بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

خراسان غربی

آخرین پست های وبلاگ خراسان غربی به صورت خودکار از بلاگ خراسان غربی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سبزوار لایق ب عنوان پایتختی کتاب ایران است

درخواست حذف اطلاعات

نگاه زیبای شهروند اسفراینی به دیار سربدارن


"بنام خداوند لوح و قلم"


با تورقی در منابع و تاملی درگذشته درخشان و دیرین سبزوار؛ در می ی م که این شهر مهد وخاستگاه بزرگان، فرهیختگان و شه ورانی بوده که حکایتگر زندگی منحصر به فردمردمان در این دیار فرهنگ دوست و تفکر محور است. سربداران؛ تداعی کننده روحیه دلاوری و استقامت در برابرظلم و توحش، و وجود بزرگانی چون ابوالفضل بیهقی، ابن یمین فریومدی، حاج ملاهادی، حاج ملاحسین واعظ کاشفی، علی شریعتی، قاسم غنی، سی قهی، محمود ت آبادی و حمید سبزواری و....؛ حکایتگر پویایی وپای این اقلیم و سرزمین در همه عرصه ها به ویژه علم و شه و دورزی است.


سیر تکاملی شه دراین شهر با وجود نبوغ و هوشمندی بزرگان و آحاد مردم که با دیسپلین خاصی زندگی می کرده ومی کنند؛ از شتاب فزاینده برخوردار بوده وهست.مردمانی بسیار حسابگر، نکته سنج ودقیق که بی تفاوتی برایشان محلی از اعراب ندارد.


آنچه شاکله فرهنگ اصیل و دورنمای آن را ترسیم می کند،در این شهر پر رنگ ورونق بوده و روش ومنش مردمانش، مصداق بارز یک زندگی مسالمت آمیزاست. انس با کتاب و قلم و رونق بازار علم ودانش از ویژگیهای درخور ستایش مردم درشهرسبزوار است.


وجود کتابخانه های غنی، حوزه های علمیه، مراکز علمی و ی، وآموزشکده های متعددبا اساتید اهل فن ومتخصص؛ بر امتیازات خاص این شهر افزوده است. اص محوری و تکیه بر داشته های ارزشمندخودی در این فضای حاکم علمی و فرهنگی؛ باعث شده تاانفعال و آسیب پذیری در مواجهه با هجمه های گوناگون فرهنگ بیگانه، در حداقل ممکن باشد.


امید آنکه نگاههای جامع بین و آمایش محور؛ ظرفیت ها،توانمندیها و قابلیت های این دیار پر افتخارو همیشه سرفراز را دیده و با انتخاب سبزوار به عنوان: "پایتخت کتاب ایران" بر این سابقه درخشان و حال علمی و فرهنگی موجود، مهر تایید بزنند. مرجع: سایت اسرارنامه


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سبزوار-لایق-کسب-عنوان-پایتختی-کتاب-ایران-است
سبزوار لایق ب عنوان پایتختی کتاب ایران است

درخواست حذف اطلاعات

نگاه زیبای شهروند اسفراینی به دیار سربدارن


"بنام خداوند لوح و قلم"


با تورقی در منابع و تاملی درگذشته درخشان و دیرین سبزوار؛ در می ی م که این شهر مهد وخاستگاه بزرگان، فرهیختگان و شه ورانی بوده که حکایتگر زندگی منحصر به فردمردمان در این دیار فرهنگ دوست و تفکر محور است. سربداران؛ تداعی کننده روحیه دلاوری و استقامت در برابرظلم و توحش، و وجود بزرگانی چون ابوالفضل بیهقی، ابن یمین فریومدی، حاج ملاهادی، حاج ملاحسین واعظ کاشفی، علی شریعتی، قاسم غنی، سی قهی، محمود ت آبادی و حمید سبزواری و....؛ حکایتگر پویایی وپای این اقلیم و سرزمین در همه عرصه ها به ویژه علم و شه و دورزی است.


سیر تکاملی شه دراین شهر با وجود نبوغ و هوشمندی بزرگان و آحاد مردم که با دیسپلین خاصی زندگی می کرده ومی کنند؛ از شتاب فزاینده برخوردار بوده وهست.مردمانی بسیار حسابگر، نکته سنج ودقیق که بی تفاوتی برایشان محلی از اعراب ندارد.


آنچه شاکله فرهنگ اصیل و دورنمای آن را ترسیم می کند،در این شهر پر رنگ ورونق بوده و روش ومنش مردمانش، مصداق بارز یک زندگی مسالمت آمیزاست. انس با کتاب و قلم و رونق بازار علم ودانش از ویژگیهای درخور ستایش مردم درشهرسبزوار است.


وجود کتابخانه های غنی، حوزه های علمیه، مراکز علمی و ی، وآموزشکده های متعددبا اساتید اهل فن ومتخصص؛ بر امتیازات خاص این شهر افزوده است. اص محوری و تکیه بر داشته های ارزشمندخودی در این فضای حاکم علمی و فرهنگی؛ باعث شده تاانفعال و آسیب پذیری در مواجهه با هجمه های گوناگون فرهنگ بیگانه، در حداقل ممکن باشد.


امید آنکه نگاههای جامع بین و آمایش محور؛ ظرفیت ها،توانمندیها و قابلیت های این دیار پر افتخارو همیشه سرفراز را دیده و با انتخاب سبزوار به عنوان: "پایتخت کتاب ایران" بر این سابقه درخشان و حال علمی و فرهنگی موجود، مهر تایید بزنند. مرجع: سایت اسرارنامه


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سبزوار-لایق-کسب-عنوان-پایتختی-کتاب-ایران-است
اینفوگرافی میل خسروگرد سبزوار بلندترین بنای تاریخی اسان

درخواست حذف اطلاعات

میل خسروگرد یکی از زیباترین آثار تاریخی منطقه اسان غربی دیار سربداران است که قدمت آن به عصر سلو یان بر می گردد.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-میل-خسروگرد-سبزوار-بلندترین-بنای-تاریخی-خراسان
اینفوگرافی میل خسروگرد سبزوار بلندترین بنای تاریخی اسان

درخواست حذف اطلاعات

میل خسروگرد یکی از زیباترین آثار تاریخی منطقه اسان غربی دیار سربداران است که قدمت آن به عصر سلو یان بر می گردد.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-میل-خسروگرد-سبزوار-بلندترین-بنای-تاریخی-خراسان
اول آبان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

ابوالفضل بیهقی یکی از ناریخ نگاران برجسته ایران است که در قرن پنجم هجری در شهر سبزوار دیده به جهان گشود. او را از بزرگترین مشاهیر منطقه اسان غربی بر می شمارند و چندین سال است که شمار زیادی از ادبا و اهالی فرهنگ و هنر ایران، روز اول آبان را به بزرگداشت ملی او اختصاص داده اند.منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اول-آبان-روز-بزرگداشت-ابوالفضل-بیهقی-پدر-نثر-فارسی-گرامی-باد
اول آبان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

ابوالفضل بیهقی یکی از ناریخ نگاران برجسته ایران است که در قرن پنجم هجری در شهر سبزوار دیده به جهان گشود. او را از بزرگترین مشاهیر منطقه اسان غربی بر می شمارند و چندین سال است که شمار زیادی از ادبا و اهالی فرهنگ و هنر ایران، روز اول آبان را به بزرگداشت ملی او اختصاص داده اند.منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اول-آبان-روز-بزرگداشت-ابوالفضل-بیهقی-پدر-نثر-فارسی-گرامی-باد
اینفوگرافی اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

درخواست حذف اطلاعات

اول آبان روز بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی مورخ و ادیب برجسته ایرانی و پدر نثر کلاسیک فارسی است.


