بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

غربت زیر سقف

پست غربت زیر سقف از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.غربت زیر سقف

درخواست حذف اطلاعات
امشب بازهم غصم گرفت و به حال دلم گریستم

اینکه ادم تو خونه خودشم احساس غربت کنه...

با نوشتن چند سطر خطاطی حالم بهتر شد:

هوایم پر از حسن یوسف شده،تو پیراهنت را تکان داده ای؟

بوس از تو و جان از من،بازار چنین خوشتر؟

یک ماه مبارک است و آن هم رویت

زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد...

از همچو تو دلداری،دل برنکنم آری!
منبع : http://valeriya.blogfa.com/post/299