بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

متن چند سند مهم

پست متن چند سند مهم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.متن چند سند مهم

درخواست حذف اطلاعات

متن چند سند مهم

ت عد محور رهنمود های ی

متن سند

متن نهایی سند چشم انداز بیست ساله ایران

متن سند

قانون مدیریت خدمات کشوری

متن سند

قانون مالیات های مستقیم

متن سند

دوستان وقتی این ع رو آپلود می رو وبلاگم بعد از بازبینی دیدم خیلی بزرگه و تصویر رو هی کو چکترش یهو یه حسی آمد سراغم همراه با بغض که ما ایرانی ها این امپراطوری رو تا چه حد کوچکش کردیم واسه همین در پست بعدیم چند ع و موزیک به افتخار همه ایرانی ها و ایرانی بودن گذاشتم تا فراموش نکنیم که بودیم . حال ما در حال جوانه زدنیم با اینکه صد ها سالها رنج کشیدیم و امپراطوری های یاغی دنیا خواستند ما رو به ذلت بکشند اما میدونم این بار امپراطوری ایرانی ی رو در عالم پایه گذاری میکنیم. به امید آنروز آمین
منبع : http://zihesab2014.blogfa.com/post/24