بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

زهر هجری چشیده ام که مپرس!

پست زهر هجری چشیده ام که مپرس! از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.زهر هجری چشیده ام که مپرس!

درخواست حذف اطلاعات

اگر دیدید اسی درب خانه را گشود و فریاد ن وارد شد، بدانید بوی قرمه سبزی به مشامش خورده!

همینقدر عاشق

همینقدر مهجور o_o
منبع : http://tolooeman.blog.ir/1397/07/12/زهر-هجری-چشیده-ام-که-مپرس