وی از بزرگترین مشاهیر ادبی ایران و از افتخارات منطقه غرب اسان است که در روستای حارث آباد سبزوار شهر دیرینه های پایدار دیده به جهان گشوده و در بزرگسالی در شهر غزنین افغانستان پایتخت غزنویان زندگی کرده است.


به اعتبار وجود بزرگانی نظیر ابوالفضل بیهقی زادگاه او سبزوار را پایتخت نثر فارسی می نامند.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-اول-آبان-روز-ملی-بزرگداشت-ابوالفضل-بیهقی
اینفوگرافی اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

درخواست حذف اطلاعات

اول آبان روز بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی مورخ و ادیب برجسته ایرانی و پدر نثر کلاسیک فارسی است.


وی از بزرگترین مشاهیر ادبی ایران و از افتخارات منطقه غرب اسان است که در روستای حارث آباد سبزوار شهر دیرینه های پایدار دیده به جهان گشوده و در بزرگسالی در شهر غزنین افغانستان پایتخت غزنویان زندگی کرده است.


به اعتبار وجود بزرگانی نظیر ابوالفضل بیهقی زادگاه او سبزوار را پایتخت نثر فارسی می نامند.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-اول-آبان-روز-ملی-بزرگداشت-ابوالفضل-بیهقی
پوستر اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی

درخواست حذف اطلاعات
اول آبان ماه هر سال به عنوان روز ملی بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی مطرح است.
ابوالفضل بیهقی نویسنده کتاب گرانسنگ تاریخ بیهقی از بزرگترین مشاهیر ادبی ایران و از نام آوران منطقه اسان غربی دیار سربداران است. از همین روز در شهر زادگاهش سبزوار همه ساله در اول آبان برنامه هایی با حضور برخی میهمانان برجسته ملی یا شخصیت های خارجی برگزار می شود.
امسال سبزوار در اول آبان ماه میزبان حضور دو رایزن فرهنگی از سفارتخانه های افغانستان و تاجی تان است. پوستر همایش بزرگداشت بیهقی در آبان 97 را در ادامه مشاهده می کنید:
پوستر بزرگداشت بیهقیمنبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/پوستر-اول-آبان-روز-ملی-بزرگداشت-ابوالفضل-بیهقی-پدر-نثر-فارسی
فهرست ای دارای بیش از ۱ پلاک خودرو؛ سبزوار و ۱۷ شهر دیگر دارای ۳ پلاک خودرویی

درخواست حذف اطلاعات

تعداد پلاکهای خودرویی سبزوار بیشتر از ۳ مرکز استان و برابر با ۲ مرکز استان است، اما افزایش تعداد پلاک خودروی غرب اسان یا اختصاص پلاکی مستقل به جغتای و جوین ضروری است.

تعداد پلاکهای خودرویی سبزوار بیشتر از ۳ مرکز و برابر با ۲ مرکز استان است، اما افزایش تعداد پلاک خودروی غرب اسان یا اختصاص پلاکی مستقل به جغتای و جوین ضروری است.

نام شهر: تعداد حروف پلاک خودرو:

تهران ۱۳۲

مشهد ۳۰

اصفهان ۲۵

شیراز ۲۲

کرج ۲۱

تبریز ۱۵

اهواز ۱۱

شهریار ۹

قم ۹

ارومیه ۹

کرمانشاه ۹

یزد ۸

کرمان ۸

رشت ۸

قزوین ۷

بندرعباس ۶

اراک ۶

همدان ۶

رباط کریم ۵

بابل ۵

ساری ۵

اردبیل ۵

زاهدان ۵

زنجان ۵

شهر ۴

ورامین ۴

آمل ۴

بوشهر ۴

گرگان ۴

م آباد ۴

سنندج ۴

شهرکرد ۴

نیشابور ۴

#سبزوار ۳

بیرجند ۳

بجنورد ۳

کاشان ۳

تربت حیدریه ۳

قائم شهر ۳

نجف آباد ۳

لنجان ۳

شهر ۳

شاهین شهر ۳

لار ۳

مرودشت ۳

.خوی ۳

. دزفول ۳

سیرجان ۳

رفسنجان ۳

گنبد کاووس ۳

بروجرد ۳

دماوند ۲

پاکدشت ۲

تربت جام ۲

قوچان ۲

کاشمر ۲

تنکابن ۲

بهشهر ۲

نوشهر ۲

بابلسر ۲

چالوس ۲

شهرضا ۲

فلاورجان ۲

مبارکه ۲

جهرم ۲

فسا ۲

کازرون ۲

آبادان ۲

بهبهان ۲

ماهشهر ۲

شوشتر ۲

مراغه ۲

مرند ۲

میانه ۲

بوکان ۲

مهاباد ۲

نقده ۲

ماکو ۲

سلماس ۲

میاندوآب ۲

ملایر ۲

آباد غرب ۲

بم ۲

جیرفت ۲

زرند ۲

کهنوج ۲

بندرانزلی ۲

لاهیجان ۲

تالش ۲

رودسر ۲

لنگرود ۲

ساوه ۲

دشتستان ۲

سقز ۲

قروه ۲

مریوان ۲

بروجن ۲

فردوس ۲

میناب ۲

زابل ۲

ایرانشهر ۲

سمنان ۲

شاهرود ۲

ابهر ۲

تا تان ۲

ایلام ۲

. یاسوج ۲


تهیه و تنظیم: حمیدرضا جمال آبادی


منبع: پایگاه تلگرامی عصر سبزوار

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/فهرست-شهرهای-دارای-بیش-از-1-پلاک-خودرو-سبزوار-و-17-شهر-دیگر-دارای-3-پلاک-خودرویی
فهرست ای دارای بیش از ۱ پلاک خودرو؛ سبزوار و ۱۷ شهر دیگر دارای ۳ پلاک خودرویی

درخواست حذف اطلاعات

تعداد پلاکهای خودرویی سبزوار بیشتر از ۳ مرکز استان و برابر با ۲ مرکز استان است، اما افزایش تعداد پلاک خودروی غرب اسان یا اختصاص پلاکی مستقل به جغتای و جوین ضروری است.

تعداد پلاکهای خودرویی سبزوار بیشتر از ۳ مرکز و برابر با ۲ مرکز استان است، اما افزایش تعداد پلاک خودروی غرب اسان یا اختصاص پلاکی مستقل به جغتای و جوین ضروری است.

نام شهر: تعداد حروف پلاک خودرو:

تهران ۱۳۲

مشهد ۳۰

اصفهان ۲۵

شیراز ۲۲

کرج ۲۱

تبریز ۱۵

اهواز ۱۱

شهریار ۹

قم ۹

ارومیه ۹

کرمانشاه ۹

یزد ۸

کرمان ۸

رشت ۸

قزوین ۷

بندرعباس ۶

اراک ۶

همدان ۶

رباط کریم ۵

بابل ۵

ساری ۵

اردبیل ۵

زاهدان ۵

زنجان ۵

شهر ۴

ورامین ۴

آمل ۴

بوشهر ۴

گرگان ۴

م آباد ۴

سنندج ۴

شهرکرد ۴

نیشابور ۴

#سبزوار ۳

بیرجند ۳

بجنورد ۳

کاشان ۳

تربت حیدریه ۳

قائم شهر ۳

نجف آباد ۳

لنجان ۳

شهر ۳

شاهین شهر ۳

لار ۳

مرودشت ۳

.خوی ۳

. دزفول ۳

سیرجان ۳

رفسنجان ۳

گنبد کاووس ۳

بروجرد ۳

دماوند ۲

پاکدشت ۲

تربت جام ۲

قوچان ۲

کاشمر ۲

تنکابن ۲

بهشهر ۲

نوشهر ۲

بابلسر ۲

چالوس ۲

شهرضا ۲

فلاورجان ۲

مبارکه ۲

جهرم ۲

فسا ۲

کازرون ۲

آبادان ۲

بهبهان ۲

ماهشهر ۲

شوشتر ۲

مراغه ۲

مرند ۲

میانه ۲

بوکان ۲

مهاباد ۲

نقده ۲

ماکو ۲

سلماس ۲

میاندوآب ۲

ملایر ۲

آباد غرب ۲

بم ۲

جیرفت ۲

زرند ۲

کهنوج ۲

بندرانزلی ۲

لاهیجان ۲

تالش ۲

رودسر ۲

لنگرود ۲

ساوه ۲

دشتستان ۲

سقز ۲

قروه ۲

مریوان ۲

بروجن ۲

فردوس ۲

میناب ۲

زابل ۲

ایرانشهر ۲

سمنان ۲

شاهرود ۲

ابهر ۲

تا تان ۲

ایلام ۲

. یاسوج ۲


تهیه و تنظیم: حمیدرضا جمال آبادی


منبع: پایگاه تلگرامی عصر سبزوار

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/فهرست-شهرهای-دارای-بیش-از-1-پلاک-خودرو-سبزوار-و-17-شهر-دیگر-دارای-3-پلاک-خودرویی
حضور دو سبزوار از منطقه اسان غربی در رتبه بندی سایماگو 20 اینفوگرافی

