بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

قتل به عنوان یک مساله اجتماعی( مجید حسینی نثار)

پست قتل به عنوان یک مساله اجتماعی( مجید حسینی نثار) از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.قتل به عنوان یک مساله اجتماعی( مجید حسینی نثار)

درخواست حذف اطلاعات

اگر چه جوامع بشری از دیرباز با مشکلاتی روبرو بوده اند اما پیدایش مسئله یا مسائل اجتماعی در جوامع انسانی پدیده ای جدید است و مربوط به یکی دو قرن اخیر می شود یعنی ، از زمانی که تحولات فنی و معرفتی پس از رنسانس تاثیرات فراگیر خود را بر اجتماعات انسانی بر جای گذاشت. عوامل مهمی که بر پیدایش مساله اجتماعی در عصر حاضر، مؤثر بوده اند را می توان به سه دسته تقسیم کرد 1- تحولات معرفتی و تجدید نظری که در بنیادهای شه و تفکر بشر اتفاق افتاد 2- تحولات اجتماعی ودگرگونی هایی که در بنیاد نظم وسازمان اجتماعی رخ داد.3- تحولات جمعیتی و تغییراتی که هم از نظر بعد وهم جابجایی های جمعیتی پدید آمد(معید فر،1379:1).
منبع : http://socialproblemsiran.blogfa.com/post/44