بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل بودن به معنای دخ در زندگی مردم و سخن درشت گفتن و شعار بلند نیست/باید برای محرومان قدم های بیشتری برداریم

پست انقل بودن به معنای دخ در زندگی مردم و سخن درشت گفتن و شعار بلند نیست/باید برای محرومان قدم های بیشتری برداریم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل بودن به معنای دخ در زندگی مردم و سخن درشت گفتن و شعار بلند نیست/باید برای محرومان قدم های بیشتری برداریم

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور بیان اینکه انقل بودن به این معنا نیست که در زندگی خصوصی مردم مداخله کنیم و سخن درشت بگوییم و شعار بلند سر دهیم گفت: انقل بودن به این معناست که به آرمان ها و خواست مردم بیشتر توجه کنیم و در مسیر خواست آنها حرکت کنیم.منبع : http://yjc.ir/fa/news/6073143/انقلابي-بودن-به-معناي-دخالت-در-زندگي-مردم-و-سخن-درشت-گفتن-و-شعار-بلند-نيستبايد-براي-محرومان-قدم-هاي-بيشتري-برداريم