درخواست حذف اطلاعات

سمیرا واعظی نژاد / مجله اینترنتی اسرارنامه

رتبه بندی سایماگو که یکی از نظام های معتبر رتبه بندی پژوهشی ها و موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی در سطح جهان است، به تازگی نتایج ارزی خود را از عملکرد پژوهشی ها و موسسات سال 2018 منتشر کرده است.

در همین راستا اخیرا مجله اینترنتی اسرارنامه به انتشار گزارشی تحلیلی در این باره پرداخته است که در اینفوگرافی زیر خلاصه ای از این گزارش را می توانید مشاهده نمایید.


همانطور که ملاحظه خواهید کرد، از کل منطقه اسان غربی، تنها دو حکیم سبزواری و علوم پزشکی از شهرستان سبزوار موفق شده اند در این رتبه بندی حضور پیدا کنند.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/حضور-دو-دانشگاه-سبزوار-از-منطقه-خراسان-غربی-در-رتبه-بندی-سایماگو-2018-اینفوگرافی
حضور دو سبزوار از منطقه اسان غربی در رتبه بندی سایماگو 20 اینفوگرافی

درخواست حذف اطلاعات

سمیرا واعظی نژاد / مجله اینترنتی اسرارنامه

رتبه بندی سایماگو که یکی از نظام های معتبر رتبه بندی پژوهشی ها و موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی در سطح جهان است، به تازگی نتایج ارزی خود را از عملکرد پژوهشی ها و موسسات سال 2018 منتشر کرده است.

در همین راستا اخیرا مجله اینترنتی اسرارنامه به انتشار گزارشی تحلیلی در این باره پرداخته است که در اینفوگرافی زیر خلاصه ای از این گزارش را می توانید مشاهده نمایید.


همانطور که ملاحظه خواهید کرد، از کل منطقه اسان غربی، تنها دو حکیم سبزواری و علوم پزشکی از شهرستان سبزوار موفق شده اند در این رتبه بندی حضور پیدا کنند.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/حضور-دو-دانشگاه-سبزوار-از-منطقه-خراسان-غربی-در-رتبه-بندی-سایماگو-2018-اینفوگرافی
سال 98، پایان عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن سبزوار مرکز منطقه اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

پس از سال ها تلاش شبانه روزی، عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن شهرستان سبزوار سال آینده به پایان می رسد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسان رضوی، مردم سبزوار در مجلس شورای ی امروز با بیان این مطلب گفت: اجرای این طرح ملی تا کنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.


مقصودی افزود: به همین منظور امسال 100 میلیارد تومان از محل اعتبارات ریاست جمهوری برای تکمیل پروژه راه آهن شهرستان سبزوار اختصاص داده شد.


وی گفت: همچنین با دستور معاون راه، امسال 2 میلیارد تومان اعتبار به تملک اراضی مسیر پروژه راه آهن سبزوار اختصاص یافت.


مقصودی افزود: بی شک وجود راه آهن، دروازه ورود به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری برای هر منطقه یا شهرستانی است.


مردم سبزوار در مجلس شورای ی گفت: در دو سال اخیر نشستی با نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور برگزار کردیم که در آن دستور اختصاص 10 میلیارد تومان تزریق نقدینگی به پروژه راه آهن سبزوار داده شد.


مقصودی افزود: با اختصاص این میزان امسال بخشی از اعتبار طلب پیمانکار پروژه راه آهن سبزوار واریز می شود.


او گفت: همچنین در بودجه امسال اعتبارات ملی حوزه های انتخ ه به نمایندگان مجلس شورای ی واگذار شد.


مردم سبزوار در مجلس شورای ی افزود: از این محل 9 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن سبزوار اختصاص یافت.


راه آهن شمال شرق کشور از سال 1316 آغاز و مراحل ریل گذاری مسیر تهران تا شاهرود 4 سال پس از آن پایان یافت.


همچنین در این مدت عملیات زیر سازی راه آهن مسیر شاهرود تا مرکز شهر سبزوار انجام، ولی اجرای ریل گذاری آن به علت حوادث سال 1320 متوقف شد.


پس از پیروزی انقلاب ی، مطالعه ایجاد راه آهن سبزوار از سال 75 کلید خورد و عملیات اجرایی آن نیز رسماً از سال 85 آغاز شد.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سال-98،-پایان-عملیات-ریل-گذاری-پروژه-راه-آهن-سبزوار-مرکز-منطقه-خراسان-غربی
سال 98، پایان عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن سبزوار مرکز منطقه اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

پس از سال ها تلاش شبانه روزی، عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن شهرستان سبزوار سال آینده به پایان می رسد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسان رضوی، مردم سبزوار در مجلس شورای ی امروز با بیان این مطلب گفت: اجرای این طرح ملی تا کنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.


مقصودی افزود: به همین منظور امسال 100 میلیارد تومان از محل اعتبارات ریاست جمهوری برای تکمیل پروژه راه آهن شهرستان سبزوار اختصاص داده شد.


وی گفت: همچنین با دستور معاون راه، امسال 2 میلیارد تومان اعتبار به تملک اراضی مسیر پروژه راه آهن سبزوار اختصاص یافت.


مقصودی افزود: بی شک وجود راه آهن، دروازه ورود به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری برای هر منطقه یا شهرستانی است.


مردم سبزوار در مجلس شورای ی گفت: در دو سال اخیر نشستی با نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور برگزار کردیم که در آن دستور اختصاص 10 میلیارد تومان تزریق نقدینگی به پروژه راه آهن سبزوار داده شد.


مقصودی افزود: با اختصاص این میزان امسال بخشی از اعتبار طلب پیمانکار پروژه راه آهن سبزوار واریز می شود.


او گفت: همچنین در بودجه امسال اعتبارات ملی حوزه های انتخ ه به نمایندگان مجلس شورای ی واگذار شد.


مردم سبزوار در مجلس شورای ی افزود: از این محل 9 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن سبزوار اختصاص یافت.


راه آهن شمال شرق کشور از سال 1316 آغاز و مراحل ریل گذاری مسیر تهران تا شاهرود 4 سال پس از آن پایان یافت.


همچنین در این مدت عملیات زیر سازی راه آهن مسیر شاهرود تا مرکز شهر سبزوار انجام، ولی اجرای ریل گذاری آن به علت حوادث سال 1320 متوقف شد.


پس از پیروزی انقلاب ی، مطالعه ایجاد راه آهن سبزوار از سال 75 کلید خورد و عملیات اجرایی آن نیز رسماً از سال 85 آغاز شد.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سال-98،-پایان-عملیات-ریل-گذاری-پروژه-راه-آهن-سبزوار-مرکز-منطقه-خراسان-غربی
سفر راه و شهرسازی به اسان غربی / استقبال از عباس ی در فرودگاه سبزوار

درخواست حذف اطلاعات

عباس ی راه و شهرسازی در مرداد 97 طی سفری به منطقه اسان غربی از پروژه های حوزه راه و شهرسازی شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن بازدید کرد.

