بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اجتماعی - جستجو

اجتماعی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خبرهای خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان برای دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعي استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل تامین اجتماعي استان و مدیر درمان تامین اجتماعي اسان رضوی بود که روز گذشته به مناسبت هفته تامین اجتماعي برگزار شد.... ...
منبع : http://etkad.blogfa.com/post-1553.aspxخبرهای خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان برای دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعي استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل تامین اجتماعي استان و مدیر درمان تامین اجتماعي اسان رضوی بود که روز گذشته به مناسبت هفته تامین اجتماعي برگزار شد.... ...
منبع : http://etkad.blogfa.com/post-1553.aspxخبرهای خوش برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان برای دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعي استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل تامین اجتماعي استان و مدیر درمان تامین اجتماعي اسان رضوی بود که روز گذشته به مناسبت هفته تامین اجتماعي برگزار شد.... ...
منبع : http://etkad.blogfa.com/post-1553.aspxقانون تشکل های اجتماعی مدنی بزودی تدوین می شود

درخواست حذف اطلاعات

قانون تشکل های اجتماعي مدنی بزودی تدوین می شود مشاور کشور و مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور ازتدوین قانون مربوط به تشکل های اجتماعي مدنی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: روند تدوین این قانون در حال انجام است. بهمن مشکینی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست سه روزه بررسی و تصویب پیش نویس قانون تشکل های اجتماعي مدنی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر پیش نویس قانون مربوط به این تشکل ها تنظیم شده و بر روی سایت پرتال وزارت کشور قرارداده شده است. مطلب اصلی ...
منبع : http://ngo-hamyaran.blogfa.com/post-128.aspxقانون تشکل های اجتماعی مدنی بزودی تدوین می شود

درخواست حذف اطلاعات

قانون تشکل های اجتماعي مدنی بزودی تدوین می شود مشاور کشور و مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور ازتدوین قانون مربوط به تشکل های اجتماعي مدنی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: روند تدوین این قانون در حال انجام است. بهمن مشکینی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست سه روزه بررسی و تصویب پیش نویس قانون تشکل های اجتماعي مدنی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر پیش نویس قانون مربوط به این تشکل ها تنظیم شده و بر روی سایت پرتال وزارت کشور قرارداده شده است. مطلب اصلی ...
منبع : http://ngo-hamyaran.blogfa.com/post-128.aspxقتل به عنوان یک مساله اجتماعی( مجید حسینی نثار)

درخواست حذف اطلاعات

اگر چه جوامع بشری از دیرباز با مشکلاتی روبرو بوده اند اما پیدایش مسئله یا مسائل اجتماعي در جوامع انسانی پدیده ای جدید است و مربوط به یکی دو قرن اخیر می شود یعنی ، از زمانی که تحولات فنی و معرفتی پس از رنسانس تاثیرات فراگیر خود را بر اجتماعات انسانی بر جای گذاشت. عوامل مهمی که بر پیدایش مساله اجتماعي در عصر حاضر، مؤثر بوده اند را می توان به سه دسته تقسیم کرد 1- تحولات معرفتی و تجدید نظری که در بنیادهای شه و تفکر بشر اتفاق افتاد 2- تحولات اجتماعي ودگرگونی هایی که در بنیاد نظم وسازمان اجتماعي رخ داد.3- تحولات جمعیتی و تغییراتی که هم از نظر بعد وهم جابجایی های جمعیتی پدید آمد(معید فر،1379:1). ...
منبع : http://socialproblemsiran.blogfa.com/post/44قتل به عنوان یک مساله اجتماعی( مجید حسینی نثار)

درخواست حذف اطلاعات

اگر چه جوامع بشری از دیرباز با مشکلاتی روبرو بوده اند اما پیدایش مسئله یا مسائل اجتماعي در جوامع انسانی پدیده ای جدید است و مربوط به یکی دو قرن اخیر می شود یعنی ، از زمانی که تحولات فنی و معرفتی پس از رنسانس تاثیرات فراگیر خود را بر اجتماعات انسانی بر جای گذاشت. عوامل مهمی که بر پیدایش مساله اجتماعي در عصر حاضر، مؤثر بوده اند را می توان به سه دسته تقسیم کرد 1- تحولات معرفتی و تجدید نظری که در بنیادهای شه و تفکر بشر اتفاق افتاد 2- تحولات اجتماعي ودگرگونی هایی که در بنیاد نظم وسازمان اجتماعي رخ داد.3- تحولات جمعیتی و تغییراتی که هم از نظر بعد وهم جابجایی های جمعیتی پدید آمد(معید فر،1379:1). ...
منبع : http://socialproblemsiran.blogfa.com/post/44پیشگیری از پیامد های سوء مصرف و روانگردان ها

