بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

از یک شاعر انقل +

پست از یک شاعر انقل + از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.از یک شاعر انقل +

درخواست حذف اطلاعات
احمد عزیزی، یکی از شعرای انقل و چیره دست درگذشت.منبع : http://yjc.ir/fa/news/6007918/از-یک-شاعر-انقلابی-فیلم