در ابتدای این سفر ی وارد فرودگاه سبزوار تنها فرودگاه نیمه غربی استان اسان رضوی شد و مورد استقبال مقامات محلی دیار سربداران قرار گرفت.
منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سفر-وزیر-راه-و-شهرسازی-به-خراسان-غربی-استقبال-از-عباس-آخوندی-در-فرودگاه-سبزوار
سفر راه و شهرسازی به اسان غربی / استقبال از عباس ی در فرودگاه سبزوار

درخواست حذف اطلاعات

عباس ی راه و شهرسازی در مرداد 97 طی سفری به منطقه اسان غربی از پروژه های حوزه راه و شهرسازی شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن بازدید کرد.

در ابتدای این سفر ی وارد فرودگاه سبزوار تنها فرودگاه نیمه غربی استان اسان رضوی شد و مورد استقبال مقامات محلی دیار سربداران قرار گرفت.
منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سفر-وزیر-راه-و-شهرسازی-به-خراسان-غربی-استقبال-از-عباس-آخوندی-در-فرودگاه-سبزوار
فرودگاه سبزوار بهترین جایگزین برای مردم نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

فرودگاه سبزوار بهترین پشتیبان برای مردم نیشابور

در حالی که شهرستان نیشابور به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های شمال شرق ایران محسوب می شود که در فاصله نزدیک به مشهد مقدس مرکز استان اسان رضوی قرار دارد و به خاطر این فاصله کوتاه در بسیاری از زمینه ها می تواند از امکانات موجود در مشهد مقدس استفاده کند، اما در زمینه حمل و نقل هوایی، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نتوانسته است چندان که باید و شاید جوابگوی جمعیت نیم میلیون نفری این شهرستان باشد و مردم نیشابور مدت هاست نیاز به ساخت فرودگاه را در شهر خود احساس می کنند.

اما یکی از مواردی که توجیه اقتصادی احداث فرودگاه در شهرستان نیشابور را پایین می آورد، وجود دو فرودگاه فعال در فاصله 100کیلومتری غرب و شرق این شهرستان در ای سبزوار و مشهد می باشد و علاوه بر آن فرودگاه شهید مدرس نیز که فرودگاهی مشترک بین شهرستان های کاشمر و تربت حیدریه است، از چند سال قبل تقریبا در فاصله 100 کیلومتری جنوب نیشابور در حال احداث است و ای شمالی استان های اسان رضوی و شمالی نیز از خدمات فرودگاه بجنورد بهره می برند. بنابراین عملا شهرستان نیشابور در احاطه سه فرودگاه فعال و یک فرودگاه در حال ساخت از هر چهار جهت شرق، غرب، شمال و جنوب واقع شده و همین موضوع یکی از دلایل قوی مخالفت مقامات مسئول در استان و کشور برای احداث فرودگاهی جدید در این شهرستان است.

با این حال مردم شهرستان نیشابور باز هم معتقدند شهر و دیارشان به خاطر تأثیر مثبت و زیرساختی که وجود فرودگاه بر رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایه گذاران صنعتی و تسهیل رفت و آمد مقامات ، اساتید ها و پزشکان متخصص و ... در هر منطقه ای می گذارد، نیازمند برخورداری بیشتر از امکانات فرودگاهی و حمل و نقل هوایی است و نمایندگان و فرمانداران این شهر در ادوار مختلف همواره پیگیر ساخت فرودگاه نیشابور بوده اند.

به طور مثال در یکی از جدیدترین پیگیری ها مدتی قبل حمید گرم مردم نیشابور در مجلس شورای ی در مصاحبه ای با رسانه ها رسما از نیاز شهرستان حوزه انتخ ه اش به فرودگاه خبر داده و برخی پیگیری های خود در این زمنیه را توضیح داده است.(منبع)

در این بین اگرچه می توان این تلاش دلسوزانه و آینده نگرانه مردم نیشابور را ستود و باید امیدوار بود که این هم استانی های عزیزمان بتوانند سرانجام به آرزوی دیرینه خود در زمینه ساخت فرودگاه برسند، اما چیزی که واضح است این است که اگر همین امروز نیز تمام مجوزهای ساخت فرودگاه در این شهر صادر شود و مطالعات اجرایی احداث آن آغاز گردد، باز هم با این اوضاع نابسامان مالی که در ت و کشور وجود دارد و فرودگاه های قبلی نظیر فرودگاه گناباد و فرودگاه شهید مدرس(فرودگاه مشترک کاشمر و تربت حیدریه) که از چند سال قبل مجوز احداث آن ها گرفته شده و عملیات اجرایشان آغاز شده هنوز پیشرفت امیدوارکننده ای ندارند، بنابراین احداث فرودگاه نیشابور نیز، باز چندین سال به طول خواهد انجامید و پر واضح است که نیازهای مردم شریف شهر سلسلة الذهب به حمل و نقل هوایی را نمی توان به این راحتی در طول این چند سال نادیده گرفت و به هرحال تا زمان احداث فرودگاه نیشابور باید به فکر تأمین جایگزینی مناسب و محرومیت ز هر چه بیشتر از این منطقه بود.

بدین ترتیب می توان به فرودگاه شهر سبزوار به عنوان بهترین پشتیبان برای نیشابور نگریست. زیرا اگرچه فرودگاه سبزوار به لحاظ بُعد مسافت، تقریبا به همان اندازه فرودگاه مشهد (حدود صد کیلومتر) با نیشابور فاصله دارد، اما چند ویژگی خاص در سبزوار وجود دارد که بهره برداری مردم نیشابور از فرودگاه این شهر را نسبت به مشهد آسان تر می کند. شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا، هزینه های بالای حمل و نقل و طولانی بودن مسیرها و ... دست به گریبان است، در حالی که هیچکدام از این مشکلات در سبزوار وجود ندارد و لذا استفاده از امکانات این شهر از جمله فرودگاه را برای مردم ای اطراف آسان تر و سریع تر می سازد.

لذا به نظر می رسد در این موقعیت که فرودگاه شهر مشهد علی رغم به شهر نیشابور، نتوانسته نیاز مردم نیشابور را جوابگو باشد، تا چندین سال آینده که فرودگاه اختصاصی شهر نیشابور ساخته شود، فرودگاه شهر سبزوار می تواند بهترین جایگزین برای استفاده مردم شریف نیشابور باشد. در واقع این دو شهر دوست و همسایه که همواره در طول تاریخ به صورتی برابر و برادر با یکدیگر در جغرافیا و تاریخ سرزمین اسان نقش آفرینی کرده اند، اکنون نیز می توانند در این مورد مکمل یکدیگر باشند. نکته جالب تر اینجاست که علی اصغر روشن بین رئیس فرودگاه سبزوار، اص اً نیشابوری است و بنابراین حضور او در فرودگاه سبزوار می تواند فرصتی باشد برای ایجاد این اتحاد و همکاری بیشتر بین دو شهر همسایه.

در واقع اگرچه روشن بین که از کارمندان با سابقه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است، در ماه های اخیر به خاطر عدم اقدامات اساسی و ناتوانی در افزایش عملکرد پروازی فرودگاه سبزوار مورد نقدهای جدی از سوی رسانه ها واقع شده است، اما در صورت به ج دادن اندکی تدبیر، وی به خوبی می تواند از فرصت نیاز همشهریان نیشابوری خود به برخورداری بیشتر از امکانات حمل و نقل هوایی و نیز نیاز فرودگاه سبزوار به جذب مسافران بیشتر برای رسیدن به سوددهی اقتصادی، نهایت بهره را در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم هر دو شهر ببرد و هم به رونق تنها فرودگاه نیمه غربی اسان رضوی یاری رساند و هم امکانات لازم برای مردمان شریف نیشابور را در زمینه نیاز به حمل و نقل هوایی فراهم آورد.