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه : امروزه استعمال یکی از چالش های مهم سلامت عمومی است که همه جوامع با آن روبه رو هستند و یکی از معضلات عمده بهداشتی که گروه های جمعیتی مختلفی را مورد تهدید قرار می دهد .اعتیاد به به عنوان جدی ترین مسأله اجتماعي ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، و ... دارد. به اعتقاد تحلیل گران اجتماعي، اعتیاد به ، به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعي درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعي می باشد. اعتیاد فقط جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه آسیب های اجتماعي محسوب می شود ، علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد در جنبه های اخلاقی،اجتماعي و اقتصادی جامعه نیز آثار زیانبار و جبران ناپذیری بر جای می گذارد اعتیاد و بعد از بحران نابودی محیط زیست ،بحران بمب اتمی،بحران فقر به عنوان چهارمین بحران جهان مطرح است(احمدوند،1377).در واقع اعتیاد یک مشکل بزرگ فردی اجتماعي است ...
منبع : http://talieye-danesh.blogfa.com/post-95.aspxشیوه های تربیتی والدین و ارتباط آن در رشد اجتماعی ک ن پیش دبستانی

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: انسان اص ا موجودی است اجتماعي و جاذبه اجتماعي رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می دهد. لازمه زندگی اجتماعي، آمادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعي، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعي است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعي شخصیت افراد است و در یک کلام، خانواده، اساسی ترین بستر رشد شخصیت مطلوب ک ن است. بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد؛ دوران کودکی است امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که ک ن در سنین پایین فقط به توجه مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلکه این توجه و تربیت باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعي؛ عاطفی؛ شخصیتی و هوشی را در برگیرد. طبعا فرزند انسان نیز از همان کودکی توانایی برقراری و قابلیتهای یک زندگی اجتماعي را دارد. در این میان نقش پدر و مادر، ب ...
منبع : http://amol-psychology.blogfa.com/post/80پرداخت 700هزارتومانی بیماران برای جراحی قلب

درخواست حذف اطلاعات

مدیر درمان تأمین اجتماعي خوزستان از وجود بیشترین پروژه بیمارستان سازی تأمین اجتماعي کشور در این استان خبر داد. داریوش پناهی زاده شامگاه دوشنبه در نشست مطبوعاتی هفته تأمین اجتماعي با بیان اینکه بیشترین تعداد پروژه بیمارستان سازی تأمین اجتماعي کشور را در استان داریم، اظهار کرد: ...
منبع : http://khabardez.blogfa.com/post/1488سیروان نوید بخش است

درخواست حذف اطلاعات

حرکت به سمت نرم خبر ، فیچر نویسی و رو مه نگاری اجتماعي مهمترین رویداد و اتفاق در حوزه رو مه نگاری در کردستان بود.سال 93 برای رو مه نگاری منطقه نوید بخش بود.نویدی که از صفحه آغازین سیروان شروع شد و نسیم آبیدر آن را به ارمغان آورد. حرکت هفته نامه "سیروان" به سمت این نوع نوشتار وقالب ، استفاده از عناصر چرا وچگونه، انتشار مطالب اجتماعي با رویکرد تحلیل و بررسی معضلات وآسیبهای اجتماعي وحرکت به سمت رو مه نگاری اجتماعي از جمله مواردی بود که سیروان به آن پرداخته که قابل تقدیراست. ...
منبع : http://herferoznamenegar.blogfa.com/post/43سیروان نوید بخش است

درخواست حذف اطلاعات

حرکت به سمت نرم خبر ، فیچر نویسی و رو مه نگاری اجتماعي مهمترین رویداد و اتفاق در حوزه رو مه نگاری در کردستان بود.سال 93 برای رو مه نگاری منطقه نوید بخش بود.نویدی که از صفحه آغازین سیروان شروع شد و نسیم آبیدر آن را به ارمغان آورد. حرکت هفته نامه "سیروان" به سمت این نوع نوشتار وقالب ، استفاده از عناصر چرا وچگونه، انتشار مطالب اجتماعي با رویکرد تحلیل و بررسی معضلات وآسیبهای اجتماعي وحرکت به سمت رو مه نگاری اجتماعي از جمله مواردی بود که سیروان به آن پرداخته که قابل تقدیراست. ...
منبع : http://herferoznamenegar.blogfa.com/post/43امنیت اجتماعی ن

