تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند بدهد، باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ. احتياط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد. مسأله 1572. دستور دو ماه روزه گرفتن ى که مى خواهد دو ماه کفارۀ روزۀ رمضان را بگیرد؛ باید سى و یک روز آن را پى در پى بگیرد؛ و اگر بقیّۀ آن پى در پى نباشد، اشکال ندارد. مسأله 1573. زمان شروع دو ماه روزۀ کفاره ى که مى خواهد دو ماه کفارۀ روزۀ رمضان را بگ ...
منبع : http://kanizekhoda.blogfa.com/post/53احکام

درخواست حذف اطلاعات

احکام الف: وقت از اوّل ظهر است به مقداری که اذان و خطبه ها و مطابق معمول انجام شود و با گذشتن این مقدار، وقت پایان می یابد و باید ظهر خوانده شود.ب: انی که تا دو فرسخی از محلّ قرار دارند مشمول حکم هستند و در صورتی که واجب عینی باشد حضور آنها در واجب است.ج: هرگاه ی به خطبه ها نرسد و در شرکت کند، یا فقط یک رکعت از را درک نماید او صحیح است، ولی احتياط واجب آن است که عمداً تأخیر نیندازد.د: باید به جماعت خوانده شود و حدّاقلّ جمعیّت برای انعقاد ، پنج نفر است ( و چهار نفر دیگر).هـ : فاصله دو باید کمتر از یک فرسخ نباشد که اگر در کمتر از یک فرسخ دو خوانده شود اوّلی صحیح و دومی باطل است.و: بر «مسافران» و « ن» و «بیماران» و «از کارافتادگان» واجب نیست، ولی اگر آنها در حاضر شوند شان صحیح است، امّا احتياط واجب آن است که پنج نفر اصلی ( و چهار نفر دیگر) غیر آنها باشد.طریقه ز: دو رکعت است مانند صبح و دو قنو ...
منبع : http://pst33.blogfa.com/post/326/احكام-نماز-جمعهاحتیاط کن

درخواست حذف اطلاعات

ای غصه دار داغ پدر، احتياط کنوقتی که می روی سوی در، احتياط کن عالم قلیل هست و تویی کوثر خدااز بهر دفع چشم و نظر احتياط کن بیرون خانه، شرّ به کمینت نشسته استمادر برای دفع خطر، احتياط کن از کینه اهل فسق چو آتش به در زدند وقتی کشید شعله شرر، احتياط کن در بین کوچه بهر حمایت ز مرتضی(ع)وقتی که می شوی تو سپر، احتياط کن بازو اگر کبود و اگر پهلویت ش ت دستت بگیر تو به کمر، احتياط کن پرسد همیشه حال تو را زینب (س) از پدرجاری است اشک او ز بصر، احتياط کن نالیده اند تا سحر از غصه بچه هامادر به جان آن دو پسر، احتنیاط کن شد از علی(ع) ولایت اگر غصب مشکل استشد چشمه سار چشم تو تر، احتياط کن عالم به ناز شست شما آفریده شدبانو تو هم برای بشر ، احتياط کن آزرده است دست کثیفی مگر تو را بر روی گونه ی تو اثر، احتياط کن    بی تو علی (ع) به غصه و غم می شود اسیرحالا که می روی به سفر، احتياط کن ... کا ...
منبع : http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/740/احتياط كن/دیدگاه شهید صدر در مورد دوران محصل شرعی بین اقل و اکثر

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات درس اصول هادیزاده تقریر بحث مرحوم صدر/شک در محصل مقدمه این سطور در تقریر بحث مرحوم صدر در رابطه با شک در محصل شرعی است؛که دائر بین اقلّ و اکثر است. این بحث به طور کلی از تطبیقات بحث برائت به حساب می آید.یعنی در حقیقت در پی اثبات این مطلب هستیم که ایا موضوع مورد گفتگو،مجرای برائت است یا مورد قاعده ی اشتغال می باشد.یعنی ما از تنقیح مجرای احتياط و برائت فارغ گشته ایم و حال می خواهیم ببینیم هنگامی که محصل غرض مولی دائر بین اقل و اکثری بود،ایا زائد بر اقلّ مجرای احتياط است یا برائت. بنابراین ثابت گشته است که: 1.شک در اصل تکلیف هنگامی که مقترن به علم اجمالی نباشد،مجرای برائت است. 2.اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. و یا به بیان دیگری:«هنگامی که شک در فعلیت یک تکلیف داشته باشیم،شک ما مجرای برائت خواهد بود.ولی اگر در فعلیت تکلیف شکی نباشد،بلکه شک در فاعلیت تکلیف،یع ...
منبع : http://mabahesehozavi.blogfa.com/post/54سوال : ظرفی که سگ لیسیده چطوری پاک می شه؟

درخواست حذف اطلاعات

سوال : ظرفی که سگ لیسیده چطوری پاک می شه؟ آیات عظام ، صافی، نوری: ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاکِ‏‎ ‎‏پاک، خاک مال کرد و بعد بنابر احتياط واجب، دو مرتبه در کر یا جاری یا با آب قلیل‏‎ ‎‏شست، و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنابر احتياط واجب باید‏‎ ‎‏پیش از شستن خاک مال کرد.‏ آیت الله : ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود. آیت الله سیستانی: ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا شیء روان دیگری خورده، باید اوّل داخل آن را با خاک پاک، خاک مالی کرد سپس خاک آن را بر طرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کُر یا جاری شست. همچنین اگر نیم خورده ظرفی را که سگ از آن آب (یا چیز روان دیگری) خورده، در ظرف دیگر ...
منبع : http://eshghemanloleman.blogsky.com/1395/12/02/post-20127/مبطلات روزه واحکام آن