گفتنی است علاوه بر روشن بین، مسئولان شرکت فرودگاه های استان اسان رضوی نیز نسبت به وضعیت فرودگاه سبزوار و نیز نسبت به نیاز مردم دیگر ای استان از جمله مردمان شهر سلسله الذهب به حمل و نقل هوایی مسئولیت دارند که متاسفانه تا کنون با کم کاری های فراوان نسبت به دیگر نواحی استان به گونه ای عمل کرده اند که گویا همه نگاه و توجهشان تنها معطوف به شهر مشهد است و انگار بقیه شهرستان های اسان رضوی را بیگانه فرض می کنند.

به هرحال آنچه فرودگاه سبزوار اکنون نیاز دارد تا بتواند به عنوان دومین فرودگاه استان اسان رضوی و تنها فرودگاه فعال در نیمه غربی این استان، خدمات کامل و مناسبی را به حدود یک و نیم تا دومیلیون نفر از جمعیت شهرستان های سبزوار، نیشابور، کاشمر، بردسکن، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ... بدهد، برقراری و افزایش تعداد پروازها و نیز برخی فعالیت های اساسی دیگر در زمینه توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی و زیربنایی این فرودگاه است که متاسفانه مدت هاست از این موارد خبری نیست.

منبع: کانال هدهد سبزوار


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/فرودگاه-سبزوار-بهترین-جایگزین-برای-مردم-نیشابور
فرودگاه سبزوار بهترین جایگزین برای مردم نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

فرودگاه سبزوار بهترین پشتیبان برای مردم نیشابور

در حالی که شهرستان نیشابور به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های شمال شرق ایران محسوب می شود که در فاصله نزدیک به مشهد مقدس مرکز استان اسان رضوی قرار دارد و به خاطر این فاصله کوتاه در بسیاری از زمینه ها می تواند از امکانات موجود در مشهد مقدس استفاده کند، اما در زمینه حمل و نقل هوایی، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نتوانسته است چندان که باید و شاید جوابگوی جمعیت نیم میلیون نفری این شهرستان باشد و مردم نیشابور مدت هاست نیاز به ساخت فرودگاه را در شهر خود احساس می کنند.

اما یکی از مواردی که توجیه اقتصادی احداث فرودگاه در شهرستان نیشابور را پایین می آورد، وجود دو فرودگاه فعال در فاصله 100کیلومتری غرب و شرق این شهرستان در ای سبزوار و مشهد می باشد و علاوه بر آن فرودگاه شهید مدرس نیز که فرودگاهی مشترک بین شهرستان های کاشمر و تربت حیدریه است، از چند سال قبل تقریبا در فاصله 100 کیلومتری جنوب نیشابور در حال احداث است و ای شمالی استان های اسان رضوی و شمالی نیز از خدمات فرودگاه بجنورد بهره می برند. بنابراین عملا شهرستان نیشابور در احاطه سه فرودگاه فعال و یک فرودگاه در حال ساخت از هر چهار جهت شرق، غرب، شمال و جنوب واقع شده و همین موضوع یکی از دلایل قوی مخالفت مقامات مسئول در استان و کشور برای احداث فرودگاهی جدید در این شهرستان است.

با این حال مردم شهرستان نیشابور باز هم معتقدند شهر و دیارشان به خاطر تأثیر مثبت و زیرساختی که وجود فرودگاه بر رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایه گذاران صنعتی و تسهیل رفت و آمد مقامات ، اساتید ها و پزشکان متخصص و ... در هر منطقه ای می گذارد، نیازمند برخورداری بیشتر از امکانات فرودگاهی و حمل و نقل هوایی است و نمایندگان و فرمانداران این شهر در ادوار مختلف همواره پیگیر ساخت فرودگاه نیشابور بوده اند.

به طور مثال در یکی از جدیدترین پیگیری ها مدتی قبل حمید گرم مردم نیشابور در مجلس شورای ی در مصاحبه ای با رسانه ها رسما از نیاز شهرستان حوزه انتخ ه اش به فرودگاه خبر داده و برخی پیگیری های خود در این زمنیه را توضیح داده است.(منبع)

در این بین اگرچه می توان این تلاش دلسوزانه و آینده نگرانه مردم نیشابور را ستود و باید امیدوار بود که این هم استانی های عزیزمان بتوانند سرانجام به آرزوی دیرینه خود در زمینه ساخت فرودگاه برسند، اما چیزی که واضح است این است که اگر همین امروز نیز تمام مجوزهای ساخت فرودگاه در این شهر صادر شود و مطالعات اجرایی احداث آن آغاز گردد، باز هم با این اوضاع نابسامان مالی که در ت و کشور وجود دارد و فرودگاه های قبلی نظیر فرودگاه گناباد و فرودگاه شهید مدرس(فرودگاه مشترک کاشمر و تربت حیدریه) که از چند سال قبل مجوز احداث آن ها گرفته شده و عملیات اجرایشان آغاز شده هنوز پیشرفت امیدوارکننده ای ندارند، بنابراین احداث فرودگاه نیشابور نیز، باز چندین سال به طول خواهد انجامید و پر واضح است که نیازهای مردم شریف شهر سلسلة الذهب به حمل و نقل هوایی را نمی توان به این راحتی در طول این چند سال نادیده گرفت و به هرحال تا زمان احداث فرودگاه نیشابور باید به فکر تأمین جایگزینی مناسب و محرومیت ز هر چه بیشتر از این منطقه بود.

بدین ترتیب می توان به فرودگاه شهر سبزوار به عنوان بهترین پشتیبان برای نیشابور نگریست. زیرا اگرچه فرودگاه سبزوار به لحاظ بُعد مسافت، تقریبا به همان اندازه فرودگاه مشهد (حدود صد کیلومتر) با نیشابور فاصله دارد، اما چند ویژگی خاص در سبزوار وجود دارد که بهره برداری مردم نیشابور از فرودگاه این شهر را نسبت به مشهد آسان تر می کند. شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا، هزینه های بالای حمل و نقل و طولانی بودن مسیرها و ... دست به گریبان است، در حالی که هیچکدام از این مشکلات در سبزوار وجود ندارد و لذا استفاده از امکانات این شهر از جمله فرودگاه را برای مردم ای اطراف آسان تر و سریع تر می سازد.

لذا به نظر می رسد در این موقعیت که فرودگاه شهر مشهد علی رغم به شهر نیشابور، نتوانسته نیاز مردم نیشابور را جوابگو باشد، تا چندین سال آینده که فرودگاه اختصاصی شهر نیشابور ساخته شود، فرودگاه شهر سبزوار می تواند بهترین جایگزین برای استفاده مردم شریف نیشابور باشد. در واقع این دو شهر دوست و همسایه که همواره در طول تاریخ به صورتی برابر و برادر با یکدیگر در جغرافیا و تاریخ سرزمین اسان نقش آفرینی کرده اند، اکنون نیز می توانند در این مورد مکمل یکدیگر باشند. نکته جالب تر اینجاست که علی اصغر روشن بین رئیس فرودگاه سبزوار، اص اً نیشابوری است و بنابراین حضور او در فرودگاه سبزوار می تواند فرصتی باشد برای ایجاد این اتحاد و همکاری بیشتر بین دو شهر همسایه.

