بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل گری و مواضع انقلاب با ادبیات واقع بینانه تبیین شود

پست انقل گری و مواضع انقلاب با ادبیات واقع بینانه تبیین شود از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل گری و مواضع انقلاب با ادبیات واقع بینانه تبیین شود

درخواست حذف اطلاعات
حوزه و گفت: باید رفتارهای غیر انقل را نقد کنیم و هر رفتار غیر انقل که سبب فقر و بیکاری می شود همچنین در روابط اقتصادی سبب پایین آمدن ارزش پول ایران و عدم معاملات با خارج از کشور می شود…منبع : http://vista.ir/cdn/33004861