بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

لوله کشی گاز شهری ساختمان در رشت

پست لوله کشی گاز شهری ساختمان در رشت از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.لوله کشی گاز شهری ساختمان در رشت

درخواست حذف اطلاعات
شرکت گازرسانی شعله سازان

بمدیریت: قنبری

09113369647

پس از پایان دیوار چینی در اجرای ساختمان (مس ی) و قبل از شروع گچ و خاک، باید اقدامات به تشکیل پرونده جهت لوله کشی گاز طبیعی (لوله کشی گاز طبیعی و گاز مایع متفاوت است) نمود.

مراحل لوله کشی گاز به قرار زیر است:

1. تشکیل پرونده در سازمان نظام ی و تعیین ناظر.

2. انتخاب پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز.

3. پایان عملیات لوله کشی.

4. تأیید ناظر.

5. نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری).
منبع : http://sholesazan.blogfa.com/post/17