در واقع اگرچه روشن بین که از کارمندان با سابقه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است، در ماه های اخیر به خاطر عدم اقدامات اساسی و ناتوانی در افزایش عملکرد پروازی فرودگاه سبزوار مورد نقدهای جدی از سوی رسانه ها واقع شده است، اما در صورت به ج دادن اندکی تدبیر، وی به خوبی می تواند از فرصت نیاز همشهریان نیشابوری خود به برخورداری بیشتر از امکانات حمل و نقل هوایی و نیز نیاز فرودگاه سبزوار به جذب مسافران بیشتر برای رسیدن به سوددهی اقتصادی، نهایت بهره را در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم هر دو شهر ببرد و هم به رونق تنها فرودگاه نیمه غربی اسان رضوی یاری رساند و هم امکانات لازم برای مردمان شریف نیشابور را در زمینه نیاز به حمل و نقل هوایی فراهم آورد.

گفتنی است علاوه بر روشن بین، مسئولان شرکت فرودگاه های استان اسان رضوی نیز نسبت به وضعیت فرودگاه سبزوار و نیز نسبت به نیاز مردم دیگر ای استان از جمله مردمان شهر سلسله الذهب به حمل و نقل هوایی مسئولیت دارند که متاسفانه تا کنون با کم کاری های فراوان نسبت به دیگر نواحی استان به گونه ای عمل کرده اند که گویا همه نگاه و توجهشان تنها معطوف به شهر مشهد است و انگار بقیه شهرستان های اسان رضوی را بیگانه فرض می کنند.

به هرحال آنچه فرودگاه سبزوار اکنون نیاز دارد تا بتواند به عنوان دومین فرودگاه استان اسان رضوی و تنها فرودگاه فعال در نیمه غربی این استان، خدمات کامل و مناسبی را به حدود یک و نیم تا دومیلیون نفر از جمعیت شهرستان های سبزوار، نیشابور، کاشمر، بردسکن، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ... بدهد، برقراری و افزایش تعداد پروازها و نیز برخی فعالیت های اساسی دیگر در زمینه توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی و زیربنایی این فرودگاه است که متاسفانه مدت هاست از این موارد خبری نیست.

منبع: کانال هدهد سبزوار


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/فرودگاه-سبزوار-بهترین-جایگزین-برای-مردم-نیشابور
اینفوگرافی مسجد جامع سبزوار / مهمترین مسجد تاریخی اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

مسجد جامع سبزوار که حدود 700 سال قبل ساخته شده است، یکی از یادگاری های دوران سربداران می باشد و لذا مهمترین مسجد جامع منطقه اسان غربی و از مساجد مهم کشور به حساب می آید که در حاشیه خیابان تاریخی بیهق در کهن شهر سبزوار واقع شده است.

این مسجد با مساحتی حدود چهار هزار متر مربع بخش های مختلفی از جمله ایوان شمالی، ایوان جنوبی یا ایوان قبله، شبستان های شرقی و غربی و همچنین صحن را شامل می شود و همان طور که در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید ویژگی ها و ارزش هایی که ایوان های شمالی و جنوبی دارند به تفکیک نشان داده شده است.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-مسجد-جامع-سبزوار-مهمترین-مسجد-تاریخی-خراسان-غربی
اینفوگرافی مسجد جامع سبزوار / مهمترین مسجد تاریخی اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

مسجد جامع سبزوار که حدود 700 سال قبل ساخته شده است، یکی از یادگاری های دوران سربداران می باشد و لذا مهمترین مسجد جامع منطقه اسان غربی و از مساجد مهم کشور به حساب می آید که در حاشیه خیابان تاریخی بیهق در کهن شهر سبزوار واقع شده است.

این مسجد با مساحتی حدود چهار هزار متر مربع بخش های مختلفی از جمله ایوان شمالی، ایوان جنوبی یا ایوان قبله، شبستان های شرقی و غربی و همچنین صحن را شامل می شود و همان طور که در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید ویژگی ها و ارزش هایی که ایوان های شمالی و جنوبی دارند به تفکیک نشان داده شده است.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/اینفوگرافی-مسجد-جامع-سبزوار-مهمترین-مسجد-تاریخی-خراسان-غربی
به یاد مرحوم سید محمد علوی مقدم بی بدیل و چهره ماندگار ادبیات فارسی ایران

درخواست حذف اطلاعات


درگذشت سید محمد علوی مقدم پژوهشگر و مترجم برجسته و تمام رشته زبان و ادبیات فارسی ایران، در سحرگاه پنجم مهر 97، جامعه علمی و ی کشور خصوصا ای مشهد و سبزوار زادگاه این چهره ماندگار ادبیات فارسی را به سوگ و اندوه فرو برد.

مرحوم علوی مقدم از مشاهیر برجسته ی و علمی منطقه سبزواربزرگ و اسان غربی است.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/به-یاد-مرحوم-دکتر-سید-محمد-علوی-مقدم-استاد-بی-بدیل-و-چهره-ماندگار-ادبیات-فارسی-ایران
به یاد مرحوم سید محمد علوی مقدم بی بدیل و چهره ماندگار ادبیات فارسی ایران

درخواست حذف اطلاعات


درگذشت سید محمد علوی مقدم پژوهشگر و مترجم برجسته و تمام رشته زبان و ادبیات فارسی ایران، در سحرگاه پنجم مهر 97، جامعه علمی و ی کشور خصوصا ای مشهد و سبزوار زادگاه این چهره ماندگار ادبیات فارسی را به سوگ و اندوه فرو برد.

مرحوم علوی مقدم از مشاهیر برجسته ی و علمی منطقه سبزواربزرگ و اسان غربی است.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/به-یاد-مرحوم-دکتر-سید-محمد-علوی-مقدم-استاد-بی-بدیل-و-چهره-ماندگار-ادبیات-فارسی-ایران
تقاطع بزرگراه ابریشم با بزرگراه ی هسته ای سبزوار/ شریان های مهم ارتباطی اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگراه ابریشم یکی از جدیدترین شریان های مهم ارتباطی در منطقه اسان غربی است که در شمال شهر سبزوار احداث شده است.

این بزرگراه در یکی از مهمترین قسمت های خود با بزرگراه ی هسته ای (جاده توحید شهر) تقاطع دارد.

بزرگراه ی هسته ای به خاطر برخورداری از فضای سبزی که در سرتاسر اطراف آن کشیده شده است، در حال حاضر یکی از زیباترین بزرگراه های غرب اسان و از تفرجگاه های مردم سبزوار است. قرار است همین کمربندهای سبز و امکانات تفریحی در اطراف بزرگراه تازه تأسیس ابریشم نیز ایجاد شود.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/تقاطع-بزرگراه-ابریشم-با-بزرگراه-شهدای-هسته-ای-سبزوار-شریان-های-مهم-ارتباطی-خراسان-غربی
تقاطع بزرگراه ابریشم با بزرگراه ی هسته ای سبزوار/ شریان های مهم ارتباطی اسان غربی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگراه ابریشم یکی از جدیدترین شریان های مهم ارتباطی در منطقه اسان غربی است که در شمال شهر سبزوار احداث شده است.

این بزرگراه در یکی از مهمترین قسمت های خود با بزرگراه ی هسته ای (جاده توحید شهر) تقاطع دارد.

بزرگراه ی هسته ای به خاطر برخورداری از فضای سبزی که در سرتاسر اطراف آن کشیده شده است، در حال حاضر یکی از زیباترین بزرگراه های غرب اسان و از تفرجگاه های مردم سبزوار است. قرار است همین کمربندهای سبز و امکانات تفریحی در اطراف بزرگراه تازه تأسیس ابریشم نیز ایجاد شود.


منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/تقاطع-بزرگراه-ابریشم-با-بزرگراه-شهدای-هسته-ای-سبزوار-شریان-های-مهم-ارتباطی-خراسان-غربی
بزرگترین منطقه اسان غربی در سبزوار با رشد 16 درصدی استقبال دانشجویان مواجه شد

درخواست حذف اطلاعات

بزرگترین معتبر تی در منطقه اسان غربی و غرب اسان رضوی که در شهر سبزوار دومین قطب ی شمال شرق ایران واقع شده است، در سال تحصیلی 98-97 با رشد استقبال داوطلبان ورود به در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی مواجه شده است.

