بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

محسن رضایی،سه قوه را غیرانقل خواند!

پست محسن رضایی،سه قوه را غیرانقل خواند! از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.محسن رضایی،سه قوه را غیرانقل خواند!

درخواست حذف اطلاعات
ت، مجلس، قوه قضائیه باید انقل شوند چرا که مسئولیت سنگینی بر دوش افراد انقل قرار دارد؛ ما باید ایران منطقه ای را با دیپلماسی انقل بسازیم.منبع : http://vista.ir/cdn/33623226