بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آموزش و پرورش انقل

پست آموزش و پرورش انقل از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آموزش و پرورش انقل

درخواست حذف اطلاعات
واژه انقل و انقل گری نیز همانند واژه های و حزب الله و دیگر واژه هایی که بار ارزشی دارند، به ویژه پس از پیروزی انقلاب ی مورد هجوم و تحریف دشمنان قرار گرفته است.منبع : http://vista.ir/cdn/32728324