وبسایت حکیم سبزواری جزئیات این استقبال دانشجویی از را به شرح زیر منتشر کرده است:

افزایش ۱۶درصدی جذب دانشجو در سال تحصیلی۹۸-۹۷ در حکیم سبزواری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی حکیم سبزوای از رشد ۱۶ درصدی جذب دانشجو دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی نسبت به سال گذشته در این واحد ی خبر داد.

محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه در شرایطی که برخی های سطح کشور با عدم استقبال دانشجویان مواجه هستند اما خوشبختانه در سال تحصیلی جدید جذب دانشجو در حکیم سبزواری رشد داشته، اظهار کرد: جمع دانشجویان جدیدالورود حکیم سبزواری در سال تحصیلی جدید ۲۲۴۲ دانشجو می باشد که این آمار نسبت به سال گذشته ۱۶درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: بر اساس آمار در سال جدید تحصیلی به ترتیب در مقطع کارشناسی با جذب ۱۶۰۳ دانشجو رشد ۱۸ درصدی، در مقطع ارشد با جذب ۵۹۶ دانشجو رشد ۱۰ درصدی و درمقطع ی با جذب ۴۳ دانشجو رشد ۱۶ درصدی را نسب به سال گذشته در تعداد دانشجویان ورودی سه مقطع شاهد هستیم.

معین فرد اظهار داشت: همچنین در سال تحصیلی جدید ۳۶ دانشجوی خارجی و اتباع به جمع دانشجویان اضافه شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی حکیم سبزوای در ادامه با تاکید بر این که باید محور اصلی پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد، عنوان داشت: برندسازی در حوزه آموزش و پژوهش، تاثیرگذاری در جامعه، همگام بودن با نیازهای جامعه، مهارت افزایی واشتغال پذیری دانشجویان از اولویت های اصلی حکیم سبزواری است.

معین فرد با اشاره به این که سیاست این در حوزه آموزش حرکت به سمت های نسل سوم و کارآفرین است، گفت: در راستای این اه درصدد ایجاد رشته ها و گرایش هایی هستیم که دارای بازار کار و پتانسیل اشتغال باشند ضمنا همکاری با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان در خصوص مهارت افزایی دانشجویان و آمادگی جهت حضور در بازارکار و اثرگذاری بیشتر در جامعه در دستور کار مرکزآموزش های آزاد حوزه آموزش حکیم سبزواری قرار دارد.

منبع: وبسایت حکیم سبزواری

گفتنی است حکیم سبزواری در ردیف 8 برتر شرق ایران قرار دارد که در ای مشهد، زاهدان، بیرجند، سبزوار، بجنورد، زابل، چابهار و تربت حیدریه در استان های اسان رضوی، اسان شمالی، اسان جنوبی و سیستان و بلوچستان پراکنده اند.

حکیم سبزواری در رتبه بندی پژوهشی سایماگو 2018 حایز شرایط بررسی شناخته شد و از چند ملی در مراکز استان های کشور جایگاه بالاتری را به خود اختصاص داد.


 حکیم سبزواری بزرگترین اسان غربیرتبه بندی سایماگو

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/بزرگترین-دانشگاه-منطقه-خراسان-غربی-در-سبزوار-با-رشد-16-درصدی-استقبال-دانشجویان-مواجه-شد
بزرگترین منطقه اسان غربی در سبزوار با رشد 16 درصدی استقبال دانشجویان مواجه شد

درخواست حذف اطلاعات

بزرگترین معتبر تی در منطقه اسان غربی و غرب اسان رضوی که در شهر سبزوار دومین قطب ی شمال شرق ایران واقع شده است، در سال تحصیلی 98-97 با رشد استقبال داوطلبان ورود به در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی مواجه شده است.

وبسایت حکیم سبزواری جزئیات این استقبال دانشجویی از را به شرح زیر منتشر کرده است:

افزایش ۱۶درصدی جذب دانشجو در سال تحصیلی۹۸-۹۷ در حکیم سبزواری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی حکیم سبزوای از رشد ۱۶ درصدی جذب دانشجو دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی نسبت به سال گذشته در این واحد ی خبر داد.

محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه در شرایطی که برخی های سطح کشور با عدم استقبال دانشجویان مواجه هستند اما خوشبختانه در سال تحصیلی جدید جذب دانشجو در حکیم سبزواری رشد داشته، اظهار کرد: جمع دانشجویان جدیدالورود حکیم سبزواری در سال تحصیلی جدید ۲۲۴۲ دانشجو می باشد که این آمار نسبت به سال گذشته ۱۶درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: بر اساس آمار در سال جدید تحصیلی به ترتیب در مقطع کارشناسی با جذب ۱۶۰۳ دانشجو رشد ۱۸ درصدی، در مقطع ارشد با جذب ۵۹۶ دانشجو رشد ۱۰ درصدی و درمقطع ی با جذب ۴۳ دانشجو رشد ۱۶ درصدی را نسب به سال گذشته در تعداد دانشجویان ورودی سه مقطع شاهد هستیم.

معین فرد اظهار داشت: همچنین در سال تحصیلی جدید ۳۶ دانشجوی خارجی و اتباع به جمع دانشجویان اضافه شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی حکیم سبزوای در ادامه با تاکید بر این که باید محور اصلی پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد، عنوان داشت: برندسازی در حوزه آموزش و پژوهش، تاثیرگذاری در جامعه، همگام بودن با نیازهای جامعه، مهارت افزایی واشتغال پذیری دانشجویان از اولویت های اصلی حکیم سبزواری است.

معین فرد با اشاره به این که سیاست این در حوزه آموزش حرکت به سمت های نسل سوم و کارآفرین است، گفت: در راستای این اه درصدد ایجاد رشته ها و گرایش هایی هستیم که دارای بازار کار و پتانسیل اشتغال باشند ضمنا همکاری با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان در خصوص مهارت افزایی دانشجویان و آمادگی جهت حضور در بازارکار و اثرگذاری بیشتر در جامعه در دستور کار مرکزآموزش های آزاد حوزه آموزش حکیم سبزواری قرار دارد.

منبع: وبسایت حکیم سبزواری

گفتنی است حکیم سبزواری در ردیف 8 برتر شرق ایران قرار دارد که در ای مشهد، زاهدان، بیرجند، سبزوار، بجنورد، زابل، چابهار و تربت حیدریه در استان های اسان رضوی، اسان شمالی، اسان جنوبی و سیستان و بلوچستان پراکنده اند.

حکیم سبزواری در رتبه بندی پژوهشی سایماگو 2018 حایز شرایط بررسی شناخته شد و از چند ملی در مراکز استان های کشور جایگاه بالاتری را به خود اختصاص داد.


 حکیم سبزواری بزرگترین اسان غربیرتبه بندی سایماگو

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/بزرگترین-دانشگاه-منطقه-خراسان-غربی-در-سبزوار-با-رشد-16-درصدی-استقبال-دانشجویان-مواجه-شد
تندیس هفت پیکر سربداران

درخواست حذف اطلاعات

تندیس هفت پیکر سربداران از قاب دوربین بهزاد شهیار


این تندیس از زمان نصب در ورودی شهر سبزوار به یکی از نمادهای هویتی منطقه اسان غربی تبدیل شده است.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/تندیس-هفت-پیکر-سربداران
سبزوار تنها منطقه اسان غربی در رتبه بندی پژوهشی سایماگو

درخواست حذف اطلاعات

دو حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار، تنها نمایندگان ی حاضر از منطقه اسان غربی در رتبه بندی پژوهشی سایماگو 2018 هستند. در همین رابطه مجله اینترنتی اسرارنامه اخیرا گزارش مفصلی را منتشر کرده است:


با 5 فردوسی، حکیم سبزواری، آزاد و علوم پزشکی

حضور تنها دو شهر مشهد و سبزوار از استان اسان رضوی در رتبه بندی پژوهشی سایماگو


امید برومندی / مجله اینترنتی اسرارنامه

در رتبه بندی سایماگو که یکی از نظام های معتبر رتبه بندی پژوهشی ها و موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی در سطح جهان است و به تازگی برای سال 2018 منتشر شده، تنها 5 در دو شهر مشهد و سبزوار از استان اسان رضوی در شمال شرق ایران حضور دارند.

