بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

زرهان

آخرین پست های وبلاگ زرهان به صورت خودکار از بلاگ زرهان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اجرای نوحه (حسین عزیز فاطمه) توسط سعید حجتی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین عزیز فاطمه) توسط سعید حجتی در مسجد اعظم (جولستان) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/19/اجرای-نوحه-حسین-عزیز-فاطمه-توسط-سعید-حجتی
اجرای نوحه (بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط بهزاد گماری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط بهزاد گماری در مسجد حسن (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/15/اجرای-نوحه-بزن-بر-دوشم-ای-زنجیر-توسط-بهزاد-گماری
اجرای نوحه (بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط بهزاد گماری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط بهزاد گماری در مسجد حسن (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/15/اجرای-نوحه-بزن-بر-دوشم-ای-زنجیر-توسط-بهزاد-گماری
اجرای نوحه (ابولفضل با وفا) توسط سید مرتضی شیخ ال ی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (ابولفضل با وفا) توسط سید مرتضی شیخ ال ی در مسجد حسن (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/16/اجرای-نوحه-ابولفضل-با-وفا-توسط-سید-مرتضی-شیخ-الاسلامی
اجرای نوحه (ابولفضل با وفا) توسط سید مرتضی شیخ ال ی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (ابولفضل با وفا) توسط سید مرتضی شیخ ال ی در مسجد حسن (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/16/اجرای-نوحه-ابولفضل-با-وفا-توسط-سید-مرتضی-شیخ-الاسلامی
اجرای نوحه (علی علی جانم) توسط جواد نظری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (علی علی جانم) توسط جواد نظری در مسجد باغوار در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/17/اجرای-نوحه-علی-علی-جانم-توسط-جواد-نظری
اجرای نوحه (علی علی جانم) توسط جواد نظری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (علی علی جانم) توسط جواد نظری در مسجد باغوار در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/17/اجرای-نوحه-علی-علی-جانم-توسط-جواد-نظری
اجرای نوحه (سمت گودال میره عبدالله) توسط علی درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (سمت گودال میره عبدالله) توسط علی درویشی در مسجد باغوار در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/18/اجرای-نوحه-سمت-گودال-میره-عبدالله-توسط-علی-درویشی
اجرای نوحه (سمت گودال میره عبدالله) توسط علی درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (سمت گودال میره عبدالله) توسط علی درویشی در مسجد باغوار در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/18/اجرای-نوحه-سمت-گودال-میره-عبدالله-توسط-علی-درویشی
اجرای نوحه (حسین حسین جانم) توسط مهدی سوری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین حسین جانم) توسط مهدی سوری در مسجد حسین (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/08/اجرای-نوحه-حسین-حسین-جانم-توسط-مهدی-سوری
اجرای نوحه (حسین حسین جانم) توسط مهدی سوری

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین حسین جانم) توسط مهدی سوری در مسجد حسین (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/08/اجرای-نوحه-حسین-حسین-جانم-توسط-مهدی-سوری
اجرای نوحه تک ضرب (حسین یا حسین)

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین یا حسین) توسط سید مجتبی شیخ ال ی و سعید حجتی در مسیر مسجد حسین(ع) به سمت مسجد ادستجرده (خیابان کبیر) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/09/اجرای-نوحه-تک-ضرب-حسین-یا-حسین
اجرای نوحه تک ضرب (حسین یا حسین)

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین یا حسین) توسط سید مجتبی شیخ ال ی و سعید حجتی در مسیر مسجد حسین(ع) به سمت مسجد ادستجرده (خیابان کبیر) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/09/اجرای-نوحه-تک-ضرب-حسین-یا-حسین
اجرای نوحه (علی تازه جوانم) توسط داوود شهبازی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (علی تازه جوانم) توسط داوود شهبازی در مسجد دستجرده در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/11/اجرای-نوحه-علی-تازه-جوانم-توسط-داوود-شهبازی
اجرای نوحه (علی تازه جوانم) توسط داوود شهبازی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (علی تازه جوانم) توسط داوود شهبازی در مسجد دستجرده در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/11/اجرای-نوحه-علی-تازه-جوانم-توسط-داوود-شهبازی
اجرای نوحه (خدا کنه برگرده ) توسط سید مجتبی شیخ ال ی 97

