بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم

پست انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم

درخواست حذف اطلاعات
با بیان اینکه انقلاب برای این بود که فساد در کشور نباشد، گفت: مردم برای جمهوریت و یت انقلاب د. انقل بودن به معنای بی نظم بودن نیست. انقل بودن به معنای این نیست که بخواهیم در زندگی…منبع : http://vista.ir/cdn/34330184