به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه نظام ارزی و رتبه بندی بین المللی سایماگو (sir)، سالانه عملکرد پژوهشی ها و مؤسسات پژوهشی جهان را ارزی می نماید. نتایج این نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت همواره مورد رصد و توجه بسیاری از های معتبر جهان بوده است.(منبع)

بر مبنای همین گزارش، در این رتبه بندی فقط 125 و موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی از سرتاسر ایران حائز شرایط بررسی شناخته شده اند که بنابراین سهم استان اسان رضوی با 5 در مشهد و سبزوار حدود 4 درصد از سهم پژوهشی و علمی کل کشور است.

بیشترین سهم را در کل کشور استان تهران با 34 ، و مرکز علمی و تحقیقاتی در دو شهر تهران و ری به خود اختصاص داده که به تنهایی 27درصد از کل فعالیت های پژوهشی و علمی کشور را در برمی گیرد.

از آنجایی که استان اسان رضوی با 28 شهرستان و جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر سهم تقریبا 8 درصدی از جمعیت کل کشور را دارد، بنابراین سهم پژوهشی 4 درصدی این استان در رتبه بندی سایماگو، احتمالا نشان دهنده ضعف عملکرد مدیران این استان در فعالیت های علمی و پژوهشی است.

بر مبنای همین گزارش، در استان اسان رضوی مشهد با 3 فردوسی در ردیف 10 ، علوم پزشکی در ردیف 18 و آزاد ی در ردیف 54 و سبزوار نیز با 2 حکیم سبزواری در ردیف 50 و علوم پزشکی در ردیف 81 در بین 125 و موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی برتر ایران در سایماگو قرار گرفته اند.

همچنین در این رتبه بندی از کل ایران تنها 43 شهرستان با ها یا مراکز علمی و تحقیقاتی خود حضور دارند که در این بین جای 3 شهر مرکز استان بندرعباس، گرگان و بجنورد خالی است و به طور کل استان های هرمزگان، گلستان و اسان شمالی هیچ ای در فهرست 125 و موسسه علمی و تحقیقاتی برتر پژوهشی در سال 2018 براساس رتبه بندی سایماگو ندارند.

بهترین وضعیت را در بین استان های ایران به لحاظ پراکندگی های برتر پژوهشی، استان اصفهان دارد که با 8 در 4 شهرستان اصفهان، کاشان، نجف آباد و شاهین شهر به همراه شهر خوراسگان(از توابع شهر اصفهان) توانسته در رتبه بندی پژوهشی سایماگو 2018 حضور داشته باشد و بعد از استان اصفهان، استان مازندران است که با 6 در 4 شهرستان بابل، بابلسر، ساری و قائمشهر در این رتبه بندی حضور دارد.

در این رتبه بندی 54 ملی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 38 علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 23 آزاد ی حضور دارند و بقیه موارد موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی عمدتاً مستقر در تهران هستند.

همچنین در منطقه 9 آموزش عالی کشور که شامل استان های اسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان می شود، به ترتیب شهرستان های مشهد، بیرجند، سمنان، سبزوار، دامغان و شاهرود با 13 ، نمایندگانی در رتبه بندی پژوهشی 2018 سایماگو دارند.

در منطقه 9 های علوم پزشکی، زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور که شامل استان های اسان بزرگ (رضوی، شمالی و جنوبی) می شود، تنها دو علوم پزشکی مشهد و سبزوار در رتبه بندی سایماگو حضور پیدا کرده اند.

در بین های آزاد ی تنها 23 آزاد از سراسر کشور در این رتبه بندی حضور دارند که بعد از آزاد ی واحد علوم تحقیقات تهران، آزاد ی کرمانشاه مشاهده می شود و از منطقه شمال شرق ایران تنها آزاد ی مشهد در این رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه شهر سبزوار از دیرباز به عنوان یکی از قطب های مهم علمی و ی اسان بوده و حتی پیشینه آموزشی این شهر دست کم و بر اساس آثار باقی مانده، به یک هزار و صد سال قبل یعنی زمانی که ساختمان ف یه، قدیمی ترین مدرسه ایران (قدیمی تر از نظامیه های بغداد، نیشابور، اصفهان و ...) در این شهر ساخته شد(منبع)، بر می گردد و در دوران معاصر نیز پیش از وقوع ، سبزوار با برخورداری از کار، از جمله ای با سابقه ی کشور محسوب می شود، انتظار می رود در دوره کنونی، این شهر بتواند نقش پر رنگ تری در رتبه بندی های ی و علمی بین المللی و حداقل همتراز با ایی نظیر کاشان که خواهرخوانده فرهنگی سبزوار است و ای دیگری نظیر بابل و بیرجند داشته باشد.

با این حال حضور حکیم سبزواری در این رتبه بندی که در اواسط این فهرست واقع شده و پیش از آن حدود 17 و مرکز علمی و پژوهشی فقط در تهران با همه امکانات موجود در پایتخت حضور دارند و بقیه نیز به جز کاشان و بابل، تقریبا همه های موجود در مراکز استان های کشور هستند، این حضور حکیم سبزواری در رتبه شصت و دو و ردیف پنجاهم سایماگو در ایران (برخی ها به صورت مشترک در یک ردیف قرار دارند) به نوبه خود، حضوری موفقیت آمیز محسوب می شود. خصوصا که بدانیم هایی مانند مراکز استان های قم، سیستان و بلوچستان، گلستان، مرکزی، ایلام و مازندران در این رتبه بندی بعد از سبزوار قرار گرفته اند.

همچنین جایگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی سایماگو 2018 نسبت به سال گذشته میلادی 9 ردیف بهبود را نشان می دهد که این میزان رشد در طول یک سال امیدوارکننده به نظر می رسد.

امید می رود با تقویت رویکردهای علمی و پژوهشی در حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار و سایر های موجود در منطقه غرب اسان رضوی، سهم دومین قطب مهم ی و علمی شمال شرق ایران در نظام های رتبه بندی معتبر جهان برای سال های آینده افزایش و ارتقاء موثری داشته باشد.

با سپاس از الهه رامشینی بابت همکاری در تهیه این مطلب

برای بزرگ شدن نمودارها و جداول زیر روی آن ها کلیک کنید.

برای ورود به صفحه رتبه بندی سایماگو 2018 هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

منبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/سبزوار-تنها-نماینده-منطقه-خراسان-غربی-در-رتبه-بندی-پژوهشی-سایماگو
مناظر سرسبز و دل انگیز حکیم سبزواری در فصل بهار

درخواست حذف اطلاعات

تصویر زیر منظره ای سرسبز و دل انگیز از حکیم سبزواری بزرگترین معتبر ملی در غرب اسان را در یک روز بهاری از قاب دوربین حامد فار نشان می دهد.

حکیم سبزواری دومین بزرگ ملی در منطقه شمال شرق کشور است.

این با بیش از سه دهه سابقه فعالیت در شمال شهر سبزوار مرکز منطقه ای اسان غربی قرار گرفته است.

مناظر سرسبز حکیم سبزواریمنبع : http://westernkhorasan.blog.ir/post/مناظر-سرسبز-و-دل-انگیز-دانشگاه-حکیم-سبزواری-در-فصل-بهار