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (خدا کنه برگرده) توسط سید مجتبی شیخ ال ی در مسجد دستجرده در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/14/اجرای-نوحه-خدا-کنه-برگرده-توسط-سید-مجتبی-شیخ-الاسلامی-97
اجرای نوحه (خدا کنه برگرده ) توسط سید مجتبی شیخ ال ی 97

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (خدا کنه برگرده) توسط سید مجتبی شیخ ال ی در مسجد دستجرده در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/14/اجرای-نوحه-خدا-کنه-برگرده-توسط-سید-مجتبی-شیخ-الاسلامی-97
اکبر زنگنه دارانی

درخواست حذف اطلاعات

اکبر دارانی

اکبر زنگنه دارانی

وی متولد سال 1354 تویسرکان است. او ازدوران کودکی علاقه زیادی به تعزیه داشت و همین علاقه ی زیاد وی به تعزیه خوانی او باعث شد تا بلا ه تعزیه خوانی را از سال 1372 در سن 18 سالگی شروع کند. او از سیدتقی شیخ ال ی به عنوان مشوق اصلی خود یاد نمود چرا که دامادایشان هم هست و همین امر باعث شده تا بیشتر و جدی تر به این حرفه روی آورد. او در سال 1374 به عضویت گروه تعزیه خانی زرهان درامد و چندسال درخیمه گاه زرهان در نقش حضرت علی اکبر ایفای نقش کرده اند.

وی مدت 10 سال است که عضو انجمن تعزیه خوانان ایران و عضو هیئت مداحان استان تهران میباشد. او در استان تهران ،کرج ،تویسرکان ،اسداباد و.... تعزیه اجرا نموده.

اساتید ایشان سیدتقی شیخ ال ی ، محمد ربیع خانمیرزایی میباشند.

اودرنقش های علی اکبر قاسم ، حضرت عباس و حسین اجدای نقش کرده و در حال حاضر ن استان البرز میباشد.
منبع : http://zerhan.blog.ir/1394/10/12/اکبر زنگنه دارانی
ورژن جدید اپلیکیشن

درخواست حذف اطلاعات

ارائه نسخه شماره 3 اپلیکیشن زرهان

نسخه جدید و پرسرعت تر اپلیکیشن اندرویدی زرهان را کرده سپس جایگزین نسخه های قبلی نمایید و از کار با این رابط کاربری نهایت لذت را ببرید و بروز باشید.

ویژگی های این نسخه:

قابلیت اعمال زنگ (آلارم) بر روی نوار اعلانات(نوتیفیکیشن)

توانای پشتیبانی هر برگه ت ا دویست پست

حذف برگه ی خانه به دلیل کاهش سرعت اجرای اپلیکیشن

اعمال لوگوی جدید زرهان بر روی اپلیکیشن

برطرف برخی باگ های اپلیکیشن

و...


برای دریافت نسخه 3 اپلیکیشن زرهان بر روی دکمه کلیک نمایید.
منبع : http://zerhan.blog.ir/1395/08/05/ورژن-جدید-اپلیکیشن
اجرای نوحه(بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط علیرضا خانمیرزایی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (بزن بر دوشم ای زنجیر) توسط علیرضا خانمیرزایی در شب دهم ماه محرم جلوی مسجد اعظم (جولستان)


⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1396/11/02/اجرای-نوحه-بزن-بر-دوشم-ای-زنجیر-توسط-علیرضا-خانمیرزایی
اجرای نوحه (شاگرد حق جوی...) توسط حامد درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (شاگرد حق جوی...) توسط حامد درویشی در شب دهم ماه محرم جلوی مسجد اعظم (جولستان)

⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1396/11/02/اجرای-نوحه-شاگرد-حق-جوی-توسط-حامد-درویشی
اجرای نوحه (جانم زینب) توسط علی درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (جانم زینب) توسط علی درویشی در شب دهم ماه محرم حیاط مسجد المومنین(زرهان) ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1396/11/02/اجرای-نوحه-جانم-زینب-توسط-علی-درویشی
فوت سید تقی شیخ ال ی

درخواست حذف اطلاعات

تقی شیخ ال ی

با کمال تاسف با خبر شدیم خادم الحسین سید تقی شیخ ال ی در تاریخ یکم داد ماه چشم از جهان بسته و تویسرکان را داغدار کرده است به همین منظور این ضایعه ی غمبار را به خانواده ی محترم ایشان و آشنایان از طرف محله ی زرهان تسلیت عرض میکنیم و طلب صبر برای نزدیکان را از خدای متعال خواستاریم. همچنین تسلیت خود را به فرزندان آن مرحوم، سید مرتضی و سید مجتبی شیخ ال ی عرض مینماییم و امیدورایم ما را در غم خود شریک بدانند.

