بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل ترین نهاد فراحزبی است/ شناخت و موضع گیری در برابر جبهه لیبرال و سکولار داخلی بسیار دشوار است

پست انقل ترین نهاد فراحزبی است/ شناخت و موضع گیری در برابر جبهه لیبرال و سکولار داخلی بسیار دشوار است از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل ترین نهاد فراحزبی است/ شناخت و موضع گیری در برابر جبهه لیبرال و سکولار داخلی بسیار دشوار است

درخواست حذف اطلاعات
ولی فقیه در گفت: انقل ز از واژه های انقلاب، از نهادهای انقل ، از شخصیتها و از مراسم مذهبی و عزاداری های راهبردی است که امروزه شاهد دنبال آن از سوی دشمن هستیم.منبع : http://vista.ir/cdn/34086082