بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

نهيليسم

آخرین پست های وبلاگ نهيليسم به صورت خودکار از بلاگ نهيليسم دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.واای

درخواست حذف اطلاعات
من دوباره رفتم اونجا،منه احمق دوباره رفتم اونجا،تمامه خاطراتش واسم زنده شد،اتاقش،طاقچش،تختش،کمدش،وسایلش،لباساش،کتاباش،عطرش که فضای خونه رو پر کرده بود،چرا ادم نمیشم؟
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/2
میشه بدونم؟

درخواست حذف اطلاعات
از تو چی واسم مونده جز هایی که با هم میدیدمُ اهنگ هایی که با هم گوش میکردیم؟
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/4
یغما

درخواست حذف اطلاعات
یادته اون یُ که واسه خواب میرفتیم تو حیاط جا مینداختیمُ دراز میکشیدیمُ تا خودِ صبح با هم میگفتیمُ میخندیدیمُ زِ غوغایِ جهان فارغ میشدیم؟ ستاره هایی که میشمردیمُ یادته چند تا بودن؟ یادته چقدر سرد بودُ چند لایه چند لایه پتو مینداختیم سرمون؟ یادته واسم از خاطراتت میگفتی؟ یادته با هم رادیو گوش میکردیم؟ یادته یه روزِ از 118 زنگ زدیم ادرسِ یه ارایشگاهیُ همینطوری گرفتیمُ موهامونُ کوتاه بلند کوتاه کردیم؟ اصلا یادته هروخت اونجا دعوت میشدیمُ همه دخترها بودن تو منو صدا میکردیُ اگه ی دنبالم راه میفتادُ میومد میگفتی نه فقط فلانی بیاد؟!
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/5
و اینگونه شد که رهِ منُ تو از هم جدا شد

درخواست حذف اطلاعات
دیه چه فرقی داره تو به یه پسرِ سیستان و بلوچستانی شوهر کرده باشی یا به یه پسرِ چهار محال و بختیاری یا به یه پسرِ ک یلوییه و بویر احمدی؟ یا من مالِ کدوم ِ مادر ای شده باشم؟
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/6
هردوش واسم عزیزی

درخواست حذف اطلاعات
واقعا آبان یا شهریور چه فرقی میکنه که متولد چه ماهی باشی؟ حالا چرا ابان؟ حالا چرا شهریور؟ مسئله همینه که متوجه نمیشه!
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/7
هه

درخواست حذف اطلاعات
در ازایِ ع ی که دیمیتری از خودش برایم فرستاده بود با بی دقتیِ هرچه تمام تر بجای ابرازِ علاقه یک عدد ایموجیِ رنگین کمان برایش فرستادم! با زبانِ بی زبانی گفت ی؟ پاسخِ قاطعانه یِ منفی دادم! و خود را به کوچه یِ سین الف میم زدم!
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/8
درجریانی که؟

درخواست حذف اطلاعات
اون روز بود که از خودم متنفر شدم،اون روز بود که از خودت متنفر شدم،اون روز بود که هیچ خ بین ما عد ُ برقرار نکرد،اون روز خدا نبود که بگه چه حرفی غلطه چه حرفی درسته،اون روز خدا نبود که بگه چه رفتاری غلطه چه رفتاری درسته،اون روز فقط چشمُ دستُ پاُ گردنُ کمرِ ما حیُ حاضرِ در صحنه بودن!
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/9
مثل بچه ی ناخواسته ای که دنیا بیاید

درخواست حذف اطلاعات
اگه با گوشِ جان گوش میدادی از کنترلِ تلویزیونُ تلویزیونُ مبلُ تختُ دیوار میشنیدی که میگن نامبرده دلش راضی به اینکارها نیست!
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/10
افتضح یفتضح افتضح افتضاح

درخواست حذف اطلاعات
و کاش اون حرکاتُ جلویِ اینه درنمیوردی
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/11
من که نفهمیدم

درخواست حذف اطلاعات
بهونت چی بود دختر؟ این بود که به اندازه یِ کافی إچ اُ تی نبود؟ پس چرا به بقیه گفتی مدرک تحصیلیش مورد داشت؟ یعنی چی الان؟ اون یه پسرِ فوق العاده خوبِ بلحاظِ ظاهر بود با یه مدرک نیمه نصفه یِ تحصیلی با یه سردیِ ؟
منبع : http://x-nihilisme-x.blogfa.com/post/12