بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اول مهر

پست اول مهر از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اول مهر

درخواست حذف اطلاعات
امروز اول مهر بود

کمی استرس داشتم

اما دخترم عادی و با اعتماد بنفس مثل همیشه...

به شخصیتش غبطه میخورم

امروز وقت برگشت دلم گرفته بود و جای خالی دست تپل و کوچیکش تو دستم خیلی اذیتم کرد... یاد اول مهر 25 سال پیش افتادم...

احساس عربت و تنهایی و دلتنگی

اما دخترم عالی هست... نترس و با اعتماد بنفس...به خود متکی و قوی

برگشتنی از شدت دلتنگی رفتم پیش همسایه مون ....

خوب بود اما حالم خوب نکرد...باز هم صحبتهای عقیدتی و مذهبی و قضاوت رو مردم و نظر این خانوم نسبت به پوشش دخترم...میگفت دختر تپلیه باس پوشیده تر لباس تنش کنی اما طفلی دخترم همیشه تیپش ک نه بوده و دوست داشتنی ووالبته پوشیده به نسبت سنش ...

بگذریم....

به دخترم:

الهی همیشه همینطور با قدرت و محکم قدم برداری تو زندگیت
منبع : http://valeriya.blogfa.com/post/290