بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

«انقل ماندن» ادای دینی به ست

پست «انقل ماندن» ادای دینی به ست از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.«انقل ماندن» ادای دینی به ست

درخواست حذف اطلاعات
سابق مجلس شورای ی با بیان اینکه یت اصلی ما این است که انقل بمانیم و از دشمنان پیروی نکنیم، گفت: انقل ماندن ادای دینی به ست.منبع : http://yjc.ir/fa/news/6009586/انقلابی-ماندن-ادای-دینی-به-شهداست