درخواست حذف اطلاعات

مبطلات روزه واحکام آن نه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارتند از:۱- خوردن و آشامیدن۲- دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)۳- رساندن غبار غلیظ به حلق۴- فرو بردن تمام سر در آب۵- باقى ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح۶- اماله با چیزهاى روان۷- قى خوردن و آشامیدن: اگر روزه دار عمدا چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت، چه کم باشد یا زیاد. حتى اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می شود مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان طورى از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود. اگر موقعى که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو برد روزه اش باطل است و به دستورى که بعدا گفت ...
منبع : http://khazan20.blog.ir/post/مبطلات-روزه-واحکام-آنتیمم به جز خاک، بر چه چیزهائی صحیح است؟ استفتائات

درخواست حذف اطلاعات

پرسش 174 . حکم تیمم بر روى انواع سنگ مرمر چگونه است؟ آیا با وجود خاک، تیمم بر آنها در حال اختیار صحیح است؟ همه مراجع: تیمم بر انواع سنگ مرمر با وجود خاک نیز صحیح مى باشد.[244] تیمم بر چوب پرسش 175 . آیا تیمم بر چوب و تخته صحیح است؟ همه مراجع: خیر صحیح نیست.[245] تیمم بر گچ دیوار پرسش 176 . آیا تیمم بر گچ پخته (مثل گچ روى دیوار) صحیح است؟ آیات عظام ، تبریزى، صافى، فاضل و مکارم: بنابر احتياط واجب، با وجود خاک، تیمم بر گچ دیوار صحیح نیست.[246] آیات عظام بهجت و نورى: با وجود خاک، تیمم بر گچ دیوار صحیح نیست.[247] آیات عظام خامنه اى، سیستانى و وحید: تیمم بر گچ دیوار صحیح است؛ ولى احتياط مستحب آن است که با وجود خاک (و مانند آن) بر آن تیمم نکند.[248] تیمم بر خاک نمناک پرسش 177 . تیمم بر خاک نمناک و خیس چگونه است؟ همه مراجع: صحیح است؛ ولى بهتر (احتياط مستحب) است که با وجود زمین یا خاک خشک، به خا ...
منبع : http://feghmozoie.blogfa.com/post/45حکم شرعی ی که نمی داند و روزه قضا دارد ، چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

حکم شرعی ی که نمی داند و روزه قضا دارد ، چیست؟  1.  ی که نمی داند از سال های قبل (سال های اولیه تکلیف) قضا دارد یا نه و حتی نمی تواند حدس بزند که مثلاً چقدر قضا دارد، تکلیفش چیست؟2.  ی که نمی داند از سال های قبل (سال های اولیه تکلیف) روزه قضا دارد یا نه و حتی نمی تواند حدس بزند که مثلاً چقدر روزه قضا دارد، تکلیفش چیست؟3.  ی که روزه قضای خود را تا ماه رمضان آینده نگیرد و وارد ماه رمضان شود و بعد از آن بخواهد قضای آن را بگیرد، آیا کفاره نیز شاملش می شود؟پاسخ :1. اگر ی نمی داند که آیا قضایی بر عهده اش است یا خیر، چون یقین به قضا شدن ندارد، چیزی بر عهده او نبوده و بجا آوردن قضا بر او واجب نیست. [1] پس، بر شما چیزی واجب نیست.اما اگر یقین به داشتن قضا داشته، ولی مقدار آن را نمی دانید (و نمی توانید حدس بزنید) اگر مقدار کمتر را بخوانید کافی است. [2]2. اگر یقین ند ...
منبع : http://masoudfeshki.ParsiBlog.com/Posts/768/حکم شرعي کسي که نمي داند نماز و روزه قضا دارد ، چيست؟/دیدگاه شهید صدر در مورد دوران محصل شرعی بین اقل و اکثر

درخواست حذف اطلاعات

تقریر بحث مرحوم صدر/شک در محصل[1] مقدمه این سطور در تقریر بحث مرحوم صدر در رابطه با شک در محصل شرعی است؛که دائر بین اقلّ و اکثر است. این بحث به طور کلی از تطبیقات بحث برائت به حساب می آید.یعنی در حقیقت در پی اثبات این مطلب هستیم که ایا موضوع مورد گفتگو،مجرای برائت است یا مورد قاعده ی اشتغال می باشد.یعنی ما از تنقیح مجرای احتياط و برائت فارغ گشته ایم و حال می خواهیم ببینیم هنگامی که محصل غرض مولی دائر بین اقل و اکثری بود،ایا زائد بر اقلّ مجرای احتياط است یا برائت. بنابراین ثابت گشته است که: 1.شک در اصل تکلیف هنگامی که مقترن به علم اجمالی نباشد،مجرای برائت است. 2.اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. و یا به بیان دیگری:«هنگامی که شک در فعلیت یک تکلیف داشته باشیم،شک ما مجرای برائت خواهد بود.ولی اگر در فعلیت تکلیف شکی نباشد،بلکه شک در فاعلیت تکلیف،یعنی در بقاء بعث و تحریک ان شک کردیم،باید به گون ...
منبع : http://mabahesehozavi.blogfa.com/post/54