جهت خواندن بیوگرافی مرحوم سید تقی شیخ ال ی کلیک کنید.


با عرض پوزش بابت دیرکرد قرار دادن اطلاعیه ، در این مدت به دلیل مشکلات سرور به سایت دسترسی نداشتیم.
منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/05/24/فوت-سید-تقی-شیخ-الاسلامی
به یاد مرحوم سید تقی شیخ ال ی

درخواست حذف اطلاعات

اولین سالیست که خیمه گاه زرهان تو را ندارد ولی یاد تو همیشه زنده خواهد بود. گزیده ای از مستند "داستان زرهان" برای یادبود مرحوم سید تقی شیخ ال ی. روحش شاد و یادش گرامی ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/06/22/به-یاد-مرحوم-سید-تقی-شیخ-الاسلامی
اجرای نوحه (علمت کو) توسط متین بهنام فر

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (علمت کو) توسط متین بهنام فر در شب هفتم ماه محرم 1396 در مسجد باغوار با عرض پوزش به علت دیرکرد در جمع آوری اطلاعات از جانب مداح این ویدیو که مربوط به محرم 1396 است دیر انتشار یافت. ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/02/اجرای-نوحه-علمت-کو-توسط-متین-بهنام-فر
اجرای نوحه (ثارالله یا حسین) توسط متین بهنام فر

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (ثارالله یا حسین) توسط متین بهنام فر در شب دهم ماه محرم 1396 در مسجد باغوار با عرض پوزش به علت دیرکرد در جمع آوری اطلاعات از جانب مداح این ویدیو که مربوط به محرم 1396 است دیر انتشار یافت. ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.
⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/02/اجرای-نوحه-ثارالله-یا-حسین-توسط-متین-بهنام-فر
اجرای نوحه (حسین یا حسین) توسط سید مجتبی شیخ ال ی و سعید حجتی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (حسین یا حسین) توسط سید مجتبی شیخ ال ی و سعید حجتی در مسیر میدان به سمت مسجد حسین (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/06/اجرای-نوحه-حسین-یا-حسین-توسط-سید-مجتبی-شیخ-الاسلامی-و-سعید-حجتی
اجرای نوحه (همه جا کربلا) توسط محمود مقدسی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (همه جا کربلا) توسط محمود مقدسی در مسجد حسین (ع) در شب پنجم ماه محرم 1397 ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1397/07/07/اجرای-نوحه-همه-جا-کربلا-توسط-محمود-مقدسی
اجرای نوحه (یا عباس) توسط رضا درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (یا عباس) توسط رضا درویشی شب هفتم محرم ، روبروی مسجد باغوار ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1396/08/29/اجرای-نوحه-یا-عباس-توسط-رضا-درویشی
اجرای نوحه (ای ماه بنی هاشم) توسط حامد درویشی

درخواست حذف اطلاعات

اجرای نوحه (ای ماه بنی هاشم) توسط حامد درویشی درشب هفتم ماه محرم در مسجد اعظم (جولستان) ⚠️ کیفیت ویدیویی که اجرا میگردد نیز 360 میباشد که با استفاده از دکمه ی سمت راست پلیر قادر به این کیفیت نیز هستید.

⚠️ برای با کیفیت های دیگر به کانال زرهان در سایت آپارات (که لینکش در سایت موجود است) مراجعه فرمایید.

ویدیو با کیفیت 240(کم حجم و با کیفیت پایین)

ویدیو با کیفیت 720 hd

منبع : http://zerhan.blog.ir/1396/08/30/اجرای-نوحه-ای-ماه-بنی-هاشم-توسط-حامد-درویشی