درخواست حذف اطلاعات

امنیت در مفهوم عینی آن اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزش ها است و در مفهوم ذهنی آن فقدان احساس ترس از اینکه چنین ارزش هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت، امنیت اجتماعي توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی های اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است. امنیت اجتماعي زمانی مطرح می شود که جوامع احساس می کنند هویت شان در خطر است. امنیت اجتماعي با مفهوم تامین اجتماعي ( social security ) متفاوت و متمایز است. معمولا تامین اجتماعي با رفاه، بیکاری، بهداشت و درمان بیشتر مرتبط است، در حالی که امنیت اجتماعي به تهدید، هراس و هویت مربوط است. ...
منبع : http://bozhanawaizhian.blogfa.com/post/24جعفرزاده:تامین اجتماعی نویدبخش آینده روشن برای بخش مولد جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

غلامعلی جعفرزاده ظهر شنبه در نشست مسئولان شهرستان رشت ضمن تبریک هفته تامین اجتماعي افزود: برقراری حمایت های اجتماعي برای پوشش اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب و تلاش دامنه دار برای تحقق عد اجتماعي یکی از آرمان های متعالی دین مبین است. وی همچنین اظهارداشت: برمبنای تعالیم ی هدف غایی تامین اجتماعي بازتوزیع عادلانه درآمد ها برای رفع نیاز همه افراد و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه ی است. مردم رشت در مجلس شورای ی گفت: نظام تامین اجتماعي با ابزارهای بیمه اجتماعي، حمایت اجتماعي و ابزارهای امدادی می کوشد برخورداری از حداقل های مورد نیاز برای یک زندگی عزتمند را برای همه آحاد جامعه فراهم و ضمن تامین نیازهای اساسی زندگی روزمره همگان چشم اندازی امید بخش از فر روشن را پیش چشمان طبقات و گروه های مختلف مردم بگستراند. وی در ادامه تامین اجتماعي را یکی از مهمترین نهادهای خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: خدمات رس ...
منبع : http://taleshan-entekhabat.blogfa.com/post/2345آینده شغلی رشته علوم انسانی

درخواست حذف اطلاعات

علوم اجتماعي دارای چهار گرایش پژوهشگری اجتماعي، برنامه ریزی اجتماعي، رفاه و تعاون اجتماعي و مردم شناسی است.گرایش پژوهشگری اجتماعيهدف پژوهشگری اجتماعي ساختن انسان جامعه شناس است. انسانی که بتواند با مطالعات دقیق نظری و عملی به عنوان یک محقق، سطح آگاهی های اجتماعي را بالا برده و همچنین پاسخگوی نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی باشد. یعنی نتایج تحقیقات او به ما بگوید که چگونه می توان از بحرانهای اجتماعي عبور کرد و به آرامش و رفاه رسید. درسهای جامعه شناسی دارای سه شاخه است. در یک شاخه مهارت در عملیات تحقیقی آموزش داده می شود، شاخه دیگر مبانی جامعه شناسی است که پایه های علم جامعه شناسی را از نظر مفهومی معرفی می کند و شاخه سوم نیز مباحث جمعیت شناسی است که از درس مبانی جمعیت شناسی شروع می شود و به تحلیل جمعیت، تحلیل حرکت های جمعیتی و کاربردهای جمعیت شناسی در مباحث اجتماعي و اقتصادی ختم می گردد. ...
منبع : http://tizkoohdasht2.blogfa.com/post/8مرور تاریخچه و فعالیت های علمی موسسه در کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعي روز شنبه مورخ 25 مرداد در محل سالن اجتماعات پارک علم و فناوری تهران برگزار خواهد شد. در مراسم افتتاحیه این رویداد علمی، بنده هم به نمایندگی از دانشکده علوم اجتماعي، در یک بررسی اجمالی، با نگاهی به تاریخچه ایجاد موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي و شکل گیری بخش های پژوهشی، برخی از مهم ترین طرح های تحقیقاتی مرجع و ماندگار انجام شده در بیش از نیم قرن فعالیت علمی را بر شمرده و اجمالا وضعیت پژوهش های موسسه و کشور را مورد واکاوی و تحلیل اجمالی قرار می دهم. همچنین پیشنهاداتی را هم برای برون رفت از وضعیت نگران کننده نهادهای پژوهشی تی ارائه خواهم کرد. در ادامه چکیده سخنرانی و برنامه زمانبندی ارائه مقالات برای علاقمندان درج می گردد: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي تهران اولین کانون پژوهش اجتماعي در ایران است که در سال 1337 تأسیس و در باغ نگارستان آغاز به کار کرد. ...
منبع : http://mfatorehchi.blogfa.com/post-733.aspxگوگل شبکه اجتماعی اورکات را تعطیل می کند.

