بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم

پست انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل بودن به معنای دخ در زندگی خصوصی مردم نیست / فضا را برای مردم باید بازتر کنیم

درخواست حذف اطلاعات
با بیان اینکه انقلاب برای این بود که فساد در کشور نباشد، گفت: مردم برای جمهوریت و یت انقلاب د. انقل بودن به معنای بی نظم بودن نیست. انقل بودن به معنای این نیست که بخواهیم در زندگی خصوصی مردم دخ کنیم. انقل بودن به این معناست که به خواست مردم بیشتر توجه کنیم.منبع : http://tabnak.ir/fa/news/690744/انقلابی-بودن-به-معنای-دخالت-در-زندگی-خصوصی-مردم-نیست-فضا-را-برای-مردم-باید-بازتر-کنیم