درخواست حذف اطلاعات

گوگل شبکه اجتماعي اورکات را اوایل سال 2004 و بسیار زودتر از ، توییتر و دیگر شبکه های اجتماعي راه اندازی کرد. این شبکه اجتماعي علاوه بر کاربران یی در میان کاربران برخی کشور ها همچون هند و برزیل نیز محبوبیت خوبی پیدا کرد.البته اورکات در میان کاربران ایرانی هم محبوبیت داشت.اما اکنون این شبکه اجتماعي به پایان کار خود رسیده است. اکنون که گوگل سرویس های محبوبی مانند گوگل پلاس، یوتیوب و بلاگر را در دست دارد و البته برای جبران بخشی از ناکامی های گوگل پلاس این شرکت تصمیم گرفته برای تمرکز بیشتر بر روی این سرویس ها اورکات را در 30 سپتامبر یعنی هشتم مهرماه تعطیل کند. این سرویس همچنین از همین امروز هم دیگر کاربران جدید را برای ثبت نام نمی پذیرد. اگر شما از معدود کاربران این سرویس اجتماعي هستید و می خواهید اطلاعاتتان را از دست ندهید می توانید از طریق سرویس google takout اطلاعات خود را به صورت یک فای ...
منبع : http://abkar882.blogfa.com/post/240بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بز اری نوجوانان ( مجید حسینی نثار)

درخواست حذف اطلاعات

بزه کاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیرمعمول، از اشکال انحرافات اجتماعي است و گسترش آن حیات اجتماعي را به خطر می اندازد. به همین دلیل توجه محققان (جامعه شناس، جرم شناس و روان شناس) را به خود جلب کرده است. در این بحث دو سوال مطرح است: نوجوان چه ی است؟ و بزه کار کیست؟ بزه کاری نوجوانان با داشتن آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعي ، از چند جهت، یکی از مسایل اجتماعي مهم ایران محسوب می شود. اول، این که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح و تربیت آن ها وجود دارد. دوم این که آمارهای موجود، رشد فراینده ی آن را در سال های اخیر نشان می دهد و سومً این که بزه کاری در میان این جمعیت نه فقط موجب نگرانی مسوولان، بلکه باعث نگرانی اغلب خانواده ها است. و بالا ه این که جامعه ی ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. ...
منبع : http://socialproblemsiran.blogfa.com/post/51نهادها و سیستم های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

بنا به تعریف ساده ای از سیستم ، سیستم مجموعه ای از اجزاست که برای رسیدن و یا پاسخگویی به هدفی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از سوی دیگر از نهادها تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از تعاریفی ساده و ابت تا تعاریفی بسیار پیچیده[1]. اما با در نظر داشتن این تعاریف به نظر می رسد رابطه بین سیستم ها و نهادهای اجتماعي، رابطه ای عام به خاص بوده و می توان نهادها را نوعی از سیستم های اجتماعي دانست که در بستر زمان تداوم یافته اند. به عبارتی تداوم یک سیستم اجتماعي طراحی شده در بستر زمان، که خود معلول عوامل مختلفی است، می تواند درجه ای از بدیهی بودگی به آن داده و آن را تبدیل به یک نهاد اجتماعي کند. سخنان برخی جامعه شناسان فعال در این زمینه، از قبیل پارسونز و لومن- نیز گویای این است که آنان تمایز چندانی بین سیستم ها و نهادهای اجتماعي در جامعه شناسی قائل نشده اند. از این رو شاید بتوان تحلیل نهادی را نوعی تحلی ...
منبع : http://apathtoliberation.blogfa.com/post/8نهادها و سیستم های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

بنا به تعریف ساده ای از سیستم ، سیستم مجموعه ای از اجزاست که برای رسیدن و یا پاسخگویی به هدفی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از سوی دیگر از نهادها تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از تعاریفی ساده و ابت تا تعاریفی بسیار پیچیده[1]. اما با در نظر داشتن این تعاریف به نظر می رسد رابطه بین سیستم ها و نهادهای اجتماعي، رابطه ای عام به خاص بوده و می توان نهادها را نوعی از سیستم های اجتماعي دانست که در بستر زمان تداوم یافته اند. به عبارتی تداوم یک سیستم اجتماعي طراحی شده در بستر زمان، که خود معلول عوامل مختلفی است، می تواند درجه ای از بدیهی بودگی به آن داده و آن را تبدیل به یک نهاد اجتماعي کند. سخنان برخی جامعه شناسان فعال در این زمینه، از قبیل پارسونز و لومن- نیز گویای این است که آنان تمایز چندانی بین سیستم ها و نهادهای اجتماعي در جامعه شناسی قائل نشده اند. از این رو شاید بتوان تحلیل نهادی را نوعی تحلی ...
منبع : http://apathtoliberation.blogfa.com/post/8